Skip to content

Cannabislegalisering i USA

2021 juli 15
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Lovforslaget om å avkriminalisere/legalisere cannabis på føderalt nivå i USA er nå lagt frem av Chuck Schumer, som sier at han vil bruke sin makt som leder av Senatet til å gjøre alt han kan for at det skal bli vedtatt.

Før det skal stemmes over i Senatet blir det lagt ut til offentlig høring frem til 1. september.

Hvis lovforslaget blir vedtatt i Senatet og presidenten godkjenner det blir det opp til delstatene om de vil legalisere og på hvilken måte.

Lovforslaget går i korte trekk ut på at cannabis blir fjernet fra narkotikalisten i USA. DEA vil ikke lenger ha kontrollansvaret, det flyttes til de instansene som har kontroll med tobakk og alkohol.

Det vil fortsatt være en føderal forbrytelse å transportere cannabis inn i delstater som ikke har legalisert, for salg der, men det er lovlig å transportere gjennom disse for å få det fraktet til en delstat der det er lovlig.

Hvis cannabis blir fjernet fra narkotikalisten i USA vil det med stor sannsynlighet ha innvirkning på de internasjonale konvensjonene og lovverk rundt omkring i verden. Det var USA som i sin tid fikk gjennomslag for at listen skulle lages, og det er derfor de kan gjøre dette. Norge har ikke mulighet for å fjerne cannabis fra listen, men vi har muligheten til å si at vi ikke respekterer konvensjonene, slik som flere og flere land gjør. Og det bør vi selvsagt gjøre, uavhengig av hva som skjer i USA.

Hvis noen lurer på hvorfor jeg skrev avkriminalisering/legalisering så er det fordi det har vært en del debatt om hva de skulle kalle det i lovforslaget. President Biden har sagt at han ikke støtter legalisering på føderalt nivå og Schumer har svart at joda det gjør han, de bruker bare ulike begreper og de er egentlig enige. Det er ikke så lett å forklare på en enkel måte, men jeg skal forsøke. Avkriminalisering brukes gjerne om bruk, mens legalisering gjelder salg. Men det er ikke på føderalt nivå at salget skal skje, det er forbudet som hindrer delstatene i å legalisere som skal fjernes. Og derfor blir det like riktig/feil å kalle det det ene eller det andre på føderalt nivå.

Så får vi se etter hvert, hvis det blir vedtatt i Senatet, hvor enig Biden er. Det går rykter om at Biden skal ansette en ny Drug Czar i Det hvite hus (øverste myndighet i narkotikasaker i USA) og at han er positivt innstilt til cannabislegalisering. Det lover godt.

Share
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS