Skip to content

Posts tagged ‘frikanalen’

Konseptet åpen kanal stammer fra Tyskland på 1980-tallet. En kanal der alle kan delta med eget innhold og få det kringkastet til alle fjernsynsapparater, under eget redaktøransvar. Målet med den åpne kanalen er å styrke det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet. Den åpne kanalen har fått egen post i statsbudsjettet, og har konsesjon til 2021.

I februar 2009 ble det arrangert en work-shop som var åpen for alle som ønsket å sende egenprodusert film på Norges første åpne tv-kanal, Frikanalen.

Norges første åpne tv-kanal «Frikanalen» åpnet for booking av sendetid mandag 22. september 2008. Testsendingene på TV startet 15. oktober, med offisiell åpning av kanalen i januar 2009. Det som sendes blir automatisk lagret i filmarkivet til Frikanalen. Du velger selv om din film skal vises både på TV og på internett, eller bare på internett.