Gå til innhold

Artikler fra ‘Samfunn’ kategorien

ryggsekk

Politiet oppfordrer alle til å følge loven, men brøt den selv da de aksjonerte ved Frederik II videregående skole. Flere elever ble skremt. Professor Jon Thorvald Johnsen sier at politirazziaen er i strid med straffeprosessloven. Riksadvokat Thor-Axel Bush fastslo allerede i 2001 at en liknende politiaksjon var ulovlig. At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet.

Paul Larsson

En politiprofessor, som har studert den nordiske narkotikapolitikken og konsekvensene ved politikontroll, mener at staten bør regulere cannabismarkedet på lik linje med tobakk og alkohol. Forskeren blir kritisert av Norsk Narkotikapolitiforening, en interesseorganisasjon i politiet som har som politisk mål å opprettholde forbudsregimet.

karlevang

50 år etter at Karl Evang innførte forbudet mot narkotika er det på tide å evaluere konsekvensene av forbudspolitikken.

nrk vektere

Kontrastene er store. Myndighetene i Nederland har bestemt at deres marihuana-kafeer ikke lenger får selge «sterk» cannabis. To dager senere viser NRK et innslag fra Grünerløkka – hvor norske myndigheter forsøker å «fjerne cannabismarkedet» med vektere langs Akerselva. Politiet i Oslo trapper opp innsatsen ved å true foreldre som kjøper narkotika med barnevernet. I tillegg til bøter på opp mot 10.000 kroner risikerer narkokjøpere nå å miste omsorgsretten dersom de har barn, advarer stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen.

Oslovalg2011

12. september 2011 stiller femten partier til valg i Oslo. 657 lokalpolitikere kjemper om 59 plasser i bystyret. Det er først og fremst i lokalpartienes valgprogram vi får svar på hvilke planer de folkevalgte har for byen de neste årene, om de blir valgt inn.

Orgkart Oslo

Den politiske organiseringen i Oslo er en jungel, og denne oversikten viser hvorfor det blant annet i rusdebatten er så vanskelig å sette fingeren på hvem som har ansvar. Ledere av bydelsutvalg klager på byrådet, som klager på bystyret, som klager på staten. Og slik går det i ring, uten at noen tar ledelsen. Denne oversikten viser hvem som styrer hva i Oslo.

Anita_akerselva

Det har blitt solgt hasj langs Akerselva siden tidlig på 70-tallet. Stadig kappes norske politikere om å rope høyest etter mer politi, selv om det bare forskyver problemet. De norske folkevalgte diskuterer fortsatt ikke problemstillingen, bare hvordan de best skal skjule symptomene av en feilslått politikk.

Alternativer til straff

Avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika ble politisk nedstemt i 2008. Til tross for at Straffelovskommisjonen anbefalte å avkriminalisere bruk av narkotika, og erverv og besittelse av narkotika til eget bruk, allerede i 2002. Her er bakgrunnen for at avgjørelsen ble slik.

USApoll_suksess_feil

En ny undersøkelse, gjennomført av Angus Reid Public Opinion, viser at 55 % av alle voksne amerikanere ønsker å fjerne forbudet mot cannabisbruk, mens 40 prosent ikke ønsker endring. (Gallup oktober 2011: 50% for legalisering.) 2012: 58% ønsker å fjerne forbudet.

helikopter

Politiets Fellesforbund krever mer ressurser til politiet, men de store ressursene de allerede får blir misbrukt, blant annet til helikopterjakt på slitne narkomane i Oslo by.

naacp

Det ble fattet et historisk vedtak da NAACP i 2011 sluttet seg til listen av prominente organisasjoner og enkeltpersoner som tar til orde for å gå bort fra «War On Drugs» og mot en helsetilnærming i narkotikapolitikken. I følge tall fra FBI blir over 800.000 amerikanere arrestert for overtredelse av cannabisloven. Det er over 2000 personer hver dag, 90 i timen, altså 1,5 arrestasjoner hvert minutt. «This is not a War on Drugs – it’s a War on People» sier Jack A. Cole, tidligere politisjef og undercoveragent fra LEAP.

Fordeling_partier_hele

15 partier stiller til valg. Til sammen står 657 kandidater på listene. Det skal velges 59 kandidater til bystyret. Ett parti trenger ca 4700 stemmer for å få ett medlem i bystyret. Du påvirker hvilke kandidater som blir valgt gjennom å gi personstemmer på stemmeseddelen. Jeg skulle gjerne hatt minst en kandidat fra hvert lokalparti i Oslo på denne listen, som støtter anbefalingene til Thorvald Stoltenberg og The Global Commission on Drug policy. Jeg mener disse fortjener en ekstra stemme.

Den internasjonale narkotikadagen "World Drug Day" ble i Norge markert av Foreningen for human narkotikapolitikk. Fagfolk og politikere fra ulike partier var invitert til å holde appell om dagens narkotikapolitikk.

Den internasjonale narkotikadagen «World Drug Day» er en årlig markering av FN, for å øke bevisstheten rundt helseproblematikk og organisert kriminalitet knyttet til bruk av narkotika. 26. juni 2011 arrangerte Foreningen for human narkotikapolitikk et folkemøte på Youngstorget i Oslo. Fagfolk og politikere fra ulike partier ble invitert til å holde appell om dagens narkotikapolitikk.

globalcommition

The Global Commission on Drug policy er et utvalg sammensatt av en rekke høytstående politikere og tjenestemenn, blant annet Fernando Henrique Cardoso, Cesar Gaviria, Kofi Annan og Javier Solana. Norge er representert ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. GCDP presenterer sine anbefalinger til FNs generalsekretær Ban Ki-moon i New York den 2. juni. Arrangementet ledsages av en stor internasjonal kampanje som har som mål å samle 500 000 støtteerklæringer i underskriftskampanjen «End the war on drugs!»

GMM02

Global Marijuana March er et internasjonalt arrangement som gjennomføres hvert år første lørdag i mai. I Norge har Marihuanamarsjen blitt arrangert siden starten i 1999, da 30 byer deltok på verdensbasis med demonstrasjoner mot forbudspolitikken.

Civita

Det er delte meninger om norsk narkotikapolitikk. Forskere og fagfolk sier at forbudet er mer skadelig enn stoffene i seg selv. Justisminister Knut Storberget mener forbudet hindrer, spesielt barn og ungdom, i å bruke stoff. Det de klarer å være enige om er at narkotika må sees i sammenheng med andre skadelige stoffer som tobakk og alkohol.

Dollars

Etter snart 50 år med «krig mot narkotika» er det på høy tid å evaluere forbudsregimet – hva har vi oppnådd og hva har det kostet?

Studentdebatt Betong

«Mot en ny narkotikapolitikk?» var temaet for debatten som ble arrangert av Det Norske Studentersamfund på Chateau Neuf i Oslo. Noen av de mest interessante spørsmålene gikk på hvorvidt man har råderett over egen kropp, og forskjellen på bruk og misbruk.

Normalisering

Video fra det fjerde seminaret “Narkotikapolitikk i et maktperspektiv” i møteserien “Normalisering av narkotikapolitikken?” arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.

Smileyface (CC)

Sannferdig, ikke-moraliserende informasjon er livreddende. Siden politiet er ute av stand til å gi slik informasjon, blir spørsmålet om narkotika ikke i sin helhet burde vært underlagt helsevesenet, og ikke politiet, på nytt aktualisert.