Skip to content

Posts tagged ‘politi’

Høyre- og venstresiden kjemper om hvem som er tøffest mot gjenger som selger hasj. Det handler ikke om å redusere kriminalitet og vold, men å få valgstemmer.

Nær Carl Berners plass i Oslo, i mai 2013, ble en brutal pågripelse av en mann, mistenkt for besittelse av illegale rusmidler, festet på film. Et mulig brudd på menneskerettighetskonvensjonene i forbindelse med pågripelsen fikk liten, nærmest ingen oppmerksomhet. Det var først i år da Oslo-politet fikk en bot på kr 80 000, men saken mot politibetjentene ble henlagt, TV2 viste filmen og de store avisene skrev om det at saken fikk den oppmerksomheten den fortjener.

Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense.

Det er ingen som anbefaler noen å røyke og sette seg rett i bilen for å kjøre, eller røyke mens man kjører – på samme måte som for akohol. Men det er ikke enighet om at regelverket fra alkohol med å måle “etter noe” i blodet kan overføres til cannabis på samme måte. Førerkort blir også inndratt på grunn av manglende edruelighet, selv om føreren ikke har vært påvirket under kjøring. Det å bruke cannabis er mindre alvorlig kriminalitet – det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er veldig alvorlig!

Det koster å opprettholde et repressivt kontrollregime. Bevilgningene til politi, og andre kontrollinstanser øker. Årlig brukes over 200 millioner på urintester, og ca 40 000 narkotikaforbrytelser etterforskes. Utgiftene ved dagens kontrollregime er av en slik størrelsesorden at det burde stilles krav til myndighetene om å utarbeider et regnskap og få oversikt over de faktiske kostnadene.

Jack A. Cole fra Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) ble invitert til det avsluttende seminaret i møteserien “Grunnverdier i narkotikapolitikken” 3. mai 2010, som ble arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål ved Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse. Film: Anita Nyholt.

En ny meningsmåling viser at over 50% av danskene ønsker å fjerne forbudet mot cannabisbruk, for å få salget inn i regulerte former. Bystyret i København har foreslått å åpne 40 lovlige utsalgssteder.

Politiets ulovlige skoleaksjoner diskuteres i Stortinget. Hvis en lærer vet at en elev har ulovlige ting med seg på skolen så er det konkret mistanke, og politi/barnevern vil kunne reagere. Det som ikke er tillatt er å samle en stor mengde barn/mennesker og skremme/ransake dem, i håp om å finne en lovbryter blant dem. Vi skal være glad for at vi er beskyttet av loven, spesielt barn og ungdom. At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet.

Lars Kragh Andersen skapte debatt i fjor sommer da han, som politibetjent i København, lot seg intervjue på dansk TV om sin prinsipielle motstand mot narkotikaforbudet.

Politiet oppfordrer alle til å følge loven, men brøt den selv da de aksjonerte ved Frederik II videregående skole. Flere elever ble skremt. Professor Jon Thorvald Johnsen sier at politirazziaen er i strid med straffeprosessloven. Riksadvokat Thor-Axel Bush fastslo allerede i 2001 at en liknende politiaksjon var ulovlig. At politiet bryter loven sender veldig feil signaler til ungdommen, og resten av samfunnet.

En politiprofessor, som har studert den nordiske narkotikapolitikken og konsekvensene ved politikontroll, mener at staten bør regulere cannabismarkedet på lik linje med tobakk og alkohol. Forskeren blir kritisert av Norsk Narkotikapolitiforening, en interesseorganisasjon i politiet som har som politisk mål å opprettholde forbudsregimet.

Kontrastene er store. Myndighetene i Nederland har bestemt at deres marihuana-kafeer ikke lenger får selge «sterk» cannabis. To dager senere viser NRK et innslag fra Grünerløkka – hvor norske myndigheter forsøker å «fjerne cannabismarkedet» med vektere langs Akerselva. Politiet i Oslo trapper opp innsatsen ved å true foreldre som kjøper narkotika med barnevernet. I tillegg til bøter på opp mot 10.000 kroner risikerer narkokjøpere nå å miste omsorgsretten dersom de har barn, advarer stasjonssjef ved Grønland politistasjon i Oslo, Kåre Stølen.

Det har blitt solgt hasj langs Akerselva siden tidlig på 70-tallet. Stadig kappes norske politikere om å rope høyest etter mer politi, selv om det bare forskyver problemet. De norske folkevalgte diskuterer fortsatt ikke problemstillingen, bare hvordan de best skal skjule symptomene av en feilslått politikk.

Politiets Fellesforbund krever mer ressurser til politiet, men de store ressursene de allerede får blir misbrukt, blant annet til helikopterjakt på slitne narkomane i Oslo by.

Det ble fattet et historisk vedtak da NAACP i 2011 sluttet seg til listen av prominente organisasjoner og enkeltpersoner som tar til orde for å gå bort fra «War On Drugs» og mot en helsetilnærming i narkotikapolitikken. I følge tall fra FBI blir over 800.000 amerikanere arrestert for overtredelse av cannabisloven. Det er over 2000 personer hver dag, 90 i timen, altså 1,5 arrestasjoner hvert minutt. «This is not a War on Drugs – it’s a War on People» sier Jack A. Cole, tidligere politisjef og undercoveragent fra LEAP.

Den internasjonale narkotikadagen «World Drug Day» er en årlig markering av FN, for å øke bevisstheten rundt helseproblematikk og organisert kriminalitet knyttet til bruk av narkotika. 26. juni 2011 arrangerte Foreningen for human narkotikapolitikk et folkemøte på Youngstorget i Oslo. Fagfolk og politikere fra ulike partier ble invitert til å holde appell om dagens narkotikapolitikk.

Global Marijuana March er et internasjonalt arrangement som gjennomføres hvert år første lørdag i mai. I Norge har Marihuanamarsjen blitt arrangert siden starten i 1999, da 30 byer deltok på verdensbasis med demonstrasjoner mot forbudspolitikken.

«Mot en ny narkotikapolitikk?» var temaet for debatten som ble arrangert av Det Norske Studentersamfund på Chateau Neuf i Oslo. Noen av de mest interessante spørsmålene gikk på hvorvidt man har råderett over egen kropp, og forskjellen på bruk og misbruk.

Aktivister og familiemedlemmer sier 28-åringen ble torturert til døde for besittelse av videomateriale som viser at politiet deltok i en narkohandel.