Skip to content

Thorvald Stoltenberg mottar pris på vegne av narkotikakommisjonens arbeid

2012 april 29
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Thorvald Stoltenberg mottar pris på vegne av The Global Commision on Drug Policy, og deres arbeid for å endre narkotikapolitikken. Stoltenberg ble tildelt prisen «Cannabis Culture Awards 2012» i Nederland. Prisen ble utdelt av tidligere statsminister Dries Van Agt.

The Global Commision on Drug Policy har en rekke tidligere internasjonale politikere som medlemmer. Kommisjonens oppfordring er:

“Få slutt på kriminaliseringen, marginaliseringen og stigmatiseringen av mennesker som bruker narkotika, men ikke skader andre.”

“Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet.”

“Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet.
Denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis.»

Innslaget over er fra NRK, som informerer om den globale kommisjonens arbeid.

Share
One Response leave one →
  1. mars 25, 2013

    Fra dokumentaren «Breaking the taboo»:
    The UN Estimates that there are 230 million drug users in the world, 90% of them are not classified as problematic, and yet the question of how to deal with this people has devided policians ever since President Nixon first declaired his war on drugs.

    http://edition.cnn.com/2012/12/06/opinion/branson-end-war-on-drugs

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS