Skip to content

Lovlig salg av cannabis og lakrispiper

2013 september 5
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Miljøpartiet de Grønne har etterlyst en offentlig debatt om utredning av salg av hasj til voksne.
Flere av de politiske partiene mener at vi har en del unødvendige forbud som bør fjernes, men de vil heller diskutere om lakrispiper skal få ligge synlig fremme i butikkene igjen, enn om cannabis skal selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense.

NRK, desember 2009:
«Lakrispipene forsvinner trolig for godt.
Årsaken er det nye forbudet mot synlig oppstilling av tobakk som trer i kraft ved årsskiftet. Poenget med det nye forbudet er blant annet å stanse reklameeffekten fra tobakken i hyllene. For å forhindre omgåelse av loven blir det også forbudt med produkter som ligner tobakksvarer.»

Det er rart å se at representanter fra partiene bruker som argument at bruk av hasj skal være forbudt «fordi det er farlig» (og derfor skal det ikke reguleres og selges kun til voksne), kontra den kunnskapen vi har om lakris; at det er et potensielt dødelig godteri, som selges både til voksne og barn.

Helseskader ved bruk av lakris er lite kjent, og blir som oftest omtalt som om det skulle være helt harmløst: «Vi synes det er et paradoks at det er forbud mot lakrispiper og lekesigaretter, mens det ikke er forbud mot det som virkelig tar liv», uttalte generalsekretær Jahren i forbindelse med lanseringa av forslaget. Det har han rett i. Derfor er det på høy tid at vi tillater lakrispiper igjen.»

Nå kan selvsagt ikke helsefarene ved tobakk og lakris settes opp mot hverandre, det er ikke det dette innlegget handler om, men å skrive noe om den manglende helhetstenkningen når det gjelder politiske innspill og vedtak.

Forskning.no, Kristin Straumsheim Grønli, 2002:
«Lakris, eller Glychyrriza glabra, er ei plante i erteblomstfamilien. Den er fleirårig, kan bli ca to meter høg, og er ei gammal medisinplante.»

Tidsskrift for Den norske legeforening, 2002:
«Vi presenterer en pasienthistorie og gir en oversikt over mekanismene ved lakrisforgiftning.

En 19 år gammel kvinne ble innlagt med betydelig hypertensjon, hypokalemi og metabolsk alkalose. Hun hadde brukt til dels store mengder lakris. Utredningen viste tydelig lakrisindusert hemming av 11-b-hydroksysteroiddehydrogenase. Etter at hun sluttet å spise lakris ble hun normotensiv (uten blodtrykksmedikamenter), normokalemisk og den metabolske alkalosen forsvant. Tre måneder etter at hun sluttet med lakris hadde hun normal 11-b-hydroksysteroiddehydrogenaseaktivitet.

Det er viktig å være oppmerksom på den dramatiske effekten lakris kan ha hos disponerte personer. Spesielt hos yngre med høyt blodtrykk og tendens til subnormalt kaliumnivå bør man alltid spørre om lakrisforbruk.»

Forskning.no, Ingrid Spilde, 2003:
«Tidligere i år publiserte EU-kommisjonen en rapport som antydet at man ikke bør hive innpå mer enn 100 milligram glycyrrhizic acid om dagen, men det er slett ikke noen enighet om hvordan lakrisen egentlig virker i kroppen.

Lakrisrotekstrakt er en populær behandling mot mageproblemer, men inntil flere data kommer på bordet anbefaler vi å være forsiktig med bruken, sier han. For lavt testosteronnivå i blodet kan nemlig påvirke både humør og libido og i tillegg øke risikoen for seksualproblemer.

Et par Nox eller en Tyrkisk pepper kan nok ikke gjøre store skaden, men er du bekymret for sengelivet bør du kanskje ta det litt rolig med det svarte stoffet inntil videre.»

Norsk helseinformatikk, 2011:
«En 50 år gammel kvinne som ble innlagt på sykehus med høyt blodtrykk og lavt kaliumnivå, på grunn av tiltagende muskelsvakhet som oppstod i løpet av fire dager. Symptomene til kvinnen startet som smerter i lårene. Deretter opplevde hun å få svekket kraft – først i begge beina, så i armene.»

«Den maksimale blodtrykksvirkningen av lakris oppnås etter to ukers daglig inntak. Jo mer du spiser, jo høyere blir blodtrykket. Inntak av 50 gram lakris om dagen gir en klar blodtrykksstigning. Behandlingen av høyt blodtrykk som er forårsaket av lakrisinntak, er enkel – man må slutte å spise lakris.»

Nidar opplyser på sine nettsider, 2013:
«Undersøkelser viser at gravide og personer med høyt blodtrykk bør være varsomme med høyt inntak av lakris. Høyt inntak av glycyrrhizin, som finnes i lakris, kan øke blodtrykket samt være skadelig for fosteret.»

Hegnar.no, september 2013:
«EU jobber med et direktiv som vil sette en stopp for salg av alt som ligner på tobakksvarer.»

Dagligvarehandelen, september 2013:
«Rykter om at EU vil forby lakrispiper førte til rekordsalg av det spesielle godteriet i danske butikker før helgen.»

Det var nok ikke bare barn som løp til butikken for å hamstre lakrispiper da ryktet om EU-direktivet spredde seg. Kommentarer i diskusjoner om dette tyder også på at det er mange voksne som kjøper denne varen til seg selv.

Vi får se hva som skjer, kanskje ender det opp med at både cannabis og lakrispiper blir solgt i egne utsalgssteder med aldersgrense?

Se også:
Partienes cannabispolitikk 2013-17

Share
2 Responses leave one →
 1. desember 7, 2013

  NRK, Nytt på nytt 6. desember 2013.

  Knut Nærum: «Kanelbollen inneholder kumarin som er skadelig for leveren i store doser – derfor har EU nå regulert innholdet av kanel i kanelboller, det skal ikke være mer enn 15 milligram pr kilo bakst.»

  Jon Almås: «Det er jo et farlig stoff vi snakker om her. Er det ikke bra at noen passer på.. at vi ikke?»

  Ingrid Gjessing Linhave spør Rohde (jurist og perm. politiinspektør): Hvor farlig er det? Har du gått mye rundt ved Akerselva og .. og bare .. få se, har du noe kanel i lommene .. he he?

  Hanne Kristin Rohde: «Nei, jeg har ikke det altså.»

  Jon Almås gir svaret på oppgaven: «Alle går nye veier, unntatt kanelbollen som kan bli forbudt på grunn av noe EU greier.»

  Mine kommentarer:
  1. «Kanelbollen kan bli forbudt».
  Nei, de innfører ikke et forbud mot kanelboller, men de har regulert det lovlige salget med en restriksjon som sier hvor mye kanel de har lov til å bruke pr kilo bakst.

  2. «EU regulerer innholdet av kanel».
  Ja, de innfører ikke et forbud, men en restriksjon. Jeg vil anta bare for næringslivet, ikke privatbakst. Hjemme hos seg selv vil nok folk få fortsette å få bruke så mye kanel de vil i bollene sine. Jeg har vanskelig for å tro at det skal bli en oppgave for politiet med hjemmekontroll av kanelbollebaking.

  Det de er bekymret for er de som ofte/daglig kjøper ferdiglagde boller, for hvis de inneholder for mye kanel så kan man få problemer med leveren, som kan være farlig. Det virker som en fornuftig restriksjon, og mengden kan justeres hvis de finner ut at grensen ble satt for høyt/lavt.

  3. «Det er et farlig stoff [..] men det selges ikke langs Akerselva».
  Hvis kanel hadde blitt gjort ulovlig å produsere, frakte, selge, kjøpe og bruke, da ville vi kanskje sett at gateselgerne også hadde solgt kanel, om mange nok hadde etterspurt varen. Selv om det ble forbudt så ville det allikevel være de som har lyst på kanelboller, og noen som er villig til å selge kanel. Kanel ville blitt dyrere, fordi alle i den lange salgskjeden skal ha litt fortjeneste. Det ville blitt mer hjemmebaking enn før, og det ville ha foregått salg av kanel mellom venner, som vennetjenester: «jeg tenkte å bake litt til helgen, kunne du ha hjulpet meg med noen gram kanel?» ville man ha ringt en venn og spurt, og noen ville ha kjøpt langs Akerselva fordi de har ingen venner å spørre eller kjøper der av andre grunner. Det er rart med det, det man ikke får lov til smaker for mange ekstra godt.

  Selv om kanel er farlig selges det altså ikke langs Akerselva, fordi det er en lovlig vare, fordi det er priset riktig i de lovlige utsalgsstedene, fordi det er for liten fortjenestemulighet for salg av kanel på gata. Det handler om tilbud og etterspørsel.

  Det handler også om kvalitet. Hvis kanel hadde blitt forbudt kunne det blitt farligere, fordi prisen per gram ville blitt høy, og da kunne noen et sted i salgskjeden bli fristet til å tilsette noe annet billigere stoff for å øke fortjenesten. Uten innholdsfortegnelse ville ikke kunden kunne vite om det de kjøpte var bare kanel.

  Langs Akerselva selges det cannabis, hovedsakelig hasj, det er noe «alle vet», det har blitt gjort det siden forbudet mot cannabis ble innført. Det blir ikke solgt der fordi det er «farlig og forbudt», men fordi det er «forbudt (ikke lovlige butikker) og det er jevnlig etterspørsel (mange kunder)».

  Kvaliteten på det som blir solgt vet vi lite om, men salget (både inne og ute) har pågått i mange, mange år så kundene uteblir ikke selv om det mangler innholdsfortegnelse på det de kjøper. Det må også nevnes at det største salget ikke foregår åpenlyst på gata, men inne blant venner og bekjente. Når politiet jager gateselgerne flytter de seg til et annet sted, eller salget spres til flere steder, blir en selger tatt (inne/ute) erstattes denne raskt av en ny. Kundene slutter ikke å kjøpe.

  Nå kan selvsagt ikke kanel sammenlignes med verken tobakk, alkohol eller cannabis, ettersom kanel ikke har noen ruseffekt, og etterspørselen etter kanel ikke er like stor.

  Det jeg forsøker å si er at hvis kanel hadde blitt forbudt så ville kanel ha blitt oppfattet som mye farligere enn det er, fordi man ville tenkt «kanel og politi» og «kanel og fengsel» og «kanel og kriminalitet».

  De farlige varene tobakk og alkohol er i motsetning til cannabis regulert med annet enn forbud. De er lovlige, men har restriksjoner som kvalitetssikring, aldersgrense og åpningstider, og i tillegg er det lov å dyrke/brygge hjemme (med restriksjoner også for det). Det er fornuftige reguleringer, som også bør gjelde for cannabis. http://www.facebook.com/luhm.no/posts/592188507520562

  Jeg har lagt det inn som kommentar hos Nytt på nytt: http://www.facebook.com/nyttpanytt/posts/683802798320818

 2. september 11, 2013

  TV2, Arendalsuka 8. august 2013

  MDG har foreslått å utrede salg av hasj. Her er et utdrag av det som ble sagt fra ungdomspartiene i debatten, og som er overførbart til cannabispolitikk:
  http://anitanyholt.no/samfunn/forbud

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS