Skip to content

Sendetider for Norges første åpne kanal

2010 september 17
from → Kultur
by Anita Nyholt

Sendt på mail til frivillige organsisasjoner og over tusen enkeltpersoner i september 2008:

Norges første åpne kanal «Frikanalen» åpner for booking av sendetid mandag 22. september. Du kan booke sendetid etter å ha registrert deg som redaktør for egne sendinger.

Testsendingene på TV starter 15. oktober, med offisiell åpning av kanalen over nyttår. Det som sendes blir automatisk lagret i filmarkivet til Frikanalen. Du velger selv om din film skal vises både på TV og på internett, eller bare på internett.

Booking av sendetid fungerer etter førstemann til mølla prinsippet. Du velger sendedato og klokkeslett i sendetidskalenderen, hvor du får tilgang til de/n kategorien som din/e forening/er tilhører. Som privatperson får du tilgang til «Åpen kategori».

Du har 3 måter å sende film på:

1) SOM FORENING (kr 300 per sending)
Foreningen enes om hvem de ønsker som redaktør.
Denne registrerer seg som redaktør/administrator på www.frikanalen.tv
Frikanalen gir foreningens redaktør tilgang til sendetidskalenderen.
Redaktør velger hvilken kategori foreningen ønsker å tilhøre/sende i. Foreningens redaktør kan sende film på vegne av foreningen, og fungerer som administrator som gir foreningens medlemmer tilgang til sendetidskalenderen og foreningens kategori/sendetid.

2) SOM MEDLEM AV FORENING (kr 300 per sending)
Registrer deg som redaktør på www.frikanalen.tv
Du må kontakte din/e forening/er og gi beskjed om at du har registrert deg som redaktør. Foreningens administrator gir deg tilgang til den kategorien de/du tilhører i sendetidskalenderen.

3) SOM PRIVATPERSON (kr 500 per sending)
Registrer deg som redaktør på www.frikanalen.tv
Frikanalen gir deg tilgang til «Åpen kategori» i sendetidskalenderen.

GJELDER ALLE:
Du starter med å registrere deg som redaktør.
Du får tildelt tilgang av Frikanalen, eller din forening.
Du finner ledig tid i kalenderen, og booker sendetid.
Du laster opp filmen/ eller sender den på tape til Frikanalen.
Du ser filmen på Riks-Tv og i arkivet på www.frikanalen.tv
Du har redaktøransvar for egne innslag.

Frikanalens kategorier, mandag – søndag kl:
12.00: Religion- og livssynsorganisasjoner
12.30: Åpen kategori
13.00: Andre organisasjoner
13.30: Velferdsorganisasjoner
14.00: Minoritetsorganisasjoner
14.30: Solidaritet- og bistandsorganisasjoner
15.00: Beredskapsorganisasjoner
15.30: Barne- og ungdomsorganisasjoner
16.00: Idrettsorganisasjoner
16.30: Samfunnsmessige interesseorganisasjoner
17.00: Kulturorganisasjoner

Medlemskap i foreningen Frikanalen koster kr 500 per år for foreninger med omsetning under 500 000, og kr 5000 for andre. Sendetid, og rett til deltakelse i styre og stell av den åpne kanalen er inkludert i medlemskontingenten. Serviceavgift kr 300 per sending kommer i tillegg per sending. Foreningens medlemmer betaler serviceavgift kr 300 per sending.

Privatpersoner har ingen deltakelsesrett i foreningen, og betaler kun serviceavgift kr 500 per sending. Serviceavgiften dekker bla teknisk tilrettelegging og avgifter til Tono.

Hvis din forening (ennå) ikke har rettigheter til å sende på Frikanalen, og du ikke ønsker å sende som privatperson kan du sende gjennom Gateavisa. Gateavisa er åpen for alle som ønsker å sende. Du betaler da serviceavgift kr 300 per sending.

Gateavisa oppfordrer alle til å tipse så mange foreninger som mulig om å bli medlem av foreningen Frikanalen – fordi hvis mange sender gjennom samme forening vil alle disse «sloss» om sendetid innenfor samme kategori/sendetid. Jo flere foreninger som sprer seg på ulike kategorier – jo mer mangfold på kanalen!

Dessuten, jo flere foreninger du tilhører som har senderett på kanalen, jo flere kategorier kan du velge å legge innslaget ditt under. Etter at innslaget er vist på TV blir det lagret i arkivet på nett, under samme kategori der.

Du registrerer deg som redaktør og ser film på foreningens hjemmeside

LYKKE TIL – DU ER SNART PÅ RIKDSDEKKENDE TV!

Share
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS