Skip to content

Latin-Amerika krever endring av FN-avtalene for narkotika

2012 oktober 25
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Colombia, Guatemala og Mexico har samlet fremmet forslag i FN om en reforhandling av FN-avtalene for narkotika fra 1961, og ber om internasjonal støtte. 

Norges rolle i fredsforhandlingene for Latin-Amerika.
NRK 18. oktober 2012:

«Colombianske myndigheter og FARC-geriljaen holdt i dag en historisk felles pressekonferanse utenfor Oslo. De to partene har vært bitre fiender og kriget mot hverandre i snart 50 år. I dag startet de offisielt fredsforhandlinger.

Kampen om rettigheter til jorda for fattige bønder er et av de viktigste temaene i fredsforhandlingene.

For første gang på 10 år skal FARC og myndighetene møtes offisielt for å prøve å få en slutt på den 50 år lange krigen. Over 4 millioner colombianere er flyktninger i eget land som følge av krigen.»

Humberto de la Calle, leder for regjeringsdelegasjonen sier på NRK:
«Dette er et håpets øyeblikk. Dette er ikke et naivt håp. Vi vet at vanskene er enorme.»

Ivan Marquez, leder for FARC-geriljaens delegasjon:
«Vår visjon er å sette utviklingen av et helhetlig jordbruk på dagsordenen. Dette vil bidra til å dempe en sentral del av konflikten.»

Ifølge avisen Reforma ble det registret 12.539 narkotikarelaterte drap i Mexico i fjor, en økning på 6,3 prosent fra året før.

50.000 er drept siden 2006. Myndighetene har blant annet dokumentert en økning fra 136 drepte barn i staten Chihuahua i 2008, til 386 i 2010.

Redd Barna:
«Av de rundt 50 000 sivile som har blitt drept i narkokrigen i Mexico, er 4000 barn. 3700 barn er blitt foreldreløse og rundt 400 er rekruttert til narkobandene. Dette er høyere tapstall for sivile enn i land som Afghanistan og Irak.»

 

For hvert kilo stoff politiet beslaglegger i Norge blir ett kilo mer produsert et annet sted i verden.

Mexican drug cartels  

NRKs programleder spør «hvorfor forhandlingene er her i Norge?»

NRKs utsendte reporter tar spørsmålet videre og spør Dag Nylander:
«Norge og Cuba er tilretteleggere for denne fredsprosessen, og du har sittet sammen med partene på Cuba i nesten seks måneder, i innledende samtaler. Hvorfor er det viktig for Norge å spille en rolle i disse forhandlingene?»

Dag Nylander, spesialutsending for Norge svarer:
«Det er riktig at Norge sammen med Cuba har blitt spurt av partene om å bidra til å legge til rette for samtaler mellom den Colombianske regjering og FARC, for å finne en løsning på den væpnede konflikten i landet. Når partene spurte så mente vi det var riktig å svare ja. Norge har jobbet med Colombia i mange tiår, og har knyttet gode kontakter i mange miljøer, og følte derfor at det var mulig for oss å komme med bidrag som ville hjelpe partene fremover.»  

1. oktober 2012
Joint declaration of Colombia, Guatemala and Mexico concerning UN revision on drug policy.

The governments of Colombia, Guatemala and Mexico, are convinced that transnational organized crime and in particular the violence it generates when carrying out their criminal activities, present a serious problem that compromises the development, security and democratic coexistence of all nations, and that the United Nations must urgently address this issue.

We believe that these results should culminate in an international conference to allow the necessary decisions in order to achieve more effective strategies and tools with which the global community faces the challenge of drugs and their consequences.

Vi erklærer:
1. At bruk av illegale rusmidler er et kraftig incitament for aktivitetene til kriminelle organisasjoner i alle verdens regioner.

2. At til tross for innsatsen til det internasjonale samfunnet over flere tiår, fortsetter bruken av disse stoffene å øke globalt, og genererer betydelige inntekter for kriminelle organisasjoner over hele verden.

3. At det enorme omfanget av økonomiske ressurser fører til at grenseoverskridende, kriminelle organisasjoner er i stand til å trenge inn i og korrumpere amerikanske institusjoner.

4. At det er svært viktig å iverksette effektive tiltak for å hindre den ulovlige strømmen av våpen til kriminelle organisasjoner.

5. Så lenge strømmen av inntekter fra narkotika og våpen til kriminelle organisasjoner ikke stoppes, vil de fortsette å true våre samfunn og myndigheter.

6. Følgelig haster det å revidere tilnærmingen som vedlikeholdes av det internasjonale samfunnet vedrørende narkotika for å stoppe strømmen av penger fra illegale narkotikamarkedet.

7. At denne revisjonen bør gjennomføres med soliditet og ansvarlighet, på et vitenskapelig grunnlag, for å etablere effektiv offentlig politikk på dette området.

8. At landene må intensivere arbeidet med å ytterligere styrke institusjonene og politikken i hvert enkelt land med hensyn til straff og forebygging av kriminalitet, til sine sosiale programmer innen utdanning, helse, fritid og arbeid, samt forebygging og behandling av avhengighet for å bevare samfunnet.

9. At stater bør støtte sin forpliktelse til å bekjempe transnasjonale kriminelle grupper med besluttsomhet og i henhold til prinsippet om felles og differensiert ansvar gjennom mekanismer for internasjonalt samarbeid.

10. At FN bør utøve det lederskap, som det er gitt i sitt mandat, i dette arbeidet og reflektere dypt for å analysere alle tilgjengelige alternativer, herunder regulatoriske eller markedstiltak, for å etablere et nytt paradigme som hindrer flyten av ressurser til organiserte kriminelle organisasjoner.

11. I denne forbindelse inviterer regjeringene i Colombia, Guatemala og Mexico medlemsstatene i FN til å snarest gjennomføre en høringsprosess som tar oppgjør med styrke og svakheter i dagens politikk som tillater volden som genereres av produksjonen, handelen og forbruket av narkotika i verden.

Guatemala News Se også: Count the costs  

Jan Egeland, NUPI:
«Teller vi døde i kampen rundt narkotikamilliardene, har Mexico de siste årene vært åsted for en av verdens tre største kriger.[..] Narkotikaindustrien er en av de viktigste kildene til fortsatt krig – til at kriger trekker ut i tid.»

Røde Kors, 20.3.12:
«Kriminalisering stopper ikke folk fra å ta narkotika.»

Global Commission on Drug Policy:
«Som ansvarlig for befolkningens sikkerhet og helse, må dere stoppe kriminalisering av narkotikabruk.»

«Regjeringer må oppmuntres til å eksperimentere med modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet.»

 

Se også:
Mexico og den blodige krigen mot narkotika
Endring av FN-konvensjonene for narkotika
Norges arbeid frem mot UNGASS 2016

Share
24 Responses leave one →
 1. september 19, 2014

  “Verden trenger å diskutere nye tilnærminger”
  The Organization of American States (OAS) «Forty-sixth Special Session of the General Assembly» startet i dag i Guatemala.

  Michael McDonald skriver for Bloomberg News 19. september 2014:
  Latin American governments traditionally allied with the U.S. on anti-drug efforts are increasingly divided ahead of a regional summit as countries from Costa Rica to Colombia seek a debate over legalization.

  Officials from the 35 members of the Organization of American States are meeting in Guatemala City today in a special session called a year ago to address counter-narcotics policies. Uruguay last year made sales of marijuana legal and leaders or former leaders in Mexico, Brazil, Guatemala, Ecuador and Belize have said legalization should be debated.

  Ecuador President Rafael Correa said during a visit to Guatemala last month. «The strategy against drugs has been a disaster. Things are being discussed now that used to be taboo.»

  In a report published this month, Colombia President Juan Manuel Santos, who once led security operations supported by the U.S.-funded «Plan Colombia» counter-narcotics program, called for a fresh debate over how to fight illegal drugs.

  «The world needs to discuss new approaches», he wrote in the report by the Global Commission on Drug Policy, whose members include former Brazilian President Fernando Henrique Cardoso and former United Nations Secretary-General Kofi Annan. «If that means legalizing, and the world thinks that’s the solution, I will welcome it.»

  Costa Rican president Luis Guillermo Solis in June called for a debate on legalization, adding that «it’s not an issue we can solve right now.» Former Mexico President Vicente Fox has called the current approach toward illegal drugs «useless» and a «total failure». http://www.bloomberg.com/news/2014-09-19/drug-war-debate-divides-latin-america-u-s-at-oas-summit.html

  Fra The Forty-sixth Special Session of the General Assembly – Guatemala, 19. september 2014: «The Declaration of Antigua Guatemala orders the commencement of a consultation process on the matters raised by the Declaration, the open debate within the plenary, the resolutions and mandates adopted by that regular session, and the Report on the Drug Problem in the Americas.» http://www.oas.org/consejo/GENERAL%20ASSEMBLY/46SGA.asp

  «Uruguay has enacted a law that creates a regulated market for cannabis. The design of that regulated market acknowledges the public health approach championed in the OAS report and also the need for a preventive approach toward violence and illicit trafficking.»

  Report of the Secretary General on Follow-up to the Declaration of Antigua Guatemala special session of the General Assembly of the Organization of American States Guatemala City September 19, 2014: http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=AG/doc.%20%20(XLVI-E/14)&classNum=7&lang=e

  Se «Endring av FN-konvensjonene for narkotika», også i kommentarfeltet, for mer informasjon om OASs rapporter: http://luhm.no/?p=1707

  Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av. I 2016 skal FN ta stilling til om konvensjonene skal endres.

  Norge bør stille seg solidariske med de land som forbudspolitikken rammer hardest og si ja til endring av konvensjonene, slik at de land som ønsker det lovlig kan produsere, eksportere, importere og selge cannabis. http://anitanyholt.no/samfunn/ungass-2016

 2. mars 15, 2014

  Ian Dunt, redaktør for Politics.co.uk:
  “Russia has replaced America as the world’s drugs policeman. As the West and Latin America gradually submit to the logic of drug law reform, the hardcore rump of anti-drugs states, mostly from Asia and the Middle East, are likely to become even more vociferous in their opposition.

  Russia is their leader, a new world policeman for the 21st Century. There is no reason to believe it will be more successful in this endeavour than America before it.” http://www.politics.co.uk/blogs/2014/03/14/russia-has-replaced-america-as-the-world-s-drugs-policeman

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151832812687461

 3. mars 15, 2014

  NTB: “Verdens kamp mot narkotika er rammet av en rekke tilbakeslag, melder FNs sjef for narkotikabekjempelse. Både konferansens deltakere og eksperter er uenige om hvordan problemene best kan takles. Blant annet er det flere som går inn for at lettere stoffer som hasj og marihuana legaliseres slik at markedet for kriminelle bander undergraves.”

  Meldingen fra NTB er bla. publisert hos Klassekampen: http://www.klassekampen.no/article/20140314/NTBU/16593955

 4. mars 8, 2014

  Den illegale handelen med narkotika bidrar til kvinnedrap i Mellom-Amerika. 50-100 000 mennesker er drept i «krigen mot narkotika» bare i Mexico de siste årene.

  Redd Barna skrev i 2011: «Både voksne og barn er fanget i kampen mellom de ulike narkokartellene, og myndighetenes kamp for å nøytralisere dem, etter at meksikanske myndigheter gikk til aksjon for å få stoppet den organiserte kriminelle virksomheten.»

  Cannabis blir i liten grad illegalt importert fra Mellom-Amerika til Norge, det meste av hasjen som smugles hit kommer fra Marokko.

  New York Times meldte i 2012 at «krigen mot narkotika», myndighetenes forsøk på å bekjempe organisert kriminalitet, nå også gjelder Afrika.

  Det at myndighetene går inn med våpen for å bekjempe kriminaliteten er fordi de ikke kan la organisert kriminelle organisasjoner bli rikere og sterkere enn staten, for da overtar de all makt. Lignende det man så mellom myndighetene/mafia under alkoholforbudet.

  Tilbakemeldinger om utviklingen viser at myndighetene er i ferd med å tape krigen i Mellom-Amerika.

  New York Times skriver: «The effort in Africa is still at the beginning stages. But the problems there are the same – and growing.»

