Skip to content

Politisk ansvarsfraskrivelse i cannabispolitikken

2016 juni 8
from → Samfunn
by Anita Nyholt

 

Justisminister Anders Anundsen skyver ansvaret for at det brukes og selges cannabis på norske skoler over på de som ønsker lovliggjøring og regulering – men politikerne må ta ansvar for egen politikk.

Det har vært rapportert om bruk og salg av cannabis på norske skoler i lang tid. Det er et problem som vil bli større og mer alvorlig fordi den illegale økonomien er knyttet til trusler, vold og kamp om salgsområder. I tillegg bidrar det til korrupsjon og hvitvasking, og problemer også andre steder i verden.

Cannabisdebatten er polarisert, og derfor har jeg med folkeaksjonen over lang tid krevd at det må nedsettes et offentlig utvalg som lager en kost-/nytteanalyse, som inkluderer det internasjonale aspektet, og det må veies opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ. Vi må ha en offentlig utredning for å få avklart hvilke effekter forbudspolitikken har (hasjsalg på skolene er bare ett eksempel), og hvilken side som har de sterkeste argumentene.

Justisminister Anundsen (FrP) sier at de som blander sammen legaliseringsdebatten med omsetning på skolene, er helt på jordet. Men det er politisk ansvarsfraskrivelse å foreslå videreføring av ulovlige politiaksjoner fremfor å evaluere politikken.

Han sa også at legaliseringsdebatten som går på facebook og internett påvirker ungdommene negativt, og bidrar til å legitimere bruk og salg av cannabis på skolene. Det er politikerne som er ansvarlige for den tilstanden vi har på skolene. Problemene forsvinner ikke ved å forsøke å kneble ytringsfriheten og legge skylden på de som tar til orde for å erstatte det illegale markedet med et lovlig. Politikerne må ta ansvar for egen politikk.

 
Les hele innlegget hos Folkeaksjonen LUHM

Share
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS