Skip to content

Signaleffekten og politisk ansvarsfraskrivelse

2012 november 24
from → Samfunn
by Anita Nyholt

22. november arrangerte Bærum AUF en debatt på Sandvika videregående skole.

Debattpanel:
Thomas Breen, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet
Arne Johannessen, styreleder i Actis
Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre
Ole Røgeberg, seniorforsker ved Frischsenteret
Arild Knutsen, leder i foreningen for human narkotikapolitikk
 

Khamshajiny Gunaratnam (tidligere leder i Oslo AUF) holdt en kort innledning om AUFs ruspolitikk.
 

Thomas Breen, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet forklarte at han er mot straff, men for straffetrussel.

«Det å selge, importere, smugle og berike seg på andre, altså være proff langer, det skal i all uoverskuelig fremtid være straffbart. Men vi må tørre å ta en debatt i forhold til de som blir tatt med en brukerdose i lomma om den fortjener straff.

Vi har muligheten til å ha en hjemmel som sier at man kan ha tisseprøver som kontrollmekanisme. Hvis man avkriminaliserer så har man ikke det tvangsmiddelet.»

Ståle Nygård spør fra salen:
«Hvis jeg forsto deg rett så sa du at du er i mot at mennesker skal straffes for bruk og besittelse av brukerdoser. Hvordan har du tenkt at det skal foregå uten å fjerne straffetrusselen?»

Thomas Breen:
«Det er viktigere for meg å diskutere hvordan vi praktiserer et forbud, og der har vi jo på en rekke områder i samfunnet ganske regulerte forskrifter på hvordan politiet skal opptre på forskjellige straffeforbud. Det er ikke nødvendigvis det ene eller det andre, det går an å ha en mellomting.»

Ståle Nygård:
«Du er mot straff, men for straffetrussel?»

Thomas Breen:
«Ja, det er nok den prinsipielle tilnærmingen.»


Sveinung Rotevatn, Unge Venstre:
«Det er veldig vanskelig for mange politikere å si at du er for avkriminalisering, for det er stemplende, fordi da tenker folk at du er for fri flyt av det ene og det andre, og vil alle vondt. Selv om en ikke mener det, men prinsippet bak, og kanskje egentlig ville stått for det om en kunne.

Grunnen til at man bør gjøre det er ikke bare prinsipiell, men for å snu hele tankegangen, ikke litt og litt, men ganske brått.

Det å kriminalisere noe er dessverre en politisk ansvarsfraskrivelse, fordi da er det ikke politikerne som blir stilt til veggs hvis noe ikke fungerer, i samme grad som ellers. Da er det forbudt det du gjør og det er en politisak. Og da er det ikke samme press på politikerne til å komme med et godt helsetilbud.»

«Hvorfor snakke om signaleffekten av kriminaliseringen når vi vet den er tilnærmet lik null i forhold til bruk?»

«Hvorfor ikke være ærlig, og si man er for avkriminalisering når man er mot straff for bruk og besittelse?»

Rotevatn viste også til at norske soldater har mistet livet i Afghanistan grunnet landminer finansiert av den illegale opium/heroin-industrien Norge mater med sin narkotikapolitikk.  


 

Store norske leksikon:
“Det finnes en rekke organisasjoner som arbeider for avholdssaken.
Disse er organisert under paraplyorganisasjonen Actis sammen med andre organisasjoner som arbeider med forebygging, behandling og ettervern innen rusfeltet. Da Actis ble opprettet i 2003, ble Avholdsfolkets Landsråd, som før var paraplyorganisasjonen, nedlagt.”

Hele spillelisten fra paneldebatten på YouTube

Share
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS