Gå til innhold

Artikler fra ‘Samfunn’ kategorien

Arendalsuka ungdomspartier

TV2 Arendalsuka: Har vi for mange forbud? Debattpanel: Sveinung Rotevatn (Unge V) Himanshu Gulati (FrpU) Andreas Halse (SU) og Tore Storehaug (KrFU).

Rustelefonen

RUStelefonen har som mål å være i forkant av utviklingen av nye trender innenfor rus og rusmidler, og sier om seg selv at de sitter inne med en unik spisskompetanse om rusfeltet. RUStelefonen er blitt kontaktet og forklart at de bruker og feiltolker enkelte forskningsrapporter, på en slik måte at «fakta» fra RUStelefonen i praksis virker som stigmatiserende skremselspropaganda. Om sammenhengen mellom metabolittmyten, Thomas Lundqvists metode og hasjavvenningsprogram (HAP).

IHR tv2

Fire dager før presidentvalget i Iran arrangerte Iran Human Rights (IHR) og Amnesty International Norge i dag en samling foran Stortinget for å sette fokus på menneskerettighetssituasjonen i Iran og for å be det internasjonale samfunnet om å gjøre det samme.

Paneldebatten

Paneldebatt arrangert av Tidsskriftet Mot Rusgift i samarbeid med Norsk Tidsskriftforening. Panelet: Paul Larsson (professor Politihøgskolen), Heidi Hansen (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Nils August Andresen (Tidsskriftet Minerva), Knut T. Reinås (Forbundet/Tidsskriftet Mot Rusgift).

David Nutt 2013

Fagmøte med professor David Nutt hos SIRUS og SERAF. David Nutt tok opp temaet «Harm of drugs and the public perception: time for an evidence based drug policy?»

SIRUSkonferanse

Fra Statens institutt for rusmiddelforsknings dagskonferanse «Hva vet vi om cannabis?» Odd Hordvin, seniorrådgiver ved SIRUS og Norges kontaktpunkt i EFTAs overvåkningsorgan, om avkriminalisering og mulige alternative utforminger av cannabispolitikken. Om «Portugal-modellen» og legalisering i USA.

Norges_lover

Mandag 9. september er det stortingsvalg. Det skal velges 150 distriktsmandater og 19 utjevningsmandater til Stortinget for perioden 2013–17. Partienes partiprogram er ferdig utformet og vi vet nå hva de tenker om narkotikapolitikken og går til valg på.

EMCDDA sammenligning

Ulike reguleringsforslag for produksjon og salg av cannabis. Blant annet har regjeringen i Uruguay foreslått at staten skal produsere og selge marihuana, og to stater i USA har ved folkeavstemning vedtatt å lovliggjøre og regulere salget av cannabis som for alkohol.

breaking the taboo

Dokumentaren «Breaking The Taboo» blir presentert av Morgan Freeman. Kampanjen «Stopp krigen mot narkotika» har 1 million underskrifter som mål!

nadelmann og rosenbaum

Workshop for narkotikapolitiske aktivister. Arrangert av Foreningen for human narkotkapolitikk. Panel: Ethan Nadelmann og Marsha Rosenbaum, Drug Policy Alliance, Jan Bojer Vindheim, Miljøpartiet de grønne. Ordstyrer: Arild Knutsen. Spørsmål og kommentar fra Nils Christie, kriminolog. Film: Anita Nyholt Oslo, 24. august 2012.

Storberget blogg

Det koster å opprettholde et repressivt kontrollregime. Bevilgningene til politi, og andre kontrollinstanser øker. Årlig brukes over 200 millioner på urintester, og ca 40 000 narkotikaforbrytelser etterforskes. Utgiftene ved dagens kontrollregime er av en slik størrelsesorden at det burde stilles krav til myndighetene om å utarbeider et regnskap og få oversikt over de faktiske kostnadene.

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Paneldebatt: Thomas Breen (helsepolitisk talsperson for AP), Arne Johannessen (styreleder i Actis), Sveinung Rotevatn (leder i Unge Venstre), Ole Røgeberg (seniorforsker ved Frischsenteret), Arild Knutsen (leder i Foreningen for human narkotikapolitikk).

her skal tekst til bildet inn

Kriminalpolitisk seminar: Se meg! om den nye rusmeldingen. Institutt for kriminologi og rettssosiologi 22. november 2012: «Mange stemmer er kritiske til visjonen om et narkotikafritt samfunn.»

Hvite niggere

Morsomt bilde, men tragisk utfall. Straffen står ikke i forhold til «forbrytelsen». Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) blir ikke nominert til en ny periode på Stortinget. Nominasjonskomiteens begrunnelse er at han har vært åpen om sin bruk av cannabis, og mener at det ikke er forenlig med å sitte på stortinget. Det er mange flere som støtter Forsberg enn man kan få inntrykk av, men på grunn av skremselspropaganda og fryktkultur, så tør ikke folk å si hva de egentlig mener.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Forbudet mot bruk og besittelse av cannabis er opphevet i delstatene Colorado og Washington. Reguleringstiltakene for produksjon og salg trer i kraft i løpet av 2013. De to statene trosser de føderale lovene, fordi produksjon og salg fortsatt er forbudt under statlig lovgivning.

Colombia NRK

Colombia, Guatemala og Mexico har samlet fremmet forslag i FN om en reforhandling av FN-avtalene for narkotika, og ber om internasjonal støtte for å få en slutt på krigen.

handshake

London School of Economics arrangerte en åpen debatt på Old Theatre 23. oktober 2012, «The Global Drug Wars». Innlegg ved: David Courtwright, Nigel Inkster, William McAllister og Ethan Nadelmann.

M4031M-4203

Ordføreren i Amsterdam sir at han ikke vil stenge turistene ute fra å bruke de lovlige utsalgssteder i byen, fordi da vil de få problemer med gatesalg. Det vil føre til krangler, flere ran, og det vil ikke være noen kvalitetskontroll av varene – alt de har jobbet for vil gå tapt.

Foredrag med ethan nadelmann

The global drug regime: Past, present and future. Foredrag av Ethan Nadelmann fra Drug Policy Alliance. Innledning og ordstyrer: Nils Christie. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 7. mai 2012.

ytringsfrihet

Vi har ytringsfrihet, fordi vi er avhengig av at vi hører de tingene vi egentlig ikke har lyst til å høre, for at den demokratiske modellen skal fungere. Ytringsfrihet er nødvendig for at motargumentene skal kunne komme til orde, og uten at vi kjenner motargumentene kan vi ikke vite om vi har rett. Gjennom en åpen og opplyst samfunnsdebatt, med fri utveksling av argumenter, får borgerne mulighet til å gjøre seg opp en mening om viktige samfunnsspørsmål og grunnlag for å treffe politiske valg. Dette fremmes ved at de politiske partiene er aktive i samfunnsdebatten, gjennom organisasjoner og deltakelse i det sivile samfunn, frie og uavhengige medier, åpenhet og innsyn i offentlige beslutningsprosesser, og formell og reell ytringsfrihet for borgerne. En slik meningsutveksling skal tjene den bedre innsikt og den bedre beslutning.