Skip to content

Har vi for mange forbud?

2013 august 11
from → Samfunn
by Anita Nyholt


TV2, Arendalsuka 8.8.13: Har vi for mange forbud?

Debattpanel: Sveinung Rotevatn (Unge V) Himanshu Gulati (FrpU) Andreas Halse (SU) og Tore Storehaug (KrFU). Debatten ble ledet av politisk reporter i TV 2, Kjetil Løset.

Unge V – Venstres ungdomsparti
FrpU – Fremskrittspartiets ungdomsparti
SU – Sosialistisk Venstrepartis ungdomsparti
KrFU – Kristelig folkepartis ungdomsparti

Det ble diskutert mer enn narkotikapolitkk, men denne bloggen er spesielt interessert i den politikken. Dette er et utdrag som viser hva som ble sagt om forbud og narkotikapolitikk.

Sveinung Rotevatn (uV) snakker om hvorfor han presenterte listen over unødvendige forbud.
«Min tilnærming til dette er at regulering er bedre enn forbud. Alkohol ble nevnt, et godt eksempel på at et forbud ikke fungerte. Vi hadde et alkoholforbud, og det var stor enighet om at det var så store konsekvenser med alkohol i samfunnet at det måtte vi forby. Så gjorde en det, og så etterhvert at det fungerte ekstremt dårlig, og på slutten av forbudstiden ble det til at hver nordmann vel fikk skrevet ut en liter sprit «medisinsk alkohol» fra leger, i og for seg en parallell til «medical marihuana» situasjonen i USA. En så at regulering fungerer mye bedre. Tobakkpolitikken er også et godt eksempel på hvordan reguleringer har fungert godt til å begrense skader og forbruk. [..] Det snakkes om menneskehandel og trafficing (om prostitusjon) ting som er forbudt og som bør være forbudt, men det å sitte med en kopp foran seg eller det å selge sex hvis det er frivillig mellom voksne mennesker, mener jeg prinsipielt sett ikke skader andre, og bør derfor ikke være belagt med straff slik det er i straffeloven i dag.»

Tore Storehaug (KrFU) sier at det er «vanskelig å trekke skillelinjer mellom hva som er forbudt», og viser til røykeloven som et godt eksempel på et forbud som har fungert.
«Debatten dras inn på et veldig prinsippielt nivå, og det er viktig. Sveinung har et mye mer liberalistisk utgangspunkt, og selv om kristendemokratiet er en liberal ideologi så har vi et annet menneskesyn, der vi har en tettere forståelse av at mennesket er et felleskapsskapsvesen, det har relasjoner rundt seg som er viktig for det mennesket. Derfor er jeg ikke på linje med Sveinung når det gjelder liberalisering av ruspolitikken eller alkoholpolitikken, fordi når jeg vet at det får konsekvenser for de tusenvis av familier som allerede i dag sliter med rusproblem så kan ikke jeg gå for det, fordi det handler om det menneskesynet som jeg har, og da kan jeg ikke akseptere den typen frihet.»

Himanshu Gulati (FrpU):
«Hvorfor skal man ikke ha så mange forbud? To gode grunner: Når man forbyr noe så blir det stort sett ikke borte, det går under jorden [..] som har en negativ konsekvens. En annen konsekvens er at man bruker ressurser på mye tull [..] Når man har unødvendige forbud så bruker man ressurser feil. Vi har en gammel reklame for FrP som sier at vi vil si ja til alt som vi ikke har en god grunn til å si nei til, og litt som Sveinung er inne på med at det er de som vil forby ting som må ha bevisbyrden.»

Andreas Halse (SU):
Klager på at de andre partiene ønsker andre forbud enn de som tas til orde for å fjerne, feks forbud mot å sove ute. Nevner eksempler på hva som er helt greit og som kan tillates: «Drikke i park, kjøpe 10-pakninger med røyk, kjøre vannscooter, pokerlag med venner mm.» Han nevner ikke ruspolitikk, men sier han brenner veldig for å få lakrispiper inn i butikken igjen.

Himanshu Gulati (FrpU):
«Jeg er enig i at man ikke skal forby noe som ikke går utover andre [..] Det handler om en større holdning [..] som går på alkohol og andre ting. [..] Forbudsdebatten handler også om en større verdidebatt, for vi må som politikere ta standpunkt til er det greit at folk gjør noe som skader dem hvis de er vel vitende om at det skader dem. Jeg vet at det ikke er bra å sitte hjemme en lørdagskveld og spise potegull og grandiosa og drikke cola, men skal det være forbudt for meg allikevel å gjøre det? Det samme gjelder at jeg burde trene oftere, jeg vet det, men hvis jeg velger å la være; er det noe andre skal ha med å gjøre? Det må være lov for folk å ta dårlige valg, selv om de vet at det er dårlige valg.»

Sveinung Rotevatn (uV):
«Halse nevnte signaleffekten, et typisk argument [..] hvis man tenker mest på om det virker, så må det belegges at signalet fungerer. Hvis det ikke gjør det så er det et elendig argument.»

Andreas Halse (SU):
«Det er forbud mot snus, som Venstre har stemt for [..] så i sum er det den politikken dere står for, og høyresiden står for, og hvis dere kommer i regjering og får vilja deres – det er jo en forbudskampanje som Norge aldri har sett maken til.»

Himanshu Gulati (FrpU):
«Mange av de forbudene vi tar til orde for å fjerne er unødvendige. Vi er ikke mot forbud generelt, men man må se hva forbudene går ut på, og mange av forbudene som er nevnt er fullstendig unødvendige. [..] Alle politiske saker må diskuteres, men noen forbud er unødvendige og de må fjernes.»

Programleder spør: Andreas Halse, dere ble i rapporten fra Civita kåret som forbudsparti nr. 1 i Norge, er dere det?

Andreas Halse (SU):
«Civita er ikke akkurat en nøytral organisasjon. Når det er sagt så kan det godt hende at vi ønsker en del forbud, på samme måte som de andre gjør det, men poenget er ikke å diskutere hvem er i sum for flest eller færrest forbud, men å diskutere hvilke forbud er det det gjelder [..] Det er mye mer interessant å gå inn i de diskusjonene om hvilke verdier er det som ligger til grunn for de forbudene enn den totale summen av forbud, for det er noen forbud som er veldig mye mer inngripende enn andre forbud.»

Sveinung Rotevatn (uV):
«Dette er helt normal og vanlig regulerings- og avgiftspolitikk. Når vi snakker om forbud og hvor vi skal dra grensene så handler det om hva du skal få lov til å gjøre med din egen kropp, det handler om hva som er sunt for deg eller ikke, det handler om hva du skal kunne bli puttet i fengsel for å gjøre eller ikke. Er det for eksempel en god ide at over 30% av de som sitter i norske fengsler sitter der på grunn av narkotikadommer, nei det synes ikke jeg er en god bruk av ressurser og er ikke en god ide. Det er den type spørsmål som er alvorlige, ikke småreguleringer i plan- og bygningsloven eller veitrafikkloven eller hva det måtte være, men det handler om forholdet mellom stat og individ, hva du skal kunne gjøre som menneske når det ikke angår noen andre rundt deg.»

Andreas Halse (SU):
«Jeg mistenker at vi langt på vei deler det prinsipielle utgangspunktet om at ting skal være tillatt med mindre det går kraftig utover andres frihet, og så er nok definisjonen for hvor det punktet inntreffer ganske forskjellig fra parti til parti. [..] For å ta tak i narkotikalovgivningen [..] det beste jeg har hørt er en tidligere narkotikamisbruker som sier at han vokste opp med to kamerater, en fikk psykiske problemer fordi en i familien hadde begått selvmord og ble alkoholiker, en ble narkoman, de to første hjalp man mens den siste valgte man å straffe, og det er litt av problemet med den lovgivningen vi har i dag at vi velger å straffe syke mennesker der vi burde ha satt ressursene inn på å hjelpe. Det vil ikke si at SU er for fri flyt av verken hasj eller heroin i gatene, men at for de som er tyngst belastet, de som allerede er avhengig av heroin osv, så er det sannsynligvis en dårlig bruk av ressurser at politiet flyr rundt på gata og jager de fra sted til sted.»

Sveinung Rotevatn (uV):
«Jeg forstår at det er vanskelig å diskutere narkotikalovgivning, men hvis en skal se forbi det prinsipielle og se på om det fungerer eller ikke og en ser på situasjonen med 15 000 drepte i Mexico hvert år, 300 overdosedødsfall i Norge, 30% av alle fanger i fengsel er der for narkotikadommer, så er det kanskje noe med den politikken som ikke fungerer. Da bør en se bort i fra prinsipper og se på hva som fungerer.»

Robert Pedersen (publikum):
«Jeg fikk høre om dette «har vi for mange forbud?» og det interesserte meg å komme hit med det for øye at ikke noen av panelet her fører de unge på ville veier» [..] Du fra FrP som sier at du sitter hjemme og spiser potetgull og drikker cola og ikke trener, og sier at det ikke går ut over andre enn deg selv, har du tenkt på hva det koster for samfunnet?»

Himanshu Gulati (FrpU):
«Poenget mitt var at det må være lov å gjøre dumme valg i livet [..] Men det er ett tema som ingen har brakt opp ennå, det at veldig mange av forbudene som foreslås har et snev av moralisme i seg, og det er de forbudene som jeg blir provosert over. De forbudene som minner om moralisme, for det må være lov å gjøre ting som andre ikke liker. Jeg skjønner at folk ikke liker å se at andre drikker seg fulle, eller ikke drikker alkohol i det hele tatt, men det må være lov for folk å drikke allikevel.»

Sveinung Rotevatn (uV):
«Mange av de forbudene vi har og som vi har diskutert her i dag har opprinnelse i et moralsk tankesett, mye kommer fra kristen moraltenkning, som i og for seg ikke er så forskjellig fra muslimsk. Det med moral er interessant fordi det er ikke slik (mener jeg) at staten skal være den eneste som forvalter moralen i samfunnet. Vi liberale blir anklaget, for eksempel hvis du er for å fjerne sexkjøploven eller avkriminalisere narkotika så er ikke det en moralsk holdning til om det er greit eller ikke, selvfølgelig kan jeg ha en moralistisk holdning til at det er ugreit at folk kjøper sex, men det betyr ikke nødvendigvis at man skal ha et lovforbud mot det.

Det er mulig at individ, samfunn og sivilsamfunn kan ta ansvar selv for å skape gode moralske normer og forvalte dem, faktisk bedre. Jeg mener at hvis det er slik at det ikke skal være mulig å ta dumme valg, slik at staten skal forvalte all moral og si ja eller nei, hvordan skal vi da vite hva som er kloke valg?» [..] Når det gjelder det å lede ungdom på ville veier, så mener jeg at det ikke alltid er politikernes oppgave å lede ungdommen på rette veier, det er ungdommene ganske flinke til å gjøre selv, og ikke minst foreldre som har et betydelig ansvar.»

En fra publikum lurer på hva de vil gjøre med heroin.

Andreas Halse (SU):
«Det skal ikke være sånn at vi bruker alle ressursene til å kaste folk i fengsel for å besitte en brukerdose. Ikke først og fremst på grunn av de frihetsargumentene som blir nevnt, men fordi det er vanvittig dårlig disponering av samfunnets ressurser, det fungerer veldig dårlig. Det er også ting man må ta med i beregningen, og som må veie like tungt som det prinsipielle utgangspunktet man har, at man må gjøre det som fungerer.»

Sveinung Rotevatn (uV):
«En ting jeg vil tillate er heroinassistert behandling, som er en behandlingsmetode som vi kunne prøve i Norge, som har så gode resultater i Sveits, Danmark og Spania. Få ned overdoser, mindre hiv/aids smitte, mindre nyrekruttering, mindre kriminalitet, at vi ikke engang vil prøve det i Norge er helt uforståelig.»

Tore Storehaug (KrFU):
«Heroin er et farlig stoff som vi vet tar liv, og som jeg mener vi bør bruke ressurser på å hindre at mennesker blir avhengig av. Det handler for det første om at vi er nødt til å få ned ruskøene for å ta knekken på problemet på den måten, ved at folk blir behandlet.»

Himanshu Gulati (FrpU):
«Vi må i større grad behandle rusproblemer som et sosialt problem, ikke som et kriminelt problem. De tunge misbrukerne er ikke først og fremst kriminelle, men folk som har (jeg vet ikke om sykdom er riktig ord) alvorlige avhengigheter som man må jobbe med på en annen måte. FrP ungdom er enig i det Sveinung nevner at man må kanskje ha flere av stoffene i avrusningsbiten. FrPU var fremme i køen for å få sprøyterom på plass og for å få LAR-behandling på plass. Utdeling av heroin er kanskje et naturlig neste steg.»

Share
One Response leave one →
  1. august 11, 2013

    MDG har foreslått å utrede salg av hasj. Her er et utdrag av det som ble sagt fra ungdomspartiene i debatten, og som er overførbart til cannabispolitikk: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/532417843497629

    Denne tråden dekker det jeg savnet diskutert av ungdomspartiene “Elevorganisasjon varsler søksmål mot staten for å få en slutt på uanmeldte besøk av narkotikahunder på norske skoler”: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/532456600160420

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS