Skip to content

Posts from the ‘Kultur’ Category

En aksjonsgruppe for gjenåpning av Sagene bad, startet av foreldre ved Sagene skole, «Redd Sagene bad fra evig tørke» melder: Badet har stått tomt og ubrukt i 13 år. Samtidig mangler bydelen svømmetilbud til både store og små. Nå er badet igjen lagt ut for salg. Det er tid for handling – Sagene bad må gjenåpnes. Vi tar ikke stilling til om badet bør være i kommunal eller privat eie, men mener Oslo kommune må ta et hovedansvar for at badet gjenåpnes så snart som overhodet mulig, til bruk for skoleelever og lokalbefolkningen.

Konseptet åpen kanal stammer fra Tyskland på 1980-tallet. En kanal der alle kan delta med eget innhold og få det kringkastet til alle fjernsynsapparater, under eget redaktøransvar. Målet med den åpne kanalen er å styrke det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet. Den åpne kanalen har fått egen post i statsbudsjettet, og har konsesjon til 2021.

Fredag 27. mai flyttet en gruppe unge mennesker inn i Torgata 13, på hjørnet av Youngstorget. Huset har stått tomt i mange år etter at fasaden ble gjort verneverdig, og blant andre Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Riksantikvaren hadde innsigelser til eierens utbyggingsplaner om et åtte etasjer høyt hus.

I februar 2009 ble det arrangert en work-shop som var åpen for alle som ønsket å sende egenprodusert film på Norges første åpne tv-kanal, Frikanalen.

Norges første åpne tv-kanal «Frikanalen» åpnet for booking av sendetid mandag 22. september 2008. Testsendingene på TV startet 15. oktober, med offisiell åpning av kanalen i januar 2009. Det som sendes blir automatisk lagret i filmarkivet til Frikanalen. Du velger selv om din film skal vises både på TV og på internett, eller bare på internett.