Gå til innhold

Artikler fra ‘Samfunn’ kategorien

Politisk kvarter på NRK

Høyre- og venstresiden kjemper om hvem som er tøffest mot gjenger som selger hasj. Det handler ikke om å redusere kriminalitet og vold, men å få valgstemmer.

Fra LUHMs innspill til Rusreformutvalget 19

Det er blitt lovet en helt ny reform med avkriminalisering og at bøteleggingen skal stoppes, men den kommende reformen vil ikke bli god nok så lenge utvalgets mandat er begrenset til å finne løsninger innenfor et forbudsrammeverk. Alt fra bruk og besittelse til produksjon, frakt og salg må lovliggjøres og reguleres for cannabis.

Etter flere år med politisk debatt om lovliggjøring av cannabis går vi inn i et nytt år med nye høringer. Folkeaksjonen LUHM vil fortsatt delta med innspill og kreve at cannabis må lovliggjøres og selges med aldersgrense.

Stoltenbergutvalget foreslo i 2010 å gå bort fra fengsel og bøter for mindre alvorlige narkotikalovbrudd, og de fleste trodde at det betydde at straffetrussel skulle fjernes. Lureriet virket så godt at Høie gjentar det i 2016.

Det har vært rapportert om bruk og salg av cannabis på norske skoler i lang tid. Det er et problem som vil bli større og mer alvorlig fordi den illegale økonomien er knyttet til trusler, vold og kamp om salgsområder. I tillegg bidrar det til korrupsjon og hvitvasking, og problemer også andre steder i verden. Det er politikerne som er ansvarlige for den tilstanden vi har på skolene. Problemene forsvinner ikke ved å forsøke å kneble ytringsfriheten og legge skylden på de som tar til orde for å erstatte det illegale markedet med et lovlig. Politikerne må ta ansvar for egen politikk.

Det er uenighet om cannabis skal lovliggjøres eller ikke, men kravet om en evaluering av politikken er noe vi bør kunne enes om.

Regjeringen sier at det er viktig at det sivile samfunn deltar i den internasjonale debatten om eventuell endring av FN-konvensjonene, men det er bekymringsfullt at de ikke vil si noe om på hvilken måte de vil tilrettelegge for den åpne og ærlige debatten som er ønsket og påkrevet. På hvilket grunnlag vil Norge gi innspill til UNGASS? Er planen å delegere bort ansvaret til avholdsbevegelsen?

Helikopter dagga

Det er vanskelig å finne gode løsninger på hvordan cannabis skal produseres når det ikke skjer på lovlig vis. Fattige bønder har møtt stor konkurranse fra rike forbruksland de siste årene. Utarmet jord, avskoging og bruk av sprøytemidler er også problematisk. Det medfører mange miljøproblemer at verdens mest brukte illegale rusmiddel ikke blir produsert lovlig. Dette innlegget tar for seg noe av dette.

Sitat Shane

Nær Carl Berners plass i Oslo, i mai 2013, ble en brutal pågripelse av en mann, mistenkt for besittelse av illegale rusmidler, festet på film. Et mulig brudd på menneskerettighetskonvensjonene i forbindelse med pågripelsen fikk liten, nærmest ingen oppmerksomhet. Det var først i år da Oslo-politet fikk en bot på kr 80 000, men saken mot politibetjentene ble henlagt, TV2 viste filmen og de store avisene skrev om det at saken fikk den oppmerksomheten den fortjener.

UNGASS 2016

Forberedelsene til UNGASS 2016 er allerede i gang. Hvis det blir nedsatt et utvalg eller en komite som skal arbeide med dette må det være åpenhet rundt prosessen slik at folket får kjennskap til hvilke spørsmål som tas opp til diskusjon, hvordan de blir besvart og av hvem. Det må sikres at det blir en åpen og opplyst debatt i prosessen frem mot UNGASS 2016.

LUHM hos Dagsnytt 18 - 27 mai 14 -1

Lovliggjøring og regulering av det illegale markedet er oppe til diskusjon i FN. Uansett hvor farlig eller ikke cannabis er så er dagens illegale marked farligere, både helsemessig og for samfunnet. Det er ikke bare i Norge at dette har konsekvenser, det har konsekvenser også utenfor landegrensene. Jeg var i debatt med justisminister Anders Anundsen om dette på NRK Dagsnytt 18.

sativa

Hasj og marihuana kommer fra cannabisplanten. Det finnes to hovedtyper, Sativa og Indica. De kan også krysses til hybrider med ulike virkninger.

Gold

NPS blir ofte kalt for «syntetisk cannabis» eller «syntetisk cannabinoider», men det finnes mange ulike stoffer, ikke bare cannabisetterligninger. NPS sier ikke noe om rusmiddelet er syntetisk eller organisk, det betyr nye psykoaktive stoffer. Naturlig cannabis er et psykoaktivt stoff, men ikke nytt. De nye psykoaktive stoffene er som regel syntetisk fremstilt, eller organisk cannabislignende produkter blir sprayet med rusgivende syntetiske stoffer.

Brain

SIRUS inviterte beslutningstakere i politikken, ansatte på rusfeltet, forskere og andre interesserte til dagskonferansen «Hva vet vi om cannabis?» 16. mai 2012. Jørgen G. Bramness, forskningsdirektør ved SERAF snakket der om mulige helseskader ved bruk av cannabis.

valgliste

Mange har etterspurt en liste over hva de enkelte politikerne mener om norsk narkotikapolitikk, ikke bare hva partiene har programfestet, med tanke på hvordan man bør stemme ved valg.

Politianalysen2013

Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense.

cannabis og bil

Det er ingen som anbefaler noen å røyke og sette seg rett i bilen for å kjøre, eller røyke mens man kjører – på samme måte som for akohol. Men det er ikke enighet om at regelverket fra alkohol med å måle “etter noe” i blodet kan overføres til cannabis på samme måte. Førerkort blir også inndratt på grunn av manglende edruelighet, selv om føreren ikke har vært påvirket under kjøring. Det å bruke cannabis er mindre alvorlig kriminalitet – det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er veldig alvorlig!

Lakrispiper

Flere av de politiske partiene mener at vi har en del unødvendige forbud som bør fjernes, men de vil heller diskutere om lakrispiper skal få ligge synlig fremme i butikkene igjen, enn om cannabis skal selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense.

Urintest

Om sammenhengen mellom skolerazziaer, alternative reaksjoner og ungdoms bruk av nye og ukjente stoffer. Dette er en problemstilling som er meldt inn til myndighetene gjennom de offentlige høringene, at bruken av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende. Det er spesielt ungdommer, som må avlevere tester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis (eller er redd for å bli tatt på slike tester) som endrer rusvanene fra cannabis til NPS.

GCDP Stoltenberg

Thorvald Stoltenberg har vært utvalgsleder for Stoltenbergutvalget, og han representerer The Global Commission on Drug Policy. Jeg poster dette innlegget fordi jeg ser at det fortsatt er usikkerhet om hva Stoltenbergutvalget har sagt, og hva The Global Commission on Drug Policy (GCDP) sier.