Skip to content

Anita Nyholt


Født
Oslo, 29. oktober 1965


Utdannelse
1997 – 2000 BI/NMH. Diplommarkedsfører, markedskommunikasjon. Diplomkarakter: 1,5
1996 – 1997 Heltberg videregående privatistskole
1988 – 1989 Voksengymnaset Sinsen
1981 – 1982 Forsøksgymnaset i Oslo


Yrkeserfaring
2020 – Uføretrygdet, Asperger syndrom
2000 – 2011 Kommuneforlaget AS. Redaktør, salgs-og markedsansvarlig for Kommunenøkkelen og KF Registertjenester.
1996 – 2000 Createurene Reklamebyrå. Gruppeleder reklameutsendelse, kveldsjobb.
1991 – 2000 Attføring etter fallskjermhoppulykke
1988 – 1992 Ankertorget studentbarnehage. Fungerende avd.leder.
1987 – 1988 Hjemmeværende med barn
1986 – 1986 Oriflame. Salgskonsulent, kveldsjobb.
1984 – 1987 Ellos Postordre. Lager, mottak, utsendelse, noe telefonsalg.
1982 – 1984 Obs Husholdssenter. Lagermedarbeider.
1981 – 1982 Trio Rengjøringskompani. Ferier/helger ved siden av skole.


Tillitsverv og aktiviteter
2011 – Talsperson for Folkeaksjonen LUHM
2007 – 2010 Styremedlem i foreningen Frikanalen
2004 – 2007 Styremedlem i foreningen Åpen Kanal
2003 – 2010 Redaksjonsmedlem og journalist i Gateavisa
2003 – 2006 Styremedlem i NORMAL
2003 – 2005 Styremedlem i SMil Norge
1999 – 2000 Webmaster for studentmagasinet IDé Digital for NMH.
1997 – 2000 Webmaster for privat studentportal ved BI/NMH.
1997 – 2002 Webmaster for Østkantnettet, privat bydelsside.
1994 – 1995 Styremedlem i Holter I.F Menn 2. divisjon fotball.
1991 – 1992 Medlem av Oslo Fallskjermklubb. Fallskjermkurs med sertifikat.
1990 – 1992 Verneombud ved Ankertorget barnehage. Grunnkurs i bedre arbeidsmiljø.


Politikk
Jeg ble i oppveksten oppdratt under mottoet «gjør din plikt – krev din rett». Jeg er politisk uavhengig. Jeg er ikke anarkist, selv om jeg har vært journalist i Gateavisa. Jeg har hatt tre politiske mål, og har foreløpig bidratt til å nå to av dem.


Starte Norges første åpne tv-kanal
Etter å ha vært styremedlem i foreningen Åpen kanal i fire år ble jeg i 2007-09 også valgt inn i foreningen Frikanalen. Jeg trakk meg fra styrevervet i Åpen Kanal da begge foreningene søkte om konsesjon for Norges første åpne tv-kanal.

Frikanalen fikk konsesjonen i 2008. Målet med den åpne kanalen er å styrke det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet. Min rolle var spesielt å sikre de små foreningenes og enkeltpersonenes rett og mulighet til å sende, med eget redaktøransvar.

8. januar 2009 var det offisiell åpning av Frikanalen. GA-TV, som jeg startet i november 2008, sendte første episode av en serie på seks. Den åpne kanalen fikk en egen post i statsbudsjettet, og konsesjon til 2021.


Fjerne BDSM fra det norske diagnoseregisteret (ICD-10)
Helsedirektoratet besluttet 1. februar 2010 at diagnosene fetisjisme, fetisjistisk transvestisme, sadomasochisme, multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg og transvestisme skulle gjøres ugyldige for bruk i Norge ved å fjerne diagnosekodene fra den norske versjonen av det internasjonale diagnoseregisteret. De vektla at «en rekke interesseorganisasjoner og fagmiljøer gjennom lang tid har frembrakt kunnskap om at diagnosene i seg selv av mange opplevelses som støtende og bidrar til stigmatisering av gruppers og enkeltmenneskers seksualitet. De aktuelle diagnosene er utdaterte, og har oppstått på bakgrunn av teorier basert på datidens kunnskaper.»

Min rolle var i denne sammenheng noe arbeid for Diagnoseutvalget, men mest gjennom SMil Norge, og litt skriverier om temaet bla for Gateavisa.


Lovliggjøre og regulere cannabismarkedet
Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM) ble startet på facebook i 2009, for å samle støtte til kravet om lovliggjøring og regulering.

Jeg eier luhm.no, skriver innspill og høringssvar, og er administrator for facebooksiden som fungerer som en underskriftskampanje for kravet om lovliggjøring av bruk, og salg av cannabis i spesialbutikker.

Oppsummering av LUHMs høringsuttalelser og andre innspill.


Jeg setter pris på ytringsretten, og bruker den.
E-post: anitat(krøllalfa)online(punktum)no