Skip to content

Workshop: TV-produksjon til Frikanalen

2010 september 18
from → Kultur
by Anita Nyholt

Fredag 20. februar 2009, ble det i Høyres hus i Oslo, arrangert en work-shop som var åpen for alle som produserte eller planla å sende på Frikanalen.

GA-TV
Gateavisa fortalte om sine erfaringer fra ide til ferdig produkt. v/ Anita Nyholt og Pål Flakk

«Anita Nyholt arbeidet for Gateavisa fra 2003 med utviklingen og oppstarten av Norges første Åpen kanal. Gateavisa hadde oppstartsmøte for egne tv-sendinger i november 2008, og i januar 2009 ble første episode av GA-TV sendt på Frikanalen.

GA-TV har foreløbig sendt en sesong med seks episoder og er sannsynligvis verdens rimeligste tv-serie, med produksjonskostnader på bare 1600 kroner!

At GA-TV ble virkelighet på så kort tid, skyldes iherdig innsats fra de som allerede deltok i avisredaksjonen, at nye gateavister dukket opp, og ikke minst det at profesjonelle steppet inn på idealistisk vis med hjelp.»

Vi går om bord
Redningsselskapets egenproduksjon av TV-programmer.
v/ Ernst Larsen og Janna Aarvik

Etter foredragene var det samtale og erfaringsutveksling med andre frivillige organisasjoner som produserte eller planla å lage TV-programmer for sending på Frikanalen.

Share
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS