Skip to content

Posts tagged ‘cannabis’

Flere av de politiske partiene mener at vi har en del unødvendige forbud som bør fjernes, men de vil heller diskutere om lakrispiper skal få ligge synlig fremme i butikkene igjen, enn om cannabis skal selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense.

Om sammenhengen mellom skolerazziaer, alternative reaksjoner og ungdoms bruk av nye og ukjente stoffer. Dette er en problemstilling som er meldt inn til myndighetene gjennom de offentlige høringene, at bruken av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende. Det er spesielt ungdommer, som må avlevere tester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis (eller er redd for å bli tatt på slike tester) som endrer rusvanene fra cannabis til NPS.

TV2 Arendalsuka: Har vi for mange forbud? Debattpanel: Sveinung Rotevatn (Unge V) Himanshu Gulati (FrpU) Andreas Halse (SU) og Tore Storehaug (KrFU).

RUStelefonen har som mål å være i forkant av utviklingen av nye trender innenfor rus og rusmidler, og sier om seg selv at de sitter inne med en unik spisskompetanse om rusfeltet. RUStelefonen er blitt kontaktet og forklart at de bruker og feiltolker enkelte forskningsrapporter, på en slik måte at «fakta» fra RUStelefonen i praksis virker som stigmatiserende skremselspropaganda. Om sammenhengen mellom metabolittmyten, Thomas Lundqvists metode og hasjavvenningsprogram (HAP).

Paneldebatt arrangert av Tidsskriftet Mot Rusgift i samarbeid med Norsk Tidsskriftforening. Panelet: Paul Larsson (professor Politihøgskolen), Heidi Hansen (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Nils August Andresen (Tidsskriftet Minerva), Knut T. Reinås (Forbundet/Tidsskriftet Mot Rusgift).

Fra Statens institutt for rusmiddelforsknings dagskonferanse «Hva vet vi om cannabis?» Odd Hordvin, seniorrådgiver ved SIRUS og Norges kontaktpunkt i EFTAs overvåkningsorgan, om avkriminalisering og mulige alternative utforminger av cannabispolitikken. Om «Portugal-modellen» og legalisering i USA.

Ulike reguleringsforslag for produksjon og salg av cannabis. Blant annet har regjeringen i Uruguay foreslått at staten skal produsere og selge marihuana, og to stater i USA har ved folkeavstemning vedtatt å lovliggjøre og regulere salget av cannabis som for alkohol.

Dokumentaren «Breaking The Taboo» blir presentert av Morgan Freeman. Kampanjen «Stopp krigen mot narkotika» har 1 million underskrifter som mål!

Workshop for narkotikapolitiske aktivister. Arrangert av Foreningen for human narkotkapolitikk. Panel: Ethan Nadelmann og Marsha Rosenbaum, Drug Policy Alliance, Jan Bojer Vindheim, Miljøpartiet de grønne. Ordstyrer: Arild Knutsen. Spørsmål og kommentar fra Nils Christie, kriminolog. Film: Anita Nyholt Oslo, 24. august 2012.

Paneldebatt: Thomas Breen (helsepolitisk talsperson for AP), Arne Johannessen (styreleder i Actis), Sveinung Rotevatn (leder i Unge Venstre), Ole Røgeberg (seniorforsker ved Frischsenteret), Arild Knutsen (leder i Foreningen for human narkotikapolitikk).

Morsomt bilde, men tragisk utfall. Straffen står ikke i forhold til «forbrytelsen». Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) blir ikke nominert til en ny periode på Stortinget. Nominasjonskomiteens begrunnelse er at han har vært åpen om sin bruk av cannabis, og mener at det ikke er forenlig med å sitte på stortinget. Det er mange flere som støtter Forsberg enn man kan få inntrykk av, men på grunn av skremselspropaganda og fryktkultur, så tør ikke folk å si hva de egentlig mener.

Forbudet mot bruk og besittelse av cannabis er opphevet i delstatene Colorado og Washington. Reguleringstiltakene for produksjon og salg trer i kraft i løpet av 2013. De to statene trosser de føderale lovene, fordi produksjon og salg fortsatt er forbudt under statlig lovgivning.

Ordføreren i Amsterdam sir at han ikke vil stenge turistene ute fra å bruke de lovlige utsalgssteder i byen, fordi da vil de få problemer med gatesalg. Det vil føre til krangler, flere ran, og det vil ikke være noen kvalitetskontroll av varene – alt de har jobbet for vil gå tapt.

Konseptet åpen kanal stammer fra Tyskland på 1980-tallet. En kanal der alle kan delta med eget innhold og få det kringkastet til alle fjernsynsapparater, under eget redaktøransvar. Målet med den åpne kanalen er å styrke det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet. Den åpne kanalen har fått egen post i statsbudsjettet, og har konsesjon til 2021.

The global drug regime: Past, present and future. Foredrag av Ethan Nadelmann fra Drug Policy Alliance. Innledning og ordstyrer: Nils Christie. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 7. mai 2012.

Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund arrangerte i august en debatt med tema «Den skjulte ruskulturen». Debattpanel: Willy Pedersen, professor i sosiologi, Tore Andvig, utelivsjournalist, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør for Minerva, Jan Bøhler, nestleder i justiskomiteen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

En ny meningsmåling viser at over 50% av danskene ønsker å fjerne forbudet mot cannabisbruk, for å få salget inn i regulerte former. Bystyret i København har foreslått å åpne 40 lovlige utsalgssteder.

Dokumentarfilmen «The Union» er blitt sett av flere millioner på DVD og på internett. Nå kommer oppfølgeren «The Culture High». Oppfølgeren blir satt opp som kinofilm i USA, Canada og England.

Av de rundt 50 000 sivile som har blitt drept i narkotikakrigen i Mexico er 4000 barn. 3700 barn er blitt foreldreløse og rundt 400 er rekruttert til narkobandene. Både voksne og barn er fanget i kampen mellom de ulike narkokartellene, og myndighetenes kamp for å nøytralisere dem.

UNODC: Hvert år genererer grenseoverskridende organisert kriminalitet anslagsvis 870 milliarder kroner, truer fred og menneskers sikkerhet, fører til at menneskerettigheter blir brutt og undergraver økonomisk, sosial, kulturell og politisk utvikling i samfunn rundt om i verden.