Skip to content

Fjern det åpenlyse hasjsalget på Grünerløkka med lovlige utsalgssteder

2011 august 18
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Det har blitt solgt hasj langs Akerselva siden tidlig på 70-tallet. Stadig kappes norske politikere om å rope høyest etter mer politi, eller vektere i mangel på politi, selv om det bare forskyver problemet – mens resten av verden går i retning av å ta kontroll med lovliggjøring og reguleringer.

De norske folkevalgte diskuterer fortsatt ikke problemstillingen, bare hvordan de best skal skjule symptomene av en feilslått politikk.

Krangler om hvem som vil ha mest politi

Ved hjelp av skjult kamera dokumenterte NRK i sommer det åpenlyse salget av hasj i gatene på Grünerløkka og langs Akerselva. Hvordan vil politikerne stanse salget? spør NRK.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) svarer:
«Det beste middelet mot narkosalget er mer synlig politi – også på nattestid.»

Per Østvold, leder Oslo SV, (1. kandidat til lokalvalget i bydel Grünerløkka) skriver; Ta ansvar, byrådsleder Stian Berger Røsland:

«Byrådsleder Stian Berger Røsland vil i følge NRK ha mer politi. Det er byrådslederens faste standardsvar når han blir konfrontert med kriminalitet og ordensproblemer i Oslo. Røsland vil alltid ha mer politi. Og mangelen på politi er selvsagt den rødgrønne regjeringens ansvar, vil han ha oss til å tro. Oslo FrP vil (som alltid) ha lukkede asylmottak og hevder at utsending av asylsøkere løser de fleste problemer i Norge. Også Oslo KrF frir til fremmedfrykten.»

«Problemet med alle disse mer eller mindre velmente forslagene er at de er framsatt av representanter for partier som faktisk styrer Oslo, og som later som om de er i opposisjon når de konfronteres med Oslos kriminalitetsproblemer. Men det er Høyre og FrP som styrer Oslo med aktiv støtte fra partiene Venstre og KrF Det er disse partiene som har ansvar for å gjøre noe med de åpenlyse narkomiljøene i Oslo. Og de har mulighetene til å gjøre det, hvis de vil. Byrådet har ansvaret.»

«Kjøperne er ikke først og fremst tunge misbrukere, slik som på ”Plata”, men tusener av helt vanlige Oslo-ungdommer som synes at kannabis er et helt greit rusmiddel og på linje med alkohol. Byrådsleder må gå i et tettere samarbeid med politiet i Oslo, slik at det ryddes opp i miljøet.»

«I en periode satte byrådet inn vektere, noe som fungerte bra så lenge det varte. Men det som mangler, er viljen til å sette inn langvarige tiltak som fjerner det åpenlyse gatesalget.»

«Uten synlig tilstedeværelse døgnet rundt på nedre del av Grünerløkka er det ikke mulig å oppnå noe som helst. Det er også behov for å ta i bruk kraftige bøter til de som kjøper, og kriminelle asylsøkere må raskere ut av landet.»

Heidi Nordby Lunde (H), (14. kandidat til lokalvalget i bydel Grünerløkka) svarer; Per, du lyver!:

«For det første legger Per Østvold ansvaret for politi og rettsvesen hos byrådet i Oslo. Sist jeg sjekket lå ansvaret hos staten, med rett adresse hos Østvolds regjeringskollegaer ved justisminister Knut Storberget.»

«Hele innlegget kunne blitt avvist med at Østvold bruker de seks første avsnittene på å skjelle ut byrådslederen og partiene Høyre, FrP, Venstre og KrF, for deretter å bruke de to siste på å foreslå det samme som disse partiene har etterlyst – mer politi og raskere utsendelse av kriminelle asylsøkere.»

«Initiativet om å få vektere på Grünerløkka kom fra beboerforeningene på Grünerløkka, og ble fremmet av blant annet Høyre, men nedstemt av det røde flertallet med SV i spissen i bydelsutvalget på Grünerløkka.»

«Faktisk var det daværende finansbyråd, nåværende byrådsleder, Stian Berger Røsland, som ringte undertegnede som leder av Grünerløkka Høyre. Byråden lurte på hva som var galt med bydelsutvalget. Hans avdeling hadde bevilget ekstra penger til vektere på Grünerløkka og han var ikke vant til at bydelsutvalg takket nei til åpne pengesekker. Svaret var jo opplagt: SV styrer bydelsutvalget sammen med Arbeiderpartiet og Rødt.»

Dagsnytt 18: Debatt «Narkotikasalg på Grünerløkka» (39 min ut i sendingen).
NRK: «Åpenlyst salg av narkotika gjør at beboerne på Grünerløkka frykter for tryggheten i nærmiljøet sitt.
Som Dagsrevyen viste tidligere i denne uken, skal man ikke gå lenge i området før man blir tilbudt dop.»

Programleder spør: «Hvem har ansvaret for at selgerne fortsatt ferdes langs Akerselva?»

Per Østvold (SV) svarer:
«Byrådet har vært nærmest handlingslammet når det gjelder problemet på Grünerløkka i flere år. Vi som bor der er luta lei av denne trafikken. Vi har langere utenfor stuevinduene og utenfor barnehagen, i hele boområdet hele døgnet. Politiet har noen raid av og til, men det monner jo ikke, så lenge vi ikke har en kontinuerlig tilstedeværelse av politi, over tid. Det er her byrådet svikter, de kunne ha gjort, på samme måte som de gjør på Plata, fått til et samarbeid med politiet, sørget for å spre og ødelegge dette narkomiljøet, slik av vi slipper å ha det i boligområdene våre.»

Programleder spør: «Instruere politiet til å være der?»

Østvold svarer:
«Ja, instruere eller samarbeide, man kan ikke rope på justisdepartementet hver gang man har problemer i Oslo. Byrådet møter politiet jevnlig og diskuterer ordensproblemer i Oslo. Byrådet burde, bokstavelig talt, slått i bordet overfor politet og sagt at her forlanger vi at dere griper inn.»

Programleder introduserer Anniken Hauglie, og sier: «Nå har dere styrt noen år, mens denne trafikken har fått leve?»

Anniken Hauglie (H), byråd for sosiale tjenester og rusomsorg svarer:
«Jeg synes det er et paradoks at lederen for SV kritiserer byrådet for å rope på mer politi, samtidig som det er det han selv foreskriver. Jeg kan nevne tre konkrete ting byrådet gjør:

1. Samarbeid med politiet, kommunen og frivillige organisasjoner, for å løse opp i rusmiljøene hvor målet er å sikre tryggheten til de som trenger det, og en tryggere by.

2. Det samme som vi gjorde for to år siden, å sette inn vektere på Grünerløkka, for å sikre kontinuerlig tilstedeværelse i sentrumsområdene døgnet rundt, uka rundt.

3. Kommunen har søkt Justisdpartementet om å kjøpe polititjenester, hvilket vil være et paradigmeskifte innen justispolitikken.

Ansvarsfordelingen mellom stat og kommune er nå engang slik at staten har ansvar for politi og asylpolitikken, og kommunen har ansvar for andre ting. Så her gjør byrådet en rekke ting for å bedre situasjonen.»

Programleder sier: «Det har ikke virket så langt da?»

Hauglie svarer:
«Alle byene i Europa som har lykkes med å løse opp rusmiljøene har brukt mange år på dette arbeidet. Å tro at man kan gjøre dette i løpet av noen sommerstunt, det er utrolig naivt. Byrådet ser for seg at vi skal gjøre dette i flere år. Vi har en 5 års plan, har vi snakket om. I dag sitter Norge med Europas største narkobazar. Det finnes ingen annen by i Europa som har dette problemet på samme måte som Oslo. Dette vil ta lang tid, men arbeidet har startet.»

Østvold sier:
«Høyre har hatt byrådsmakt sammen med FrP, og Høyre har hatt byrådslederen helt siden 1997, og i alle disse årene har dette vært et akselerende problem. Vi som bor der ser ikke noe til politi. Dere må gjerne sende vektere, jeg vil ikke motsette meg det, men de kan ikke arrestere noen eller bøtelegge, de kan ikke gjøre annet enn å observere. Vektere er greit nok, men vi må ha politi tilstede.»

Programleder oppsummer: «Så da er løsningen klar, dere er enige?»

Politiet ønsker endring

Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon, holdt foredraget
«På jobb for en trygg hovedstad» i Oslo 3. mai 2010.

«54 prosent av de vi pågriper er ikke norske statsborgere. I 2001 ble det arrestert ca 15 000 kriminelle bare i Oslo, i 2009 var tallet 8000. Vi har en utfordring med det som skjer rundt oss.»

Han sier at alle de åpne salgsmarkedene ligger innenfor Grønland politistasjon sin krets, og vil snakke om tre av dem:

«Grünerløkka, der er det vest-afrikanske asylsøkere som er selgere, og «hvermann» som kjøper. Dette foregår inne i bomiljøene våre der barn og unge vokser opp, og det skal ikke forekomme. Der har vi masse av ressurser opp i mot de. Det samme på «Walkala», men der er det asylsøkere fra nord-Afrika som driver og selger, ingen andre, og «hvermann» som kjøper. Hovedsakelig for de to her så selger de cannabisprodukter.»

«Grønland, er et kapittel for seg selv. Der selges det kath. Der er det somaliere som selger og somaliere som kjøper. I forskningsrapporten fra Tore Gundersen «Bruk av khat i Norge» (2006), står det meste om det. Politiet gjør det de skal gjøre.»

«Så har vi nederste delen av Karl Johan. Der er det ran og knivstikking, alle ukens dager døgnet rundt. Det er forskjellige som selger og forskjellige som kjøper. Der selges det meste av det som finnes å selge av narkotika i Norge.»

«Platået, der er det hvermansen som selger og hvermansen som kjøper. En veldig stor utfordring. Vi har hittil prioritert å gå etter selgere.»

Om veien videre sier Stølen, og viser til artikkelen «Narkomane trenger hjelp, ikke fengsel«, hvor han i 2008 uttalte:

«Dette er ikke et justisproblem. Det er helsevesenet og ikke politiet som har fagkompetanse til å ta seg av disse problemene. Helseministeren og helsemyndighetene i Oslo må komme på banen.»

«Vi må ta noen valg. Det er to. Det ene er fengsel, det andre er behandling [..] Jeg synes det er rart at det er en politimann som skal komme med det, og ingen andre. Det skapte veldig mye røre.»

«Alle vi som jobber i dette feltet må ha samme mål. Vi må ha en klar og tydelig og overordnet ledelse på toppen. Vi må ha en felles strategi, og skape felles forståelse. [..] Hvis vi ikke står sammen, tror jeg at vi fortsetter med samme uføret som vi har i dag».

Stølens foredrag ble holdt på et møte arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.

Where to Buy Marijuana in Oslo:

Easiest way to score some hash is in center of the city, the subway will take you there. The stop is called Grønland. Area in the middle of the city, all drug dealers are standing along the river there.

For a year or two before this police crackdown, the hashish sold along the river had been mostly re-alduterated soapbar (yes, it’s true, they grind up the soapbar and add even more stuff) or worse – rubber or wood or something else altogether. Before this period top quality hash was always available at the river, probably due to the high concentration of pushers and thus high competition.

You can still get the ultra-low quality hash at the river, just ask any African you meet on your way along the river between Grønerløkka and Grønland. Or they will ask you. A word to the wise: don’t carry a lot of money, and don’t argue on the price or the quality. If possible, avoid gangs of pushers. Also, perhaps counter-intuitively, the most dangerous people you’ll meet at the river are the white Norwegians. Do not buy their hash, do not even talk to them.

If you want good hashish in Oslo without knowing anyone, you will have to take to the pubs. There is one pub in the lower parts of Grønerløkka which is infamous among the right crowd for its many pushers and tolerant owners. The pushers are Norwegian (white) men (and some women) in their 40s or 50s – the good old hippie crew (although they don’t look it, they look more like good old beer lovers). Don’t buy hashish in the pubs in Oslo from anyone younger than 35 or so – they are much more likely to cheat you. The pub-pushers are there every day, and in order to attract returning customers they can’t cheat people, and never do. You always get what you pay for at the pubs.

The best time to buy hash off the pubs in Oslo is in the daytime, from around 13 to around 17. At later hours you can still be lucky and find someone pushing, but it’s likely going to be more expensive or worse quality. In the daytime you will usually have 5-6 different pushers. The pushers will often sell the same stuff, but there is almost always at least 2 varieties to choose from if you ask around.

The prices are 100 kr pr gram – but you don’t buy one gram in Norway. In Oslo it is customary to deal in 5 gram slabs, and they should cost 400 kr. In the event that the hash you are purchasing is something special, the 5 gram slab will cost 500 kr.

Prices for larger amounts vary with the quality and supply. Usually the prices for good name brand hashish from Amsterdam is between 50 and 60 kr pr gram when you purchase a kilogram. The price of soapbar is about half this when purchasing in kilos.

Et raskt søk på internett («buy cannabis oslo») gir detaljert informasjon om cannabismarkedet i Oslo. Fordrives salget til et annet sted, blir informasjonen på nettsidene oppdatert.

"Hvis vi virkelig vil fjerne det åpenlyse hasjsalget langs Akerselva og på Grünerløkka må cannabismarkedet reguleres med lovlige utsalgssteder med aldersgrense og åpningstider" sier Anita Nyholt for folkeaksjonen LUHM

I Nederland har de lovlige utsalgssteder

Man kan lure på hvor lenge de norske folkevalgte har tenkt å fortsette å rope om hjelp fra politi, skylde på hverandre, og hive penger etter et problem som bare vokser seg større jo mer de gjør av det samme? De er påtatt overrasket over at noen faktisk røyker hasj, og fremstår som om de tror at salget på Grünerløkka dukket opp i forfjor.

Har de ikke tatt seg bryet med å lese The Global Commition on Drug Policys rapport, og hørt deres kraftige oppfordring om å gå vekk fra straff, og at hvert enkelt land må se på alternative modeller for lovliggjøring og regulering?

Cannabisdebatten burde nå dreie seg om hvilken modell de ulike partiene ser for seg – monopolordning, apotek, dagligvarehandel, eller private utsalgssteder. Ikke om man skal sette inn mer politi, eller vektere i mangel på politi. Det er en gammeldags og moralistisk tilnærming til problemstillingen.

Ikke alle kjøper hasjen sin på Grünerløkka, men alle vet at man får kjøpt det der.
Det er ikke sånn at hasjen kom med afrikanerne langs Akerselva, og alle asylsøkere selger ikke cannabis. Det kommer tilreisende dit valutaen er god, etterspørselen er stor, og markedet ikke er lovliggjort og regulert, og under kontroll. Det vil alltid være noen som ønsker å tilby det som mange etterspør. Uansett hudfarge eller nasjonalitet.

Ta kontroll og reguler!
Få hasjen inn i lovlige utsalgssteder med aldersgrense.

Se også:
Politianalysen og fengselsindustrien

Share
14 Responses leave one →
 1. august 28, 2014

  Fra debatt på facebook:
  https://www.facebook.com/IngeborgSenneset/posts/10154604699115624

  Dette var en interessant diskusjon. I artikkelen står det at politiet ransaket en mann som satt og rullet en røyk med hasj ved Korskirkeallmenningen i Bergen sentrum. Det er avisen som har laget overskriften om at det er en narkoman som fikk bot, kanskje fordi politiet sa at ransakelsen har sammenheng med intensivert oppfølging av de åpne russcenene i Bergen, og det mest kjente stedet er Nygårdsparken. I kommentarfeltet her blir det sagt: «dette er en person fra narkotikamiljøet i Nygårdsparken som normalt betegnes som narkoman». Hvis man ikke kjenner vedkommende som ble tatt (og har mer informasjon om saken enn det som fremkommer i artikkelen) så må grunnen til at man trekker den konkusjonen være avisens overskriften om at den som ble tatt for å rulle seg en joint er narkoman.

  Jeg har ikke vært i Bergen, men på kartet ser jeg at Korskirkeallmenningen, hvor mannen satt og rullet seg en joint, ligger langt unna Nygårdsparken. Det er mange, ikke bare i Bergen, som sitter ute, særlig om sommeren, og gjør det. Det er lettere å bli oppdaget når politiet har intensiverte aksjoner, fordi det er flere politifolk ute i gatene, men det betyr ikke nødvendigvis at den som blir tatt tilhører et miljø i en park og er narkoman, slik avisens overskrift legger opp til.

  Svar til kommentar:
  «Du skulle tatt en tur gjennom Bergen sentrum i dag eller i går, så hadde du skjønt hva det går i.»

  Man trenger ikke dra til Bergen for å forstå situasjonen, også her i Oslo er bøtesatsene inndelt i soner, det vil si at man får mye høyere bøter for kjøp og bruk i områdene der hvor det foregår åpenlys handel.

  Her i Oslo gjelder det feks nedre del av Grünerløkka (antakeligvis nå også utvidet til Grønland) hvor det hovedsakelig blir solgt cannabis. Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon har sagt om salg og kjøp på Grünerløkka: «Hovedsakelig selger de cannabisprodukter, og det er «hvermann» som kjøper.»

  Det er altså ikke bare «på Plata eller i Nygårdsparken» det gis høyere bøter, og det gis heller ikke bare til de med problematisk bruk av rusmidler. Det er selvsagt ikke bra at personer med svært dårlig betalingsevne får høye bøter (og ender opp med fengsel fordi de ikke klarer å betale), men det er som sagt ikke bare de med rusmiddelproblemer som får bøter.

  Vi vet ikke om personen som ble tatt for å ha rullet en joint har problemer med sin bruk av rusmidler (utover det å bli tatt) eller hans økonomi, bare at det ble gitt ham en (kanskje ulovlig) høy bot. Fordi ordet «narkoman» ble trukket inn i BT-artikkelen ble oppfølgingen i Aftenposten dreid over til en debatt om heroin og behandlingstiltak, og at de med rusmiddelproblemer ikke må straffes så strengt.

  Da Aftenposten skrev en artikkel om høyere bøtesatser og salg av cannabis langs Akerselva i 2011, ble debatten også den gangen blandet sammen i en «hasj, heroin og hjelpetrengende mennesker» debatt, selv om de færreste forbrukere av cannabis har problemer med sin rusmiddelbruk. http://www.osloby.no/nyheter/Straffes-fire-ganger-hardere-i-utvalgte-gater-5115231.html

  På facebook la Aftenposten ut: «Narkomane rundt Oslo S og to andre steder i sentrum, får fire ganger så høye bøter for mindre dopbeslag enn andre steder i byen.» https://www.facebook.com/aftenposten/posts/104986622920093

  Ett av de andre stedene (som det blir vist til) er Grünerløkka, hvor det hovedsakelig blir solgt cannabis til «hvermann». Sammenblanding av hasj og heroin og bruk av ordet «narkoman» i slike artikler/postinger bidrar til unødvendig stigmatisering av mennesker for bruk av cannabis.

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152215219457461

 2. juli 15, 2014

  Det har blitt solgt cannabis langs Akerselva siden tidlig på 70-tallet. Mens turstien har vært stengt der så har det åpenlyse salget foregått på Grünerløkka og på Grønland. Det åpne gatesalget er bare en liten del av det totale cannabismarkedet i Norge, men det er synlig og får mye oppmerksomhet. http://www.osloby.no/nyheter/Politiet-ber-folk-ta-tilbake-Akerselva-7637393.html

  Den aller største delen av cannabishandel i sisteledd foregår innendørs blant venner. Selv om man skulle klare å få salg av cannabis bort fra Akerselva så vil det bare bli solgt et annet sted. Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense, ganske likt som for alkohol.

  Kåre Stølen, politisjef for Grønland politistasjon har tidligere uttalt at “65% av alle saker på Grønland er narkotikasaker”. Politiet gjør som politikerne ber dem om, gjennom lovgivning. Aksjoner rettes ofte mot de fattiges områder, hvor det kommer minst protester fra samfunnet.

  De norske folkevalgte diskuterer fortsatt ikke problemstillingen, bare hvordan de best skal skjule symptomene av en feilslått politikk.

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/710606229012122

 3. oktober 21, 2013

  Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Analysen skulle peke på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsing og mer effektiv ressursbruk i politiet.

  Anmeldte lovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kostnader (økonomiske og kontrollskader) ved norsk cannabispolitikk blir ikke nevnt i Politianalysen.

  Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuanas høringsuttalelse til NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer: http://luhm.no/?p=3075

 4. september 10, 2013

  Disse unge guttene som står ute og selger hasj i all slags vær for småpengere blir kalt «kriminelle asylsøkere» og det trues med jaging og strengere straffer, uten at særlig mange reflektere over at det vi ser er «krigen mot narkotika» i et nøtteskall.

  Line Ruud Vollebæk som er styreleder i Landsforeningen for oppsøkende sosialt arbeid (LOSU), og oppsøkende sosialarbeider i Uteseksjonen i Oslo kommune har skrevet et godt innlegg hvor hun ønsker å «nyansere et svært ensidig og reduksjonistisk bilde av en stigmatisert gruppe»: http://www.ivarjohansen.no/temaer/innvandrereantirasisme/3171-kriminelle-asylsokere.html

  Vi har nå en situasjon hvor til og med organisasjoner som kjemper for asylsøkere og papirløses rettigheter understreker at en mer humanitær praksis fra utlendingsmyndighetene kun bør gjelde for de med plettfri vandel. De deler ukritisk lenker med ingresser som: «Politiet må slå hardt ned på organiserte kriminelles narkohandel i Oslo» – «alle» er enige om at «disse» skal jages og fjernes med strengere straffer. http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=539240389480810&id=148172115254308
  http://www.facebook.com/folkehjelp/posts/10151697656774125

  Lovgivningen har konsekvenser man ikke hadde sett for seg, altså forbudsskapte problemer. Det er blant annet dette fagfolkene snakker om når de sier at forbudet mot cannabis er farligere enn stoffet i seg selv. Det disse selgerne langs Akerselva, Grønland og andre steder gjør er mindre alvorlig enn hva samfunnets reaksjon resulterer i. Krigen mot narkotika må stanses, bruk av cannabis må lovliggjøres og selges i et regulert marked.

 5. august 22, 2013

  Harald A. Nissen, førstekandidat for MDG Sør-Trøndelag, bystyrerepresentant i Oslo og nasjonal talsperson, fra Oslo MDGs program 2011-15:

  “Hasjsalget langs Akerselva er et uttrykk for feilslått politikk, både når det gjelder narkotika og integrering. Istedenfor politiaksjoner, som i beste fall bare kan flytte eller spre problemet, vil vi lytte til kjøpere, selgere og innbyggere for å komme frem til løsninger som tar problemet ved roten.

  Vi vil arbeide for en statlig utredning av konsekvenser ved lovlig, kontrollert omsetning av cannabis, slik flere ledende rusforskere i Norge og internasjonalt nå tar til orde for.”

  Partienes cannabispolitikk 2013-17: http://luhm.no/?p=2483

 6. april 14, 2013

  Oktober 2009
  «Tipset fra ett av våre medlemmer ble sendt til en navngitt person i politiet, og aksjonen skjedde deretter umiddelbart. Det var ikke noe venting, og de fikk tauet inn 11 dopselgere. Det er vel det som gir mest inspirasjon» sier leder av Grünerløkka beboerforening, Anne Mikkelsen til stasjonsbetjent Kåre Stølen.

  Februar 2012
  Beboerforeningen på Grünerløkka anbefaler fortsatt det samme:
  Mer politi for å jage salget til en annen bydel enn deres egen.

  April 2013
  En ny beboerforening klager, nå på Grønland, og de krever det samme som på Grünerløkka – mer jaging og ressurser til politiet for å flytte salget til en annen bydel enn deres egen. Beboerforeningen er svært misfornøyde med politiets innsats:
  «Barn og unge må gå spissrotgang mellom kriminelle og rusmisbrukere på vei til skolen. Vi kan rett og slett ikke finne oss i dette. Grensen er nådd» sier Berit Jagmann, leder i beboerforeningen Grønland.

  Se også: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/248586531953644

  • februar 13, 2014

   NRK Østlandssendingen, 13. februar 2014:
   «Naboer på Grønland fortviler over åpenlyst narkotikasalg. Under en aksjon mot en fritidsklubb i går ble seks personer pågrepet, men beboerne mener politiet må gjøre mer [..] I går ble klubben stengt.»

   Pia Prestmo, beboer på Grønland, sier med et stort smil:
   «Hipp hurra, jeg ble så glad da jeg oppdaget at de hadde slått ned på det.»

   Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon:
   «Da vi besøkte de i går var det 40-50 personer der inne, og vi pågrep seks personer.»

   Kåre Stølen, til nrk.no:
   «Vi har gjort små beslag av cannabis og dette går på enkeltpersoner».

   NRK: «Naboer vil ha klubben stengt, men politiet mener at det ikke er grunnlag for det.»

   Kåre Stølen:
   «Det er mange restauranter og klubber der de besøkende og gjestene er i besittelse av narkotika. Vi skal ha litt mer grunner enn det for å stenge et sted.»

   NRK: «Etter gårsdagens aksjon ble klubben stengt av brannvesenet fordi rømningsveiene var sperret.»

   Pia Prestmo:
   «Jeg har ikke noe stort problem med rømningsveiene – jeg har problem med den åpenlyse narkotikahandelen som foregår midt på dagen [..] det er et miljø som er veldig macho og truende.» http://www.nrk.no/ostlandssendingen/foregar-dopsalg-pa-apen-gate-1.11535165

   LUHM:
   Hvorfor referer aldri NRK til «Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana» (LUHM), som ønsker en annen løsning enn naboer og beboerforeninger som roper etter mer politi, eller vektere i mangel av politi?

   Vi ønsker en løsning på den usikkerheten mange føler ved gatesalg av hasj, det uregulerte salg av hasj som skjer til barn og ungdom, og den kriminalitet som vokser fram i og rundt de miljøer hvor salget foregår.

   Uavhengig av forbud og straff vil dette markedet fortsatt eksistere. Vårt hovedpoeng er at det vil ha større samfunnsnytte å få salget inn i regulerte former, gjennom lovlige utsalgssteder med aldersgrense, avgifter og varedeklarasjon. http://luhm.no

   http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151859015487461

   • februar 13, 2014

    Det er nok ikke så godt kjent, men grunnen til at coffeeshopene ble åpnet i Nederland var fordi de ønsket å flytte salget av cannabis fra/rundt fritidsklubbene inn i “lovlige” utsalgssteder – for å gjøre det mindre tilgjengelig for barn og unge.

    “The history of the Dutch approach and describes the ongoing success of the country’s drug policy. This includes the impact of the Dutch “separation of markets,” which potentially limits people’s exposure and access to harder drugs.”

    Rapport fra The Open Society Foundations, Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands: http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/Coffee%20Shops%20and%20Compromise-final.pdf

 7. april 1, 2012

  Aftenposten 29.2.2012:
  http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Lokallag-i-SV-vil-legalisere-narkotika-6773512.html

  Kim André Åsheim er leder i St. Hanshaugen SV, som har vedtatt en uttalelse om en ny narkotikapolitikk. I tråd med anbefalinger fra FN-panelets rapport om global narkotikapolitikk i fjor, går de inn for å avkriminalisere og legalisere narkotika.

  – Vi må slutte å forby. I stedet må vi regulere salget, akkurat som vi gjør med tobakk og alkohol. Der har vi svært gode resultater. Ressursene må heller settes inn på å hjelpe dem som får problemer som følge av narkotikamisbruk.

  Han er forsiktig med å si noen konkret om hvordan narkosalget skal reguleres.

  – Nå må vi først få debattert dette skikkelig. Men hvis egne hasjutsalg er veien å gå for å få bukt med problemet, ja, så bør vi gjøre det.

  Leder for Oslo SV, Per Østvold hilser initiativet varmt velkommen.

  – Jeg synes det er bra at lokallaget tar opp disse problemstillingene, for det er en debatt vi trenger. Den nåværende narkotikapolitikken har langt på vei spilt fallitt.

  – Man kan spørre om mer politi er løsningen. Kanskje hadde det vært bedre å velge en løsning à la Amsterdam, med ”coffee shops” og avkriminalisering.

  Dette ble bare sagt en gang i media, det ble ikke lagt inn som politisk forslag.
  Hvordan SVs forslag om lovlige utsalgssteder på St. Hanshaugen ble til et forslag om alternative straffereaksjoner: http://www.facebook.com/stale.nygard/posts/484451811600632

 8. oktober 18, 2011

  NRK 17.10
  Betaler for trygghet, men flytter bare problemene
  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7830470

  Økning i anmeldte overfallsvoldtekter og aggressivt narkosalg har fått Oslo-byrådet til å kjøpe trygghet i form av private vektere. Men problemene forsvinner ikke, de flytter seg.

  Vi går inn bak Schous bryggeri og i det vi kommer reiser en ung mann seg fra en benk og går mot oss. I det den antatte selgeren går forbi oss og forlater området hilser Jørgen med et høflig «How are you?» og får «Fine, thank you. How are you?» til svar.

  – Han der treffer vi hver gang vi går forbi her. En gang satte vi oss ned sammen med han og da bestemte han seg for at han skulle sitte lenger enn oss. Det er jo litt morsomt, for han tjente jo ingenting, mens vi fikk betalt, forteller vekteren.

  Vekterne loggfører hva de gjør i løpet av vakta ved hjelp av strekkoder. I løpet av de tre første ukene har vekterne registrert «person forlater området» nesten 600 ganger.

 9. Ståle Nygård permalink
  oktober 18, 2011

  Få rus bort fra gata!

  Barn og unge i enkelte byområder blir daglig utsatt for aggressiv pushing. Min sønn blir daglig tilbudt hasj på gata. Det er et politisk overgrep mot barn og unge når man viderefører en politikk som opprettholder dette.

  Politikerne må stå til ansvar for at barn og ungdom i Oslo blir utsatt for en åpen russcene og blir tilbudt hasj på hvert gatehjørne, døgnet rundt. Mer politi, strengere straffer og moralske oppfordringer vet man ikke hjelper. Så lenge man ikke retter tiltak inn mot regulering, så er man som politiker ansvarlig for dette. Ikke ødelegg barn og unge ved å opprettholde en politikk som gjør at mine og andre sine barn og ungdommer blir utsatt for en åpen russcene. Reguler!

  Man har 40 års erfaring med at mer politi, straffereaksjoner og moralske oppfordringer ikke demper den frie flyten av cannabis på gata, en fri flyt uten aldersgrense og uten restriksjoner. Alle rapporter sier også det samme. Ingen rapporter eller erfaringer tilsier at slikt hjelper. Barn og unge i enkelte byområder blir daglig utsatt for aggressiv pushing. Min sønn blir daglig tilbudt hasj på gata. På samme måte som man tenker i reguleringen av alkohol for å dempe misbruk og skjerme barn og unge, er man også nødt til å vurdere en lignende tilnærming til cannabis, ettersom det er et rusmiddel som ikke blir borte. Det har en stor andel brukere, og brukerne blir ikke færre av politikken som har vært ført i 40 år. En naturlig logisk konsekvens er at man fortsetter forebygging og hjelp, på samme måte man tenker med alkohol, samtidig som man regulerer. Man har som politiker plikt til å være realitetsorientert, spesielt da dette temaet berører så mange barn og unge. Det er ikke etisk forsvarlig å fortsette med mer av samme politikk når man vet dette ikke hjelper.

  Det er et politisk overgrep mot barn og unge. Reguler!

  The Global Commission on Drug Policy konkluderer bl.a. med at hvert enkelt land bør forsøke seg frem til den mest hensiktsmessige måten å regulere på, slik man regulerer ulikt f.eks. med alkohol. Portugal har nå innført en modell kalt «Portugalmodellen». De ulike partiene bør diskutere hvilken modell de ser for seg. Det er stor forskjell på monopolordning, apotekordning, salg i matbutikker, eller i private utsalgssteder (“coffeeshops”). Det er den debatten politikerne bør ta, ikke diskutere om de skal sette inn mer politi og/eller vektere.

  Altså: få rus bort fra gata! Reguler!
  http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1016/thread173894

 10. oktober 14, 2011

  VG skriver at politiet i Oslo trapper opp innsatsen ved å true foreldre som kjøper narkotika med barnevernet.

  I tillegg til bøter på opp mot 10.000 kroner risikerer narkokjøpere nå å miste omsorgsretten dersom de har barn, advarer stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen:

  “I forrige uke pågrep vi en mann ved Vaterland på Grønland. Han kom trillende med barnevogn og kjøpte hasj. Resultatet var at barnevernet overtok omsorgen for barnet på 3 år.”
  http://anitanyholt.no/samfunn/alkoholdrikkere-tar-barna-fra-hasjroykere

 11. oktober 5, 2011

  NY LØKKA-SJEF: Leder av Oslo SV, Per Østvold blir ny leder av bydelsutvalget på Grünerløkka. SV inngikk mandag kveld et så kalt valgteknisk samarbeid med Høyre og Venstre som sikret Østvold posten: http://dittoslo.no/nyheter/per-ostvold-sv-i-ledtog-med-hoyre-og-venstre-1.6531452

 12. Øystein permalink
  august 19, 2011

  Heidi Nordby Lunde (H) er selverklært liberalist og har en gang røykt hasj på TV2 for å provosere. Lurer på om hun fortsatt er tilhenger av legalisering, og hvorfor hun ikke sier noe mer direkte om lovlig salg som løsning?

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS