Skip to content

Norges deltakelse i krigen mot narkotika bidrar til tortur og drap i andre land

2013 juni 12
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Fire dager før presidentvalget i Iran arrangerte Iran Human Rights (IHR) og Amnesty International Norge i dag en samling foran Stortinget for å sette fokus på menneskerettighetssituasjonen i Iran og for å be det internasjonale samfunnet om å gjøre det samme.

Taler ble holdt av Svein Roald Hansen (AP) Ola Elvestuen (V), Aksel Hagen (SV), Hans Olav Syversen (Krf), John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty International Norge), Mahmood Amiry-Moghaddam (leder Iran Human Rights).

Ola Elvestuen (V):
«Vi bør spørre oss om Norge er med på å understøtte et system med overveldende bruk av henrettelser. De 6 millionene som brukes til narkotikakontroll i Iran bør vi definitivt trekke tilbake.»

NRK

NRK film 10.6.13: Norsk støtte kan føre til henrettelser
NRK skriver: «Leder for organisasjonen Iran Human Rights mener at norsk støtte til FN fører til at mange blir henrettet i Iran. Mye av FNs støtte går til å hindre narkotikatrafikken.»

Mahmood Amiry-Moghaddam, leder for organisasjonen Iran Human Rights, til NRK:
«Dette er et program som indirekte fører til flere henrettelser. Selv om Norge ikke hjelper til akkurat med det delprogrammet (del 1 som fokuserer på grensekontroll), så er man med på hele programmet (UNDOCS program i/med Iran, del 1, 2 og 3).

Så derfor mener jeg at Norge ikke bare trekker seg ut, men også får FN til ikke å bidra til flere henrettelser. Norge er mot dødsstraff, så man kan ikke på den ene siden være mot dødsstraff og på den andre siden bidra til et program som fører til flere henrettelser.»

Ola Elvestuen til NRK:
«Her er vi del av en politikk som tar livet av flere hundre personer hvert år. Det bør ikke Norge være en del av, selv ikke en liten del av.»

Norge bidrar med 6 millioner

Dette står på den norske ambassadens hjemmesider i Iran:
«Norway has decided to contribute up to 1 million USD annually to the four-year country programme of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) in Iran. This is a sharp increase in Norway’s contributions to UNODC’s work in the country.

In close cooperation with Iranian authorities, the programme aims at combating drugs through three different approaches, namely border management, drug demand reduction and HIV control, and crime, justice and corruption. Also, strengthened regional cooperation between the governments of Iran, Afghanistan and Pakistan in the fight against drugs is an important element of the programme.

The increased use of drugs poses a global challenge, and Norway therefore has chosen to step up its cooperation with UNODC and Iranian authorities in this field. Norway has been a major donor to UNODC globally for several years.»

Utenriksdepartementet skriver på sine landsider, Iran:
«Norge kanaliserer penger gjennom FN-systemet blant annet til kampen mot narkotikasmugling».

Utenlandsk presse kritiserer Norges deltakelse

Al-Jazeera har publisert en dybdeartikkel som tar opp problematikken rundt det at mange europeiske land, deriblant Norge, finansierer narkotikakontroll program, som til slutt fører til mange henrettelser, ofte for mindre narkotikaforbrytelser.

Al-Jazeera, 6.6.2013:
«One of the grim ironies over Iran’s executions is the support the country receives to fight the drug trade within its borders from the UN and international donors that abhor the death penalty.

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has praised Iran for its tough anti-drug policies, and many European countries fund its drug-control programme, which ultimately leads to many executionsfor often minor narcotics offenses.

«In spite of widespread reports of these human rights abuses, UNODC and donor countries have continued to give millions of dollars to the governments of Iran, Afghanistan, and Pakistan in the name of combating drug trafficking,» said HRW’s Rebecca Schleifer.
Critics have called for a halt to such funding. Denmark, one of several Western countries providing funds to the UNODC that finds its way to Iran, stopped in April.»

Henvendelse til utviklingsministeren angående Norges rolle

Ståle Nygård skriver 13. mai 2013:

Utviklingsminister i Danmark, Christian Friis Bach, har nå besluttet øyeblikkelig å innstille støtten til iransk narkotikabekjempelse, fordi landet fortsetter henrettelser av «narkokriminelle». Danmark har gitt fem millioner kroner årlig til FN-organisasjonen UNODC for å bekjempe narkotikakriminalitet i Iran, Afghanistan og Pakistan.

Utenriksdepartementet i Norge skriver:
«Norge gir ikke direkte bistand til Iran, men kanaliserer penger gjennom FN-systemet blant annet til kampen mot narkotikasmugling»

Utenriksminister Espen Barth Eide:
«I og med at Norge kun støtter UNODCs delprogram to og tre, føler vi oss trygge på at ingen norske midler indirekte fører til økt antall henrettelser».

Dette var oppe på NOAS fagdag «Iran; to år etter valget» for to år siden og i følge Tor Kinsarvik, rådgiver Midtøstenseksjonen UD, så var Norges andel på ca 6 millioner.

Ifølge Amnesty-rapporten «Addicted to Death: Executions for Drug Offences in Iran» har Iran siden 2005 mottatt over 200 millioner i pengestøtte fra FN og EU for å bekjempe narkotika.

Mahmood Amiry-Moghaddam i Iran Human Rights ber om at Norge trekker seg ut av støtten til Irans narkotikaprogram.

Nulltoleransen, som også ligger til grunn for den norske ruspolitikken, påvirker disse landene til å opprettholde sine grusomme straffer. Narkotika er et veldig beleilig middel for slike styrer, det er uglesett over hele verden, og er derfor et perfekt røykteppe når de skal kvitte seg med dissidenter.

Det er mange land som ville protestert høylydt når man henretter politiske, eller religiøse dissidenter, men planter man litt narkotika på vedkommende, så er det nærmest ingen som setter et spørsmålstegn ved dette.

Evy Ellingvåg skriver:
2008; Mer enn 350 hengte i Iran.
2009; 402 registrerte hengte i Iran.
2010; 546 registrerte hengte i Iran.
2011; 676 registrerte hengte i Iran.
2012; Tallene viser mer enn 800 hengte, i tillegg kommer avsløringene om hemmelige henrettelser i størrelsesorden 500 fra oktober 2012 til nå, i *ett* fengsel. Vi vet ikke hvordan dette ser ut i andre fengsler. Vi vet at fengsel har tre ganger så mange fanger som de er dimensjonert for. Landet har mer enn 220 000 fengslede i følge iranske offisielle kilder. Hemmelige fengslinger regnes av åpenbare grunner ikke inn i dette. Halvparten er dømt for narkotikakriminalitet. En rettssak i revolusjonsdomstolen kan ta 15 minutter, og man er heldig om en advokat *vet* om deg engang.

Dette systemet stoler Norske myndigheter nok på, til å sende rettspapirer til verifisering, og avslå beskyttelse for mennesker som hevder seg forfulgt – fordi en pensjonert advokat i Teheran sier at rettspapirene har feil bokstavering.

Lene Christensen og Laila Belle skriver for Amnesty:
«I nesten alle tilfeller har rettssakene vært mangelfulle. Verken familiene eller advokatene til de tiltalte har mottatt særlig mye informasjon eller blitt fortalt om når henrettelsene skulle finne sted. Medlemmer av marginaliserte grupper, fattige, etniske og diskriminerte minoriteter og utlendinger, spesielt afghanere, er de som er spesielt utsatt for å bli henrettet for narkotikaforbrytelser.

Et eksempel er den 38 år gamle lastebilsjåføren Mohammad Jangali, som tilhørte kouresunni-minoriteten, en liten sunnimuslimsk menighet i den hovedsakelig shiadominerte azerbaijani-minoriteten. Jangali ble henrettet den 10. oktober 2011, etter at det i 2008 i nærheten av Oroumieh ble funnet narkotika i lastebilen han kjørte. Han skal, etter tortur, ha blitt tvunget til å undertegne en ”tilståelse” som var gjort ferdig av overvåkingsdepartementet. Familien ble ikke varslet om saken før det var kun åtte timer igjen til henrettelsen. Da ble de kontaktet av fengselspersonalet, som sa at de kunne komme å se ham nå hvis de ville. Helt frem til henrettelsen fastholdt Jangali at han ikke visste at det var narkotika i lastebilen.»

Ny Tid, 29 oktober 2012:
«Mandag ble ti nye fanger henrettet i Irans Evin-fengsel. «Aaron» på Vestlandet mistet sin onkel, som ble nektet advokat. Henrettelsene er doblet siden 2009-opprøret. Småbarnsfaren «Amir» skulle bare besøke en venn i Teheran. Så ble han møtt av væpnet politi på flyplassen i den iranske hovedstaden. Årsaken? Bilen han hadde sittet på med tidligere på dagen var blitt stoppet med narkotikalast, og sjåføren hadde oppgitt Amirs navn. Dette skjedde for fire år siden. Mandag 22. oktober, tolv dager etter «Den internasjonale dagen mot dødsstraff» og to dager før FN-dagen, ble han sammen med ni andre henrettet av Irans omstridte regime. Tilbake sitter tre barn i barneskolealder og en fortvilet mor. Samt nevøen «Aaron» i en by på Vestlandet i Norge.»

Iran er på verdenstoppen (etter Kina) når det gjelder antall dødsstraff. I fjor ble minst 670 mennesker henrettet i Iran. Mer enn 70 % av alle henrettelser i Iran skjer på grunnlag av narkotika-relaterte forbrytelser.

Ifølge organisasjonen Iran Human Rights (IHR) årsrapport om dødsstraff i 2011 ble over 90% av de henrettede ikke identifisert ved fullt navn av iranske myndigheter. Alle narkotika-tiltalte blir dømt ved revolusjonsdomstoler bak lukkede dører. Det finnes flere rapporter på bruk av tortur for å få tilståelser, og rettsprosesser som ikke holder mål.

Under et besøk i juli i 2011 skrøt UNODC-direktøren av Irans arbeid mot narkotika, men han nevnte overhodet ikke de mange dødsdommene for narkotikaforbrytelsene.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge:
«Siden 2005 har Iran blant annet fått over 200 millioner kroner fra FN og EU, nettopp for å bekjempe narkotikakriminalitet. Norge er blant landene som har forpliktet seg til å bidra. Nå stiller Amnesty spørsmålstegn ved hva dette kan føre til i ytterste konsekvens. Når vi vet at antall henrettete narkotikaforbrytere øker dramatisk, er norske myndigheter seg da bevisst det ansvaret de har ved å bistå iranske myndigheter med narkotikabekjempelse? Vi kan simpelthen ikke bare se en annen vei når hundrevis av ressursløse mennesker blir drept hvert år, uten rettferdig rettergang.»

Mahmood Amiry-Moghaddam i Iran Human Rights, 4.4.13:
«Det er faktisk sånn at det er en sammenheng mellom regimets evne til å fange opp narkotikaforbrytelser og antall henrettelser. Vi har gitt veldig tydelig beskjed om dette til bidragslandene. På den ene siden bekjemper bidragslandene narkotikaproblematikken, mens på den andre siden bidrar de indirekte til økt antall av henrettelser»

Innstill støtten til iransk narkotikabekjempelse!

Share
15 Responses leave one →
 1. desember 14, 2015

  Norge har siden 2011 gitt indirekte pengestøtte til Iran gjennom FNs program for narkotika og kriminalitet (UNODC) med 24 millioner. Støtten utløper ved årsskiftet, og det er foreløpig uklart om Norge vil fornye støtten fram til 2018.

  Mahmood Amiry-Moghaddam, leder for Iran Human Rights mener at det kan være et strategisk spill når offisielle kilder i Iran denne uken kunngjorde at 70 parlamentarikere har signert et lovforslag om å fjerne dødsstraffen for ikke-voldelige narkotikaforbrytelser.

  Iran Human Rights utelukker ikke at Iran presenterer lovforslaget med hensikt å styrke muligheten for at Norge og de andre landene vil fornye deres økonomiske støtte til landets narkotikabekjempelse.» https://www.facebook.com/nettavisen.no/posts/10153853608476940?comment_id=10153853730546940&notif_t=like

  Som 18-åring ble Sharul Izani stoppet av politiet med 622 gram cannabis på seg. Det var nok til å dømme ham til døden. http://www.amnesty.no/kampanje/d%C3%B8dsstraff

  Iran Human Rights «utelukker ikke at narkotikatiltaler også brukes til å skjule henrettelser av politiske fanger».

  Det hjelper lite at Iran sier at de kanskje vil fjerne dødsstraffen for ikke-voldelige narkotikaforbrytelser – mange vil fortsatt bli hengt på grunn av (påstått) narkotikakriminalitet. Hva vil Iran definere som ikke-voldelig? Og hvilken straff vil de få istedenfor?

  Norge må trekke støtten – vi skal ikke bidra aktivt til dette.
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10153145891192461

 2. desember 17, 2014

  Seks menneskerettighetsorganisasjoner ber FN stoppe støtten til programmet mot narkosmugling i Iran fordi landet bruker dødsstraff mot narkodømte.

  – Danmark, Irland og England har trukket tilbake sin støtte til all UNODC-aktivitet i Iran. Danmarks utviklingsminister sa i fjor at de trekker ut all støtte fordi de ikke vil bidra til henrettelse av flere hundre mennesker hvert år, sier leder for IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam. http://www.klassekampen.no/article/20141217/NTBU/414924625

  Se også:
  https://www.facebook.com/SVHeikki/posts/527550437290769
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/496027587136655

 3. mai 16, 2014

  Angående linken «Dette står på den norske ambassadens hjemmesider i Iran».
  Siden er fjernet: «We are sorry, the page you requested cannot be found.»

  Annette Svae skriver:
  Legg merke til hvordan linken på Anita Nyholts side til den norske ambassadens kommentar til pengestøtten ikke fungerer lengre. Heldigvis er innholdet blitt bevart:

  “Norway has decided to contribute up to 1 million USD annually to the four-year country programme of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) in Iran. This is a sharp increase in Norway’s contributions to UNODC’s work in the country.

  In close cooperation with Iranian authorities, the programme aims at combating drugs through three different approaches, namely border management, drug demand reduction and HIV control, and crime, justice and corruption. Also, strengthened regional cooperation between the governments of Iran, Afghanistan and Pakistan in the fight against drugs is an important element of the programme.

  The increased use of drugs poses a global challenge, and Norway therefore has chosen to step up its cooperation with UNODC and Iranian authorities in this field. Norway has been a major donor to UNODC globally for several years.”

  Norge støtter altså iransk grensekontroll hvor mengder av fattige afghanere avhengig av opiumshandel for livsopphold, blir tatt og flere blir henrettet.

  Det er tydelig at kritikken fra Elvestuen og den oppmerksomhet dette fikk, har fått den norske utenrikstjenesten til å tenke på Norges gode rykte. Å fjerne en link, som er utsatt for kritikk fra ambassadens side, fjerner imidlertid ikke pengestøtten til – og heller ikke den offentlige norske moralske støtten som er knyttet til pengene til – Irans menneskerettsforbrytende måte å bekjempe narkotikatrafikken.

  Her ser vi et eksempel på hvordan Det offentlige Norge prøver å skjule sannheten for feigt å unngå dårlig kritikk. Det å skyve ting under et teppe tar ikke bort ondet.

  http://www.facebook.com/annette.svae.3/posts/10152490882591535

 4. mars 12, 2014

  Mahmood Amiry-Moghaddam skrev i går: «Se Dagsrevyen og Urix!»

  Da jeg var ute for å handle mat i dag så jeg en slik heisekran ved Oslo S, som selvsagt ikke skulle brukes til noe slikt, men jeg tenkte på det da jeg så den og grøsset. Hvis det hadde skjedd her i full offentlighet, ville folk ha brydd seg mere da? Er det fordi det er så langt unna at vi ikke bryr oss med hva skattepengene våre går til?

  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151906398592461

 5. mars 11, 2014

  Den reddes ei som henges skal
  Av: Bård Larsen/forfatter og prosjektleder i Civita

  «Regjeringen bør i større grad vektlegge de klassiske sivile og politiske rettighetene, og føre en tydeligere menneskerettighetspolitikk. Å trekke støtten til iransk narkotikabekjempelse er en god begynnelse.»

  http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10146112

 6. desember 10, 2013

  «På menneskrettighetsdagen ønsker FN å sette fokus på menneskers ulike rettigheter og belyse brudd på menneskerettighetene. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.

  FN er bygget på prinsippet om statssuvereintet; at stater har suveren autoritet innenfor sine grenser. Det betyr at ingen andre har lov til å blande seg inn i hvordan staten styres. [..] På den ene siden fører kravet om et sikkerhetsrådvedtak til at FN ikke griper inn mot alle stater som bryter menneskerettighetene. På den andre siden er det en forsikring mot at stater bruker menneskerettighetene som unnskyldning for å invadere andre stater ut fra egeninteresser.» http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Menneskerettighetsdagen

  Derfor kan et land fortsette å ta livet av sine egne innbyggere hvis de blir tatt med/beskyldt for innehav av narkotika, selv om Norge “ber dem om å ikke gjøre det”.

  Derfor må Norge innstille støtten til iransk narkotikabekjempelse, så vi ikke bidrar til henrettelser. Folk vil fortsatt dessverre bli hengt, men vi burde vise at vi ikke ønsker å bidra aktivt til det. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151742121762461

 7. Ståle Nygård permalink
  oktober 20, 2013

  Den 10.10.2013 arrangerte Amnesty Norge og Iran Human Rights fagkveld om dødsstraff i Iran: «Dødsstraff i Iran: fagkveld i regi av Amnesty Norge og Iran Human Rights». Under paneldebatten var det mulighet for å stille spørsmål fra salen, og jeg spurte generalsekretær i Amnesty Norge om de var for eller mot den norske støtten til Irans narkotikabekjempelsesprogram:

  John Peder Egenæs: «Vi har tatt den opp med norske myndigheter, og finner den veldig problematisk. Men, vi har ikke gått og sagt rett ut at dette må Norge slutte med umiddelbart, fordi Norge har ganske sterke argumenter for sin del. Men, jeg vokser nok i, (skal snakke mer med Mahmood [leder IHR] om dette), i en overbevisning om at dette bærer galt avsted, og at vi kanskje kommer til å komme med råd til norske myndigheter, gitt det som skjer i Iran, om at vi må sterk vurdere å trekke oss fra det programmet. Fordi, det holder det de sier om at våre penger blir sannsynligvis ikke brukt på dette [grensekontroll mv], men det er klart at hvis vi putter penger inn i en pott som er delt opp i fire så kan det hende at det er litt sånn akademisk hvorvidt akkurat den krona går til akkurat det, eller til noe annet. Men dette må vi se litt nøyere på før vi kan ta en endelig avgjørelse.»

  https://www.facebook.com/stale.nygard/posts/590227704356375

 8. oktober 18, 2013

  NORGE MÅ HANDLE: Mahmood Amiry-Moghaddam i Iran Human Rights, ber Utenriksdepartementet om hjelp etter at en dødsdømt mann i Iran overlevde hengingen og nå står overfor en ny henging.

  Menneskerettighetsaktivister ber Norge om hjelp for å hindre at en 37 år gammel mann i Iran kan henges for andre gang, etter at han overlevde 12 minutter i galgen og en natt på likhuset.

  Ifølge Amnesty International har 508 personer blitt henrettet i landet så langt i 2013. I henhold til Sharia-lovgivningen kvalifiserer narkotikasmugling til dødsstraff, som blant annet utføres ved henging og steining i Iran.

  – Iran Human Rights skrev et brev til vår nye utenriksminister Børge Brende i går. Vi håper regjeringen vil legge et politisk press på myndighetene som kan føre til at de ikke vil henrette Alireza, sier Amiry-Moghaddam.

  – Norge har gjentatte ganger protestert mot Irans bruk av dødsstraff. Norges motstand mot dødsstraff er vel kjent for iranske myndigheter, opplyser statssekretær i Utenriksdepartementet, Ingvild Stub til VG i en epost.

  – Dødsstraff er tatt opp både direkte med iranske myndigheter og i internasjonale fora. Dette vil den nye regjeringen fortsette å gjøre, skriver hun.

  – Hvordan vil Norges arbeid mot dødsstraff foregå i tiden fremover?

  – Jeg vil oppfordre Iran til å avstå fra alle henrettelser og innføre et moratorium (utsatt vedtak, journ. anm) på bruken av dødsstraff, melder hun.

  NRK Dagsnytt 18. oktober 2013:
  http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56101813/18-10-2013

  Min kommentar:
  Det hjelper ikke at Norge ber Iran om å la være å henrette folk, det ser vi ikke virker. Jeg håper inderlig at saken får stor internasjonal oppmerksomhet så mannen får leve, men selv om en kampanje kan bidra til å redde akkurat hans liv så gjelder dette langt flere. Det Norge bør og kan gjøre er å stanse den norske støtten til iransk narkotikabekjempelse som beviselig tar liv. Det vil sende et kraftig signal til FN, som arbeider med endring av FN-konvensjonen om narkotika, og som skal være ferdig i 2016. http://luhm.no/?p=1707

  Se også:
  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151631839937461

 9. juli 26, 2013

  At least 580 people were executed in 2012 in Iran.
  At least 438 prisoners were executed for drug-related charges in 2012 in Iran.
  Drug-related charges account for approximately 76% of all death penalty cases in Iran in 2012.

  Facts about the death penalty for drug offences in Iran:
  • Drug-related charges account for approximately 70-80% of all death penalty cases in Iran.
  • One third of all public executions in 2012 were due to drug-related charges.
  • Iranian authorities blame the “war against drug trafficking” for the high execution numbers.
  • A person charged with the possession of 30 grams of certain narcotic drugs may be sentenced to death.
  • Drug convicts are denied the right to appeal their death sentence.
  • There are numerous reports on torture, forced confessions, and unfair trials.
  • Many of those sentenced to death for drug-related charges belong to the weakest socioeconomic groups in Iranian society.
  http://iranhr.net/IMG/pdf/Rapport_iran_2012-GB-250313-BD.pdf

 10. juli 25, 2013

  Venstre
  24. juli 2013:
  Nestleder Ola Elvestuen bekrefter at Venstre ber om at Norge umiddelbart innstiller sin støtte til UNODCs narkotikabekjempelsesprogram i Iran.

  Til NRK sier han:
  «Her er vi del av en politikk som tar livet av flere hundre personer hvert år. Det bør ikke Norge være en del av, selv ikke en liten del av.»

  MDG
  25. juli 2013:
  Nasjonal talsperson Harald A. Nissen sier at midlene må stanses.

  «Norge er en betydelig bidragsyter til FNs fond for bekjempelse av narkotika. Fondet støtter Irans innsats mot narkotika med store summer, og Norge blir derved medansvarlig for hundrevis av henrettelser hvert år.»

  Se også:
  http://luhm.no/?p=2483

 11. juli 24, 2013

  Henvendelse til generalsekretær John Peder Egenæs, Amnesty

  Vi vil starte med å takke for at dere arrangerte samlingen foran Stortinget 10. juni for å sette fokus på menneskerettighetssituasjonen i Iran.

  Ifølge Amnesty-rapporten “Addicted to Death: Executions for Drug Offences in Iran” har Iran siden 2005 mottatt over 200 millioner i pengestøtte fra FN og EU for å bekjempe narkotika.

  Utenriksminister Espen Barth Eide har tidligere sagt:
  “I og med at Norge kun støtter UNODCs delprogram to og tre, føler vi oss trygge på at ingen norske midler indirekte fører til økt antall henrettelser”.
  http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20121029/var-bilpassasjer-ble-henrettet

  Mahmood Amiry-Moghaddam i Iran Human Rights ber om at Norge trekker seg ut av støtten til Irans narkotikaprogram. Til NRK sier han:
  “Dette er et program som indirekte fører til flere henrettelser. Selv om Norge ikke hjelper til akkurat med det delprogrammet (del 1 som fokuserer på grensekontroll), så er man med på hele programmet (UNDOCS program i/med Iran, del 1, 2 og 3).

  Så derfor mener jeg at Norge ikke bare trekker seg ut, men også får FN til ikke å bidra til flere henrettelser. Norge er mot dødsstraff, så man kan ikke på den ene siden være mot dødsstraff og på den andre siden bidra til et program som fører til flere henrettelser.”
  http://www.nrk.no/nyheter/1.11073371

  «Det er faktisk sånn at det er en sammenheng mellom regimets evne til å fange opp narkotikaforbrytelser og antall henrettelser. Vi har gitt veldig tydelig beskjed om dette til bidragslandene. På den ene siden bekjemper bidragslandene narkotikaproblematikken, mens på den andre siden bidrar de indirekte til økt antall av henrettelser» http://www.nettavisen.no/nyheter/article3601422.ece

  John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge:
  “Siden 2005 har Iran blant annet fått over 200 millioner kroner fra FN og EU, nettopp for å bekjempe narkotikakriminalitet. Norge er blant landene som har forpliktet seg til å bidra. Nå stiller Amnesty spørsmålstegn ved hva dette kan føre til i ytterste konsekvens. Når vi vet at antall henrettete narkotikaforbrytere øker dramatisk, er norske myndigheter seg da bevisst det ansvaret de har ved å bistå iranske myndigheter med narkotikabekjempelse? Vi kan simpelthen ikke bare se en annen vei når hundrevis av ressursløse mennesker blir drept hvert år, uten rettferdig rettergang.”
  http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/henretter-narkoforbrytere

  Ola Elvestuen (V):
  “Vi bør spørre oss om Norge er med på å understøtte et system med overveldende bruk av henrettelser. De 6 millionene som brukes til narkotikakontroll i Iran bør vi definitivt trekke tilbake.” http://youtu.be/5fXsNgSLnqU

  Elvestuen til NRK:
  “Her er vi del av en politikk som tar livet av flere hundre personer hvert år. Det bør ikke Norge være en del av, selv ikke en liten del av.”
  http://www.nrk.no/nyheter/1.11073371

  Vi har gjennom høringer, og andre innspill, gjort myndighetene oppmerksom på at “krigen mot narkotika” har uante konsekvenser.
  http://luhm.no/?p=1671

  Norsk narkotikapolitikk bidrar til tortur og drap i andre land. Nulltoleransen, som også ligger til grunn for den norske ruspolitikken, påvirker disse landene til å opprettholde sine grusomme straffer. Dette gjelder narkotika generelt, også cannabis.

  Vi henvendte oss først til utviklingsministeren, men på facebook hvor denne saken ble tatt opp til diskusjon har Unni Berge svart:
  “Det er utanriksministeren som har konstitusjonelt ansvar for den budsjettposten som det her er tale om. [..] Eg vil gjenta at Iran-programmet vert støtta over ein budsjettpost som utenriksministeren har ansvaret for, ikkje utviklingsministeren. Vidare diskusjon bør difor takast med hans politiske leiing.”

  Mahmood Amiry-Moghaddam, i diskusjon på facebook:
  “Vi forventer selvfølgelig at Norge ikke bare trekker seg rolig ut av programmet, men at norske myndigheter også passer på at et av FNs viktige organer som Norge har bred samarbeid med ikke er “delaktig” i dødsstraff og annet menneskerettighetsbrudd.”
  http://www.facebook.com/SVHeikki/posts/527550437290769

  Vi har nå sendt det samme som ble sendt til utviklingsminister Heikki Holmås (18. mai) til utenriksminister Espen Barth Eide (22. juli), med samme budskap: Innstill støtten til iransk narkotikabekjempelse.
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/523827677689979

  Norge er mot dødsstraff og skal ikke bidra til henrettelser.
  Vi henvender oss derfor til dere og håper Amnesty Norge vil ønske å legge mer press på norske myndigheter med krav om å umiddelbart innstille norsk støtte til iransk narkotikabekjempelse, som beviselig bidrar til økt antall henrettelser.

  Hvis ikke Amnesty kommer på banen og krever at våre myndigheter ikke skal bidra til henrettelser, hvem skal da gjøre det?

  (Kopi sendt til Ståle Nygård, som startet tråden hos utviklingsministeren).

 12. juli 22, 2013

  22. juli 2013
  Henvendelse til utenriksminister Espen Barth Eide
  Vi har gjennom høringer, og andre innspill, gjort myndighetene oppmerksom på at “krigen mot narkotika” har uante konsekvenser.

  Norsk narkotikapolitikk bidrar til tortur og drap i andre land. Nulltoleransen, som også ligger til grunn for den norske ruspolitikken, påvirker disse landene til å opprettholde sine grusomme straffer. Dette gjelder narkotika generelt, også cannabis.

  Mahmood Amiry-Moghaddam, leder for organisasjonen Iran Human Rights, til NRK:
  “Norge er mot dødsstraff, så man kan ikke på den ene siden være mot dødsstraff og på den andre siden bidra til et program som fører til flere henrettelser.”

  Vår tidligere henvendelse til utviklingsministeren og nå til utenriksministeren, hvor vi ber om at myndighetene skal “innstille støtten til iransk narkotikabekjempelse” kan sees på som et vedlegg til våre tidligere henvendelser til regjeringen, bla denne: http://luhm.no/?p=1671

  På facebook hvor denne saken ble tatt opp til diskusjon har Unni Berge svart:
  “Det er utanriksministeren som har konstitusjonelt ansvar for den budsjettposten som det her er tale om. [..] Eg vil gjenta at Iran-programmet vert støtta over ein budsjettpost som utenriksministeren har ansvaret for, ikkje utviklingsministeren. Vidare diskusjon bør difor takast med hans politiske leiing.”

  Mahmood Amiry-Moghaddam, i diskusjon på facebook:
  “Vi forventer selvfølgelig at Norge ikke bare trekker seg rolig ut av programmet, men at norske myndigheter også passer på at et av FNs viktige organer som Norge har bred samarbeid med ikke er “delaktig” i dødsstraff og annet menneskerettighetsbrudd.”

  Vi sender derfor det samme som ble sendt til utviklingsministeren også til utenriksministeren (18. mai), med samme budskap: Innstill støtten til iransk narkotikabekjempelse!
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/496027587136655

  Sendt fra Folkeaksjonen LUHM på mail til utenriksministeren, og postet på Utenriksdepartementets side på facebook:
  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151698441028847&set=a.396931503846.175617.75894488846

  Diskusjonen foregår hos utviklingsminister Heikki Holmås.
  De som vil vise sin støtte må gjerne gjøre det der: http://www.facebook.com/SVHeikki/posts/527550437290769

 13. juli 3, 2013

  Ståle Nygård skriver på facebook 3.7.13:
  «Jeg vil tro de fleste av mine fb-venner har fått med seg at Norge bl.a støtter et FN-prosjekt i Iran som bidrar til økt antall herettelser. Hedda Bryn Langemyr, hva tenker du er årsaken at en samlet Venstreside og en samlet fredsbevegelse ikke nevner dette med et ord, ikke en kommentar, ikke en eneste mening, selv ikke ved direkte henvendelse der problemstillingen blir lagt frem, ei heller etter markering foran Stortinget?»
  http://www.facebook.com/stale.nygard/posts/547828801929599

  «Hadde Snorre Valen brukt tiden sin på å holde appell foran Stortinget og ta avstand fra Norges delaktighet i et FN-program som bidrar til økt antall henrettelser slik Ola Elvestuen gjorde, i steden for å skrive side opp og side ned med kritikk av Oslo Freedom Forum, som tok opp situasjonen i Iran, så tenker jeg fredsbevegelsen hadde vist sin solidaritet. Men det var altså en fra Venstre, så da snudde de ryggen til, ikke et pip, for i steden vise solidaritet med det Tyrkiske folk. Dette er vanvittig.»
  http://www.facebook.com/stale.nygard/posts/547912388587907

  «Og, hvorfor mener ikke FHN noe om Norges støtte til henrettelsesprogrammet i Iran? Jeg mener: de poster artikler om henrettelsene uten å nevne Norges rolle med et eneste ord. Hvorfor?»
  http://www.facebook.com/stale.nygard/posts/547833248595821

 14. juni 14, 2013

  Flere titalls arrestasjoner er gjennomført før valget fredag 14.6 i Iran.
  De arrestertes forbrytelse? Deres ytringer.

  Onsdag slapp Amnesty International en ny rapport som viser at situasjonen bak TV-debattene og valgkampen langt ifra har vært rolig for opposisjonsstemmene.

  Ifølge rapporten, har iranske myndigheter den siste tiden intensivert jakten etter alternative stemmer gjennom arrestasjoner av og trusler mot journalister, politiske aktivister, fagorganiserte, talspersoner for religiøse og etniske minoriteter og studenter: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Knebler-de-politiske-motstanderne-for-valget-i-Iran-7228208.html

 15. juni 13, 2013

  Nettavisen 4.4.13:
  Iran Human Rights hevder dødsstraff er det fremste våpenet i bekjempelse av narkotikasmugling i Iran, og at det iranske regimet bruker den såkalte «krigen mot narkotika» til å rettferdiggjøre det høye antallet henrettelser. Irans narkotikakrig er delvis finansiert av FNs program for narkotika og kriminalitet (UNODC). Flere europeiske land bidrar med store summer til UNODC.

  I rapporten hevdes det at narkotikadømte fanger blir nektet retten til å anke en dødsdom. I tillegg rapporteres det om tvungen tilståelser, tortur og urettferdige rettergang i stort omfang blant fanger som er dømt for narkotikarelaterte forbrytelser. Mange av dem som er dømt for narkotikarelaterte forbrytelser, tilhører det svakeste samfunnslaget, ifølge Iran Human Rights.

  – Det vi har sett er at de som henrettes ikke er narkobaroner, men først og fremst småselgere eller brukere som er absolutt blant de svakeste i det iranske samfunnet, sier Mahmood Amiry-Moghaddam.

  Ifølge rapporten blir narkotikaforbrytere dømt bak lukkede dører, og mange får heller ikke tilgang til advokat. Det iranske regimet har kun identifisert 23 prosent av fangene som ble henrettet for narkotikarelaterte forbrytelser i Iran i 2012. Iran Human Rights utelukker derfor ikke at narkotikatiltaler også brukes til å skjule henrettelser av politiske fanger.
  http://www.nettavisen.no/nyheter/article3601422.ece

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS