Skip to content

Spredning av metabolittmyten

2013 juni 17
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Om sammenhengen mellom metabolittmyten, Thomas Lundqvists metode og hasjavvenningsprogram (HAP).

RUStelefonen har som mål å være i forkant av utviklingen av nye trender innenfor rus og rusmidler, og sier om seg selv at de sitter inne med en unik spisskompetanse om rusfeltet. RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet.

I tillegg svarer de på spørsmål for Klara-Klok.no og Ung.no. Målgrupper er ungdom, pårørende og profesjonelle.

«Gravejournalist» har tidligere vært i kontakt med RUStelefonen for å informere dem om at de bruker og feiltolker enkelte forskningsrapporter, på en slik måte at «fakta» fra RUStelefonen i praksis virker som stigmatiserende skremselspropaganda. Han kontaktet dem på nytt da han så at den samme informasjonen fortsatt ligger på deres nettsider.

Han kontaktet også meg. Dette er et utdrag av hva som står på RUStelefonens sider og informasjon jeg har fått fra ham, blant annet mailer sendt til RUStelefonen.

«Gravejournalist» skriver til RUStelefonen angående deres rådgivning:
Hvilke skadevirkninger har hasj?:
«Kronisk ruspåvirkning: Dersom man har røyket jevnlig over en lengre periode, lagres det THC i fettvevet i kroppen og i viktige deler av hjernen.»

Jeg ser dere fortsatt påstår at cannabis lagres i fettvevet og gir kronisk rus. Selv om det altså på Helsedirektoratet sine websider står i klartekst at metabolittene som kan spores etter bruk ikke er aktive (og altså ikke gir noen ruspåvirkning eller annen psykoaktiv virkning).

Å fortsette å spre dette sludderet fører til økt stigmatisering av ansvarlige cannabisbrukere.

Det Jørg Mørland sier her er at cannabis brytes ned til inaktiv THC-syre. Og at denne samles i fettet og slippes løs gradvis over tid. Han sier ikke noe om at noen aktive metabolitter slippes løs over tid på tilsvarende måte. Helsedirektoratet sier i sin brosjyre om cannabis likeledes at metabolittene som lagres over tid er inaktive. Videre forstår jeg det slik at dette er tilfellet med ganske mange ting folk flest får i seg av urter og lovlige medisiner.

Artikkelen dere viser til fra Copeland er tendensiøs og innrømmer selv at det ikke er enighet om emnet. Hvordan kan dere presentere hans sleivspark som forskning?

Litt drøyt at dere forsvarer påstanden om «kronisk rus» med artikler dere ikke en gang virker å ha lest eller forstått?

Sitat Jørg Mørland «THC metaboliseres i kroppen til 11-OH-THC og videre til THC-syre, som er en inaktiv metabolitt (..) Etter et slikt inntak kan både THC og 11-OH-THC påvises i omtrent et halvt døgn, mens THC-syre kan påvises i flere døgn i plasma (..) Etter gjentatte inntak kan THC-syre i enkelte tilfeller påvises i urinen i flere uker etter siste inntak».

Sitat Helsedirektoratet: «Regelmessige brukere kan derfor ha et konstant reser­voar av cannabisstoffer i kroppen, selv om disse ikke er aktive.» (side 16)

Når jeg konfronterte dere med argumentasjonen om at Helsedirektoratet sier at metabolittene etter cannabis ikke er aktive, viste dere til følgende to artikler «NCPIC e-Zine August 2009» og «Cannabis og cannabinoider som legemidler» for å bevise at det allikevel er slik.

Har dere lest disse artiklene godt nok?

I Mørland sin artikkel «Cannabis og cannabinoider som legemidler» står det at THC brytes ned til 11-OH-THC som brytes videre ned til den inaktive metabolitten THC-syre. Etter hva jeg kjenner til skjer dette relativt raskt, altså er det bare inaktive metabolitter i kroppen innen rusen er over. Mørland bør vi vel høre mest på, bør vi ikke, han er tross alt Norges mest anerkjente farmakologiske rusforsker? Hvorfor ringer dere ham ikke og spør selv?

I den andre artikkelen, innrømmer forfatteren at det er uenighet, at forskningen ikke vet «This is an interesting area of future human research with significant implications across the board.» I tillegg viser han til ufullstendig forskning som er så gammel at det kan sås tvil om den, særlig siden den kommer fra en epoke da narkotikakrigen gjorde det vanskelig å publisere annen forskning enn den som var negativ.

Når ingen brukere opplyser om noen kronisk ruspåvirkning, men enkelte opplyser å føle seg slappere (men langt i fra alle) – og forskerne i tillegg er uenige, hvorfor fortsetter dere da å overdrive på denne måten? Særlig i lys av at cannabisbrukere (hvor flertallet er ansvarlige voksne som ikke fortjener å kriminaliseres) kan bli stemplet som permanent evneveike med en slik tilnærming?

RUStelefonen svarer:
Vi forstår det slik at det du først og fremst reagerer på er uttrykket «kronisk ruspåvirkning», som blir benyttet i den Cannabisbrosjyren vi har utarbeidet i samarbeid med Uteseksjonen i Oslo og Folkehelseinstituttets divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning. Det vi forsøker å beskrive med dette uttrykket er tilstanden til cannabisbrukere som inntar stoffet daglig, eller kanskje flere ganger om dagen.

Vi legger oss ikke opp i narkotikapolitikk, hverken når det gjelder cannabis eller andre rusmidler. Når det gjelder formuleringer om «amotivasjonssyndromet,» er den som følger:

«En har ment at det såkalte amotivasjonssyndromet skyldes bruk av cannabisstoffer. Syndromet utvikles særlig hos unge, mottakelige individer. De blir likegyldige, apatiske, får nedsatt konsentrasjonsevne, nedsatt toleranse for skuffelser, samt får uvilje mot å gi seg i kast med nye oppgaver. Det er imidlertid vanskelig å skille mellom hva som skyldes stoffbruken, og hva som skyldes miljøfaktorer, f eks. «gjengens spilleregler» for atferd og livsstil.»

Som du ser, er det uavklart om det er kausalsammenheng mellom stoffet i seg selv og «amotivasjonssyndromet.» Det er m.a.o. ikke empirisk bevist.

Formuleringen er hentet fra Folkehelseinstituttet, som jo samarbeider tett med myndighetene. Informasjonen er forøvrig ikke fra 80-tallet, men sist oppdatert 30.07. 2012, 12:41. Om du er uenig med formuleringen, bør du ta det opp med Folkehelseinstituttet.

Vi er i kontakt med tusenvis av rusbrukere i løpet av et år. Et overveldende flertall av de vi er i kontakt med føler at vi både er «objektive» og tolerante overfor deres bruk. Faktisk er mange overrasket over hvor lett det er å snakke med oss, og hvor lite fordømmende vi er. Det gjelder cannabisbruk såvel som annen rusbruk.

Hvis du har funnet steder vi er intolerante angående folks bruk av rusmidler, er du velkommen til å gi oss eksempler på det.

«Gravejournalist» svarer RUStelefonen:
I sin artikkel sier Copeland følgende:
«There are many studies going back to 1973 proving that it is, including fat biopsies of human cannabis users showing high levels of THC in their fat. There are also studies involving radioactive THC showing clearly its high concentration in fat tissue after administration to laboratory animals. The correspondent is also wrong in claiming that all of these metabolites are non-psychoactive; 11-OH-THC certainly is. This is an interesting area of future human research with significant implications across the board.»

Han viser imidlertid ikke til hvilken forskning det dreier seg om, og han nevner 11-OH-THC, som Mørland sier ikke kan påvises «et halvt døgn» etterpå. I tillegg så sier han at det må forskes mer på dette. Og han viser til reklamekampanjer mot narkotika med diskriminerende ordbruk som «dope». Skal det siste gjøre ham mer objektiv?

Hvordan dette kan presenteres som faktagrunnlag i deres informasjonsbrosjyrer og gjennomgående i deres svar påstå at cannabis gir kronisk ruspåvirkning, ja det forstår jeg simpelthen ikke.

Bare for å si litt mer om det Copeland sier: han sier at THC kan bli funnet i fettet til rotter «etter administrering». Det er kanskje ikke så rart? Rottene ble vel drept og undersøkt rett etter de hadde fått tilført cannabis, før det var brutt ned. Så viser han til forskning fra 1973 som viser at cannabisbrukere har hatt THC i fettet. Dette er fra 1973, og han viser ikke i noen av tilfellene til hvilken forskning det dreier seg om. I tillegg nevner han 11-OH-THC som Mørland sier er ute etter et halvt døgn, og sier at dette er et interessant område for fremtidig forskning (han innrømmer altså at han ikke kan vise til forskning som endelig og empirisk konkluderer med at hasj gir kronisk ruspåvirkning).

Dermed viser dere bare til utsagn, ikke til forskning, når dere svarer på spørsmålet mitt om hvorfor dere fortsetter å spre myten om kronisk ruspåvirkning fra hasj.

Og den forskningen dere faktisk viser til, fra Jørg Mørland, kan dere ikke ha lest skikkelig, for han sier jo i klartekst at hasj ikke gir kronisk ruspåvirkning, fordi den eneste metabolitten som påvises etterpå er THC-syre, som han sier er «inaktiv».

Så dere bruker altså en artikkel dere ikke har lest eller forstått ordentlig, som sier det motsatte av det dere vil påstå, og et tendensiøst sleivspark uten presise kildehenvisninger til faktisk forskning, som argument for å komme med feilinformasjon som indirekte fører til stempling av cannabisbrukere som permanent evneveike. Selv om altså både Mørland og Helsedirektoratet sier det motsatte av dere.

For det første: Copeland viser ikke i sin artikkel til hvilke konkrete forskningskilder han bruker. Han bruker ikke referanser. Kan dere finne fram disse konkrete kildene? I den grad han angir noe om dette viser han til over 40 år gammel forskning, altså forskning skapt i en periode man vet at det ble skapt en del tvilsom «forskning» som en del av propaganda mot narkotika. Jeg synes ikke dette er godt nok til at dere kan vise til det, for det er som sagt ikke noen konkrete referanser til hvilken forskning det dreier seg om. Artikkelen virker også ganske tendensiøs, og han virker å innrømme at han ikke vet med sikkerhet i siste ledd av setningen. Selv med en god porsjon velvilje klarer jeg ikke lese denne referansen som annet enn vag og lite relevant eller forskningsmessig.

For det andre: I forskningsartikkelen fra Jørg Mørland, som er norges mest respekterte farmakolog på rusfeltet, avkrefter han at metabolittene etter THC er aktive etter et halvt døgn. Han sier det som blir i kroppen er inaktiv THC-syre. Inaktiv. Fikk dere med dere det når dere leste artikkelen? Han sier at THC metaboliseres til 11-OH-THC, og at det altså etter 12 timer ikke finnes spor av dette stoffet, da det er transformert til THC-syre, som er inaktivt. Hvorfor viser dere til denne artikkelen, den sier jo det motsatte av det dere hevder?

Dere er finansiert av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet og deres fremste farmakolog sier at cannabis ikke gir langvarig rusvirkning. Hvordan kan dere fortsatt hevde dette, når forskerne på feltet i Norge sier at det er en myte?

Hvor mye kritikk skal dere få før man slutter å anse denne myten som «nyttig»? Og hvor «nyttig» er den egentlig når kritikerne hevder at den fører til diskriminering?

Jeg synes det er litt rart at dere ikke bare kan innrømme å ha gjort en faglig blemmert, og fjerne dette med «kronisk ruspåvirkning» fra materialet deres. Når dere i tillegg får tilbakemeldinger på at ansvarlige cannabisbrukere føler seg stigmatisert som permanent evneveike, og at de ikke kjenner seg igjen i påstanden om «kronisk ruspåvirkning», så synes jeg det også kunne vært en fordel å trekke påstanden på bakgrunn av diskrimineringen den fører til.

Thomas Lundqvists metode

En guide for deg som vil slutte med hasj.
Utarbeidet av: Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund, Sverige (september 1998).

En organisasjon tilsvarende Forbundet Mot Rusgift i Norge.

Ut av tåka

Ut av tåka startet opp høsten 2010 og er en del av Uteseksjonen i Oslo. Ut av tåka tilbyr hasjavvenning, og baserer seg på den svenske psykologen Thomas Lundqvists metode, hasjavvenningsprogrammet (HAP). Prosjektet er støttet økonomisk av Helsedirektoratet, gjennom Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Uteseksjonen skriver:
Vi forklarer den kroniske cannabiseffekten på kognitive evner og THC sin påvirkning på hjernen. [..] Thomas Lundqvist, som har utarbeidet HAP, anbefaler å slutte helt med cannabis. Effekten er størst hvis man får skilt ut all THC fra kroppen og den kroniske ruseffekten blir borte.

Forbundet Mot Rusgift skriver:
Programmet er basert på kognitiv terapi og fokuserer på syv sentrale kognitive evner som svekkes ved kronisk cannabisbruk. Disse syv sentrale kognitive evnene er:

Den språklige evnen
Evnen til å trekke riktige konklusjoner
Evnen til fleksibilitet i tankegangen
Evnen til å huske
Evnen til å sette sammen en helhet av enkeltdeler
Evnen til å kunne orientere seg i rommet
Evne til å bruke gestalthukommelsen – til å skape mønster og bilder av det man ser og opplever

I løpet av kurstiden gjennomgås også hvordan THC, det psykoaktive stoffet i cannabis påvirker hjernen [..] Siden hjernen stort sett består av fettvev, og THC er fettoppløselig, binder THC seg til hjernevevet for lengre tid. Dette er også bakgrunnen for at vi skiller mellom akutt rus og kronisk rus av cannabis.

Rørendal og Haugstvedt forteller at de nå jobber både med individuell hasjavvenning, bevisstgjøringssamtaler, foreldresamtaler, og at de vil gi gruppetilbud. De driver også en selverfaringsgruppe, som består av tidligere hasjbrukere, som har avsluttet bruken, en slags selvhjelpsgruppe.

Jeg tror RUStelefonen velger å legge ut den informasjonen som passer best til hasjavvenningskurset «Ut av tåka«. Ordningen finnes i flere byer, og det ser ut til at kursvirksomheten er/vil bli en del av regjeringens forslag om «alternative straffereaksjoner«.

Det vil være lettere for en person, og spesielt ungdom, å velge «hjernevask-programmet» fremfor en bot og anmerkning på rullebladet.

Om sammenhengen mellom skolerazziaer, alternative reaksjoner og ungdoms bruk av nye og ukjente stoffer.

Se også:
NPS – nye psykoaktive stoffer
Straffetrussel, hasjavvenningsprogram og NPS

Share
3 Responses leave one →
 1. april 8, 2015

  Her har dere politiets alibi i retten når de skal forsvare beslag av førerkort på grunnlag av sporadisk hasjrøyking (ikke kjøring i påvirket tilstand).
  Denne mannen stiller oppå i retten og påstår at man blir ruset på metabolitter. Det kan sammenlignes med at bilen din skulle kunne kjøres på eksos fra forbrenningen. Norge 2015. http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread310425

  • mai 21, 2015

   Om «frivillig behandling» for å få tilbake førerkort. Det å bruke cannabis er mindre alvorlig kriminalitet, men det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er veldig alvorlig!

   I 2013 skrev jeg at det økte antallet behandlinger er ikke nødvendigvis frivillige som ber om hjelp, men fordi cannabis fortsatt er forbudt i Norge er det mange som er «tatt for ulovlig bruk» som får valg mellom bot eller behandling. «Frivillig behandling» kommer også til å inkludere flere og flere som blir tatt i trafikkontroll. http://anitanyholt.no/samfunn/cannabis-grenseverdier-trafikk

   Cannabis og trafikksikkerhet: http://luhm.no/?p=5840

 2. august 13, 2013

  Jeg har fulgt opp en henvendelse som er sendt til Prof. Nutt and Colleagues. Engelsken min er ikke så veldig god, men så lenge jeg gjør meg forstått og får svar på det jeg spør om så er jeg fornøyd.

  Hello
  I`m a Norwegian blogger and drug policy activist for a peoples movement «LUHM» (legal outlets for cannabis).

  I`m contacting you because of this article that I have written about «metabolites».

  The article is about the Norwegian guvernements treatment of those who is caught by the police for posession or use of cannabis, they may choose between a fine or treatment. The treatment given by the gouvernement/muncipalities is the same as this swedish model:

  «The program is based on cognitive therapy and focuses on seven key cognitive abilities impaired by chronic cannabis use. These seven core cognitive abilities are:

  The linguistic ability
  The ability to draw correct conclusions
  The ability to be flexible in thinking
  The ability to remember
  The ability to put together a whole of parts
  The ability to orient themselves in space
  Ability to use gestalt memory – to create patterns and images of what we see and experience

  During my course is also reviewed how THC, the psychoactive substance in cannabis affects the brain [..] Since the brain are mostly fatty tissue, and THC is fat-soluble, THC binds to brain tissue for a long time. This is also the reason why we distinguish between acute intoxication and chronic intoxication of cannabis.»

  I know you have been contacted about this before:
  «In Norway, and Sweden, many government experts and agencies (like Rustelefonen, the Norwegian equivalent to Talk to Frank) are officially saying that THC and other cannabinoids are stored in fat tissue for up to a month, and around the brain for up to ten years, making cannabis users chronically drugged.»

  And have answered this:
  «I think from a glance at your email that it would be fair to call this an exaggeration that fits their agenda rather than an outright lie. Cannabis does linger in fat, and for very heavy users it does take a while after they stop before they give a negative urine test as it gradually leaves the system. But the presence of residual THC does not mean an individual is strongly impaired, this is obvious to any smoker who knows that the stoned feeling is gone after a very few hours, and since the stoned feeling is caused by THC, this indicates that not much THC is left.»

  I need something like that you have already said, to the article, but I wont sheer it before you have looked at this mail. My questions are: Do you mind if I say who has said this or do you prefer to be anonymus? Or do you want to give a more offisiell answere?

  I`m also going to refer to this, from your webpage:

  How does cannabis work as a drug in the body and brain?
  «The major psychoactive effects of cannabis are caused by THC. THC stimulates cannabinoid receptors in the brain. The brain contains naturally occurring cannabinoids (endocannabinoids) and THC acts at the same place that is meant for these chemicals. CBD is another cannabinoid in cannabis, and it seems to interact with THC, perhaps dampening down some of the more negative effects of THC. The brain’s cannabinoid system is involved in mood, pain-relief and memory, but the precise details of how cannabis affects it are unknown.»

  How addictive is cannabis?
  «Studies suggest that around 1 in 10 people who try cannabis become dependent on it at some time and about half of people who use it every day are dependent.»

  Hi
  I work for the ISCD but I’m not a doctor myself so there’s not any point quoting me. When I’m back at work in a couple of weeks I’d be able to consult with some experts in the field.

  Hi
  Thank you for answering! I recomend that the ecperts make an infotext about metabolites and update the category «How does cannabis work as a drug in the body and brain?«.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS