Gå til innhold

Artikler fra ‘Samfunn’ kategorien

Onsdag 22. august arrangerte Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund debatt med tema “Den skjulte ruskulturen“. Jan Bøhler (Ap) som aktivt arbeider for avholdsbevegelsen snakket om lovendringen og regjeringens “alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd”.

Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund arrangerte i august en debatt med tema «Den skjulte ruskulturen». Debattpanel: Willy Pedersen, professor i sosiologi, Tore Andvig, utelivsjournalist, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør for Minerva, Jan Bøhler, nestleder i justiskomiteen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

LEAP

Jack A. Cole fra Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) ble invitert til det avsluttende seminaret i møteserien “Grunnverdier i narkotikapolitikken” 3. mai 2010, som ble arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål ved Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse. Film: Anita Nyholt.

En ny meningsmåling viser at over 50% av danskene ønsker å fjerne forbudet mot cannabisbruk for å få salget inn i regulerte former. Copenhagen Coffee&Shop tilbyr foreløbig sine kunder bare kaffe.

En ny meningsmåling viser at over 50% av danskene ønsker å fjerne forbudet mot cannabisbruk, for å få salget inn i regulerte former. Bystyret i København har foreslått å åpne 40 lovlige utsalgssteder.

The culture high

Dokumentarfilmen «The Union» er blitt sett av flere millioner på DVD og på internett. Nå kommer oppfølgeren «The Culture High». Oppfølgeren blir satt opp som kinofilm i USA, Canada og England.

nomoredrugwar

Av de rundt 50 000 sivile som har blitt drept i narkotikakrigen i Mexico er 4000 barn. 3700 barn er blitt foreldreløse og rundt 400 er rekruttert til narkobandene. Både voksne og barn er fanget i kampen mellom de ulike narkokartellene, og myndighetenes kamp for å nøytralisere dem.

GCDP hiv

The Global Commission on Drug Policy oppfordrer verdens ledere til å avkriminalisere narkotikabruk: «Krigen mot narkotika er en fiasko, og umiddelbare og store reformer i det globale forbudsregimet må iverksettes for å stoppe spredningen av HIV-infeksjon og andre skader som følger av krigen mot narkotika.»

wdr 2012

UNODC: Hvert år genererer grenseoverskridende organisert kriminalitet anslagsvis 870 milliarder kroner, truer fred og menneskers sikkerhet, fører til at menneskerettigheter blir brutt og undergraver økonomisk, sosial, kulturell og politisk utvikling i samfunn rundt om i verden.

GCDP kommisjon

Forsøk på å utrydde produksjon og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og bruk av illegale rusmidler. Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av bruk. Saken er omgitt av frykt og feilinformasjon. Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet.

amnesty

Amnesty rapporter: Nær 500 personer ble i fjor henrettet for narkotikaforbrytelser i Iran. Det er nesten tre ganger så mange som i 2009, da minst 166 ble henrettet for de samme forbrytelsene. Likevel har landet fått over 200 millioner bistandskroner for bekjempe slik kriminalitet. Når vi vet at antall henrettete narkotikaforbrytere øker dramatisk, er norske myndigheter seg da bevisst det ansvaret de har ved å bistå iranske myndigheter med narkotikabekjempelse?

Diagnoseutvalget feirer friskmeldingen på sitt møte 6.2.10: Foran: Svein Skeid (leder). Bak fra venstre: Kai T. Støyva, Ann Kristin Tangerud, Rolf Østvik, Anita Nyholt og psykolog Odd Reiersøl.

Helsedirektoratet besluttet 1. februar 2010 at diagnosene fetisjisme, fetisjistisk transvestisme, sadomasochisme, mulitiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg og transvestisme skulle gjøres ugyldige for bruk i Norge ved å fjerne diagnosekodene fra den norske versjonen av det internasjonale diagnoseregisteret. De vektlegger at: en rekke interesseorganisasjoner og fagmiljøer gjennom lang tid har frembrakt kunnskap om at diagnosene i seg selv av mange opplevelses som støtende og bidrar til stigmatisering av gruppers og enkeltmenneskers seksualitet. De aktuelle diagnosene er utdaterte, og har oppstått på bakgrunn av teorier basert på datidens kunnskaper.

Mange har etterspurt en liste over hva politikerne egentlig mener om narkotikapolitikk, ikke bare hva partiene har programfestet, med tanke på hvordan man burde stemme ved valg.

8 stater i USA skal stemme på ulike forslag til legalisering og regulering av cannabis i år. Nyeste rapport fra Colorado viser 61% JA til "Regulerer cannabis som alkohol".

Flere stater i USA skal stemme på ulike forslag til legalisering og regulering av cannabis i år. Nyeste rapport fra Colorado viser 61% JA til «Regulerer cannabis som alkohol».

Politi om cannabispolitikk

De fleste vet at man kan kjøpe hasj og marihuana i lovlige utsalgssteder i Nederland, men de færreste kjenner til at man også kan kjøpe marihuana lovlig med resept på apoteket. Erfaringene viser at de aller fleste allikevel foretrekker å handle i de tradisjonelle coffeeshopene, og det er flere grunner til det. Forbudsskapte stoffer endrer dessuten spillereglene, om NPS (nye psykoaktive stoffer).

Talltull

Statistikk og tall har i mange år blitt brukt som grunnlag i narkotikadebatten, og spesielt i diskusjoner om ungdoms bruk av cannabis. Problemet er at tallmaterialet er for svakt til å kunne brukes, sier en forskningsleder ved SIRUS.

Akhtar SV

Politiets ulovlige skoleaksjoner diskuteres i Stortinget. Hvis en lærer vet at en elev har ulovlige ting med seg på skolen så er det konkret mistanke, og politi/barnevern vil kunne reagere. Det som ikke er tillatt er å samle en stor mengde barn/mennesker og skremme/ransake dem, i håp om å finne en lovbryter blant dem. Vi skal være glad for at vi er beskyttet av loven, spesielt barn og ungdom. At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet.

GCDP Stoltenberg NRK

Thorvald Stoltenberg mottar pris på vegne av The Global Commision on Drug Policy, og deres arbeid for å endre narkotikapolitikken. Stoltenberg ble tildelt prisen «Cannabis Culture Awards 2012» i Nederland. Prisen ble utdelt av tidligere statsminister Dries Van Agt.

Alternativer til straff

Et forslag som i utgangspunktet var ment for å hjelpe de mest hjelpetrengende narkomane overføres juridisk til å gjelde alle cannabisbrukere, fordi vi i Norge ikke skiller mellom ulike typer narkotika. Det viktigste spørsmålet ikke er stilt, og dermed heller ikke besvart i rapporten: Hva koster egentlig forbudet mot narkotika?

Lars Andersen

Lars Kragh Andersen skapte debatt i fjor sommer da han, som politibetjent i København, lot seg intervjue på dansk TV om sin prinsipielle motstand mot narkotikaforbudet.

Avstemming cannabis

København bystyre har vedtatt å starte et forsøksprosjekt for å regulere cannabismarkedet. Bystyret har sendt en forespørsel til justisministeren om tillatelse til å åpne lovlige utsalgssteder for hasj, men presiserer at det er avgjørende at det sikres lovlig leveranse til salgsstedene.

judicial corporal punishment

En ny rapport forteller om fysisk avstraffelse i rusbehandling for alkohol og narkotika i flere land. I Singapore straffes cannabisbrukere med stokkeslag, mens de i Malyasia blir pisket, før de havner i fengsel. Nulltoleransen, som også ligger til grunn for den norske rusbehandlingen, påvirker disse landene til å opprettholde sine grusomme straffer.