Skip to content

Hva koster den norske krigen mot narkotika?

2011 april 26
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Bergens Tidene etterlyser et nasjonalt rusregnskap:

«I dag er det ingen som vet hvor mye offentlige budsjetter belastes av ruskriminalitet. Justisdepartementet tror årsaken er at det er «vanskelig» å beregne samfunnskostnadene ved narkotikabruk i Norge. At ingen har kunnskap og oversikt om de økonomiske skadevirkningene ved narkotikaproblemet er en svakhet i grunnlaget for den nasjonale ruspolitikken.»

«På bakgrunn av kjent statistikk har BT regnet seg frem til at selve narkokriminaliteten koster politi, rettsvesen og fengselsvesen 3,8 milliarder kroner i året. Til dette tallet kan man legge belastningene på helsevesenet, tollvesenet, utgifter til advokater, materielle skader og mye annet. Trolig er samfunnskostnadene på mange milliarder kroner.»

Kostnadene i dag er estimert til ca 3,8 milliarder kroner.

I tillegg taper staten skatter og andre avgifter knyttet til den årlige omsetningen på ca
1,8 milliarder kroner.

Etter snart 50 år med «krig mot narkotika» er det på høy tid å evaluere forbudsregimet – hva har vi oppnådd og hva har det kostet?

Norge trenger en tilsvarende rapport som økonomiprofessor Jeffrey A. Miron har laget for USA: The Budgetary Implications of Marijuana Prohibition

Niels Westy skriver hos Minerva:
«Det er naturligvis fordeler ved et legalisert marked. Man har mulighet til å beskatte både profitt og produkt. Det er også den eneste effektive måten å stoppe den organiserte kriminaliteten og dermed også finansieringen av noen av verdens mest brutale terrororganisasjoner. I dag har forbudspolitikken skapt et marked med en enorm profitt på kanskje flere hundre milliarder USD. Det gjør det til verdens kanskje mest innbringende forretningsområde, som vi helt og fullt har overlatt til noen av de verste menneskene.»

Narkotikamarkedet er i dag regulert av organisert kriminelle. De aller fleste problemer knyttet til narkotika er skapt av forbudet og visjonen om nulltoleranse. Det er myndighetene som skulle ha regulert salget, ikke kriminelle gjenger.

Hasj og marihuana bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense. Avgiftene man ville fått inn fra cannabismarkedet kunne gått til samfunnsnyttige tiltak, ikke til organisert kriminalitet.

 

Se også:
Systematisk feildisponering av ressurser

Share
One Response leave one →
 1. september 22, 2011

  Beckley Foundation skriver:
  «As drug cartels wreak murderous havoc from Mexico to Panama, the Obama administration is unable to show that the billions of dollars spent in the war on drugs have significantly stemmed the flow of illegal narcotics into the United States, according to two government reports and outside experts.

  The reports specifically criticize the government’s growing use of U.S. contractors, which were paid more than $3 billion to train local prosecutors and police, help eradicate fields of coca, operate surveillance equipment and otherwise battle the widening drug trade in Latin America over the last five years.

  We are wasting tax dollars and throwing money at a problem without even knowing what we are getting in return,” said Sen. Claire McCaskill (D-Mo.), who chairs the Senate subcommittee that wrote one of the reports, which was released Wednesday.»

  http://www.beckleyfoundation.org/2011/09/22/u-s-cant-justify-its-drug-war-spending

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS