Skip to content

Posts tagged ‘ytringsrett’

Det har vært rapportert om bruk og salg av cannabis på norske skoler i lang tid. Det er et problem som vil bli større og mer alvorlig fordi den illegale økonomien er knyttet til trusler, vold og kamp om salgsområder. I tillegg bidrar det til korrupsjon og hvitvasking, og problemer også andre steder i verden. Det er politikerne som er ansvarlige for den tilstanden vi har på skolene. Problemene forsvinner ikke ved å forsøke å kneble ytringsfriheten og legge skylden på de som tar til orde for å erstatte det illegale markedet med et lovlig. Politikerne må ta ansvar for egen politikk.

Mange har etterspurt en liste over hva de enkelte politikerne mener om norsk narkotikapolitikk, ikke bare hva partiene har programfestet, med tanke på hvordan man bør stemme ved valg.

Vi har ytringsfrihet, fordi vi er avhengig av at vi hører de tingene vi egentlig ikke har lyst til å høre, for at den demokratiske modellen skal fungere. Ytringsfrihet er nødvendig for at motargumentene skal kunne komme til orde, og uten at vi kjenner motargumentene kan vi ikke vite om vi har rett. Gjennom en åpen og opplyst samfunnsdebatt, med fri utveksling av argumenter, får borgerne mulighet til å gjøre seg opp en mening om viktige samfunnsspørsmål og grunnlag for å treffe politiske valg. Dette fremmes ved at de politiske partiene er aktive i samfunnsdebatten, gjennom organisasjoner og deltakelse i det sivile samfunn, frie og uavhengige medier, åpenhet og innsyn i offentlige beslutningsprosesser, og formell og reell ytringsfrihet for borgerne. En slik meningsutveksling skal tjene den bedre innsikt og den bedre beslutning.

Mange har etterspurt en liste over hva politikerne egentlig mener om narkotikapolitikk, ikke bare hva partiene har programfestet, med tanke på hvordan man burde stemme ved valg.

En sentral forutsetning for reelt demokrati er eksistensen av «en aaben og opplyst offentlig Samtale» heter det i siste ledd i Grunnlovens § 100, men det er mange som ikke tør å delta i den politiske debatten om cannabis, fordi de frykter å bli stigmatisert.