Skip to content

Posts from the ‘Samfunn’ Category

Siden hos Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana blir holdt oppdatert med informasjon om partienes partiprogrammer, offisielle uttalelser fra partiene, og eventuelle endringer i partienes cannabispolitikk.

Lovforslaget om å legalisere cannabis på føderalt nivå i USA er nå lagt frem. Hvis cannabis blir fjernet fra narkotikalisten i USA vil det med stor sannsynlighet ha innvirkning på de internasjonale konvensjonene og lovverk rundt omkring i verden.

Jeg har sendt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 i dag fra Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM). Rusreformutvalget har levert en grundig og solid utredning med gode begrunnelser for å gå vekk fra straff og sanksjoner, og Folkeaksjonen LUHM støtter flertallets konklusjoner og forslag om avkriminalisering som er lagt frem i NOU 2019:26. […]

Rusreformutvalget overleverte sin rapport til helseminister Bent Høie i dag. Flertallet i utvalget anbefalte avkriminalisering av bruk og besittelse til eget bruk, på den måten at det fortsatt ikke vil være lovlig, men hvis man blir tatt av politiet og får henvisning til samtale om forbruk så vil det ikke gi noen sanksjoner om man ikke møter. Det er logisk ettersom man skal vekk fra stigmatisering og straff.

Høyre- og venstresiden kjemper om hvem som er tøffest mot gjenger som selger hasj. Det handler ikke om å redusere kriminalitet og vold, men å få valgstemmer.

Det er blitt lovet en helt ny reform med avkriminalisering og at bøteleggingen skal stoppes, men den kommende reformen vil ikke bli god nok så lenge utvalgets mandat er begrenset til å finne løsninger innenfor et forbudsrammeverk. Alt fra bruk og besittelse til produksjon, frakt og salg må lovliggjøres og reguleres for cannabis.

Etter flere år med politisk debatt om lovliggjøring av cannabis går vi inn i et nytt år med nye høringer. Folkeaksjonen LUHM vil fortsatt delta med innspill og kreve at cannabis må lovliggjøres og selges med aldersgrense.

Stoltenbergutvalget foreslo i 2010 å gå bort fra fengsel og bøter for mindre alvorlige narkotikalovbrudd, og de fleste trodde at det betydde at straffetrussel skulle fjernes. Lureriet virket så godt at Høie gjentar det i 2016.

Det har vært rapportert om bruk og salg av cannabis på norske skoler i lang tid. Det er et problem som vil bli større og mer alvorlig fordi den illegale økonomien er knyttet til trusler, vold og kamp om salgsområder. I tillegg bidrar det til korrupsjon og hvitvasking, og problemer også andre steder i verden. Det er politikerne som er ansvarlige for den tilstanden vi har på skolene. Problemene forsvinner ikke ved å forsøke å kneble ytringsfriheten og legge skylden på de som tar til orde for å erstatte det illegale markedet med et lovlig. Politikerne må ta ansvar for egen politikk.

Det er uenighet om cannabis skal lovliggjøres eller ikke, men kravet om en evaluering av politikken er noe vi bør kunne enes om.

Regjeringen sier at det er viktig at det sivile samfunn deltar i den internasjonale debatten om eventuell endring av FN-konvensjonene, men det er bekymringsfullt at de ikke vil si noe om på hvilken måte de vil tilrettelegge for den åpne og ærlige debatten som er ønsket og påkrevet. På hvilket grunnlag vil Norge gi innspill til UNGASS? Er planen å delegere bort ansvaret til avholdsbevegelsen?

Det er vanskelig å finne gode løsninger på hvordan cannabis skal produseres når det ikke skjer på lovlig vis. Fattige bønder har møtt stor konkurranse fra rike forbruksland de siste årene. Utarmet jord, avskoging og bruk av sprøytemidler er også problematisk. Det medfører mange miljøproblemer at verdens mest brukte illegale rusmiddel ikke blir produsert lovlig. Dette innlegget tar for seg noe av dette.

Nær Carl Berners plass i Oslo, i mai 2013, ble en brutal pågripelse av en mann, mistenkt for besittelse av illegale rusmidler, festet på film. Et mulig brudd på menneskerettighetskonvensjonene i forbindelse med pågripelsen fikk liten, nærmest ingen oppmerksomhet. Det var først i år da Oslo-politet fikk en bot på kr 80 000, men saken mot politibetjentene ble henlagt, TV2 viste filmen og de store avisene skrev om det at saken fikk den oppmerksomheten den fortjener.

Forberedelsene til UNGASS 2016 er allerede i gang. Hvis det blir nedsatt et utvalg eller en komite som skal arbeide med dette må det være åpenhet rundt prosessen slik at folket får kjennskap til hvilke spørsmål som tas opp til diskusjon, hvordan de blir besvart og av hvem. Det må sikres at det blir en åpen og opplyst debatt i prosessen frem mot UNGASS 2016.

Lovliggjøring og regulering av det illegale markedet er oppe til diskusjon i FN. Uansett hvor farlig eller ikke cannabis er så er dagens illegale marked farligere, både helsemessig og for samfunnet. Det er ikke bare i Norge at dette har konsekvenser, det har konsekvenser også utenfor landegrensene. Jeg var i debatt med justisminister Anders Anundsen om dette på NRK Dagsnytt 18.

Hasj og marihuana kommer fra cannabisplanten. Det finnes to hovedtyper, Sativa og Indica. De kan også krysses til hybrider med ulike virkninger.

NPS blir ofte kalt for «syntetisk cannabis» eller «syntetisk cannabinoider», men det finnes mange ulike stoffer, ikke bare cannabisetterligninger. NPS sier ikke noe om rusmiddelet er syntetisk eller organisk, det betyr nye psykoaktive stoffer. Naturlig cannabis er et psykoaktivt stoff, men ikke nytt. De nye psykoaktive stoffene er som regel syntetisk fremstilt, eller organisk cannabislignende produkter blir sprayet med rusgivende syntetiske stoffer.

SIRUS inviterte beslutningstakere i politikken, ansatte på rusfeltet, forskere og andre interesserte til dagskonferansen «Hva vet vi om cannabis?» 16. mai 2012. Jørgen G. Bramness, forskningsdirektør ved SERAF snakket der om mulige helseskader ved bruk av cannabis.

Mange har etterspurt en liste over hva de enkelte politikerne mener om norsk narkotikapolitikk, ikke bare hva partiene har programfestet, med tanke på hvordan man bør stemme ved valg.

Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense.