Skip to content

Høringssvar til Rusreformutvalgets avkriminaliseringsreform

2020 mars 31
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Jeg har sendt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 i dag fra Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM).

Rusreformutvalget har levert en grundig og solid utredning med gode begrunnelser for å gå vekk fra straff og sanksjoner, og Folkeaksjonen LUHM støtter flertallets konklusjoner og forslag om avkriminalisering som er lagt frem i NOU 2019:26. Fra straff til hjelp.

Les hele høringssvaret på regjeringens nettside eller hos LUHM.

Share
3 Responses leave one →
 1. februar 2, 2022

  Jeg har sendt høringssvar fra Folkeaksjonen LUHM til representantforslaget om å gjennomføre Rusreformen. Det er lagt ut her: http://luhm.no/?p=7933
  Det vil også bli lagt ut på Stortingets nettside senere.

 2. desember 7, 2021

  Et representantforslag fra Rødt, SV, Høyre, Venstre og MDG om å gjennomføre rusreformen ble fremsatt i Stortinget i dag.

  Hvis AP, FrP eller SP endrer mening og stemmer ja så blir det flertall for forslaget, og avkriminalisering blir vedtatt i lov.

  Hva det innebærer kan man lese om i representantforslaget.

  Bakgrunn og forslag:
  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2021-2022/dok8-202122-046l

  Fremgang i saken kan følges her:
  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=87067

  Jeg har lagt ut dette med denne kommentaren hos LUHM:

  LUHMs anbefaling til alle de som vil at cannabis skal lovliggjøres og reguleres er å ikke bare støtte Rusreformen og avkriminalisering, men så ofte som mulig legge til at cannabis må legaliseres. Det er bare snakk om tid før det skjer også i Norge, men det kan ta ekstra lang tid hvis vi ikke tør å si hva vi egentlig mener.

 3. juni 3, 2021

  I dag ble rusreformen nedstemt i Stortinget av AP, SP og FrP.

  Det blir ikke avkriminalisering, men bruk og besittelse av mindre mengder cannabis skal fjernes fra rullebladet etter tre år. Det vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

  Det ser også ut til at praksisen med å frata førerkortet når det ikke er sammenheng mellom rusbruk og bilkjøring, vil bli stoppet. Det er jo noe, men langt fra det man kunne forvente i 2021.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS