Gå til innhold

Innlegg tagget med ‘film: anita nyholt’

IHR tv2

Fire dager før presidentvalget i Iran arrangerte Iran Human Rights (IHR) og Amnesty International Norge i dag en samling foran Stortinget for å sette fokus på menneskerettighetssituasjonen i Iran og for å be det internasjonale samfunnet om å gjøre det samme.

Paneldebatten

Paneldebatt arrangert av Tidsskriftet Mot Rusgift i samarbeid med Norsk Tidsskriftforening. Panelet: Paul Larsson (professor Politihøgskolen), Heidi Hansen (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Nils August Andresen (Tidsskriftet Minerva), Knut T. Reinås (Forbundet/Tidsskriftet Mot Rusgift).

David Nutt 2013

Fagmøte med professor David Nutt hos SIRUS og SERAF. David Nutt tok opp temaet «Harm of drugs and the public perception: time for an evidence based drug policy?»

nadelmann og rosenbaum

Workshop for narkotikapolitiske aktivister. Arrangert av Foreningen for human narkotkapolitikk. Panel: Ethan Nadelmann og Marsha Rosenbaum, Drug Policy Alliance, Jan Bojer Vindheim, Miljøpartiet de grønne. Ordstyrer: Arild Knutsen. Spørsmål og kommentar fra Nils Christie, kriminolog. Film: Anita Nyholt Oslo, 24. august 2012.

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Paneldebatt: Thomas Breen (helsepolitisk talsperson for AP), Arne Johannessen (styreleder i Actis), Sveinung Rotevatn (leder i Unge Venstre), Ole Røgeberg (seniorforsker ved Frischsenteret), Arild Knutsen (leder i Foreningen for human narkotikapolitikk).

her skal tekst til bildet inn

Kriminalpolitisk seminar: Se meg! om den nye rusmeldingen. Institutt for kriminologi og rettssosiologi 22. november 2012: «Mange stemmer er kritiske til visjonen om et narkotikafritt samfunn.»

logo

Konseptet åpen kanal stammer fra Tyskland på 1980-tallet. En kanal der alle kan delta med eget innhold og få det kringkastet til alle fjernsynsapparater, under eget redaktøransvar. Målet med den åpne kanalen er å styrke det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet. Den åpne kanalen har fått egen post i statsbudsjettet, og har konsesjon til 2021.

Foredrag med ethan nadelmann

The global drug regime: Past, present and future. Foredrag av Ethan Nadelmann fra Drug Policy Alliance. Innledning og ordstyrer: Nils Christie. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 7. mai 2012.

Onsdag 22. august arrangerte Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund debatt med tema “Den skjulte ruskulturen“. Jan Bøhler (Ap) som aktivt arbeider for avholdsbevegelsen snakket om lovendringen og regjeringens “alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd”.

Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund arrangerte i august en debatt med tema «Den skjulte ruskulturen». Debattpanel: Willy Pedersen, professor i sosiologi, Tore Andvig, utelivsjournalist, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør for Minerva, Jan Bøhler, nestleder i justiskomiteen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

LEAP

Jack A. Cole fra Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) ble invitert til det avsluttende seminaret i møteserien “Grunnverdier i narkotikapolitikken” 3. mai 2010, som ble arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål ved Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse. Film: Anita Nyholt.

Den internasjonale narkotikadagen "World Drug Day" ble i Norge markert av Foreningen for human narkotikapolitikk. Fagfolk og politikere fra ulike partier var invitert til å holde appell om dagens narkotikapolitikk.

Den internasjonale narkotikadagen «World Drug Day» er en årlig markering av FN, for å øke bevisstheten rundt helseproblematikk og organisert kriminalitet knyttet til bruk av narkotika. 26. juni 2011 arrangerte Foreningen for human narkotikapolitikk et folkemøte på Youngstorget i Oslo. Fagfolk og politikere fra ulike partier ble invitert til å holde appell om dagens narkotikapolitikk.

Studentdebatt Betong

«Mot en ny narkotikapolitikk?» var temaet for debatten som ble arrangert av Det Norske Studentersamfund på Chateau Neuf i Oslo. Noen av de mest interessante spørsmålene gikk på hvorvidt man har råderett over egen kropp, og forskjellen på bruk og misbruk.

Normalisering

Video fra det fjerde seminaret “Narkotikapolitikk i et maktperspektiv” i møteserien “Normalisering av narkotikapolitikken?” arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.

Ledsagertjenesten-Joe-Siri-Ekgren_play

Video fra det tredje seminaret «Normalisering i praksis» i møteserien «Normalisering av narkotikapolitikken?» arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.

legalisering-og-regulering_video

Video fra det andre seminaret «Legalisering og regulering: Rett og helse i narkotikapolitikken» i møteserien «Normalisering av narkotikapolitikken?» arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.

Normalisering_video

Video fra det første seminaret «Stoltenbergutvalget – nye bidrag eller gamle kjenninger?» i møteserien «Normalisering av narkotikapolitikken?» arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.

Nils-Christie_video

Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål: Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse og Torstein Bieler Østtveit.

kampen-panelet_video

Åpent møte med Thorvald Stoltenberg som presenterer Narkotikarapporten. Kommentarer av Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk og Kari Sundby fra Landsforbundet mot stoffmisbruk.