Skip to content

Global Commission on Drug Policy

2012 juli 6
from → Samfunn
by Anita Nyholt


The Global Commission on Drug Policy er en global kommisjon sammensatt av en rekke høytstående politikere og tjenestemenn, blant annet tidligere president i Brasil, Fernando Henrique Cardoso, tidligere president i Colombia, Cesar Gaviria, FNs tidligere generalsekretær, Kofi Annan, tidligere EU høykommissær for felles utenriks-og sikkerhetspolitikk, Javier Solana, og UNAIDS direktør, Michel Kazatchkine. Norge er representert ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

I sin første rapport «War on drugs«, publisert i juni 2011, kommer den globale kommisjonen med denne oppfordringen:

“Forsøk på å utrydde produksjon og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og bruk av illegale rusmidler. Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av bruk. Saken er omgitt av frykt og feilinformasjon.”

“Få slutt på kriminaliseringen, marginaliseringen og stigmatiseringen av mennesker som bruker narkotika, men ikke skader andre.”

“Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet.”

“Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet. Denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis, men vi oppfordrer også til andre eksperimenter med avkriminalisering og lovregulering som kan nå disse målene og inspirere andre til etterfølgelse.”
 

I sin andre rapport The war on drugs and HIV/AIDS, how the criminalization of drug use fuels the global pandemic, publisert i juni 2012, advarer GCDP om at:

«Den globale krigen mot narkotika driver HIV/AIDS-epidemien blant folk som bruker narkotika og deres seksualpartnere. Over hele verden har forskning konsekvent vist at den undertrykkende narkotikapolitikken driver de som har problemer med narkotika vekk fra offentlige helsetjenester og inn skjulte miljøer der HIV risiko blir markert forhøyede.»

Ruth Dreifuss, tidligere president i Sveits, og medlem av The Global Commission on Drug Policy oppfordrer verdens ledere til å avkriminalisere bruk av narkotika.

The Global Commission on Drug Policy:

“Følgende tiltak må iverksettes av statsledere og FNs generalsekretær, samt FNs kontor for narkotika og kriminalitet, UNAIDS og Kommisjonen for narkotiske stoffer:»

“1. Anerkjenn og adresser årsakssammenhengen mellom krigen mot narkotika og spredningen av HIV/AIDS, vold i narkotikamarkedet og andre helse- (f.eks hepatitt C) og sosiale skader.»

“2. Ta oppgjør med at HIV-risiko-adferd som følge av undertrykkende narkotikakontrollpolitikk og under-finansiering av evidensbaserte tilnærminger er den viktigste pådriver av HIV-epidemien i mange deler av verden.»

“3. Press nasjonale myndigheter til å stanse praksisen med å arrestere og fengsle folk som bruker narkotika, men ikke skader andre.»

“4. Bytt ut ineffektive tiltak som fokuserer på kriminalisering og straff av mennesker som bruker rusmidler med kunnskapsbaserte og rettighetsbaserte tiltak som har vist seg å meningsfylt redusere negative individuelle og samfunnsmessige konsekvenser av narkotikabruk.»

“5. Land som under-utnytter velprøvde offentlige helsetiltak bør umiddelbart skalere opp kunnskapsbaserte strategier for å redusere HIV-infeksjon og beskytte helsen til personer som bruker rusmidler, inkludert distribusjon av sterile sprøyter og andre tryggere sprøytebruk-programmer. Unnlatelse av å iverksette disse tiltakene er kriminelt.»

“6. Offentlig og privat sektor bør investere i et utvalg av lett tilgjengelige evidensbaserte alternativer for behandling og omsorg for narkotikaavhengighet, herunder substitusjonsbehandling og heroin-assistert behandling. Disse strategiene reduserer sykdom og død, og begrenser omfanget og skadelige konsekvenser av narkotikamarkedet ved å redusere den samlede etterspørselen etter narkotika.»

“7. Alle myndigheter – fra kommunalt til internasjonalt nivå – må anerkjenne den klare svikten i krigen mot narkotika for å meningsfylt redusere forsyningen av narkotika, og dermed bevege seg vekk fra konvensjonelle tiltak av narkotikarettshåndhevelsens «suksess» (f.eks, arrestasjoner, beslag, overbevisning), som ikke fører til positive konsekvenser i lokalsamfunnet.»

“8. Mål narkotikapolitikkens suksess med indikatorer som har reell betydning i samfunnet, for eksempel reduserte satser for overføring av HIV og andre smittsomme sykdommer (f.eks hepatitt C), færre overdosedødsfall, redusert vold i narkotikamarkedet, færre individer fengslet og senket forekomst av problematisk stoffbruk.»

“9. Oppfordre folkehelsens organer innen FN-systemet om å fremme respons på narkotikabruk og relaterte skader og for å fremme evidensbaserte tiltak. Andre organer, inkludert International Narcotics Control Board, bør underlegges uavhengig ekstern gjennomgang for å sikre at politikken de fremmer ikke forverrer samfunnets helse og sikkerhet.»

«10. Handle umiddelbart: Krigen mot narkotika har feilet, og millioner av nye HIV-infeksjoner og AIDS-dødsfall kan avverges dersom handlingen tas nå.»
 

Internasjonale Røde Kors, 20.3.12:
“Gather knowledge on the scale of the drug use epidemic at country level and decide on the proper response accordingly.”

“Criminalization, discrimination and stigmatization are not such responses. Laws and prosecutions do not stop people from taking drugs.”

I forbindelse med den tredje rapporten «Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work«, publisert i september 2014, oppfordret The Global Commission on Drug Policy:

«The upcoming United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS 2016) is an unprecedented opportunity to review and re-direct national drug control policies and the future of the global drug control regime.»

Se også:
Stoltenbergutvalget og The Global Commission on Drug Policy

Share
6 Responses leave one →
 1. januar 14, 2015

  Jeg har oppdatert innlegget også med den siste rapporten til The Global Commission on Drug Policy, så alle rapportene er samlet på et sted.

 2. september 9, 2014

  Her er en oppsummering av det som ble sagt på pressekonferansen til The Global Commission on Drug Policy:

  Lovlig regulering av markedet er å ta kontroll, slik det feks blir gjort med tobakk og akohol. Det er myndighetene som skal ha kontroll ikke organisert kriminalitet.

  Hvis denne debatten var helt ny, og ikke etter 50 år med forbudspolitikk, ville debatten ha vært annerledes. Det ville ikke ha blitt debattert hvordan man får forbudspolitikken til å virke, men hvordan man skal regulere markedet så myndighetene får kontroll. Da ville de som hadde argumentert for å innføre et forbudsregime blitt sett på som en marginal og eksentrisk gruppe.

  Det må skilles mellom de ulike rusmidlene, et lovlig marked kan reguleres på ulike måter. Desto mer skadelig et rusmiddel er desto strengere må restriksjonene (ikke forbud) være.

  Når det gjelder «harm reduction» så har begrepet vært sterkt knyttet til helse, men det er viktig å få frem at det også gjelder skaderedusering i forhold til tilbudssiden (organisert kriminalitet).

  Det vil ta tid å få kontroll over hele markedet (lovlig marked) og reduksjon i organisert kriminalitet. Bruk bør lovligggjøres, og kontrollapparatet kan fortsatt konsentrere seg om kartellene og organisert kriminalitet.

  Det ble vist til gode resultater fra Portugal og Sveits for løsninger innenfor FN-konvensjonene (heroin) og Nederland, USA og Uruguay som ikke følger FN-konvensjonene når det gjelder cannabis.

  Det at enkelte land/delstater har valgt løsninger som er utenfor FN-konvensjonene gjør det mulig i UNGASS 2016 å finne ut hvor vi står og det vil gi en god sammenligning over hva som virker og ikke.

  GCDP tror ikke at det vil ligge et løsningsforslag for en ny/e konvensjoner/er klart til avstemming i UNGASS 2016, men at det vil være starten på en endring av konvensjonene (red: det kan komme til en avstemming om at konvensjonen må endres og at man starter med å se på muligheten for lovlig produksjon, eksport, import og salg av cannabis).

  De foreslår ikke en løsning for alle land, men at alle land selv skal kunne bestemme hvilke reguleringer, i et lovlig marked, som passer best for dem. Feks. det som blir gjort i Colorado i USA (cannabis) passer ikke for alle andre. Når det gjelder produksjon, markedsføring mm så vil det være ulike ønsker for hvordan det skal reguleres i ulike land.

  Se også:
  Norges arbeid frem mot UNGASS 2016
  http://luhm.no/?p=4714

 3. september 9, 2014

  The Global Commission on Drug Policy har publisert den nye rapporten: “Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work”.

  Tidligere presidenter fra Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Polen, Portugal og Sveits sammen med Kofi Annan, Richard Branson, George Shultz, Paul Volcker med flere:

  “World Leaders Call For Ending Criminalization of Drug Use and Possession and Responsible Legal Regulation of Psychoactive Substances.”

  Det blir holdt en pressekonferanse i New York kl 09:45 (lokal tid).

  Etter pressekonferansen skal Global Commission on Drug Policy møte FNs generalsekretær Ban Ki-Moon og FNs visegeneralsekretær Jan Eliasson.

  “The upcoming United Nations General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS) in 2016 is an unprecedented opportunity to review and re-direct national drug control policies and the future of the global drug control regime.”

  http://www.globalcommissionondrugs.org/new-report-world-leaders-call-for-ending-criminalization-of-drug-use-and-possession-and-responsible-legal-regulation-of-psychoactive-substances-2

  The Global Commission on Drug Policy, 2014:
  Take advantage of the opportunity presented by the upcoming UNGASS in 2016 to reform the global drug policy regime.

  Further exploration of flexible interpretations of the drug treaties is an important objective, but ultimately the global drug control regime must be reformed to permit responsible legal regulation.

  New experiments are needed in allowing legal but restricted access to drugs that are now only available illegally. Ultimately the most effective way to reduce the extensive harms of the global drug prohibition regime and advance the goals of public health and safety is to get drugs under control through responsible legal regulation.

  Allow and encourage diverse experiments in legally regulating markets in currently illicit drugs, beginning with but not limited to cannabis, coca leaf and certain novel psychoactive substances.

  – End the criminalization and incarceration of people who use drugs.
  Criminalizing people for the possession and use of drugs is wasteful and counterproductive. It increases health harms and stigmatizes vulnerable populations, and contributes to an exploding prison population. Ending criminalization is a prerequisite of any genuinely health-centered drug policy.

  – Refocus enforcement responses to drug trafficking and organized crime.
  A more targeted enforcement approach is needed to reduce the harms of the illicit drug markets and ensure peace and security. Governments should deprioritize the pursuit of non-violent and minor participants in the market, instead directing enforcement resources towards the most disruptive and violent elements of the drug trade.

  – Regulate drug markets to put governments in control.
  The regulation of drugs should be pursued because they are risky, not because they are safe. Different models of regulation can be applied for different drugs according to the risks they pose. In this way, regulation can reduce social and health harms and disempower organized crime.

  Forord til rapporten:
  http://www.gcdpsummary2014.com/#foreword-from-the-chair

  Rapporten: «Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work»:
  http://static.squarespace.com/static/53ecb452e4b02047c0779e59/t/540da6ebe4b068678cd46df9/1410180843424/global_commission_EN.pdf

 4. september 7, 2014

  The Global Commission on Drug Policy publiserer en ny rapport på tirsdag. Rapporten heter «Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work»:

  On Tuesday, September 9, the Global Commission on Drug Policy will release Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work, a new, groundbreaking report at a press conference in New York City.

  The Commissioners will then meet with UN Secretary General Ban Ki-Moon and UN Deputy Secretary General Jan Eliasson in the afternoon following the press conference.

  The report reflects a new evolution in the thinking of the Commissioners, who are set to become the most distinguished group of high-level leaders to ever call for far-reaching changes to global drug policy.

  In 2011, the Commission’s initial report broke new ground in both advancing and globalizing the debate over drug prohibition and its alternatives. The Commission’s work has created conditions for not just former presidents but current presidents to speak out as well.

  Recent developments in Latin America and the United States instigated the upcoming UN General Assembly Special Session (UNGASS) on Drugs in 2016, and created an opportunity to lay the foundation for a new drug control regime for the 21st century.

  http://www.globalcommissionondrugs.org/world-leaders-to-make-bold-groundbreaking-recommendations-for-major-paradigm-shift-in-global-drug-policy

 5. juni 26, 2014

  Ruth Dreifuss, tidligere sosialminister og tidligere president i Sveits, og Jorge Sampaio, tidligere president i Portugal er blant de som representerer The Global Commission on Drug Policy: «Giving International Drug Policies a Chance to Turn the Tide».

  Her er et utdrag:

  «Flere rapporter fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), blant andre, viser at vi er lengre enn noensinne fra den lovede narkotikafrie verden».

  «Uten å ha nådd sine hovedmål, har UNODC identifisert store negative konsekvenser av dagens forbudspolitikk. Disse inkluderer opprettelsen av et stort kriminelt svart marked verdt over USD 300 milliarder i året, en økning i vold og korrupsjon som genereres av dette markedet, økt marginalisering og stigmatisering av de som bruker ulovlige rusmidler.»

  «Uruguay, sammen med Washington og Colorado i USA, har blitt de første i verden til å etablere juridisk, regulerte cannabismarkeder.»

  «For å få i gang konkrete reformer på globalt nivå i nær fremtid, er det tid for handling nå. Det å øke den globale bevisstheten forblir hovedutfordringen frem mot FNs toppmøte i 2016. Sterk ledelse og intensiv samarbeidshandling i den internasjonale arena for et paradigmeskifte i narkotikapolitikken pågår, samt globalt påvirkningsarbeid på grasrotnivå.»

  «La oss bruke den internasjonale «Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking» den 26. juni til å si i fra at vi krever en ny global narkotikastrategi, og presse på for å få en ny reform.» http://www.huffingtonpost.com/ruth-dreifuss/giving-international-drug_b_5521928.html

 6. august 15, 2013

  20 juni 2013
  Beyond Marijuana: Gearing Up For the Battle to Decriminalize All Drugs
  Tony Newman, Director of Media Relations, Drug Policy Alliance:

  «Momentum is growing and strong voices are aligning. The Global Commission on Drug Policy’s calls for decriminalization and fundamental reforms of the drug prohibition regime have generated unprec­edented media coverage over the past two years.

  Human Rights Watch made national news a couple of weeks ago when they came out for drug decriminalization. They said that jailing people for personal drug use constitutes a human rights violation and called for abolishing criminal penalties. «Subjecting people to criminal sanctions for the personal use of drugs, or for possession of drugs for personal use, infringes on their autonomy and right to privacy.»

  They join a surprisingly broad coalition that includes groups such as the Red Cross, who said that drug use should not be a crime in a statement to the UN Commission on Narcotic Drugs last year«.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS