Skip to content

Avkriminalisering og alternative reaksjoner

2013 april 12
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) arrangerte 16. mai 2012 dagskonferansen «Hva vet vi om cannabis?»

Odd Hordvin, seniorrådgiver ved SIRUS og Norges kontaktpunkt i EFTAs overvåkningsorgan om «Avkriminalisering og mulige alternative utforminger av cannabispolitikken»:

Jeg vil begrense meg til det som omhandler bruk og besittelse til eget bruk. Større kvanta skal jeg ikke snakke om, bortsett fra å si at det er jevnt over strengt forbudt.

I Europa er det mange ulike bestemmelser, jeg vil ikke si lover, men det praktiseres forskjellig. Når det kommer til grenseverdier for å avgjøre om et lovbrudd offisielt er lite eller stort, ser vi de store forskjellene.

I noen land med forbud reagerer de ikke mot bruk og besittelse. For eksempel i Nederland, som har forbud, ser politiet gjennom fingrene for kvantum inntil 5 gram hasj. I Tyskland er det også forbudt, men det reageres ikke.

Det er ingen land i Europa, eller i resten av verden, som har legalisert bruk og besittelse av cannabis, meg bekjent.

Norge er blant de 4-5 land i Europa hvor bruken er dekriminalisert.

Hellas har en særskilt bestemmelse som skiller mellom såkalt avhengighet og ikke-avhengighet. Ikke spør meg hvordan de setter det skillet, men de har da gjort et sånt skille. De ikke-avhengige kan risikere, altså risikere, fengselsstraff. Jeg vil tro at cannabisbrukerne tilhører i stor grad den kategorien der, uten å selv vite det.

I Norge har vi formelt sett ikke et skille mellom de ulike stofftypene.
Vi sier noe om kvantum, men det er ikke spesifisert reaksjoner knyttet opp i mot klassifiseringer av de ulike stoffene i straffeloven. En del andre land har det. Enten fordi de følger FNs inndeling, eller at de har varianter av det.

Belgia, Tsjekkia og Irland utmerker seg ved at de har særskilte bestemmelser knyttet opp mot besittelse av kvanta cannabis.

Tsjekkia avkriminaliserte bruk og besittelse av narkotika til eget bruk i 2010.

Portugals narkotikapolitikk er godt kjent i Norge, det har vært mye omtale av hva de har gjort. Det er interessant å nevne at når de gikk for å avkriminalisere, at de ville gjøre noe mer enn det.

Hordvin sier videre:
Trenden i Europa er at det går i retning av alternativer til straffeforfølgelse, for mindre forhold. Det vanligste er administrative sanksjoner, eller gebyrer, i de land som har gått en vei mot en slags form for avkriminalisering.

Det kan kalles et gebyr eller advarsel, men det er et administrativt tiltak utenfor straffelov. Ellers regner vi forelegg som en straffereaksjon, mens gebyr da er et forenklet forelegg.

Når det gjelder hjelpetiltakene, som gjelder alle stoffer, så er det ganske sannsynlig at man vurderer cannabisbrukere som ikke spesielt avhengige, og at man vil hjelpe de som trenger det i motsetning til de som ikke trenger det, jeg vil tro at det er det som ligger bak.

Det vi ser i Europa er ulike grader av avkriminalisering, men for at det skal være avkriminalisering så må tiltakene være utenfor straffelov eller tilsvarende lov.

I hvilken grad kan vi kalle det avkriminalisering når det kommer an på kvantumet, når grensen for hvor det går fra å være en forseelse til en forbrytelse er veldig liten?

I noen land, feks i Latvia og Litauen, er inntil 0,1 – 0,25 gram en forseelse, er det over det så er det etter lovens forstand ansett for å være en forbrytelse.

Det er vrient for meg å kalle det de har gjort, alle land som såkalt har avkriminalisert, for avkriminalisering.

Odd Hordvin avslutter foredraget med å si:
Australia har delt seg i to i forholdet til cannabis, fire stater har valgt å nedkriminalisere, og fire har avkriminalisert med mengdebegrensning og gebyrer, med en nedre aldersgrense på 18 år, de under 18 er ikke en sak for kriminalhjelpen, det er andre typer reaksjoner som kan komme inn i bildet for de mindreårige. De statene som ikke har avkriminalisert har etter min mening mildere sanksjoner, uten å endre lovverket. Det gis ofte en advarsel i form av en informasjonsbrosjyre, eller innkalling til en samtale.

USA

Etter SIRUS-konferansen har to stater i USA vedtatt (etter folkeavstemning) at cannabis skal selges som alkohol. Bruk og besittelse av cannabis (med mengdebegrensning) er tillatt for alle voksne over 21 år i Washington og Colorado. Reguleringstiltakene for produksjon og salg trer i kraft i løpet av 2013.

De to statene trosser de føderale lovene, fordi produksjon og salg fortsatt er forbudt under statlig lovgivning. Som nasjon svarer man overfor det internasjonale samfunn, lover og avtaler, mens som delstat eller kommune svarer man overfor det nasjonale.

New York er et eksempel på en ordning hvor myndighetene har laget avtaler med politiet om hvem som skal/ikke skal pågripes (røyking på offentlig sted), men hvor avtalen ikke bare har ført til flere pågripelser enn tidligere, men en enorm økning i pågripelse av mørkhudede personer.

«Most people arrested for marijuana possession were not smoking in public; most simply had a small amount of marijuana in their pocket, purse or bag. Possessing a small amount of marijuana in one’s pocket or bag is a legal violation, not a criminal offense. But quite often, when police stop and question a person, they say “empty your pockets” or “open your bag.” Many people comply with the officer’s request. If a person pulls marijuana from their pocket or bag, it makes the marijuana “open to public view,” a crime. The police then arrest the person for this misdemeanor.» Drug Policy Alliance: Arresting Blacks for Marijuana.

Kulturforskjeller mellom de ulike statene fører til ulik praksis selv om «civile penaltys» på papiret kanskje er det samme. Derfor må straffetrusselen fjernes slik at det ikke er ulovlig og det ikke kan ilegges generelle forelegg, men reguleres som alkohol (aldersgrense, ikke drikke på gata osv).

Politikerne bør ta til seg det Pete Holmes (Washington I-502) sier om at debatten må være ærlig. Colorado og Washington har vært ærlige på at de trenger en løsning for rekreasjonell bruk og at salget bør foregå som for alkohol.

Denne siden vil bli holdt oppdatert med informasjon om hvilke stater i USA som skal eller har fjernet straffetrussel for bruk og besittelse og som har vedtatt eller holder på med arbeid for å regulere cannabis som alkohol.

Australia

Undersøkelsene fra Australia, og andre steder, viser at det ikke er noen direkte årsakssammenheng mellom graden av kriminalisering og nivåer av narkotikabruk. Ingen studier eller rapporter kan vise til noen direkte årsakssammenheng.

Australia
In some jurisdictions the impact of decriminalisation has had a «net-widening» effect.

This means that while the intention of the policy is to decriminalise certain behaviour, in practice more people get caught up in the system.

For example, in South Australia, the introductions of cannabis expiation notices to deal with some cannabis offences resulted in a significant increase in the number of people policed for such activities.

In New York, possession of one ounce of marijuana is not a crime unless the drug is «burning or in open view». Yet police officers often trick young people, especially those who are black or Latino, into revealing the marijuana; thus the offence is committed as the drug is in «open view». This has led to a significant increase in arrests, with 50,300 people arrested for simple marijuana possession in 2010 alone compared to a total of 33,700 for the period 1981 to 1995.

The harms of criminalisation far outweigh those of decriminalisation.

While additional research is needed to fully assess the impacts of Australia’s various decriminalisation policies, one general conclusion that emerges is that Australia’s decriminalisation policies have little to no impact on an individual’s decision to use cannabis or other narcotics.

In our review of the analytical literature about the impact of decriminalisation on cannabis use in Australia, we found one study reporting a significant increase in cannabis use in States where it has been decriminalised, one study demonstrating a decrease in cannabis use after decriminalisation, and five studies showing that decriminalisation had no significant impact on the prevalence of cannabis use.

Collectively, these studies suggest that decriminalisation of cannabis in Australia has had a minor impact on cannabis use, if any. Yet the States that have implemented decriminalisation have shown a capacity to keep individuals out of the criminal justice system. One study compared the outcomes of individuals given a CEN in South Australia and individuals given a criminal sentence in Western Australia (predecriminalisation) and found that:

The individuals given criminal penalties were more likely to suffer negative employment, relationship, and accommodation consequences as a result of their cannabis charge and were more likely to come into further contact with the criminal justice system than the South Australia (non-criminalised) individuals.

Tsjekkia

På det årlige møtet i FNs narkotikakommisjon i fjor fordømte den tsjekkiske delegasjonen sterkt den undertrykkende «krigen mot narkotika».

Flere land er nå med i arbeidet med å fornye og oppdatere narkotikakonvensjonen fra 1961.
«The session will take place at the beginning of 2016 after an intense preparatory process.»

Tsjekkia
Following years of intense debate, the Czech Republic became one of the most recent countries to formally decriminalise possession of illegal drugs in 2010. Interestingly, the Czech Republic had decided to decriminalise drug possession after carrying out a cost-benefit analysis of its criminal laws that were adopted in 2000.

After a two-year project that was concluded in 2002, research found that:
1. penalisation of drug use had not affected the availability of illicit drugs
2. there was an increase in the levels of drug use within the country
3. the social costs of illicit drug use increased significantly

As a result of this analysis of the impact of introducing penalties for drug possession, the Czech Republic formally decriminalised possession of illegal drugs in 2010.

The delay in implementing decriminalisation was the result of a full assessment of drug-use patterns by the Czech authorities to ensure that quantity thresholds were set at the appropriate levels.

Even before the new legislation, Czech policy focused on public health approaches to drug use and this was reflected in the low rates of imprisonment for possession offences.

Following passage of the legislation and a new directive issued by interim Prime Minister Jan Fischer in late 2009, police and prosecutors are now instructed to charge individuals possessing up to 15 grams of cannabis, 1 gram of cocaine, 1.5 grams of heroin, 4 ecstasy tablets, or 40 pieces of hallucinogenic mushrooms with an administrative offence – not a criminal charge.

Such an offence brings with it potential fines of up to the equivalent of £550 processed through municipal administrative procedures, but no criminal record is created for the individual.

In June 2011, the law changed to allow police officers to issue fines on the spot for drug use – similar to the process for minor traffic offences.

While the broader effects of the Czech Republic’s legislative change cannot yet be determined, preliminary assessments show the fears of the new law’s critics that there would be an explosion of drug use in the country have not been realised.

Jindrich Voboril, the Czech government’s national anti-drug coordinator explained in 2011: «There is not a more prevalent drug problem (since the new law came into effect). We have always had high rates of marihuana use, and that has not changed. We also have problems with the use of harder drugs but that has not got much to do with this change».

Portugal

Det er delte meninger om hva som har skjedd i Portugal. Enkelte aktører mener at de ikke har avkriminalisert, og andre sier at de har gjort det, men at det er andre virkemidler enn selve avkriminaliseringen som gjør det interessant å innføre en norsk «Portugal-modell» (nemder med samtale/behandling/evnt. ingen reaksjon).

Grunnen til at akkurat Portugal har fått så mye oppmerksomhet kommer av at de var det første landet i Europa som avkriminaliserte all bruk av narkotika. For amerikanerne, som har en av verdens strengeste lovgivning for cannabis (fengsel for bruk og besittelse) ble det viktig å trekke frem Portugal som eksempel på at «verden ikke ville gå under» selv om man avkriminaliserte bruk og besittelse. Rapporter og uttalelser om Portugal spredde seg til hele verden. Etter det som har skjedd i Colorado og Washington er ikke Portugal like interessant for dem når det gjelder cannabis, da de nå kan vise til hva to stater i eget land har fått gjennomslag for; å selge cannabis son alkohol.

Ståle Nygård:
«Portugal avkriminaliserte bruk alle rusmidler i 2001, men de verken produserer/importerer eller selger cannabis, og de har heller ikke fjernet straffetrussel for privat bruk/besittelse. Det er fortsatt ikke lovlig å bruke cannabis i Portugal.»

«Den store forskjellen på avkriminalisering i Portugal og en norsk «Portugal-modell» (med eller uten avkriminalisering) er at Portugal ikke har et overordnet mål om “rusfrihet” og “nullvisjon for all narkotika” slik vi har i Norge. Selv om de gikk fra “straff til hjelp” er ikke utgangspunktet at alle er behandlingstrengende i Portugal.»

Odd Hordvin, seniorrådgiver ved SIRUS sier:
“For at det skal være avkriminalisering må tiltakene være utenfor straffelov eller tilsvarende lov.»

Den norske straffelovskommisjonen anbefalte å avkriminalisere bruk av narkotika, og erverv og besittelse av narkotika til eget bruk, allerede i 2002.

Selv om et land avkriminaliserer bruk og besittelse med mengdebegrensning betyr det ikke nødvendigvis at straffetrussel er fjernet. Det er fortsatt anledning til å reagere med “alternative reaksjoner” for inntil lovbestemt mengde. Alternative reaksjoner kan i prinsippet være hva som helst.

I Portugal er mengdebegrensning inntatt i lov, grenseverdiene er satt til 25 gram marihuana og 5 gram hasj. Det betyr allikevel ikke at det er lovlig. Straffetrussel for privat bruk og besittelse er ikke fjernet. Blir du tatt med inntil lovbestemt mengde skal politiet gi en henvisning til en nemd hvor du må møte for en samtale i løpet av de neste 24 timene. Blir du tatt gjentatte ganger med inntil lovbestemt mengde blir du ilagt et forenklet forelegg, men det havner ikke på rullebladet. Blir du tatt med mer enn lovbestemt mengde havner saken i straffeapparatet.

Delstatene Colorado og Washington i USA har vedtatt å fjerne straffetrussel for bruk og besittelse med alders- og mengdebegrensning. Straffereaksjoner kommer først inn i bildet når restriksjonene er brutt, feks mengdebegrensning eller røyking på offentlig sted. Brudd på aldersbegrensningen håndteres på samme måte som for alkohol. Det vil også bli åpnet lovlige utsalgssteder.

Vi må skille mellom stoffene – all bruk av ulovlige stoffer er ikke like problematisk.
Portugal-modellen passer bedre for de med problematisk bruk (heroin) enn for de med mindre/ikke-problematisk bruk (cannabis).

I Portugal verken produseres, importeres eller selges det cannabis lovlig til rekreasjonell bruk. De har fortsatt problemer med det illegale markedet. Som en varig modell holder det ikke bare å fjerne straffetrussel for bruk og besittelse, produksjon og salg må også lovliggjøres og reguleres.

Se også:
Avkriminalisering og lovliggjøring

Share
9 Responses leave one →
 1. juni 10, 2014

  Jeg har i det siste lest en del innlegg som sier at debatten er preget av polarisering, dvs to parter som er grunnleggende uenig. De gangene jeg ser at dette uttrykket blir brukt så etterfølges det av en anbefaling om at det ikke er hensiktsmessig. Det var det samme som tidligere justisminister Knut Storberget også anbefalte i forbindelse med høringsprosessen til “Rusmeldingen”, da han sa: “nå må vi ikke legge oss i skyttergravene, men heller diskutere løsninger innenfor det rammeverket vi har”.

  Rammeverket er forbudspolitikk. Forbudstilhengere ønsker selvsagt ikke å diskutere utenfor rammeverket, men forsøker å beholde debatten innenfor, bla. med løsninger som “alternative straffereaksjoner” og “nedjustering av straffenivå”, men uten lovlig regulert marked.

  De som arbeider for å opprettholde dagens illegale marked er: avholdsorganisasjoner (som har den uoppnåelige visjonen om et narkotika/rusfritt samfunn som mål), politiet (pga enkel oppklaringsstatistikk og økte ressurser) og avholdsbevegelse i politiet (som har begge de to foregåendes målene), de som selger tjenester/produkter i forbindelse med behandling (feks kurs, programmer og urintester), organisert kriminelle og folk tilnyttet disse miljøene (som vil beholde markedet), og selgere (som har salg som inntekt/ekstrainntekt og/eller til eget forbruk). Og selvsagt de som ikke forstår bedre.

  Diskusjoner om løsninger innenfor rammeverket har vi hatt i ca 50 år, og grunnen til at rammeverket er oppe til diskusjon i FN, og kan bli endret i 2016, er fordi det har bidratt til unødvendig mye krig og elendighet.

  At det er polarisering i denne debatten er helt naturlig, da det er en debatt om rammeverket skal bestå eller endres. De som ikke ønsker at rammeverket skal endres støtter på den måten at det er organisert kriminalitet (nasjonalt og internasjonalt) som skal ha kontroll over markedet, mens de som ønsker endring av rammeverket vil at staten skal ha kontroll over markedet.

 2. Eageleyes permalink
  oktober 14, 2013

  Forbudt,strengt forbudt,lover,reglemang.paragrafer…achtung achtung.
  Arbeit macht frei,osv osv……Bare ord å utrykk som vi skal tro på,som gud og satan.
  SE! bak denne ord religionen finnes en annen verden,der cannabis er fullt lovlig og ingen har problemer med naboens høylytte latter.

 3. juli 26, 2013

  Willy Pedersen, som har skrevet boka «Cannabiskultur» sammen med medforfatter Sveinung Sandberg, er delvis enig i at det er problematisk dersom aksepten for illegale stoffer brer om seg.

  «Vi ser en økende skepsis til den krigen mot narkotika som vi har sett over hele verden de siste 50 årene. Stadig flere land begynner å se i nye retninger, og kanskje kan dette være et bidrag til å finne nye måter å løse disse problemene på.»

  Likevel mener han at det må skilles mellom cannabis og hardere stoffer.

  «Er egentlig cannabis så mye farligere enn tobakk og alkohol? Noen av de illegale stoffene er svært farlige, og det er veldig uheldig hvis vi ser en økt aksept for disse, mens for eksempel cannabis ikke burde være plassert blant de forbudte stoffene.

  Hvis man hadde avkriminalisert cannabis, ville kanskje veldig mye av problemet med kriminalitet forsvunnet, da ville man kanskje fått en annen og bedre politisk løsning på hele det store narkotikaproblemet vi står ovenfor.» http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.11149036

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/525804874158926

 4. Ståle Nygård permalink
  april 18, 2013

  Avkrim «som alkohol» – straffetrussel fjernet, lovlig.
  Avkrim «som portugal» – straffetrussel, ulovlig, kultur bestemmer praksis.

  Litt mer om hva som skjer i USA:
  De neste åtte statene som ligger an til å lovliggjøre personlig bruk og besittelse av cannabis, og lovliggjøre og regulere markedet:

  1. Rhode Island lowered the punishment for possession of the drug to a civil offense last year, which takes effect on April 1.
  Avkrim «som portugal» – straffetrussel, ulovlig, kultur bestemmer praksis.
  http://norml.org/laws/item/rhode-island-penalties-2?category_id=884

  Now, new bills have been introduced in both the House and Senate that remove state-level criminal penalties altogether, for growing and using a small amount of marijuana for adults 21 and over.
  Avkrim «som alkohol», straffetrussel fjernet, lovlig.
  House Bill 5274:
  http://webserver.rilin.state.ri.us/billtext13/housetext13/h5274.htm

  2. Vermont state representatives have introduced a bill that would allow adults 21 or older to have up to two ounces of marijuana and three marijuana plants.
  Avkrim «som alkohol», straffetrussel fjernet, lovlig.

  This bill proposes:
  – To create a regulatory structure for the wholesale and retail sale of marijuana that includes licensing and oversight by the Department of Liquor Control.
  – To establish an excise tax on every wholesale seller of $50.00 per ounce upon marijuana sold in Vermont.
  – To permit regulation and licensing for growing industrial hemp in accordance with 6 V.S.A. chapter 34 to proceed regardless of whether federal regulations have been adopted.
  – To permit an individual who is 21 years of age or older to possess up to two ounces of marijuana and three marijuana plants while maintaining criminal penalties for possession of larger amounts of marijuana and for sale of marijuana outside the regulatory structure established in this act.
  – To provide the same penalties for underage possession of marijuana as the current penalties for underage possession of alcohol.

  H.499 – An act relating to regulation and taxation of marijuana:
  http://www.leg.state.vt.us/docs/2014/bills/Intro/H-499.pdf

  3. Massachusetts. The following conduct is hereby excepted from the provisions of, and shall not constitute a violation of, chapters 94C or 64K of the General Laws:
  (1) Possession or cultivation of cannabis by an adult for personal use.
  Avkrim «som alkohol», straffetrussel fjernet, lovlig.

  • acknowledging that 100 years of criminalization in the Commonwealth has failed to stop the production, distribution and use of marijuana, and that sustained enforcement efforts cannot reasonably be expected to accomplish that goal;
  • determined to protect the public health and the public safety, to eliminate prohibition-related crime and to raise new revenue; and
  • promoting new jobs and industries in commercial cannabis and hemp, and
  • respecting the personal autonomy of adults, where freedom supposes responsibility.

  House Bill 1632
  http://www.malegislature.gov/Bills/188/House/H1632

  4. Maryland. The bill would end the state’s prohibition on marijuana and regulate its possession, use, and sale for adults over the age of 21, and create a system to regulate and tax cannabis in a manner similar to how the state handles alcohol.
  Avkrim «som alkohol», straffetrussel fjernet, lovlig.
  House Bill 1453:
  http://mgaleg.maryland.gov/webmga/frmMain.aspx?id=hb1453&stab=01&pid=billpage

  5. Nevada. Under the Assembly Bill, Nevadans older than 21 could legally possess up to one ounce of marijuana for recreational use and up to six marijuana plants.
  Avkrim «som alkohol», straffetrussel fjernet, lovlig.
  Assembly Bill 402:
  http://www.leg.state.nv.us/Session/77th2013/BDR/BDR77_15-1069.pdf

  6. Maine. A person who is 21 years of age or older may:
  A. Use, possess or transport marijuana accessories and up to 2 1/2 ounces of marijuana;
  B. Transfer or furnish, without remuneration, up to 2 1/2 ounces of marijuana and up to 6 marijuana seedlings to a person who is 21 years of age or older;
  C. Possess, grow, cultivate, process or transport up to 6 marijuana plants, including seedlings, and possess the marijuana produced by the marijuana plants on the premises where the plants were grown; and
  D. Purchase up to 2 1/2 ounces of marijuana, up to 6 marijuana seedlings and marijuana accessories from a retail marijuana store.
  Avkrim «som alkohol», straffetrussel fjernet, lovlig.
  LD 1229:
  http://www.mainelegislature.org/legis/bills/bills_126th/billtexts/HP086801.asp

  7. Oregon. The bill would allow individuals to possess 24 ounces of marijuana and grow up to six plants.
  Under the bill, the Oregon Health Authority would be charged with licensing marijuana producers, processors, wholesalers and retailers.
  The Oregon Liquor Control Commission would oversee taxation of marijuana, according to the bill. Marijuana producers would be taxed $35 per ounce. The money would go to a «Cannabis Tax Account,» with 40 percent of proceeds going to schools and 20 percent each to Oregon State Police, the general fund, and services for mental health, alcoholism and drugs.
  Avkrim «som alkohol», straffetrussel fjernet, lovlig.
  House Bill 3371:
  http://www.leg.state.or.us/13reg/measpdf/hb3300.dir/hb3371.intro.pdf

  8. Pennsylvania. In the interest of the efficient use of law enforcement resources, enhancing revenue for public purposes and individual freedom, the people of this Commonwealth find and declare that the use of marijuana should be legal for persons 21 years of age or older.
  The bill will remove the possession, use, and regulated sale of marijuana from the purview of our state’s criminal justice system and legalize the consumption of marijuana for adults.
  Avkrim «som alkohol», straffetrussel fjernet, lovlig.
  SB 528:
  http://www.legis.state.pa.us/CFDOCS/Legis/PN/Public/btCheck.cfm?txtType=HTM&sessYr=2013&sessInd=0&billBody=S&billTyp=B&billNbr=0528&pn=0830

 5. Ståle Nygård permalink
  april 18, 2013

  I Colorado og Washington er det lovlig å besitte en viss mengde cannabis – straffetrussel er fjernet.
  I Portugal er det ikke lovlig med en mindre mengde cannabis -straffetrussel er ikke fjernet. Det er en vesensforskjell.

  “Blir du tatt med inntil lovlig mengde så har du ikke gjort noe kriminelt” – det er ingen lovlig mengde i Portugal. Man må skille mellom lovlig og ulovlig. Lovlig betyr at samfunnet ikke har reaksjoner, det være seg pålegg om oppmøte for en nemd der dine rusmiddelvaner kartlegges og vurderes og evt videre reaksjoner besluttes, bøter eller fengsel. Det er ingen som ville påstå at det var lovlig med en six-pack med øl hvis du ble pålagt å møte i en nemd dersom du ble “tatt”.

  “Det er delte meninger om hva som har skjedd i Portugal.”
  Det er ikke delte meninger om hvorvidt det er lovlig eller ei i Portugal, men “avkriminalisering” kan tolkes forskjellig, og praktiseres ulikt der kulturforskjeller og politisk målsetting er avgjørende. Vi har en målsetting om “rusfrihet” der vi verken skiller mellom mildere og sterkere stoffer, eller måtehold og problematisk bruk, og en kultur der politiet og avholdsbevegelsen mener at å jakte på bruk av cannabis er den beste måten å forebygge problemer knyttet til rusmidler som i dag er forbudt. All statistikk viser også at det er slik politiet prioriterer. Det er dette som gjør det så viktig i Norge å problematisere “avkriminalisering, “straffetrussel”, lovlig og ulovlig, så vi ikke ender opp med en løsning som ikke blir praktisert slik den var ment.

  Forøvrig synes jeg det er viktig å bemerke retorikken som så ofte brukes i Norge – “brukere” – svært uheldig og totalt unødvendig. Man ville aldri brukt samme retorikk om alkohol. Det er vesensforskjell mellom: “å straffe brukere”, og “å straffe bruk”. Det er mye holdninger og stigma i retorikk.

  Lovlig (straffetrussel fjernet) vs. ulovlig (straffetrussel).

  I Colorado er det lovlig å gå med mindre mengde cannabis på seg, som alkohol. I Portugal er det ikke lovlig, i motsetning til alkohol. Det er en vesensforskjell. Det er dette som er kjernen i problematiseringen rundt «som-/etter modell fra-/se til Portugal» – ulovliggjøring av personlig bruk og besittelse av cannabis blir og vil bli praktisert forskjellig i land og stater med ulik kultur, selv om lovgivningen følger samme modell, i motsetning til lovliggjøring.

  Avkrim «som Portugal», straffetrussel, ulovlig, kultur bestemmer praksis; The following states have passed laws decriminalizing marijuana. Typically, decriminalization means no prison time or criminal record for first-time possession of a small amount for personal consumption. The conduct is treated like a minor traffic violation.
  http://norml.org/marijuana/personal/item/states-that-have-decriminalized

  I noen stater har det ført til at politiet i enda større grad har jaktet på bruk og besittelse, mens i andre stater har praksisen blitt tvert om. Kultur avgjør. Det blir skrevet mye om dette i amerikanske fora om dagen.

  I Norge har vi en kultur preget av avholdsbevegelse, et mål om «rusfrihet» og NNPF.
  Narkotikapolitiet i Norge har varslet at de i enda større grad vil jakte på bruk og besittelse av cannabis. Det kan de da det foreligger en straffetrussel, og et mål om «rusfrihet». Mette Rooth (leder for NNPF) sier i TV-ruta i beste sendetid på NRK at jakten på bruk av cannabis for å «hjelpe» folk inn i «behandling» er det viktigste og veien å gå i narkotikapolitikken. I samme debatt gjentar helseministeren at «målet skal være rusfrihet», et mål som gjentas under stortingsbehandlingen av «rusmeldinen» der et samlet Storting er enig om et slikt mål for narkotikapolitikken.

  I Colorado har de lovliggjort personlig bruk og besittelse av cannabis. De planlegger en lovliggjøring og regulering av markedet. Vi burde også fjerne straffetrussel og gjøre personlig bruk og besittelse av cannabis lovlig, og konsekvensutrede ulike modeller for et lovlig og regulert markedet. På den måten unngår vi å risikere å lage en ordning lik for alle ulovlige rusmidler som ikke vil fungere slik den muligens var tenkt (f.eks at politiet bruker mindre ressurser på å jakte på personlig bruk og besittelse av mildere rusmidler) grunnet en kultur preget av avholdsbevegelse, et mål om «rusfrihet» og NNPF.

  • april 18, 2013

   Takk for veldig viktig presisering!
   Jeg har endret teksten i delen om Portugal, slik at det ikke skal bli misforstått.

 6. Kristian Torkildsen permalink
  april 14, 2013

  Jeg er fortvilet over at ingen andre partier enn DLF og De Grønne ønsker å fjerne straff, det er også utrolig skuffende at Venstre ennå ikke ønsker å prøve noe nytt selv om de skryter av at de er et liberalt parti.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS