Skip to content

Stopp krigen mot narkotika for å bekjempe AIDS

2012 juli 17
from → Samfunn
by Anita Nyholt

The Global Commission on Drug Policy oppfordrer verdens ledere til å avkriminalisere bruk av narkotika: «Criminalization of Drug Use Fuels the Global HIV/AIDS Pandemic.»

«8. Mål narkotikapolitikkens suksess med indikatorer som har reell betydning i samfunnet, for eksempel reduserte satser for overføring av HIV og andre smittsomme sykdommer (f.eks hepatitt C), færre overdosedødsfall, redusert vold i narkotikamarkedet, færre individer fengslet og senket forekomst av problematisk stoffbruk.»

«Krigen mot narkotika er en fiasko, og umiddelbare og store reformer i det globale forbudsregimet må iverksettes for å stoppe spredningen av HIV-infeksjon og andre skader som følger av krigen mot narkotika.»

«Det er kriminelt å nekte å gjennomføre slike påviste offentlige helsetiltak som reduserer HIV-infeksjon og beskytter mennesker.»

Richard Branson, 26. juni 2012: «Krigen mot narkotika er en fiasko, og umiddelbare og store reformer i det globale forbudsregimet må iverksettes for å stoppe spredningen av HIV-infeksjon og andre skader som følger av krigen mot narkotika.»

«Jeg ble representant for Global Commission on Drug Policy fordi det var en sjelden anledning til å gjøre faktabasert forskning på et stort politisk problem, og sammen med mange fremragende kolleger, har jeg brukt analyse for å få til en endring.»

«Jeg har lenge tenkt at krigen mot narkotika gjør mer skade enn godt – som forbudet av alkohol i USA gjorde i 1920 – og kommisjonens forskning setter data bak disse overbevisningene, noe som resulterer i at kommisjonen oppfordrer regjeringer over hele verden til å behandle narkotikabruk som et helseproblem og ikke et kriminelt problem.»

Internasjonale Røde Kors, 20.3.12:

«Gather knowledge on the scale of the drug use epidemic at country level and decide on the proper response accordingly.»

«Criminalization, discrimination and stigmatization are not such responses. Laws and prosecutions do not stop people from taking drugs.»

Global Commission on Drug Policy lanserte i dag en rapport med en live-streamet konferanse fra London, hvor de tok til orde for å avkriminalisere bruk av narkotika og utvidelse av velprøvde og kostnadseffektive løsninger for å redusere HIV/AIDS.

«Rapporten tar et nytt blikk på problemet og finner fakta. For eksempel har krigen mot narkotika bevitnet en massiv økning i opiatbruk, og heroinbrukerne har høyere sannsynlighet for å dele nåler og overføre HIV. Denne krigen bremser ikke narkotikabruk, den koster milliarder, og nå ser vi at den har også bidratt vesentlig til den globale AIDS-epidemien ved å drive alle brukerne inn i skyggene.»

Richard Branson: «Som gründer, hvis en av mine virksomheter går med underskudd i år etter år, hadde jeg lagt ned eller endret taktikk – jeg ville ikke ha ventet i 40 år.»»

«Krigen mot narkotika er muligens den største fiaskoen i global politikk de siste 40 årene, og som kommisjonen sier: «Det er kriminelt å nekte å gjennomføre slike påviste offentlige helsetiltak som reduserer HIV-infeksjon og beskytter mennesker.»

På sin blogg skriver han:
«We ask governments around the world to study the evidence and look at the harm being done to society today by outdated drug laws. As the Global Drug Commission has said, the war on drugs has failed and governments and states worldwide should experiment with new approaches

«We must learn from countries such as Portugal, Germany and Switzerland that are taking a brave lead in trying new ways to treat the drug problem as a health issue. Politicians must be equally brave and listen to the people who, as the surveys show, want them to find a new way.»

Se også:
Global Commission on Drug Policy

Share
4 Responses leave one →
 1. november 11, 2013

  Fra facebook:
  «Da er det bekreftet: First House søker råd hos ekstremister som taler Human Rights Watch og et nærmest samlet forskerkorps midt i mot, for å bekjempe Hepatitt C.»

  Ståle Nygård spør: «Hvorfor har RIO møter med First House?»

  Jon Storaas svarer: «For å gi dem råd og på lengre sikt påvirke byråkratiet og politikere sammen. First House er en viktig aktør som kjenner byråkratiet og de politiske partiene veldig godt da de selv kommer derfra. RIO arrangerte et seminar om Hepatitt C der First House opererte som vårt sekretariat. Mitt møte med dem denne gang handlet også om Hepatitt C. Vi vil ha mer fokus på det, kanskje bedre behandlingsmetoder og som et tilbud som en del av helheten for de dette gjelder.»

  Ståle Nygård: «Interessant at First House søker råd hos ekstremister som taler Human Rirhts Watch og så å si hele verdens forskerkorps midt i mot.»

  Jon Storaas: «Det er nettopp det vi ikke gjør.»

  Ståle Nygård: «Så RIO støtter Human Rights Watch?»
  http://www.hrw.org/news/2013/06/04/americas-decriminalize-personal-use-drugs

  http://www.facebook.com/stale.nygard/posts/605684016144077
  http://www.facebook.com/jon.storaas/posts/10151695756416472

  Se også:
  «»Det handler om tillit. Bryter man den tilliten blir man satt i land med en gang.»
  Dette er fremgangsmåten til RIO og avhholdsbevegelsen. Man tar en gruppe syke, og de som ikke klarer å holde seg symptomfrie, de dumper man.
  På den måten står man igjen med de friskeste av de syke, og kan stille dem ut i utstillingsvinduet der de kan fortelle om hvor viktig det var for dem med nulltoleranse.

  De andre, de som trengte mest hjelp av alle, de lar man gå til grunne.
  Dette er nulltoleranse i praksis, så lenge man kan gjøre én rusfri er man villig til å ofre så mange som helst.»
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=413999555312525

 2. desember 1, 2012

  UNODC:
  Hvert år genererer internasjonalt organisert kriminalitet anslagsvis $ 870 000 000 000, truer fred og menneskers sikkerhet, fører til at menneskerettigheter blir brutt og undergraver økonomisk, sosial, kulturell og politisk utvikling i samfunn rundt om i verden. Krigen mot narkotika mater dessuten HIV-/AIDS-epedemien.

  “We have all the tools in hand, but using them requires bold and courageous responses based on evidence-based approaches, human rights and gender equity, particularly if measures for key populations, including injecting drug users, are to be put into place.”

  http://anitanyholt.no/samfunn/unodc

 3. november 20, 2012

  Bent Høie (H): «Dette er veldig alvorlige tall. Norge har forpliktet seg gjennom FNs resolusjon til å redusere nysmitte med 50 pst. Så i et av verdens rikeste land, med et høyt utdannelsesnivå og en god tilgang til helsetjenester, viser resultatene det stikk motsatte enn forpliktelsene som Norge har gjennom FN. Vi har mislyktes.»

  http://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/120426/3/

 4. november 18, 2012

  Verdens aids dag (World Aids Day) markeres over hele verden 1. desember.

  I Oslo vil markeringen være lokalisert inne på Oslo Sentralstasjon med stands, forskjellige aktiviteter, underholdning og informasjon fra de mange organisasjoner som deltar. Lørdag 1.desember kl. 10 – 16.

  Nytt av året – diskutert og omstridt spørsmål – har vært om hvorvidt man skal tilby såkalt hurtigtesting på selve dagen og på Oslo S. Dette gjøres i en del tilsvarende arrangementer, blant annet ved Skeive Dager, og er vedtatt at dette tilbys også her. Det skjer selvfølgelig i en form og en ramme som er helsemessig forsvarlig.

  FHN deltar også i år i komiteen for arrangementet, og vil ha stand på sentralstasjonen denne lørdagen. Du finner FHN ved inngangen til øvre inngang til Byporten, hvor man kommer inn fra Galleri Oslo. Fokus vil være informasjon om smitteforebygging, rent brukerutstyr, og ikke minst promoteringen av SWITCH, en kampanje for røyking av heroin som et bedre smitteforebyggende (og ikke minst overdosereduserende) alternativ.

  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150994330080076.767364.306698875075

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS