Skip to content

GMM – Marihuanamarsjen

2011 mai 11
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Global Marijuana March er et internasjonalt arrangement som gjennomføres hvert år første lørdag i mai.

I Norge har Marihuanamarsjen blitt arrangert siden starten i 1999, da 30 byer deltok på verdensbasis med demonstrasjoner.

Mer enn 750 byer har deltatt over hele verden og mange hundre tusen mennesker har gjennom årene benyttet seg av ytringsretten og protestert mot forbudspolitikken.

På Youngstorget i Oslo deltok over 1000 demonstranter i GMM 2011. Det ble holdt appeller og spilt musikk, før marsjen beveget seg over Grünerløkka til Cubaparken.

Rebecca Wolsdal har skrevet en stemningsrapport på egen blogg. Der kan du også høre låta hennes «Høy og glad», som ble laget i anledning marsjen.

Appeller mot forbudet

Det har vært mange gode appeller opp igjennom årene, her er noe av det jeg synes har vært viktigst.

Kriminologiprofessor Nils Christie holdt appell for 2500 fremmøtte i 2001. Han mottok Fritt Ord-prisen to dager senere:

Totalforbudet mot cannabis er umulig å håndheve. Mennesker vil alltid finne noe å ruse seg på. I forhold til det meste, er denne planten lite å mase med. Forbudet skaper et svart marked med mye snusk. Det øker arbeidsoppgavene i kontrollapparatet, til kampen mot cannabis trengs enda mer politi og fengselsplass. Det fører til mye dumt for dem som blir tatt. Straff er et onde som er ment slik. Det er fullt mulig at bruk av cannabis har skadevirkninger. Men det har også bruk av fengsel. Det er heller ikke særlig nyttig for deg, senere i livet, å ha vært straffet. Forholdet mellom borger og stat kan også ta skade. Det skaper ikke tiltro til myndigheter som slår så voldsomt ned på hva svært mange mener er en uskyldig rekreasjon. Forbudet her kan også svekke tiltroen til andre, og mer velbegrunnede forbud.

Så til det som for meg er det viktigste: I praksis er det mange som bruker dette stoffet. Men fordi det er totalforbudt, blir det ikke tid og rom, og slett ikke statlig initiativ og penger, til råd om hvordan stoffet eventuelt skulle brukes og også om når det ikke burde brukes. Det er vanskelig for opplysnings-Norge å gi råd om hvorledes det forbudte skal brukes. Det blir rus i et normativt tomrom. Hamp gir rus. Og rus skal en være forsiktig med.

Derfor trengs det råd om bruken. Som slike:
• Ikke for ofte, det går ikke bra å leve i den stadige rus.
• Ikke når man skal i arbeid.
• Ikke når man har ansvar for andre, småbarn, eller andre som trenger en.
• Ikke om morgenen, det er ikke større grunn til å røyke cannabis om morgenen enn å drikke sprit om morgenen.
• Ikke når man er ung og løs i sjelen.
• Ikke når man skal gjøre noe innviklet, kjøre bil eller tenke gjennom noe vanskelig.
• Ikke sammen med andre som plages av røyk, eller prinsipielt er imot.

Vi må få slutt på dette forbudet. Det er neppe sundt å røke. Det gjelder også stoffer fra hampeplanten. Men det er så mye som ikke er sunt, samtidig som det er opplagte gleder i rusen. En fordel med denne rusen sies å være at folk blir nokså fredsommelige av den. Jeg skulle ønske at dette viste seg gjennom hele dette møtet, og under den etterfølgende marsjen. Ett av de bedre argumenter for opphevelse av totalforbudet, er at demonstrasjoner som denne foregår i fredelige og også vennlige former. En slik vennlighet må selvfølgelig også gjelde overfor politi og mulige provoserende tilskuere. En vinner ikke forståelse for en fredelig plante gjennom slåssing og unødvendige mot-provokasjoner. Jeg vil avslutte med å ønske alle en tenksom, god og fredelig spasertur.
 

Arild Knutsen holdt appell på vegne av FHN i 2010 for 1200 fremmøtte:
«Vi er et sivilisert, menneskerettslig og demokratisk samfunn, og vi skal ha en politikk som er deretter. Det triste med forbudspolitikken vår er at den umuliggjør innføring av fornuftige restriksjoner. De som velger alternativet til den skadelige cellegiften alkohol, blir behandlet som selvforskyldte, uforsvarlige, narkomane. Det er umoralsk å straffe folk for å ruse seg.

Ingen har rett til å nekte deg å ruse deg. Men noen får dessverre problemer med cannabis. Det kan ha bakenforliggende grunner. Men hva er det man trenger hvis man får problemer? Da trenger man hjelp! Straffepolitikken og kriminaliseringen er det motsatte av hjelpetiltak. Men toget har begynt å gå. Hasjen er avkriminalisert i mange land, bla i Portugal, og han som innførte avkriminaliseringen i Portugal sitter nå som leder av EUs narkotikabyrå.»
 

Haakon Riekeles holdt appell på vegne av Unge Venstre i 2011 for over 1000 fremmøtte:
«Cannabis er farlig for samfunnet, og nettopp derfor går vi inn for at det må legaliseres. Det er forbudet mot cannabis som gjør det farlig, ikke stoffet i seg selv. Cannabis er farlig for samfunnet når de kyniske kriminelle kan bare i Norge tjene 3 milliarder kroner i året, og bruke det på ny kriminell aktivitet. De som går langs Akerselva, og møter det pågående salget der, føler seg ikke trygge. Cannabis er farlig for samfunnet når politiet bruker sine knappe ressurser på å jage etter folk med én joint. Ett trekk marihuana kan gi deg en stygg plett på rullebladet for resten av fremtiden. Fordi cannabis er farlig for samfunnet – på disse måtene – mener vi at cannabis må legaliseres.

Vi blir møtt med argumenter om at det må være forbudt fordi det er så farlig for helsen til de som bruker det, men det er viktig å ikke ta feil i argumentasjonen og sammenligne det for eksempel med alkohol. Det er lett å falle for fristelsen og sammenligne cannabis med alkohol, som selges i alle dagligvarebutikker, som nesten alle drikker, og staten tjener store penger på. Mens for cannabis(import) kan man få opptil 21 års fengsel, mer enn for de fleste drap. Det er usakelig å sammenligne cannabis og alkohol, fordi bruken er ikke sammenlignbar. Det er mye mer skadelig å drikke alkohol enn å røyke cannabis, all forskning viser det. Men selv om cannabis er et av de minst farlige rusmidlene som finnes er det allikevel ikke helt ufarlig, og vi mener derfor at det er en god ide at staten tar inn avgifter på salget, og bruker det på hjelpetiltak. Det er ingen aldersgrense i dag for det som selges på gaten. Pengene går til kriminelle, ikke til helsetiltak. Nettopp derfor må cannabis reguleres, men for å kunne gjøre det må cannabis først legaliseres.

Jeg er stolt av å ikke bare være aktiv i unge Venstre, men også Venstre, som på sitt landsmøte i fjor, som første parti på stortinget, åpnet for å avkriminalisere all bruk av narkotika i Norge. Etter at de gjorde det var de redde for å snakke om det. Det var en vanskelig avgjørelse for mange av politkerne. Vi som er for måtte kjempe hardt, og mange ble sure på oss. De ble ikke sure fordi de var uenige eller hadde gode argumenter mot, de ble redde. Fordi hvis de sa noe annet enn alle de andre politikerne så ville de ikke bli tatt seriøst. De var redde for at velgerne skulle forlate dem. Hvis den holdningen fortsetter så vil vi aldri få noen endring i de gale lovene vi har hatt i over 40 år.

Derfor er det viktig at alle politikere som fremmer alternative tanker om narkotika blir støttet. Derfor er det viktig at alle politikere som kommer med håpløse argumenter om narkotika, og løgner som «trappetrinnsteorien» blir møtt med at det er løgn. Og det er viktig at alle dere som er her støtter opp om en mer liberal cannabispolitikk.»
 


Torkel Bjørnson holdt appell på vegne av NORMAL i 2012.


Thor-Erik Forsberg (Ap) holdt appell i 2012 (5:51 ut i videoen).

Politiet påvirker politikken

NORMAL skriver om GMM 2001:
«Thomas Heiersted holdt en av sine som vanlig inspirerte appeller og gikk hardt ut med en nær henrettelse av Norsk Narkotikapolitiforenings usmakelige forsøk på å utnytte et tragisk dødsfall til å påstå at vi i Norge hadde et sensasjonelt «hasjdødsfall», og pressens bevisstløse publisering av det samme.»

«Pressen kjente også sin besøkstid, selv om det neppe var fullt så mye røyking i toget som noen av avisene ga uttrykk for. Noe merkelig var det dog at selveste statskanalen (NRK1) ikke spanderte sendetid på begivenheten, til tross for deres tilstedeværelse under marsjen.»

Visepolitimester Roger Andresen svarer på spørsmål fra Norsk Narkotikapolitiforening, om cannabisrøyking på Marihuanamarsjen. «Motgift» (4/2010)

«Tidligere grep politiet inn under marsjen, og det endte i flere slåsskamper og bråk, samt oppslag i mediene. – For å gripe inn i disse folkemengdene, så vet man fra tidligere at vi for det første må ha trent på det, og det må gjennomføres på en slik måte at alles sikkerhet blir ivaretatt. Da er spørsmålet om dette er et så alvorlig lovbrudd sett fra samfunnets side, at det kan begrunnes i en så stor politiinnsats. Det vil det sikkert være uenighet om, men vi har altså valgt å ikke gjøre det.».

«Andresen kan heller ikke huske at media har dekket denne marsjen de siste årene. Dersom politiet grep inn ville medieoppmerksomheten sannsynligvis ha blitt stor, noe som igjen hadde rettet fokuset på legaliseringsdebatten. Andresens oppfatning er at politiets lave profil denne ene dagen, er medvirkende til at omverden ikke får noe særlig informasjon om at det demonstreres i det hele tatt.»

«Oslo er ikke alene om å være vertsby for marsjene som ønsker cannabis legalisert. Andresen har vært i kontakt med politiet i flere av hovedstedene i Europa hvor utfordringene har vært vel så store som her i kongeriket. Politiet i disse byene har holdt en lav profil, slik som Oslo i de senere år har valgt, nettopp for å begrense mediainteressen.»
 

Ethan Nadelmann og Nils Christie om Global Marihuana March:
«Det føles nok som at man bidrar til å endre lovverket når man deltar, men en liten demonstrasjon kan virke mot sin hensikt».


NORMAL har stått som arrangør for MarihuanaMarsjen siden 1999, men de siste årene har det vært en uavhengig gruppe som har organisert og ledet arrangementet i Oslo.

Gruppen som har overtatt arrangementet sier i forbindelse med GMM 2015 at de først og fremst ønsker lovlig hjemmedyrking, marihuana på apotek (reseptordning) og fjerning av restriksjoner for industriell hamp.

NORMAL har gitt beskjed om at de ikke lenger har ansvar for Marihuanamarsjen i Oslo, men at det er lokallaget deres som arrangerer i Tromsø. Mer om Marihuanamarsjen hos Freak Forum.

I forbindelse med Marihuanamarsjen i Tromsø i 2013 skrev iTromsø: «Bak aksjonen står blant andre «Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana.» Avisen ble kontaktet med beskjed om at Folkeaksjonen LUHM ikke hadde vært med på å arrangere Marihuanamarsjen, men syntes det er bra at noen fulgte oppfordringen om å lage plakater med budskapet «Fjern straffetrussel og reguler cannabis som alkohol med aldersgrense».

2017

NORMAL arrangerer en markering på Youngstorget i Oslo lørdag 6. mai kl 12-14, og sier:
«Dette er ikke en marsj, men en markering som setter fokus på cannabis i medisinsk og industriell bruk.»

Sofia Anarkia, sier på vegne av gruppen som har arrangert Marihuanamarsjen de siste årene:
«Jeg har ikke hørt om noen marsj, normal skal lage et arrangement på youngstorget, litt tidligere enn vanlig. kanskje det blir en marsj og henging i park neste år, dere får foreslå det for ester i normal hvis dere går dit. jeg er glad for at normal har tatt over marsjen igjen.»

(Det er lagt til mer informasjon i dette blogginnlegget etter at det ble publisert.)

Share
11 Responses leave one →
 1. Tom Ryan Syntax permalink
  april 27, 2021

  Mange gode argumenter fra Anita her! er enig i alt du sier, og trist over at disse problemene fortsatt oppstår i 2021, koronaen hjelper jo ikke, men om jeg så er den eneste personen som skal møte opp i kristiansand i år, har jeg planer om a marsjere igjennom gatene med munnbind i den ene hånda og en feit en i den andre. hvis ikke loven har tenkt å hjelpe meg, må jeg demonstrere hvordan jeg er nødt å hjelpe meg selv! ingen lov skal hindre meg i føle meg frisk. punktum.

 2. mai 2, 2015

  iTromsø skriver også i forbindelse med GMM 2015:
  “Ikke bare ser organisasjonen Normal på det allmenne perspektivet av marihuana, men også at det kan brukes som legemiddel. – Det bør jo gå an å forske på det. Blant annet kurerer det kreft [..] sier Arild Knutsen.” Video: https://www.youtube.com/watch?v=JA9qWp05VMk

  Det blir allerede i Norge solgt et legemiddel på apotek som inneholder delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD). Lovliggjøring av legemidler og cannabis til rekreasjonell bruk er to helt forskjellige diskusjoner.

  Det er ikke en god løsning at det skal være sykdommer og lidelser som gir rett til å kjøpe cannabis lovlig. Det er feil at folk skal måtte jakte på en diagnose og sykeliggjøre seg for å slippe å være kriminelle. Friske mennesker har ikke godt av å tenke på seg selv som syke. Det gir også feilregistreringer i helsestatistikken.

  Blir ordningen for streng vil dessuten dagens illegale marked opprettholdes. Derfor bør cannabis selges uten resept, lignende vinomopolordningen for alkohol. Med kvalitetssikring og varedeklarasjon vil forbrukerne vite hva de kjøper.

  De fleste vet at man kan kjøpe hasj og marihuana i lovlige utsalgssteder i Nederland (som fortsatt har problemer med det illegale markedet på grunn av bakdørsproblematikken, varen er ikke lovlig før den er inne i butikken), men de færreste kjenner til at man kan kjøpe marihuana lovlig med resept på apoteket.

  Erfaringene viser at nederlenderne allikevel foretrekker å handle i de tradisjonelle coffeeshopene (hasj og marihuana). Av de estimerte 10 000 til 15 000 man trodde ville be om marihuana på resept benyttet bare 1300 seg av muligheten til å bruke apotekmodellen i 2010.

  Når man skal innføre en ordning for å erstatte det illegale markedet, så må det gjøres på en måte som utkonkurrerer den illegale handelen.

  Lovliggjøring og regulering for medisinsk bruk har vi kunnet diskutere i snart 50 år (det er innenfor FN-konvensjonene). Lovliggjøring og regulering for rekreasjonell bruk er nå oppe til diskusjon i FN (bryter foreløbig med konvensjonene). USA har bedt om en internasjonal debatt om det globale rammeverket, FN-konvensjonene. http://luhm.no/?p=4714

  Det vi trenger nå er en debatt om rekreasjonell bruk, det internasjonale rammeverket og kostnader ved dagens kontrollregime.

 3. mai 2, 2015

  iTromsø skriver om Marihuanamarsjen 2015: “De forteller at før i tiden solgte de marihuana på Vinmonopolet. – Første målet er å få det inn på polet igjen, sier Arild Knutsen (FHN).” http://www.itromso.no/nyheter/article10915312.ece

  Det stemmer ikke at marihuana har blitt solgt på vinmonopolet. Dessuten, cannabis bør ikke selges på vinmonopolet, men i utsalgssteder etter samme modell – for å erstatte dagens illegale marked.

  Arild Knutsen har tidligere sagt at FHN ønsker at øl skal ut av dagligvarebutikkene og at det skal opprettes et rusmonopol hvor alkohol og cannabis blir solgt sammen med coca-blader.

  LUHM vil ha et skille mellom alkohol og cannabis og vil ha cannabis inn i regulerte forhold, lignende vinmonopolordningen. Det ikke er nødvendig å endre på alkoholsystemet for å innføre lovlige utsalgssteder for cannabis. Alkohol og cannabis bør ikke selges i samme utsalgssted.

  Se også debatt om apotek-modell vs lignende vinmonopolordning:
  https://www.facebook.com/Pleym/posts/10152759625020614

 4. mai 6, 2014

  I København deltok over 7000 i Marihuanamarsjen.
  http://news.dk/nyhed/1205022/web-tv-klaus-riskaer-taler-for-fri-hash

  I Buenos Aires deltok det over 150 000, og var nok den byen med flest deltakere i år, men så bor det da også over 40 millioner i Argentina. De er naboer til Uruguay, hvor de har vedtatt å legalisere for å erstatte det illegale markedet. http://stopthedrugwar.org/speakeasy/2014/may/05/largest_marijuana_march_ever_150

  Se også: http://luhm.no/?p=1721

 5. Tor D permalink
  mai 4, 2013

  «Ronny Johansen, leder for LO i Tromsø opplyser til NRK at han aller helst skulle sett at politiet eller noen andre hadde fått parolen fjernet.»

  Artig da at temaet for årets 1.mai aksjon var ytringsfrihet og organisasjonsbygging…

  I en tid da ytringsfriheten er under press i mange land, er det skremmende å se at landets største organisasjon har en holdning om at meninger vi av forskjellige årsaker ikke liker, skulle vært forbudt. LO skal og må være den viktigste forsvareren for ytringsfriheten i Norge.

  • mai 5, 2013

   Ja, det er egentlig ganske skremmende.

   Vi har ytringsfrihet, fordi vi er avhengig av at vi hører de tingene vi egentlig ikke har lyst til å høre, for at den demokratiske modellen skal fungere. Ytringsfrihet er nødvendig for at motargumentene skal kunne komme til orde, og uten at vi kjenner motargumentene, kan vi ikke vite om vi har rett. Gjennom en åpen og opplyst samfunnsdebatt, med fri utveksling av argumenter, får borgerne mulighet til å gjøre seg opp en mening om viktige samfunnsspørsmål og grunnlag for treffe politiske valg.

   Lagt til senere:
   http://www.facebook.com/photo.php?fbid=646226382116774&set=a.352840854788663.82953.122971301108954

 6. mai 1, 2013

  Nettavisen: «Tja, hva skal vi si om dette? Blant de mange parolene som ble vist frem i dagens 1. mai-tog i Tromsø var det én som skilte seg litt ekstra ut – en parole for legalisering av marijuana.»

  «Det eneste som er feil er at det står marijuana og ikke cannabis. Både hasj og marihuana burde selges kvalitetssikret i lovlige utsalgssteder for voksne. På samme måte som vi selger og kjøper alkohol.» https://www.facebook.com/luhm.no/posts/489012047838209

  Ronny Johansen, leder for LO i Tromsø opplyser til NRK at han aller helst skulle sett at politiet eller noen andre hadde fått parolen fjernet. – Vi har ikke klart å luke ut alle de parolene jeg mener ikke er forenlig med 1. mai, sier Johansen.

  Politiet i Tromsø er litt usikker på hvordan man skal reagere overfor slike paroler- om de i det hele tatt burde reagere. – Det er litt i grenseland dette, rent juridisk sett. På generelt grunnlag har man jo demokrati og ytringsfrihet i Norge. På den andre siden er dette en slags oppfordring til straffbare handlinger, sier operasjonsleder Trond Høydal ved Troms politidistrikt til Nordlys.
  http://www.nettavisen.no/nyheter/article3618286.ece

  • mai 1, 2015

   Nordlys 2015: «For to år siden var det noen som kom med paroler om å legalisere hasj. Det likte ikke Ronny Johansen som er LO-leder i Tromsø.

   – Vi ønsker oss ikke slike paroler, men foretar oss ikke noe fysisk for å få dem fjernet. Vi prøvde å snakke til dem for to år siden, uten at det nyttet, sier Ronny Johansen.»

   Vi har ytringsfrihet, fordi vi er avhengig av at vi hører de tingene vi egentlig ikke har lyst til å høre, for at den demokratiske modellen skal fungere.

   I dag selges cannabis til hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Lovlig salg av cannabis vil gi lovlige arbeidsplasser.

   Hasj og marihuana bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense, lignende vinmonopolordningen, for å erstatte dagens illegale marked.
   https://www.facebook.com/luhm.no/posts/872475689491841

 7. Pål M. Lykkja permalink
  mai 12, 2011

  Håper bare Venstre tar til vettet og ikke bare går inn for avkriminalisering, men full legalisering av cannabis slik at man kan få statlig regulerte utsalg fra apoteket eller vinmonopolet. Hvis man ikke tar vekk pengene til de kriminelle grossistleddene og smuglerne så oppnår man ikke å redusere inntektene og karriereveiene for unge kriminelle.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS