Skip to content

Nadelmann og Rosenbaum om cannabispolitikk

2012 november 30
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Workshop for narkotikapolitiske aktivister. Med Ethan Nadelmann og Marsha Rosenbaum fra DPA.

Cannabispolitikk fra medisinsk til rekreasjonelt

Workshop for narkotikapolitiske aktivister. Arrangert av Foreningen for human narkotkapolitikk.

Panel: Ethan Nadelmann og Marsha Rosenbaum, Drug Policy Alliance, Jan Bojer Vindheim, Miljøpartiet de grønne. Ordstyrer: Arild Knutsen. Spørsmål og kommentar fra Nils Christie, kriminolog. Film: Anita Nyholt Oslo, 24. august 2012.

Arild Knutsen, FHN var for anledningen ordstyrer.

Ethan Nadelmann, direktør i Drug Policy Alliance (DPA), har vært på besøk i Oslo invitert av utenriksdepartementet. Som en del av besøket deltok Nadelmann på en workshop med lokale narkotikapolitiske aktivister, hvor han snakket om de amerikanske erfaringene med legalisering av cannabis.

Marsha Rosenbaum (DPA) er en høyt respektert forsker i USA og blant annet kjent for sitt arbeide med programmet «Safety First».

Jan Bojer Vindheim stilte på vegne av Miljøpartiet de grønne.

Kriminolog Nils Christie hadde noen spørsmål og kommentarer underveis.


Nadelmann om medisinsk cannabis


Nadelmann om trappetrinnsteorien


Nadelmann og Rosenbaum om unge og eldres bruk


Arild Knutsen, Nadelmann og Rosenbaum om bruk og misbruk


Nadelmann og Christie om Global Marihuama March

Flere videoklipp i spilleliste på youtube

Se også:
Ethan Nadelmann om menneskerettigheter og krigen mot narkotika
Cannabis på resept vs lovlige utsalgssteder med aldersgrense

Share
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS