Gå til innhold

Artikler fra ‘Samfunn’ kategorien

London School of Economics arrangerte en åpen debatt på Old Theatre 23. oktober 2012, «The Global Drug Wars». Innlegg ved: David Courtwright, Nigel Inkster, William McAllister og Ethan Nadelmann.

Ordføreren i Amsterdam sir at han ikke vil stenge turistene ute fra å bruke de lovlige utsalgssteder i byen, fordi da vil de få problemer med gatesalg. Det vil føre til krangler, flere ran, og det vil ikke være noen kvalitetskontroll av varene – alt de har jobbet for vil gå tapt.

The global drug regime: Past, present and future. Foredrag av Ethan Nadelmann fra Drug Policy Alliance. Innledning og ordstyrer: Nils Christie. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 7. mai 2012.

Vi har ytringsfrihet, fordi vi er avhengig av at vi hører de tingene vi egentlig ikke har lyst til å høre, for at den demokratiske modellen skal fungere. Ytringsfrihet er nødvendig for at motargumentene skal kunne komme til orde, og uten at vi kjenner motargumentene kan vi ikke vite om vi har rett. Gjennom en åpen og opplyst samfunnsdebatt, med fri utveksling av argumenter, får borgerne mulighet til å gjøre seg opp en mening om viktige samfunnsspørsmål og grunnlag for å treffe politiske valg. Dette fremmes ved at de politiske partiene er aktive i samfunnsdebatten, gjennom organisasjoner og deltakelse i det sivile samfunn, frie og uavhengige medier, åpenhet og innsyn i offentlige beslutningsprosesser, og formell og reell ytringsfrihet for borgerne. En slik meningsutveksling skal tjene den bedre innsikt og den bedre beslutning.

Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund arrangerte i august en debatt med tema «Den skjulte ruskulturen». Debattpanel: Willy Pedersen, professor i sosiologi, Tore Andvig, utelivsjournalist, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør for Minerva, Jan Bøhler, nestleder i justiskomiteen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Jack A. Cole fra Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) ble invitert til det avsluttende seminaret i møteserien “Grunnverdier i narkotikapolitikken” 3. mai 2010, som ble arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål ved Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse. Film: Anita Nyholt.

En ny meningsmåling viser at over 50% av danskene ønsker å fjerne forbudet mot cannabisbruk, for å få salget inn i regulerte former. Bystyret i København har foreslått å åpne 40 lovlige utsalgssteder.

Dokumentarfilmen «The Union» er blitt sett av flere millioner på DVD og på internett. Nå kommer oppfølgeren «The Culture High». Oppfølgeren blir satt opp som kinofilm i USA, Canada og England.

Av de rundt 50 000 sivile som har blitt drept i narkotikakrigen i Mexico er 4000 barn. 3700 barn er blitt foreldreløse og rundt 400 er rekruttert til narkobandene. Både voksne og barn er fanget i kampen mellom de ulike narkokartellene, og myndighetenes kamp for å nøytralisere dem.

The Global Commission on Drug Policy oppfordrer verdens ledere til å avkriminalisere narkotikabruk: «Krigen mot narkotika er en fiasko, og umiddelbare og store reformer i det globale forbudsregimet må iverksettes for å stoppe spredningen av HIV-infeksjon og andre skader som følger av krigen mot narkotika.»

UNODC: Hvert år genererer grenseoverskridende organisert kriminalitet anslagsvis 870 milliarder kroner, truer fred og menneskers sikkerhet, fører til at menneskerettigheter blir brutt og undergraver økonomisk, sosial, kulturell og politisk utvikling i samfunn rundt om i verden.

Forsøk på å utrydde produksjon og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og bruk av illegale rusmidler. Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av bruk. Saken er omgitt av frykt og feilinformasjon. Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet.

Amnesty rapporter: Nær 500 personer ble i fjor henrettet for narkotikaforbrytelser i Iran. Det er nesten tre ganger så mange som i 2009, da minst 166 ble henrettet for de samme forbrytelsene. Likevel har landet fått over 200 millioner bistandskroner for bekjempe slik kriminalitet. Når vi vet at antall henrettete narkotikaforbrytere øker dramatisk, er norske myndigheter seg da bevisst det ansvaret de har ved å bistå iranske myndigheter med narkotikabekjempelse?

Helsedirektoratet besluttet 1. februar 2010 at diagnosene fetisjisme, fetisjistisk transvestisme, sadomasochisme, mulitiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg og transvestisme skulle gjøres ugyldige for bruk i Norge ved å fjerne diagnosekodene fra den norske versjonen av det internasjonale diagnoseregisteret. De vektlegger at: en rekke interesseorganisasjoner og fagmiljøer gjennom lang tid har frembrakt kunnskap om at diagnosene i seg selv av mange opplevelses som støtende og bidrar til stigmatisering av gruppers og enkeltmenneskers seksualitet. De aktuelle diagnosene er utdaterte, og har oppstått på bakgrunn av teorier basert på datidens kunnskaper.

Mange har etterspurt en liste over hva politikerne egentlig mener om narkotikapolitikk, ikke bare hva partiene har programfestet, med tanke på hvordan man burde stemme ved valg.

Flere stater i USA skal stemme på ulike forslag til legalisering og regulering av cannabis i år. Nyeste rapport fra Colorado viser 61% JA til «Regulerer cannabis som alkohol».

De fleste vet at man kan kjøpe hasj og marihuana i lovlige utsalgssteder i Nederland, men de færreste kjenner til at man også kan kjøpe marihuana lovlig med resept på apoteket. Erfaringene viser at de aller fleste allikevel foretrekker å handle i de tradisjonelle coffeeshopene, og det er flere grunner til det. Forbudsskapte stoffer endrer dessuten spillereglene, om NPS (nye psykoaktive stoffer).

Statistikk og tall har i mange år blitt brukt som grunnlag i narkotikadebatten, og spesielt i diskusjoner om ungdoms bruk av cannabis. Problemet er at tallmaterialet er for svakt til å kunne brukes, sier en forskningsleder ved SIRUS.

Politiets ulovlige skoleaksjoner diskuteres i Stortinget. Hvis en lærer vet at en elev har ulovlige ting med seg på skolen så er det konkret mistanke, og politi/barnevern vil kunne reagere. Det som ikke er tillatt er å samle en stor mengde barn/mennesker og skremme/ransake dem, i håp om å finne en lovbryter blant dem. Vi skal være glad for at vi er beskyttet av loven, spesielt barn og ungdom. At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet.

Thorvald Stoltenberg mottar pris på vegne av The Global Commision on Drug Policy, og deres arbeid for å endre narkotikapolitikken. Stoltenberg ble tildelt prisen «Cannabis Culture Awards 2012» i Nederland. Prisen ble utdelt av tidligere statsminister Dries Van Agt.