Skip to content

Posts tagged ‘avholdsbevegelsen’

Regjeringen sier at det er viktig at det sivile samfunn deltar i den internasjonale debatten om eventuell endring av FN-konvensjonene, men det er bekymringsfullt at de ikke vil si noe om på hvilken måte de vil tilrettelegge for den åpne og ærlige debatten som er ønsket og påkrevet. På hvilket grunnlag vil Norge gi innspill til UNGASS? Er planen å delegere bort ansvaret til avholdsbevegelsen?

RUStelefonen har som mål å være i forkant av utviklingen av nye trender innenfor rus og rusmidler, og sier om seg selv at de sitter inne med en unik spisskompetanse om rusfeltet. RUStelefonen er blitt kontaktet og forklart at de bruker og feiltolker enkelte forskningsrapporter, på en slik måte at «fakta» fra RUStelefonen i praksis virker som stigmatiserende skremselspropaganda. Om sammenhengen mellom metabolittmyten, Thomas Lundqvists metode og hasjavvenningsprogram (HAP).

Paneldebatt arrangert av Tidsskriftet Mot Rusgift i samarbeid med Norsk Tidsskriftforening. Panelet: Paul Larsson (professor Politihøgskolen), Heidi Hansen (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Nils August Andresen (Tidsskriftet Minerva), Knut T. Reinås (Forbundet/Tidsskriftet Mot Rusgift).

Kriminalpolitisk seminar: Se meg! om den nye rusmeldingen. Institutt for kriminologi og rettssosiologi 22. november 2012: «Mange stemmer er kritiske til visjonen om et narkotikafritt samfunn.»

Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund arrangerte i august en debatt med tema «Den skjulte ruskulturen». Debattpanel: Willy Pedersen, professor i sosiologi, Tore Andvig, utelivsjournalist, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør for Minerva, Jan Bøhler, nestleder i justiskomiteen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

En politiprofessor, som har studert den nordiske narkotikapolitikken og konsekvensene ved politikontroll, mener at staten bør regulere cannabismarkedet på lik linje med tobakk og alkohol. Forskeren blir kritisert av Norsk Narkotikapolitiforening, en interesseorganisasjon i politiet som har som politisk mål å opprettholde forbudsregimet.

50 år etter at Karl Evang innførte forbudet mot narkotika er det på tide å evaluere konsekvensene av forbudspolitikken.

Politiets Fellesforbund krever mer ressurser til politiet, men de store ressursene de allerede får blir misbrukt, blant annet til helikopterjakt på slitne narkomane i Oslo by.

Det er delte meninger om norsk narkotikapolitikk. Forskere og fagfolk sier at forbudet er mer skadelig enn stoffene i seg selv. Justisminister Knut Storberget mener forbudet hindrer, spesielt barn og ungdom, i å bruke stoff. Det de klarer å være enige om er at narkotika må sees i sammenheng med andre skadelige stoffer som tobakk og alkohol.

«Mot en ny narkotikapolitikk?» var temaet for debatten som ble arrangert av Det Norske Studentersamfund på Chateau Neuf i Oslo. Noen av de mest interessante spørsmålene gikk på hvorvidt man har råderett over egen kropp, og forskjellen på bruk og misbruk.