Skip to content

Frikanalen – din mulighet til å lage TV

2012 oktober 2
from → Kultur
by Anita Nyholt


Norges første åpne tv-kanal
Konseptet åpen kanal stammer fra Tyskland på 1980-tallet. En åpen kanal er en kanal der alle kan delta med eget innhold og få det kringkastet til alle fjernsynsapparater, under eget redaktøransvar.

En åpen kanal er verken en fjernsynsprodusent eller kringkaster, men en infrastruktur for allmennhetens adgang til fjernsynsmediet. Denne infrastrukturen skal være til fri benyttelse for alle, og ingen eier sendeflaten.

Målet med den åpne kanalen er å styrke det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet.

Da jeg i 2004 ble kontaktet med forespørsel om NORMAL ønsket å bidra til å starte Norges første åpne tv-kanal fikk jeg ikke noe gehør for det av de andre styremedlemmene. Jeg takket allikevel ja, og meldte meg og organisasjonen på, fordi jeg tenkte at «det er kanskje det som må til – starte sin egen tv-kanal, for å få ut informasjon og skape debatt».

Ettersom NORMAL ikke var aktive valgte jeg å jobbe videre gjennom Gateavisa, som også ga meg mulighet til å dele informasjon om prosjektet i avisform. Tradisjonelle medier har vært og er fortsatt lite interessert i Åpen kanal/Frikanalen.

Styret i Frikanalen 2009. Leder Trond Enger og daglig leder Finn H. Andreassen

Åpen kanal og Frikanalen
Etter å ha vært styremedlem i foreningen Åpen kanal i fire år (nå Kringkasterforeningen) ble jeg i 2007-09 også valgt inn i foreningen Frikanalen.

Jeg trakk meg fra styrevervet i Kringkasterforeningen da begge foreningene søkte om konsesjon for Norges første åpne tv-kanal.

Min rolle var spesielt å sikre de små foreningenes og enkeltpersonenes rett og mulighet til å sende, med eget redaktøransvar.

Andre som bør nevnes, for sitt veldige engasjement og enormt mange timer med frivillige arbeid for den åpne kanalen, er grunnlegger Ola Tellesbø og teknisk ansvarlig Erik Vold.

Etter mye jobbing, med og mot lobbyister, politikere og departementer, fikk Frikanalen konsesjonen i 2008. Den åpne kanalen har fått egen post i statsbudsjettet, og har konsesjon til 2021.

GA-TV
8. januar 2009 var det offisiell åpning av Frikanalen. GA-TV, som jeg hadde vært med på å starte i november 2008, sendte første episode av en serie på seks – og er sannsynligvis verdens rimeligste tv-serie, med produksjonskostnader på bare 1600 kroner!

Eget redaktøransvar
2. oktober 2012 sendte jeg min første egenproduserte film på Frikanalen, et videoopptak fra debatten «Den skjulte ruskulturen«, arrangert av Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund 22. august.

Filmen sendes i reprise på Altibox kanal 52, fredag 5. oktober kl 20:30.
Alle sendinger kan også sees på nett hos Frikanalen.

Share
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS