Gå til innhold

Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana

2013 13 desember
fra → Samfunn
av Anita Nyholt

 

Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana vil ha cannabis inn i regulerte forhold, lignende vinmonopolordningen.

Folkeaksjonen LUHM er ikke er en brukerorganisasjon, men et privat initativ.

Både alkohol og cannabis er rusmidler som gir glede, men som også har skadepotensiale. Uansett hvor farlig eller ikke cannabis er så er dagens illegale marked farligere (globalt og nasjonalt). Det er større grunn til bekymring for forbudsskapte problemer enn at det blir noen flere forbrukere av en lovlig vare.

Hasj og marihuana skal selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense, kvalitetssikring og varedeklarasjon. Skatter og avgfter kan brukes bla. på folkehelseopplysning for å redusere bruksskader, slik som for alkohol.
 

Folkeaksjonen LUHM krever at:
– Bruk og besittelse av cannabis lovliggjøres.
– Hasj og marihuana selges i utsalgssteder med aldersgrense.

Folkeaksjonen LUHMs nettside og facebook-side

Oppsummering av høringsuttalelser og andre innspill

luhmlogo2013
 1. desember 31, 2014

  Folkeaksjonen LUHM har vært fem år på facebook. På årets siste dag tas det et tilbakeblikk på 2014.

  Det siste høringssvaret fra LUHM til myndighetene ble sendt i slutten av 2013 til «Politianalysen», og mye av det som er blitt gjort i år er knyttet til den.

  LUHM har i 2014 deltatt i den politiske debatten gjennom avisinnlegg, kronikker, deltakelse på NRK TV, facebook og andre sosiale medier om:

  – Den fortsatt økende narkotikakriminaliteten

  – Demokratisk problem at politiet deltar i den politiske debatten

  – Avholdsbevegelsens sterke innflytelse på utformingen av den nasjonale politikken

  – Negative konsekvenser ved «alternative straffereaksjoner»

  – Bruk av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende

  – Dagens salgsmodell er et pyramidspill

  – Gatesalg av cannabis

  – Utvikling av rasisme

  – Den voksende fengselsindustrien

  – Situasjonen i Latin-Amerika, spesielt Uruguay og Mexico

  – Den negative utviklingen i Latin-Amerika ser vi også skjer i Afrika

  – Det illegale markedet og organisert kriminalitet, korrupsjon og hvitvasking

  – Kontrolkostnadene er langt større enn brukskostnadene

  – Cannabispolitikken må endres både globalt og nasjonalt

  – FN-konvensjonene om narkotika er under endring

  – Norges arbeid frem mot UNGASS 2016: http://luhm.no/?p=4714

  Folkeaksjonen LUHM er en tverrpolitisk aksjon, og fungerer som en underskriftskampanje på facebook. Ved å like siden støtter du høringsinnspill og brev sendt til myndighetene.

  Takk til alle som følger med på det som blir lagt ut, liker og poster innlegg, deltar i diskusjoner, og anbefaler siden til andre. Arbeidet fortsetter i 2015. Godt nytt år!

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/802461456493265

 2. juni 4, 2014

  Anita Nyholt i debatt med justisminister Anders Anundsen (FrP), om diskusjonen i FN og det illegale cannabsimarkedet, på NRK Dagsnytt 18, den 27. mai 2014:

  Det illegale cannabismarkedet er farligere enn bruksskadene:
  http://anitanyholt.no/samfunn/justis-cannabismarked

 3. juni 4, 2014

  Anita Nyholt. LUHM, debattinnlegg i VG, 27. mai 2014:
  Tilfører samfunnet større skade

  Justisministeren er lei av at «cannabis er ikke farligere enn alkohol» brukes som argument for en liberalisering av narkotikapolitikken, men han har misforstått debatten. Tenk da alkohol var forbudt om både justisministeren og helseministeren kun skulle vært opptatt av skadepotensiale ved bruk, men ingen av dem var opptatt av skader relatert til at alkohol-mafiaen hadde kontroll over markedet.

  Les mer: http://luhm.no/?p=4288

 4. juni 4, 2014

  Anita Nyholt. LUHM, debattinnlegg i VG, 3. april 2014:
  Trappetrinnsteorien er en skadelig myte

  Trappetrinnsteorien er en myte som ble tilbakevist av FN for mange år siden, men som fortsatt blir brukt som argument for å opprettholde forbudspolitikken.

  Les mer: http://luhm.no/?p=4285

 5. mars 21, 2014

  Anita Nyholt, LUHM, debattinnlegg i VG, 20. mars 2014:
  Manglende ytringer er et demokratisk problem

  Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, skriver hos NRK om legalisering av cannabis at hun ikke «kjemper krigen mot narkotika», og mener det er en underlig påstand da hun ønsker å opprettholde forbudspolitikken ikke fordi hun vil straffe, men unngå videre problemer.

  De som støtter forbudspolitikken er en del av «krigen mot narkotika», det hjelper ikke å si at man i tillegg til forbud også ønsker andre tiltak. For alkohol har vi funnet andre løsninger enn forbud. Det er mange problemer med alkohol, men hadde spritforbudet ikke blitt opphevet og erstattet av lovlige utsalgssteder så ville fortsatt «Al Capone» stått for produksjon og salg, noe som ville ha bidratt til mye mer problemer. Slik er det også for cannabis.

  Nore og Mørland skriver i VG at politiets jobb ikke er å mene noe om lovverket, men å håndheve det. Det er vanskelig for folk å debattere mot politiet som har loven på sin side. Jeg får ofte tilbakemelding som sier at det er mange som ønsker å delta i debatten, men som ikke tør fordi de er engstelige for at politiet skal komme hjem til dem eller på arbeidsplassen for å stille spørsmål om deres politiske meninger.

  Det er ikke så mange som vet at Actis, som selv kaller seg «rusfeltets samarbeidsorgan», er en videreføring av «Avholdsfolkets Landsråd». Styreleder for denne avholdsorganisasjonen er Arne Johannessen, som inntil nylig også var leder for Politiets Fellesforbund.

  En sentral forutsetning for reelt demokrati er eksistensen av en «aaben og opplyst offentlig samtale» heter det i siste ledd i Grunnlovens § 100. Avholdsbevegelsen og politiet er sammen veldig sterke lobbyister for å opprettholde forbudspolitikken. Når politiet deltar i den politiske debatten så blir det ikke en åpen og opplyst samtale. Et av de største problemene med dagens politikk er at mange ikke tør å bruke ytringsretten og si at de er uenige med staten – det er et stort problem, når man bor i et demokratisk land.

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151919460122461

 6. mars 15, 2014

  Anita Nyholt, LUHM, debattinnlegg i BT, 14. mars 2014:
  Skremmes til taushet

  Det er politikerne som skal lage, endre eller fjerne lover, politiets oppgave er å håndheve dem. Når politiet deltar i den offentlige debatten og tar side i saken for å opprettholde et forbud, som de har egeninteresse i at skal bestå (bla. fordi pågripelser i cannabissaker gir enkel oppklaringsstatistikk), så skaper det problemer. Jeg har bla. selv vært tilstede på en studentdebatt, hvor NNPF deltok i debattpanelet på lik linje med politikere. Når politiet deltar i den offentlige debatten så er det mange som ikke tør å si hva de egentlig mener, maktfordelingen blir for skjev. Det er rett og slett ikke så mange som tør å si imot politiet. Dette gjelder ikke bare studentdebatter ol., men også politiets deltakelse i mediene, som også påvirker politikene.

  Mye av mitt engasjement for endring av cannabislovgivningen skyldes min interesse for demokrati og ytringsrett. Jeg får ofte tilbakemeldinger om at det er mange som ikke tør å benytte seg av den rettigheten de har.

  Politidirektoratet har oppfordret politiet til å «være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis.» Det er ikke rart at mange er bekymret for overvåkning og stigmatisering med slike uttalelser fra et maktapparat som politiet er.

  At det er et demokratisk problem ser vi blant ved at det er lettere for de som bor i hovedstaden å bruke ytringsretten, og si at man er uenig med staten, enn for de som bor i en liten bygd og er redde for å få besøk av politiet om de har «feil politisk mening».

  Dette må ta slutt!

  http://www.bt.no/meninger/debatt/Skremmes-til-taushet-3079127.html#.UyNN6IWpSHs

 7. mars 7, 2014

  Anita Nyholt, LUHM, debattinnlegg i Morgenbladet, 7. mars 2014:

  Kontroll med det illegale cannabismarkedet

  «Når et av verdens største markeder består av illegal produksjon, salg og kjøp så bør man forstå at det skaper problemer.

  Det at myndighetene ikke har tatt kontroll over det illegale markedet gjør at cannabis blir solgt til hvem som helst, hvor som helst, når som helst – men det er et rusmiddel som bør selges til voksne i lovlige utsalgssteder.

  Ved å fjerne straffetrussel for bruk og besittelse av cannabis for voksne, vil de som er under 18 år bli møtt med samme konsekvenser som om de bruker alkohol og ikke er gamle nok. Det samme gjelder for de som selger, altså konsekvenser på samme måte som for alkohol.

  Alkohol er et farlig rusmiddel, men det er tryggere når det blir solgt i lovlige utsalgssteder, slik er det for cannabis også. Det betyr ikke at alle behøver å like eller forbruke verken cannabis eller alkohol selv om det blir/er lovlig. Selv om cannabis blir solgt lovlig til voksne betyr det heller ikke at bruk av rusmidler i skole-/arbeidstiden vil bli akseptert.

  Lovliggjøring og regulering skjer flere og flere steder i verden, og det kommer til å skje her også. Det ville være rart om vi skulle bli stående igjen som et land hvor vi foretrekker et illegalt marked fremfor et kontrollert.»

  http://morgenbladet.no/debatt/2014/kontroll_med_det_illegale_cannabismarkedet#.Uxm1GoWhHIZ

 8. mars 1, 2014

  Anita Nyholt, LUHM, debattinnlegg i BT, 1. mars 2014:

  Å behandle måteholdsbrukere av cannabis som er over 18 år, som ikke har problemer med sin rusmiddelbruk, er uetisk og sløsing med fellesskapets ressurser og midler.

  Både bot og behandling er straff, mange vil til og mene at «frivillig» behandling under trussel om straff er mer straff.

  Alternative straffereaksjoner er mest et tilbud til de som ikke har råd til å betale bot.

  http://www.bt.no/meninger/debatt/Cannabis-bor-selges-i-lovlige-utsalgssteder-3069589.html

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke vanlig XHTML i kommentarene dine. Epostadressen din vil aldri bli publisert.

Abbonér på denne kommentarstrømmen via RSS