Skip to content

Valgkamp om gjengkriminalitet

2019 april 3
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Politisk kvarter på NRK
Fikk skikkelig flashback til kommunevalget i 2011 da jeg så Politisk kvarter i dag. Akkurat det samme som jeg skrev om den gangen da Høyre og SV kappes om å rope høyest etter mer politi og vektere som skulle fjerne hasjsalget ved å sende utenlandske gateselgere raskere ut av landet.

I dag er det Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som kjemper om hvem som er tøffest mot gjenger som selger hasj – ikke alle gjenger selvsagt, men de fra østkanten. De som har andre generasjons innvandrere sa de på Politisk kvarter. Ikke Hells Angels, for de har flyttet til Bærum, tror jeg det var politiet som sa for en stund siden. De er fredet. Det ville ikke gitt noen ekstra valgstemmer å gå etter dem.

Som flesk på debatten viste NRK et klipp med anonymiserte foreldre som fortalte at utenlandske ungdommer fra østkanten hadde kommet til dem på vestkanten og truet sønnen deres til å betale dem penger. Det kom ikke frem hvorfor de gjorde det, men det høres veldig ut som torpedoer som krever inn gjeld. Det er likt for alle gjenger, det er aldri noe hyggelig og en god grunn til hvorfor salget må inn i lovlige og regulerte former. Men det gir nok ikke like mange valgstemmer som den strategien de har valgt, så de vil nok hale det ut så lenge som mulig.

Det er samme strategi som Trumps. Det handler ikke om å redusere kriminalitet og vold, men å få valgstemmer. Denne artikkelen som er skrevet av en amerikansk professor oppsummerer det ganske bra. Og som sagt, det er det samme som skjer her.

Share
2 Responses leave one →
 1. november 6, 2019

  Ståle Nygård skriver i et debattinnlegg hos Aftenposten at gjengkriminalitetsutviklingen i Oslo er en villet politikk, som kunne vært unngått. Han har ikke tillit til politikere som sier de er svært bekymret for gjeng- og ungdomskriminalitet i Oslo, men som ikke vil snakke fornuftig om hasjpolitikk.

  https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/EWXLlK/gjengkriminalitetsutviklingen-i-oslo-er-en-villet-politikk-den-kunne-vaert-unngaatt-staale-nygaard

  Jeg er helt enig med ham. At sammenhengen ignoreres skaper politikerforakt. Politikken henger ikke på greip, og politikerne må ta denne debatten på lik linje med andre politikkområder.

 2. mai 6, 2019

  Jeg synes det er bra at Torstein Ulserød, jurist i Civita, skriver om dette. For jeg har kritisert akkurat det samme selv: «For bare et par måneder siden behandlet Stortingets justiskomité en rekke forslag fra Arbeiderpartiet til tiltak mot gjengkriminalitet. Mange av Frp-utvalgets forslag ligner mye på det Ap foreslo. [] Samlet sett er det ikke akkurat et hav av forskjell i tankegang. [] Men ingen aviser skrev harmdirrende ledere om at dette viser Aps kynisme når det nærmer seg valg.» https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/4qRPRG/frp-har-foreslaatt-noe-droeyt-igjen

  Jeg tror flere begynner å bli oppmerksom på det, men folk må jo tørre å si ifra selv om det kommer fra ens eget parti/side. Og dessuten holder det ikke bare med debatt om det som står i artikkelen – ja, de fleste som følger meg vet nok hva jeg skal si – det er mangelen på lovlige utsalgssteder for cannabis som gjør at det blir foreslått sånne forferdelige ting, mens de forbudsskapte problemene bare blir større. Og det taper vi alle sammen på, uansett hvilket part/side man tilhører eller heier på.

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10156066522642461
  https://www.facebook.com/torstein.ulserod/posts/10161502320790447

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS