Skip to content

Legalisering og regulering: Rett og helse i narkotikapolitikken

2011 februar 12
from → Samfunn
by Anita Nyholt

31. januar arrangerte Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål det andre seminaret i møteserien «Normalisering av narkotikapolitikken?».

Temaet for vinterens andre møte er «Legalisering og regulering: Rett og helse i narkotikapolitikken».

Arbeidsgruppen hadde også en møteserie i fjor: «Grunnverdier i narkotikapolitikken”
Video fra årets og fjorårets møteserier her

Nils Christie, professor i kriminologi, er dagens ordstyrer og åpner møtet med å si at vi «det siste året har opplevd en bevegelse i argumentmengden, og perspektivene forskyves».

Christie tar opp organisert kriminalitet som et internasjonalt problem «hvor bensinen, det som driver det, er narkotikaen». Han sier «det som tas opp til diskusjon her, har relevans til det som skjer i det internasjonale maktperspektiv om disse forholdene». Og at «vårt reguleringssystem bidrar til krigen i Mexico«.

«Vi må kunne be om å få en vurdering av omkostningene, ved på den ene siden forsøkene på kontroll, og på den annen side at vi har drevet så mye av den svarte økonomien, så mye av pengene under jorden, så det har blitt et helt ustyrlig system.»

Rett og helse i narkotikapolitikken

Astrid Renland fra PION, kriminolog og redaktør for Rus&Samfunn, gir oss et innblikk i den internasjonale debatten og trender. Blant annet sier hun «at det ikke lenger bare er interesseorganisasjoner på rusfeltet som er skapt for brukerne, men at brukerne selv har begynt å samle seg og organisere seg politisk, med egne organisasjoner».

PION deltok i fjor på den internasjonale Aids-konferansen i Wien, og Renland snakker om The Vienna declaration som har til hensikt å oppnå en kunnskapsbasert narkotikapolitikk. Hun sier «forbudslinjen undergraver det hiv-forebyggende arbeid og helsefremmende tiltak», og at den politikken vi fører er full av paradokser.

«De som er motstandere av alle former for avkriminalisering bruker som argument at vi må være solidariske til de brukerne som har et stoffproblem – men vi kan se det andre veien også, at vi har en forbudslinje som er med på understøtte kontrollregimer og brutalitet mot narkotikamisbrukere.»

Normalisering av cannabis og konsekvenser for regulering av narkotika

Sveinung Sandberg, postdoktor ved UiO, innleder den delen av møtet som har «Legalisering og regulering» som tema. Han snakker om boka Cannabiskultur, som han skrev sammen med professor Willy Pedersen, og utga i fjor.

Sandberg forteller om hvordan de gikk frem for å samle inn bakgrunnsmateriale til boka, og tar opp noe av det de har funnet gjennom studiene.

Han sier at «det er vanskelig å se på kulturen uten å sette det inn i den tidsepoken det ble innført, på 60-70-tallet. Hadde stoffet blitt introdusert på en annen tid og for en annen gruppe, ville de symbolske ritualene og kulturen vært annerledes.»

«Hasjrøykernes dilemma er at for å få tak i det de synes er bra, så må de inn i de kriminelles sfære.»
Sandberg mener den beste løsningen på dette problemet er å tillate hjemmedyrking av cannabis. Det vil ta noe av markedet bort fra de kriminelle gjengene, og de som ikke ønsker kontakt med kriminelle nettverk kan få slippe dette.

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre, sier at «de har vært tilhengere av å legalisere cannabis i ett par år, men ikke frontet det så mye utad, og heller ikke fått med moderpartiet i særlig stor grad».

Han mener at dette skyldes at hvis man samtidig skal gå inn for andre tunge og viktige helsesaker, feks LAR, heroinassistert behandling og skadereduksjon, så blir man ikke tatt seriøst hvis man også tar til orde for å legalisere cannabis (helt eller delvis), fordi det oppfattes som ukonsekvent handling.

Han legger til at «hvis man først tar en skikkelig debatt om legalisering, så vil den som er for legalisering vinne debatten, fordi argumentene er gode» – men det man ofte blir møtt med er «hvorfor er dette viktig? Hvorfor skal vi åpne for enda et rusmiddel?»

Sandberg svarer at forslaget fra Stoltenbergutvalget ikke er et forslag om legalisering, men et signal til politiet at de ikke skal bruke ressurser på brukere og smådyrkere. Som svar på hvorfor det er viktig å legalisere, trekker han frem at de kriminelle gjengene i dag får mye av pengene sine fra salg, og at det vil være en av hovedgrunnene for å legalisere.

Willy Pedersen, professor ved UiO, får ordet og legger til at «det er en velkjent sak at vår statsminister har brukt cannabis – ville han eller noen annen fremtredende leder, fått de mulighetene de har fått, om de hadde blitt tatt? Er det riktig at et stoff som omtrent 1 million nordmenn har prøvd, skal linkes opp mot strafferettsystemet? Det er en investering i straff som kan virke ganske meningsløs».

Pedersen trekker også frem at vi har en ordning som virker slik at «den dagen dealeren ikke har hasj, så kan man få tilbud om andre, farligere stoffer». Han setter dette opp i mot det nederlandske coffeeshop-systemet hvor de bare selger cannabis, og du ikke får tilbud om opiater, og mener det er et viktig argument for legalisering.

Det åpnes for spørsmål fra publikum.
Birger Schroll, lege, svarer bekreftende på spørsmål om at de som er disponert for depresjon og psykoser kan få dette utløst av cannabis, men påpeker at tilfellene av «hasjpsykose» ofte er knyttet til uansvarlig bruk.

Arild Knutsen, fra Foreningen for human narkotikapolitikk, følger opp og forklarer: «Man sier ofte at hasj fører til psykose og angst. Men hvis vi ser tilbake på forbudstiden for alkohol, da man omtrent bare fikk tak i sprit; Hvis alle som drikker alkohol bare drikker sprit, så blir alle som drikker alkohol veldig aggressive, mister minnet og blir fullstendig gale. Men så blir det legalisert og da får vi øl – i forskjellige styrkegrader, vin og sterkvin, altså forskjellige typer rus av den samme substansen. Det gjelder for opiumsbaserte midler – de har forskjellige funksjoner. Og det gjelder også for cannabis. De som i dag blir engstelige av å røyke hasj, kan i et legalt system finne den marihuanatypen som virker for dem. Og det kan virke depresjons- og angstdempende.» Han avslutter møtet med å si «Det største offeret for kriminalisering er sannheten om substansene – sannheten om hva bruken fører til».

Share
4 Responses leave one →
 1. Daniel permalink
  februar 26, 2011

  Legaliser! 🙂 stand up for your rights!

 2. februar 23, 2011

  Takk for god dokumentasjon, nok en gang!

  Flott at det finnes folk som tar seg tid til å referere fra viktige hendelser som dette.
  Keep up the good work

 3. Kristoffer permalink
  februar 14, 2011

  Vi som er i fast jobb, har et fornuftig sosialt liv, men som også liker å ta seg et blås en fredag i ny og ne er dritlei av å gjemme oss! Legaliser!

 4. Stig Willy Pedersen permalink
  februar 13, 2011

  Meget bra Anita. Setter stor pris på arbeidet ditt innenfor dette teamaet. Mvh. Stig

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS