Gå til innhold

Innlegg tagget med ‘cannabis’

Paneldebatten

Paneldebatt arrangert av Tidsskriftet Mot Rusgift i samarbeid med Norsk Tidsskriftforening. Panelet: Paul Larsson (professor Politihøgskolen), Heidi Hansen (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Nils August Andresen (Tidsskriftet Minerva), Knut T. Reinås (Forbundet/Tidsskriftet Mot Rusgift).

SIRUSkonferanse

Fra Statens institutt for rusmiddelforsknings dagskonferanse «Hva vet vi om cannabis?» Odd Hordvin, seniorrådgiver ved SIRUS og Norges kontaktpunkt i EFTAs overvåkningsorgan, om avkriminalisering og mulige alternative utforminger av cannabispolitikken. Om «Portugal-modellen» og legalisering i USA.

EMCDDA sammenligning

Ulike reguleringsforslag for produksjon og salg av cannabis. Blant annet har regjeringen i Uruguay foreslått at staten skal produsere og selge marihuana, og to stater i USA har ved folkeavstemning vedtatt å lovliggjøre og regulere salget av cannabis som for alkohol.

breaking the taboo

Dokumentaren «Breaking The Taboo» blir presentert av Morgan Freeman. Kampanjen «Stopp krigen mot narkotika» har 1 million underskrifter som mål!

nadelmann og rosenbaum

Workshop for narkotikapolitiske aktivister. Arrangert av Foreningen for human narkotkapolitikk. Panel: Ethan Nadelmann og Marsha Rosenbaum, Drug Policy Alliance, Jan Bojer Vindheim, Miljøpartiet de grønne. Ordstyrer: Arild Knutsen. Spørsmål og kommentar fra Nils Christie, kriminolog. Film: Anita Nyholt Oslo, 24. august 2012.

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Paneldebatt: Thomas Breen (helsepolitisk talsperson for AP), Arne Johannessen (styreleder i Actis), Sveinung Rotevatn (leder i Unge Venstre), Ole Røgeberg (seniorforsker ved Frischsenteret), Arild Knutsen (leder i Foreningen for human narkotikapolitikk).

Hvite niggere

Morsomt bilde, men tragisk utfall. Straffen står ikke i forhold til «forbrytelsen». Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) blir ikke nominert til en ny periode på Stortinget. Nominasjonskomiteens begrunnelse er at han har vært åpen om sin bruk av cannabis, og mener at det ikke er forenlig med å sitte på stortinget. Det er mange flere som støtter Forsberg enn man kan få inntrykk av, men på grunn av skremselspropaganda og fryktkultur, så tør ikke folk å si hva de egentlig mener.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Forbudet mot bruk og besittelse av cannabis er opphevet i delstatene Colorado og Washington. Reguleringstiltakene for produksjon og salg trer i kraft i løpet av 2013. De to statene trosser de føderale lovene, fordi produksjon og salg fortsatt er forbudt under statlig lovgivning.

M4031M-4203

Ordføreren i Amsterdam sir at han ikke vil stenge turistene ute fra å bruke de lovlige utsalgssteder i byen, fordi da vil de få problemer med gatesalg. Det vil føre til krangler, flere ran, og det vil ikke være noen kvalitetskontroll av varene – alt de har jobbet for vil gå tapt.

logo

Konseptet åpen kanal stammer fra Tyskland på 1980-tallet. En kanal der alle kan delta med eget innhold og få det kringkastet til alle fjernsynsapparater, under eget redaktøransvar. Målet med den åpne kanalen er å styrke det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet. Den åpne kanalen har fått egen post i statsbudsjettet, og har konsesjon til 2021.

Foredrag med ethan nadelmann

The global drug regime: Past, present and future. Foredrag av Ethan Nadelmann fra Drug Policy Alliance. Innledning og ordstyrer: Nils Christie. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 7. mai 2012.

Onsdag 22. august arrangerte Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund debatt med tema “Den skjulte ruskulturen“. Jan Bøhler (Ap) som aktivt arbeider for avholdsbevegelsen snakket om lovendringen og regjeringens “alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd”.

Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund arrangerte i august en debatt med tema «Den skjulte ruskulturen». Debattpanel: Willy Pedersen, professor i sosiologi, Tore Andvig, utelivsjournalist, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør for Minerva, Jan Bøhler, nestleder i justiskomiteen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

En ny meningsmåling viser at over 50% av danskene ønsker å fjerne forbudet mot cannabisbruk for å få salget inn i regulerte former. Copenhagen Coffee&Shop tilbyr foreløbig sine kunder bare kaffe.

En ny meningsmåling viser at over 50% av danskene ønsker å fjerne forbudet mot cannabisbruk, for å få salget inn i regulerte former. Bystyret i København har foreslått å åpne 40 lovlige utsalgssteder.

The culture high

Dokumentarfilmen «The Union» er blitt sett av flere millioner på DVD og på internett. Nå kommer oppfølgeren «The Culture High». Oppfølgeren blir satt opp som kinofilm i USA, Canada og England.

nomoredrugwar

Av de rundt 50 000 sivile som har blitt drept i narkotikakrigen i Mexico er 4000 barn. 3700 barn er blitt foreldreløse og rundt 400 er rekruttert til narkobandene. Både voksne og barn er fanget i kampen mellom de ulike narkokartellene, og myndighetenes kamp for å nøytralisere dem.

wdr 2012

UNODC: Hvert år genererer grenseoverskridende organisert kriminalitet anslagsvis 870 milliarder kroner, truer fred og menneskers sikkerhet, fører til at menneskerettigheter blir brutt og undergraver økonomisk, sosial, kulturell og politisk utvikling i samfunn rundt om i verden.

GCDP kommisjon

Forsøk på å utrydde produksjon og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og bruk av illegale rusmidler. Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av bruk. Saken er omgitt av frykt og feilinformasjon. Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet.

8 stater i USA skal stemme på ulike forslag til legalisering og regulering av cannabis i år. Nyeste rapport fra Colorado viser 61% JA til "Regulerer cannabis som alkohol".

Flere stater i USA skal stemme på ulike forslag til legalisering og regulering av cannabis i år. Nyeste rapport fra Colorado viser 61% JA til «Regulerer cannabis som alkohol».

Politi om cannabispolitikk

De fleste vet at man kan kjøpe hasj og marihuana i lovlige utsalgssteder i Nederland, men de færreste kjenner til at man også kan kjøpe marihuana lovlig med resept på apoteket. Erfaringene viser at de aller fleste allikevel foretrekker å handle i de tradisjonelle coffeeshopene, og det er flere grunner til det. Forbudsskapte stoffer endrer dessuten spillereglene, om NPS (nye psykoaktive stoffer).

Talltull

Statistikk og tall har i mange år blitt brukt som grunnlag i narkotikadebatten, og spesielt i diskusjoner om ungdoms bruk av cannabis. Problemet er at tallmaterialet er for svakt til å kunne brukes, sier en forskningsleder ved SIRUS.