Skip to content

Posts tagged ‘global commission on drug policy’

Thorvald Stoltenberg har vært utvalgsleder for Stoltenbergutvalget, og han representerer The Global Commission on Drug Policy. Jeg poster dette innlegget fordi jeg ser at det fortsatt er usikkerhet om hva Stoltenbergutvalget har sagt, og hva The Global Commission on Drug Policy (GCDP) sier.

The Global Commission on Drug Policy oppfordrer verdens ledere til å avkriminalisere narkotikabruk: «Krigen mot narkotika er en fiasko, og umiddelbare og store reformer i det globale forbudsregimet må iverksettes for å stoppe spredningen av HIV-infeksjon og andre skader som følger av krigen mot narkotika.»

Forsøk på å utrydde produksjon og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og bruk av illegale rusmidler. Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av bruk. Saken er omgitt av frykt og feilinformasjon. Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet.

Thorvald Stoltenberg mottar pris på vegne av The Global Commision on Drug Policy, og deres arbeid for å endre narkotikapolitikken. Stoltenberg ble tildelt prisen «Cannabis Culture Awards 2012» i Nederland. Prisen ble utdelt av tidligere statsminister Dries Van Agt.

The Global Commission on Drug policy er et utvalg sammensatt av en rekke høytstående politikere og tjenestemenn, blant annet Fernando Henrique Cardoso, Cesar Gaviria, Kofi Annan og Javier Solana. Norge er representert ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. GCDP presenterer sine anbefalinger til FNs generalsekretær Ban Ki-moon i New York den 2. juni. Arrangementet ledsages av en stor internasjonal kampanje som har som mål å samle 500 000 støtteerklæringer i underskriftskampanjen «End the war on drugs!»

The Global Commission on Drug Policy sier «Forsøk på å utrydde produksjon og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og narkotikabruken» og konkluderer med at «skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av narkotika». Videre uttaler kommisjonen at «saken er omgitt av frykt og feilinformasjon».