Skip to content

Posts tagged ‘nps’

NPS blir ofte kalt for «syntetisk cannabis» eller «syntetisk cannabinoider», men det finnes mange ulike stoffer, ikke bare cannabisetterligninger. NPS sier ikke noe om rusmiddelet er syntetisk eller organisk, det betyr nye psykoaktive stoffer. Naturlig cannabis er et psykoaktivt stoff, men ikke nytt. De nye psykoaktive stoffene er som regel syntetisk fremstilt, eller organisk cannabislignende produkter blir sprayet med rusgivende syntetiske stoffer.

Om sammenhengen mellom skolerazziaer, alternative reaksjoner og ungdoms bruk av nye og ukjente stoffer. Dette er en problemstilling som er meldt inn til myndighetene gjennom de offentlige høringene, at bruken av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende. Det er spesielt ungdommer, som må avlevere tester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis (eller er redd for å bli tatt på slike tester) som endrer rusvanene fra cannabis til NPS.

De fleste vet at man kan kjøpe hasj og marihuana i lovlige utsalgssteder i Nederland, men de færreste kjenner til at man også kan kjøpe marihuana lovlig med resept på apoteket. Erfaringene viser at de aller fleste allikevel foretrekker å handle i de tradisjonelle coffeeshopene, og det er flere grunner til det. Forbudsskapte stoffer endrer dessuten spillereglene, om NPS (nye psykoaktive stoffer).