Skip to content

Stoltenbergutvalget og The Global Commission on Drug Policy

2013 august 15
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Jeg poster dette innlegget fordi jeg ser at det fortsatt er usikkerhet om hva Stoltenbergutvalget har sagt, og hva The Global Commission on Drug Policy (GCDP) sier. Thorvald Stoltenberg har vært utvalgsleder for Stoltenbergutvalget, og han representerer The Global Commission on Drug Policy.

Her er et eksempel på hvorfor mange trodde/tror at Stoltenbergutvalget anbefalte å avkriminalisere all bruk av narkotika.

TV2s tekst til bildet over: «Thorvald Stoltenberg vil avkriminalisere narkotika. Krigen mot narkotika er fullstendig mislykket. Det er budskapet fra Virgin-sjef Richard Branson og Thorvald Stoltenberg.»

På bildet ser vi Thorvald Stoltenberg med «Stoltenbergutvalgets rapport», men det han siteres på er budskapet til GCDP. Bildeteksten er: «Thorvald Stoltenberg vil at rusmisbrukere skal bli sett på som pasienter».

Artikkelen er fra 2. juni 2011 mens rapporten «Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd» fortsatt var på høring. En rapport som bygde på det Stoltenbergutvalget var kommet frem til.

Stoltenbergutvalget

Regjeringen oppnevnte 6. mars 2009 et offentlig utvalg, ledet av Thorvald Stoltenberg, som fikk i oppdrag å vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp. Utvalget avga sin rapport «Rapport om narkotika» 16. juni 2010.

«Vi diskuterer ikke legalisering eller avkriminalisering, men praktiske løsninger i forbindelse med utøvelsen av narkotikapolitikken.»

Utvalget hadde politiske føringer om å se kun etter løsninger som ikke inkluderte avkriminalisering og/eller legalisering.

Thorvald Stoltenberg var utvalgsleder. Disse satt også i utvalget: Roger Andresen, Åslaug Haga, Carl Ivar Hagen, Ellen Katrine Hætta, Erling Lae, Marit Myklebust, Sigurd Osberg og Inger Lise Skog Hansen.

Regjeringen oppnevnte deretter en arbeidsgruppe 16. desember 2010 som skulle se nærmere på alternative reaksjoner for mindre alvorlig narkotikarelatert kriminalitet, herunder vurdere forslagene fra Stoltenbergutvalget. Rapporten «Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd» ble overlevert til Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 4. juli 2011. Rapporten var på høring til 23. april 2012. «Alternative straffereaksjoner» ble vedtatt som en del av regjeringens (AP, SV, SP) helhetlige «Rusmelding» mars 2013.

The Global Commission on Drug Policy

Den internasjonale kommisjonen er representert av en rekke høytstående politikere og tjenestemenn, blant annet tidligere president i Brasil Fernando Henrique Cardoso, tidligere president i Colombia Cesar Gaviria, FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, tidligere EU høykommissær for felles utenriks-og sikkerhetspolitikk Javier Solana, og UNAIDS direktør Michel Kazatchkine. Norge er representert ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

The Global Commission on Drug Policy oppfordrer verdens ledere til å avkriminalisere bruk av narkotika og eksperimentere med ulike modeller for legalisering:
«Forsøk på å utrydde produksjon og kriminalisering av forbruk har ikke redusert narkotikatrafikken og narkotikabruken. [..] Skade fra korrupsjon og vold som følge av forbudet overstiger i stor grad skader forårsaket av narkotika [..] Saken er omgitt av frykt og feilinformasjon».

«Få slutt på kriminaliseringen, marginaliseringen og stigmatiseringen av mennesker som bruker narkotika, men ikke skader andre.»

«Politiske ledere og offentlige personer må ha mot til å si offentlig hva mange av de erkjenner privat, at bevisene på en overveldende måte demonstrerer at undertrykkende strategier ikke vil løse narkotikaproblemet og at krigen mot narkotika har ikke, og kan ikke bli vunnet.»

«Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet.

Denne anbefalingen gjelder spesielt cannabis, men vi oppfordrer også til andre eksperimenter med avkriminalisering og lovregulering som kan nå disse målene og inspirere andre til etterfølgelse.»

Drug Policy Alliance skriver at den globale kommisjonen får støtte fra Human Rights Watch og internasjonale Røde Kors. «They join a surprisingly broad coalition that includes groups such as the Red Cross, who said that drug use should not be a crime in a statement to the UN Commission on Narcotic Drugs last year».

Internasjonale Røde Kors, 20. mars 2012:
Gather knowledge on the scale of the drug use epidemic at country level and decide on the proper response accordingly.

Criminalization, discrimination and stigmatization are not such responses. Laws and prosecutions do not stop people from taking drugs.

Human Rights Watch 4. juni 2013:
«National drug control policies that impose criminal penalties for personal drug use undermine basic human rights. To deter harmful drug use, governments should rely instead on non-penal regulatory and public health policies.

Governments should also take steps to reduce the human rights costs of current drug production and distribution policies. Among the steps should be reforming law enforcement practices and exploring alternatives for legal regulation that would reduce the power of violent criminal groups.»

Se også:
Global Commission on Drug Policy
Innspill til Stoltenbergutvalget om å se på cannabislovgivningen spesielt

Share
6 Responses leave one →
 1. mai 24, 2014

  VG 24. mai 2014: Thorvald Stoltenberg og Magnus Slagsvold Støre tar et oppgjør med forbudspolitikken.

  VG: “Siden 2011 har Thorvald Stoltenberg vært medlem av Verdenskommisjonen om narkotikapolitikk sammen med størrelser som FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan og tidlgere EU-leder Javier Solana. Kommisjonen oppfordrer regjeringer til å eksperimentere med regulering av rusmarkedet, og gruppen går langt i å oppfordre til avkriminalisering.”

  Thorvald Stoltenberg: “Cannabis blir legalisert flere steder i USA og andre land [..] dette er viktige eksperimenter for oss i Norge.”

  Magnus Slagsvold Støre: “Helsemyndighetene bør sørge for tryggere rammer rundt rusbruken som faktisk foregår. Forbudspolitikken gjør at rusmidlene selges uten helseadvarsler, aldersgrense og kvaltetskontroll. [..] Forskjellige rusmidler krever forskjellige løsninger. Lisensierte utsalgssteder hadde nok vært bra for de minst skadelige stoffene. [..] Folk som ønsker å bruke rusmidler med mindre helserisiko enn alkohol bør ha rett til å vite hva de putter i seg. [..] Vi må ta inn over oss at få rusmidler er så farlige som alkohol, og at de aller, aller fleste som bruker rusmidler har ikke et rusproblem.”

  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=681403925265686&set=a.560107057395374.1073741828.122971301108954

 2. desember 6, 2013

  «Han var menneskerettighetsforkjemperen som bygget bro over gamle motsetninger.» http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Nelson-Mandela-er-dod-7072138.html

  The Elders er en uavhengig gruppe av globale ledere, ledet av Kofi Annan, som jobber sammen for fred og menneskerettigheter. [..] De ble samlet i 2007 av Nelson Mandela.

  The Elders viser også til The Global Commission on Drug Policy, hvor Kofi Annan også er en av deltakerne: “The Commission was set up to challenge the ‘war on drugs’ approach and promote drug policy reform at national and international levels.” http://www.facebook.com/luhm.no/posts/577575608981852

  Mandela: «I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being optimistic is keeping one’s head pointed toward the sun, one’s feet moving forward.» http://www.mindbodygreen.com/0-2787/Nelson-Mandela-What-Optimism-Is-All-About.html

 3. november 5, 2013

  Kofi Annan: Stop ‘war on drugs’
  By Kofi Annan and Fernando Henrique Cardoso, Special to CNN

  Editor’s note: Kofi Annan, former secretary general of the United Nations, and Fernando Henrique Cardoso, former president of Brazil, are members of the Global Commission on Drug Policy.

  «We called on governments to adopt more humane and effective ways of controlling and regulating drugs. We recommended that the criminalization of drug use should be replaced by a public health approach. We also appealed for countries to carefully test models of legal regulation as a means to undermine the power of organized crime, which thrives on illicit drug trafficking.

  There is, at last, some evidence of change. Officials from Colombia, Guatemala, Mexico and Uruguay have assumed the lead in initiating reforms to drug policy in their own countries. These efforts have had knock-on effects across the neighborhood. In 2013, the Organization of American States (OAS) issued a landmark report on drug policy proposing alternative forms of drug regulation.

  All countries will have an opportunity to review the international drug control regime in a few years’ time. The special session of the United Nations General Assembly in 2016 will provide a great opportunity for an honest and informed debate on drug policy. We hope that this debate will encourage drug policies that are based on what actually works in practice rather than what ideology dictates in theory.

  This opportunity must not be lost. In Vienna, where the international community regularly assembles to review progress on drug control, we urge enlightened leadership to ensure that the world looks forward. We cannot remain locked into the old mantra that the war on drugs can be won only with more effort and expense.

  With a complex issue like drug policy, of course, there is no single simple answer or one-size-fits-all solution. Countries must have the space to define and develop progressive, open-minded policies best tailored to their own realities and needs.»

  http://edition.cnn.com/2013/11/05/opinion/annan-cordoso-humane-drug-policy/index.html

 4. august 17, 2013

  Jeg synes også det er verdt å nevne hva Eddie Eidsvåg, leder for Pøbelprosjektet, hadde å si til oppfordringen fra The Global Commission on Drug Policy : «Sjokkerende at profilerte, voksne, mennesker som jeg alltid har sett på som fornuftige, har misset på denne måten. Nå må noen stoppe Thorvald Stoltenberg. For slik det har kommet ut nå, handler det jo om å gjøre ungdommer avhengige av narkotika.» Kort tid etter postet han denne meldingen på facebook: «Pøbelprosjektet fikk i dag 500 000,- fra regjeringen ved Justisminister Knut Storberget. Tusen takk.»

  Se også: http://anitanyholt.no/samfunn/tid-for-en-evidensbasert-narkotikapolitikk/#comment-4474

 5. Tom Christensen permalink
  august 15, 2013

  I alle andre henseende (i den vestlige verden) er menneskerettigheter, humanisme og logikk styrende for valg av reaksjonsmønster, lovverk og holdninger. Når det kommer til «narkotika» virker det som at alle disse viktige faktorene tilsidesettes og kun styres av viljen til å straffe, forfølge og utstøte annerledes tenkende mennesker. Ikke ulikt enkelte svarte perioder i menneskets historie vi helst vil glemme at vi har vært en del av. For oss som har levd en stund, kan vi bare konstatere at historien fortsatt vil fylles av svarte hull og at hekseprosessene bare har antatt en litt annen form.

 6. august 15, 2013

  Human Rights Watch sa dette i forbindelse med:
  The 43rd General Assembly of the Organization of American States (OAS), taking place in Antigua, Guatemala from June 4 to 6, 2013.
  http://www.hrw.org/news/2013/06/04/americas-decriminalize-personal-use-drugs

  Det er 15 år siden FN forrige gang hadde en gjennomgang av narkotikapolitikken. Norge burde vært med i dette arbeidet, men med de holdningene som myndighetene har til cannabisbruk så har de mer å lære enn å bidra med i utformingen av ny verdenspolitikk.
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/502865013119579

  Fra høringsuttalelse til stortingsmelding “Rusmeldingen 2012″:
  «Global Commission on Drug Policy formaner verdens ledere til å avkriminalisere narkotikabruk for å kunne ivareta innbyggernes sikkerhet og helse. Avkriminalisering, slik den globale kommisjonen ber om, er et avgjørende skritt i retning av å ta markedet vekk fra de kriminelle gjengene og inn i kontrollerte former.

  En avkriminalisering av brukere i Norge vil heve vår troverdighet og sette oss i en posisjon hvor vi kan ta avstand fra “krigen mot narkotika” i FN, og støtte Latin-Amerika i deres kamp for å få slutt på en evigvarende krig.

  Det er viktig å tenke strakstiltak, delmål og langsiktige mål. Det må være mulig å oppnå tverrpolitisk enighet om avkriminalisering av narkotikabruk som strakstiltak. Det er enklere å få tverrpolitisk enighet om at det er feil å straffe mennesker som ikke skader andre, enn hvilken produksjons- og salgsmodell man skal innføre.

  Som en varig modell er ikke avkriminalisering godt nok, produksjon, frakt og salg må også reguleres. Det vil imidlertid ta tid på grunn av internasjonale avtaler – men er ikke et holdbart argument for at mennesker som ikke skader andre, men strengt tatt bare er ulydige, skal straffeforfølges i påvente av at staten skal tilrettelegge for lovlige utsalgssteder.» http://luhm.no/?p=1707

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS