Skip to content

Latin-Amerika krever endring av FN-avtalene for narkotika

oktober 25 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Colombia, Guatemala og Mexico har samlet fremmet forslag i FN om en reforhandling av FN-avtalene for narkotika fra 1961, og ber om internasjonal støtte. read more…

Det globale kontrollregimet mot ulovlige rusmidler har feilet – hva gjør vi med det?

oktober 24 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

London School of Economics IDEAS arrangerte en åpen debatt på Old Theatre 23. oktober 2012, «The Global Drug Wars».

Innlegg ved David Courtwright, Nigel Inkster, William McAllister og Ethan Nadelmann.

Tema:
Since 1909 the international community has worked to eradicate the abuse of narcotics. A century on, the efforts are widely acknowledged to have failed, and worse, have spurred black market violence and human rights abuses.

How did this drug control system arise, why has it proven so durable in the face of failure, and is there hope for reform? read more…

Markedet ønsker cannabis regulert som alkohol

oktober 8 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt


«Etter 1. mai har ikke lenger coffeeshopene i de tre sørligste nederlandske regionene Limburg, Noord-Brabant og Zeeland lov til å selge hasj og marihuana til utlendinger. Samtidig ble hasjkafeene gjort om til medlemsklubber hvor bare nederlendere har adgang mot at de registrerer seg og skaffer seg et medlemskort.»

«Hasjsalget er tilbake på gata i Nederland. Nye regler skulle få slutt på hasjturismen. Nå holder også nederlenderne seg borte fra coffeeshopene» skriver Birgit Vartdal for Rus & Samfunn.

Amsterdam stenger ikke turister ute

De nye reglene for weed-pass trer i kraft 2. januar 2013. De lovlige utsalgsstedene for hasj og marihuana blir medlemsklubber med registreringsordning. Det blir ingen endring i Amsterdam. read more…

Frikanalen – din mulighet til å lage TV

oktober 2 2012
from → Kultur
by Anita Nyholt


Norges første åpne tv-kanal
Konseptet åpen kanal stammer fra Tyskland på 1980-tallet. En åpen kanal er en kanal der alle kan delta med eget innhold og få det kringkastet til alle fjernsynsapparater, under eget redaktøransvar.

En åpen kanal er verken en fjernsynsprodusent eller kringkaster, men en infrastruktur for allmennhetens adgang til fjernsynsmediet. Denne infrastrukturen skal være til fri benyttelse for alle, og ingen eier sendeflaten.

Målet med den åpne kanalen er å styrke det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet. read more…

Ethan Nadelmann om menneskerettigheter og krigen mot narkotika

september 21 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Det globale kontrollregimet: Fortid, nåtid og fremtid
Foredrag av Ethan Nadelmann fra Drug Policy Alliance. Innledning og ordstyrer: Nils Christie.
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 7. mai 2012. read more…

Ytringsretten er ingenting verdt om vi ikke bruker den

september 19 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Vi har ytringsfrihet, fordi vi er avhengig av at vi hører de tingene vi egentlig ikke har lyst til å høre, for at den demokratiske modellen skal fungere. Ytringsretten er nødvendig for at motargumentene skal kunne komme til orde, for uten at vi kjenner motargumentene kan vi ikke vite om vi har rett.

Vi mennesker er feilbarlige, men ved å undersøke sakene og ved å høre på hverandre kan vi lære mer og se tingene på andre måter, slik at vi får bedre funderte oppfatninger. En slik meningsutveksling skal tjene den bedre innsikt og den bedre beslutning.

Åpen og opplyst samfunnsdebatt

Et demokrati er blant annet basert på prosedyrer for valg av representanter og for avgjørelser ved flertallsvoteringer. Men forut for dette må det finne sted en meningsutveksling mellom myndige mennesker.

En sentral forutsetning for reelt demokrati er eksistensen av «en aaben og opplyst offentlig Samtale» som det heter i siste ledd i Grunnlovens § 100.

Gjennom en åpen og opplyst samfunnsdebatt, med fri utveksling av argumenter, får borgerne mulighet til å gjøre seg opp en mening om viktige samfunnsspørsmål og grunnlag for å treffe politiske valg.

Dette fremmes ved at de politiske partiene er aktive i samfunnsdebatten, gjennom organisasjoner og deltakelse i det sivile samfunn, frie og uavhengige medier, åpenhet og innsyn i offentlige beslutningsprosesser, og formell og reell ytringsfrihet for borgerne. read more…

Den skjulte ruskulturen

september 6 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Onsdag 22. august arrangerte Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund debatt med tema «Den skjulte ruskulturen«.
 

Fra invitasjonen:
«Hvem er de usynlige rusbrukerne? De klarer på ulikt vis å kombinere ulovlig rusbruk med et tilsynelatende normalt hverdagsliv. Hva bør vi gjøre med dem? Er samfunnet tjent med at denne gruppen av ellers oppegående mennesker gjøres til kriminelle eller behandlingstrengende?» read more…

LEAP – Law Enforcement Against Prohibition

august 20 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Jack A. Cole, tidligere politisjef og undercoveragent fra organisasjonen Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), advarte om at Norge ikke må følge i fotsporene til USA hvor antall pågrepne har steget og steget og flere og flere fengsler har blitt bygd.

«This is not a War on Drugs – it’s a War on People» sa Jack A. Cole fra Law Enforcement Against Prohibition på det avsluttende seminaret i møteserien «Grunnverdier i narkotikapolitikken» 3. mai 2010.

Arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål ved Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse. Film: Anita Nyholt. read more…

Smokenhagen Coffee&Shop

august 12 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

En ny meningsmåling viser at over 50% av danskene ønsker å fjerne forbudet mot cannabisbruk, for å få salget inn i regulerte former. Bystyret i København har foreslått å åpne 40 lovlige utsalgssteder. Copenhagen Coffee&Shop serverer foreløbig sine kunder bare kaffe.

En ny meningsmåling viser at over 50% av danskene ønsker å fjerne forbudet mot cannabisbruk, for å få salget inn i regulerte former.

Bystyret i København har foreslått å åpne 40 lovlige utsalgssteder. Copenhagen Coffee&Shop serverer foreløbig sine kunder bare kaffe.

Hvor enig er du i at man bør indføre statskontrolleret salg af cannabis i Danmark?

Meget enig: 21 procent
Enig: 32 procent
Hverken enig eller uenig: 22 procent
Uenig: 14 procent
Meget uenig: 11 procent

Statslige pushere er en god idé, mener 51 procent af danskerne.
Regeringen er ude af trit med befolkningen, lyder kritikken. read more…

Adam Scorgies: The Union og Culture High

juli 25 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Dokumentarfilmen «The Union» er blitt sett av flere millioner på DVD og på internett. read more…

Mexico og den blodige krigen mot narkotika

juli 19 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Narkotikahandelen bidrar til kvinnedrap i Mellom-Amerika. Regionen har hatt en enorm økning i drap på kvinner i det siste tiåret. El Salvador har i dag den verste kvinnedrapsraten i verden med 13,9 drap per 100 000 kvinner, mens Guatemala (tredje i verden) og Honduras (syvende) henholdsvis har ratene 9,8 og 7,2.

Høye tapstall

Redd Barna:
«Både voksne og barn er fanget i kampen mellom de ulike narkokartellene, og myndighetenes kamp for å nøytralisere dem.»

«Av de rundt 50 000 sivile som har blitt drept i narkotikakrigen i Mexico, er 4000 barn. 3700 barn er blitt foreldreløse og rundt 400 er rekruttert til narkotikabandene. Dette er høyere tapstall for sivile enn i land som Afghanistan og Irak.» read more…

Stopp krigen mot narkotika for å bekjempe AIDS

juli 17 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

The Global Commission on Drug Policy oppfordrer verdens ledere til å avkriminalisere bruk av narkotika: «Criminalization of Drug Use Fuels the Global HIV/AIDS Pandemic.»

«8. Mål narkotikapolitikkens suksess med indikatorer som har reell betydning i samfunnet, for eksempel reduserte satser for overføring av HIV og andre smittsomme sykdommer (f.eks hepatitt C), færre overdosedødsfall, redusert vold i narkotikamarkedet, færre individer fengslet og senket forekomst av problematisk stoffbruk.»

«Krigen mot narkotika er en fiasko, og umiddelbare og store reformer i det globale forbudsregimet må iverksettes for å stoppe spredningen av HIV-infeksjon og andre skader som følger av krigen mot narkotika.»

«Det er kriminelt å nekte å gjennomføre slike påviste offentlige helsetiltak som reduserer HIV-infeksjon og beskytter mennesker.» read more…

UNODCs World drug report og Count the costs

juli 16 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

UNODC: Hvert år genererer grenseoverskridende organisert kriminalitet anslagsvis 870 milliarder dollar, truer fred og menneskers sikkerhet, fører til at menneskerettigheter blir brutt og undergraver økonomisk, sosial, kulturell og politisk utvikling i samfunn rundt om i verden.

Krigen mot narkotika mater dessuten HIV-/AIDS-epedemien.

UNODC

United Nations Office On Drugs and Crime UNODC har lansert en ny kampanje: Transnational organized crime – Let’s put them out of business. read more…

Global Commission on Drug Policy

juli 6 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt


The Global Commission on Drug Policy er en global kommisjon sammensatt av en rekke høytstående politikere og tjenestemenn, blant annet tidligere president i Brasil, Fernando Henrique Cardoso, tidligere president i Colombia, Cesar Gaviria, FNs tidligere generalsekretær, Kofi Annan, tidligere EU høykommissær for felles utenriks-og sikkerhetspolitikk, Javier Solana, og UNAIDS direktør, Michel Kazatchkine. Norge er representert ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. read more…

Demonstrasjon på FNs anti-narkotikadag

juni 26 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Norsk narkotikapolitikk bidrar til tortur og drap i andre land.

FNs anti-narkotikadag 26.juni ble det arrangert en demonstrasjon foran Stortinget for «en fornuftig ruspolitikk uten intoleranse».

Appell ved Torkel Bjørnson:
«Den globale ”krigen mot narkotika” har blitt utkjempet i over 50 år uten å forhindre den langvarige trenden av økt tilbud, tilgjengelighet og bruk av narkotika. Hvert år bruker Norge 3,8 milliarder kroner på å opprettholde krigføringen gjennom politi, rettssystem og fengselsvesen. Dette tilsvarer 10,5 millioner kroner om dagen.»

Norsk narkotikapolitikk bidrar til tortur og drap i andre land.
En ny rapport forteller om fysisk avstraffelse i rusbehandling i flere land.

32 land har dødsstraff. I Singapore straffes cannabisbrukere med stokkeslag, mens de i Malyasia blir pisket, før de havner i fengsel. read more…

Fra samfunnsfiende til friskmeldt

juni 24 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Diagnoseutvalget feirer friskmeldingen på sitt møte 6.2.10: Foran: Svein Skeid (leder). Bak fra venstre: Kai T. Støyva, Ann Kristin Tangerud, Rolf Østvik, Anita Nyholt og psykolog Odd Reiersøl.

Helsedirektoratets friskmelding er en viktig menneskerettighetsreform for en betydelig minoritet i samfunnet, sier Svein Skeid, leder i LLHs diagnoseutvalg Revise F65.

Helsedirektoratet besluttet 1. februar 2010 at diagnosene fetisjisme, fetisjistisk transvestisme, sadomasochisme, mulitiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg og transvestisme skulle gjøres ugyldige for bruk i Norge ved å fjerne diagnosekodene fra den norske versjonen av det internasjonale diagnoseregisteret. De vektlegger at:

«En rekke interesseorganisasjoner og fagmiljøer gjennom lang tid har frembrakt kunnskap om at diagnosene i seg selv av mange opplevelses som støtende og bidrar til stigmatisering av gruppers og enkeltmenneskers seksualitet. De aktuelle diagnosene er utdaterte, og har oppstått på bakgrunn av teorier basert på datidens kunnskaper.” read more…

Valg 2013: Kandidater som bør støttes eller strykes

juni 23 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Mange har etterspurt en liste over hva politikerne egentlig mener om narkotikapolitikk, ikke bare hva partiene har programfestet, med tanke på hvordan man burde stemme ved valg.

Denne oversikten er laget på bakgrunn av at jeg har fått veldig mange henvendelser i forbindelse med stortingsvalget 2013 med spørsmål om «hvem som egentlig mener hva?», etter å ha laget en tilsvarende liste for Oslo-valget 2011. Jeg har valgt å ta med uttalelser ikke bare fra kommune- og stortingsrepresentanter, feks kan lederne for ungdomspartiene fort stige i gradene. read more…

Hvilken stat i USA blir den første til å legalisere cannabis som alkohol?

juni 11 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Flere stater i USA skal stemme på ulike forslag til legalisering og regulering av cannabis i år. Nyeste rapport fra Colorado viser 61% JA til «Regulerer cannabis som alkohol». Valget er samme dag som presidentvalget 6. november.

Washington blir nevnt sammen med de andre som skal stemme over «å selge marihuana som alkohol», men det har vært vanskelig å sette seg inn i hva man egentlig stemmer over. Mange er kritiske til forslaget, bla skriver Sensible Washington:

«Those who support cannabis law reform need to get behind efforts such as Colorado’s Amendment 64, and Oregon’s Measure 80, and reject such faulty reform as Initiative 502.»

Wiki:
«Unlicensed cannabis will still be illegal, including personal «grows» in one’s own home, except for medical cannabis as regulated under RCW 69.51A.»

Derfor er det mange som er mer spent på hva som skjer i Colorado.

6. november: Livesending med valgresultater fra Colorado kan følges her i natt!

En rapport fra Rasmussen Reports sier at 61% støtter forslaget:
Sixty-one percent (61%) of Likely Voters in Colorado favor legalizing marijuana if it is regulated the way alcohol and cigarettes are. A new Rasmussen Reports telephone survey in the Centennial State shows that 27% of voters oppose legalization even with government regulation, while 12% are undecided.

I TV-kampanjen «Regulate Marijuana Like Alcohol» ser vi en ung kvinne sende en e-post til sin mor hvor hun forklarer hvorfor hun foretrekker marihuana fremfor alkohol:
“I used to drink a lot. It was kind of crazy. But now that I am older, I prefer to use marijuana. It’s less harmful to my body, I don’t get hungover and honestly I feel safer around marijuana users.» read more…

Cannabis på resept vs lovlige utsalgssteder med aldersgrense

juni 5 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Marihuana på resept

De fleste vet at man kan kjøpe hasj og marihuana i lovlige utsalgssteder i Nederland, men de færreste kjenner til at man kan kjøpe marihuana lovlig med resept på apoteket. Erfaringene viser at de medisinske brukerne allikevel foretrekker å handle i de tradisjonelle coffeeshopene, og det er flere grunner til det. Forbudsskapte stoffer endrer dessuten spillereglene, NPS (nye psykoaktive stoffer).

Apotekmodellen i Nederland ble innført mange år etter ordningen med coffeeshopene, av myndighetene i regi av Helsedepartementet.

«All medicinal cannabis used in the Netherlands is grown by Bedrocan BV under a contract with the Office for Medicinal Cannabis (OMC), which is part of the Ministry of Health. The OMC is responsible for all production, distribution and export.»

Ideen var at pasientene ville foretrekke cannabis utskrevet på resept med en garantert styrkegrad og kvalitet, fremfor å handle hos coffeeshopene. Men slik gikk det ikke. read more…

Dårlig journalistikk og talltull i cannabisdebatten

mai 20 2012
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Statistikk og tall har i mange år blitt brukt som grunnlag i narkotikadebatten, og spesielt i diskusjoner om ungdoms bruk av cannabis. Problemet er at tallmaterialet er for svakt til å kunne brukes, sier en forskningsleder ved SIRUS.

Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå, på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), en telefonundersøkelse om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler.

På SIRUS-konferansen «Hva vet vi om cannabis?» 16. mai 2012, sa Astrid Skretting, forskningsleder ved SIRUS, at hun håper å få oppdatert tallene også for de siste par årene gjennom det nye samarbeidet med SSB:

«Postundersøkelsene blant ungdom mellom 15 og 30 år har vært en hjørnestein i norsk overvåkning av rusmidler, men de siste årene vi gjennomførte dem gikk svarprosenten voldsomt ned.»

«Fra å ha en svarprosent på rundt 70 prosent da postundersøkelsene begynte, sank den jevnt og endte ned mot 30 prosent i 2008.»

Hvis bare 30 prosent svarer på om de har prøvd hasj eller ikke, hvem vet da hva de resterende 70 prosentene har drevet på med?

Det er heller ikke sikkert at de få som har svart, har svart ærlig. read more…