Gå til innhold

Innlegg tagget med ‘fhn’

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Paneldebatt: Thomas Breen (helsepolitisk talsperson for AP), Arne Johannessen (styreleder i Actis), Sveinung Rotevatn (leder i Unge Venstre), Ole Røgeberg (seniorforsker ved Frischsenteret), Arild Knutsen (leder i Foreningen for human narkotikapolitikk).

Brukerdag 1

Stoltenbergutvalget fikk i oppgave av regjeringen å vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp, samt se etter løsninger for å redusere kriminalitet. Dette har resultert i at regjeringen har utformet et forslag til en ny og «helhetlig ruspolitikk». FHN savner bred demokratisk behandling av utvalgets forslag, og krever avkriminalisering av narkotikabruk. På «Stoffbrukerdagen 2012» ble stortingsmeldingen «Se meg» symbolsk levert tilbake, med oppfordring om at de det angår også vil bli hørt.

fhn minnemarkering

Regjeringen fører en repressiv narkotikapolitikk. De største byene styres av partier med nulltoleranse som virkemiddel. Det dør ett menneske, noens barn, søsken eller venn, nesten hver dag i Norge. Hele verden roper nå etter avkriminalisering og skadereduksjon. Norske folkevalgte er fortsatt mest opptatt av rusfrihet, ikke at færrest mulig skal dø.

Knutsen, Joner og Stoltenberg

Erik Thorstvedt og Kristoffer Joner sier hva de mener om dagens narkotikapolitikk. Blant annet sier Joner: Det behandlingsapparatet vi har i dag fungerer ikke. Det er det bred enighet om – også på stortinget, som ba om råd fra Stoltenbergutvalget.

Anlov nrk

I fjor startet Sentrumsprosjektet i Oslo, der det synlige rusmiljøet sentralt i byen skulle fjernes. Nå ett år senere bortviser politiet 200 narkomane fra området hver uke, det har blitt 11 000 på ett år. Redaktør i bladet =Oslo sier: «Det eneste de har lykkes med ved aksjonen er å jage!» Arild Knutsen sier: «Når man ser at politiet bare skal ha dem vekk, så har det en oppdragende effekt på befolkningen; at det er den slags type holdninger du skal ha ovenfor “sånne mennesker.”

Prioriteringer

At en borger kan bortvises fra offentlig plass med bot på 9000 kroner er en diskusjon i seg selv, og hva gagner det å bøtelegge en person som må begå nye kriminelle handlinger for å betale boten? Maren Malthe-Sørenssen som er bystyrekandidat i Oslo for Høyre mener at millionene som blir brukt på Plata-aksjonen er vel verdt, fordi hun tror at de som er narkomane ikke gidder å være det lenger når det blir vanskeligere å få tak i det de er avhengige av.

Sprøyterommet i Oslo ble opprettet som et prøveprosjekt i 2005, og er nå et permanent tilbud. Opprettelsen bygger på prinsippet om skadereduksjon, og er en erkjennelse av at rusmiddelbruken skjer uansett, at skader kan lindres og at liv kan reddes.

Sprøyterommet i Oslo ble opprettet som et prøveprosjekt i 2005, og er nå et permanent tilbud. Opprettelsen bygger på prinsippet om skadereduksjon, og er en erkjennelse av at rusmiddelbruken skjer uansett, at skader kan lindres og at liv kan reddes.