  Colombia, Guatemala og Mexico har samlet fremmet forslag i FN om en reforhandling av FN-avtalen fra 1961, og ber om internasjonal støtte for å få en slutt på krigen – et evigvarende blodbad der befolkningen slaktes ned i titusentall og nasjoner nærmest legges i grus.

  Norge har ett ansvar både i forhold til Mellom-Amerika og Afrika.

  Vi kan starte med å fjerne straffetrussel for privat bruk og besittelse for å vise at vi ser at kontrollkostnadene (krig og drap) er høyere enn brukskostnadene (mindre skadelig enn alkohol), mens vi diskuterer på hvilken måte vi skal selge cannabis som en lovlig vare i Norge.

  Det vil sende et tydelig signal om at vi støtter Mellom-Amerikas forslag i FN om å endre det internasjonale avtaleverket.

  Folkeaksjonen LUHM mener at måten å utkonkurrere den organiserte kriminaliteten for cannabis er ved å lovliggjøre og regulere det i dag illegale markedet med lovlige utsalgssteder med aldersgrense, slik vi har gjort med alkohol.

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/638774842861928

 5. februar 1, 2014

  Forskning.no skriver om OAS-rapporten, som blir diskutert i FN: http://www.forskning.no/artikler/2014/januar/380052

  Postet som kommentar tidligere, men gjentar:

  Human Rights Watch 4. juni 2013:
  “National drug control policies that impose criminal penalties for personal drug use undermine basic human rights. To deter harmful drug use, governments should rely instead on non-penal regulatory and public health policies.

  Governments should also take steps to reduce the human rights costs of current drug production and distribution policies.

  Among the steps should be reforming law enforcement practices and exploring alternatives for legal regulation that would reduce the power of violent criminal groups.”

  Human Rights Watch sa dette i forbindelse med:
  The 43rd General Assembly of the Organization of American States (OAS), taking place in Antigua, Guatemala from June 4 to 6, 2013. http://www.hrw.org/news/2013/06/04/americas-decriminalize-personal-use-drugs

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151832812687461

 6. januar 29, 2014

  Siste nytt fra FN om endring av det internasjonale lovverket:

  «Er de tre narkotikakonvensjonene fortsatt hjørnesteinen i verdens narkotikakontrollsystem?

  FNs medlemsland er nå i ferd med å utforme en forent ministererklæring for det kommende toppmøtets gjennomgang av verdens tilbakemeldinger om narkotika – til narkotikakommisjonens møte i mars.

  På det siste intersesjonsmøtet kom det fortvilte varianter av «vi har allerede gjort dette … denne teksten i den politiske erklæringen diskuterte vi i fjor … dette avsnittet er allerede avgjort ved konsensus.»

  En årsak til gjennomgangen av tidligere avtalt utforming av tekst var fordi nye delegater var til stede på møtet, fordi medlemskap i CND endres årlig. Det er interessant at Venezuela og Argentina var blant de mest høylytte delegasjonene fra Latin-Amerika, selv om de offisielt ikke er blant de 53 medlemmene av CND – har de rett til å delta som «states parties» til den internasjonale narkotikakonvensjonen.

  Etter flere intersesjonsmøter i 2013, hvor en litt annen gruppe av delegater har debattert omstridte punkter i forslaget til den forente ministererklæringen, har mange representanter uttrykte vantro over at de skulle gjøre alt på nytt, og komme til en ny enighet med nye kolleger. Dette er en episk innsats gitt de ulike politiske blokker og ideologiske splittelse, noe som gjorde oppgaven for den nye styreformann – Ambassador Khaled Abdel-Rhaman Shamaa fra Egypt – svært utfordrende. Ordstyreren gjorde en god jobb i en vanskelig situasjon, diskusjonen inneholdt vittigheter og ironiske observasjoner.

  Delegatene fikk bare gått igjennom 16 avsnitt (avtale om rundt halvparten av disse) av utkastet med 42 punkter (med underpunkter lagt til i løpet av fjorårets møter).

  Venezuela og Guatemala, hvis representanter dominerte diskusjonene, kommenterte konsekvent lengden og gjentakelsene i erklæringen, som er uutholdelig lesing på engelsk og enda verre for de som ikke har engelsk som morsmål. De ønsket å slette hele avsnitt eller å forkorte teksten for å gjøre den mer konsis. Den venezuelanske delegaten, som grep inn på nesten alle punktene, understreket at «problemet har endret seg», og foreslo en rekke nye språklige utforminger (siden den opprinnelige teksten, basert på 2009 Politisk erklæringen om narkotika, var «utdatert» og «utilstrekkelig for arbeid med de moderne problemer»).

  Tidlig i forhandlingene, utfordret hun den avtalte utformingen av teksten, som beskriver den internasjonale narkotikakonvensjonen som «hjørnestein» av narkotikakontrollsystemet, og foreslo i stedet å bruke ordet «rammeverk». Dette kan virke som en liten endring – men det åpnet opp for en lang debatt som tillot medlemslandene å komme med meninger for behovet for enten endring eller forsterkning av det eksisterende systemet. Denne debatten symboliserte de ideologiske skillelinjene i rommet.

  Land som ønsker å beholde «hjørnesteinen» – og dermed maksimere betydningen av de internasjonale narkotikakonvensjonene – var Frankrike, Canada, Russland, Storbritannia og Kina. For Venezuela (og andre, for eksempel Uruguay) innebærer ordet «rammeverk» større fleksibilitet, samtidig som de også anerkjenner betydningen av andre relevante konvensjoner og traktater (inkludert de for menneskerettigheter og folkehelse).

  På et tidspunkt kommenterte ambassadør Shamaa at han følte det «som han deltok på et litterært samfunnsmøte», når den ene delegaten etter den andre drøftet etymologi og definisjoner av ordene hjørnestein og rammeverk på sine egne språk – med Marokko som pekte på at det ikke er synonymt på arabisk, og Guatemala som henviste til strukturen i Maya-templer. Til slutt kom representanten fra Egypt opp med «foundation» som et kompromiss, etter at han hadde sjekket de arabiske oversettelsene. Saken ble til slutt lagt på hyllen frem til et senere møte.

  Selv om denne tilsynelatende endeløse diskusjonen over ord og uttrykk kan være utmattende for mange nære CND observatører, avslører det den sanne politiske debatten. Den forsiktige forhandling om ord og uttrykk understreker viktigheten av selve prosessen til medlemslandene, inkludert hvordan å finne enighet om et politisk ladet tema innenfor det ideologisk mangfoldig transnasjonale samfunnet.»

  Oversatt (med google translate) fra:
  http://idpc.net/blog/2014/01/are-the-three-drug-conventions-still-the-cornerstone-of-the-world-drug-control-system

  Se også:
  «FNs generalforsamling om narkotika vil bli holdt i New York i 2016, der myndighetene vil ha mulighet til å vurdere den internasjonale narkotikakontrollpolitikken.»
  http://idpc.net/blog/2013/12/disagreement-over-meaningful-involvement-of-civil-society-at-eu-drug-meeting

  LUHM:
  Norge er ikke nevnt.
  Vi vet fortsatt ikke hvem som representerter Norge.

  Det positive er at Norge iallefall ikke er nevnt sammen med Frankrike, Canada, Russland, Storbritannia og Kina, som ønsker å opprettholde den gamle konvensjonen og forbudspolitikken.

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151832812687461

 7. desember 12, 2013

  VG: «Uruguays legalisering av produksjon og salg av marihuana krenker folkeretten, mener FN-organet som overvåker internasjonale traktater om narkotika.» http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10141108

  Latin-Amerika krever endring av FN-avtalen for å regulere markedet og stoppe krigen mot narkotika. Flere og flere land innrapporterer til FN om uheldige konsekvenser ved krigen mot narkotika.I 2016 skal FN ta stilling til om konvensjonene skal endres, på bakgrunn av de problemene som nå blir innrapportert. Det er derfor viktig at alle land innrapporterer negative konsekvenser ved forbudspolitikken frem til 2016. Prosessen må sees i sammenheng med hva som skjer i USA, Mexico, Uruguay og flere andre steder. http://luhm.no/?p=1707

  International Narcotics Control Board tilhører FN. Det er helt naturlig at FN gir en respons på det som har skjedd i Uruguay (på samme måte som de offisielt klaget da Colorado og Washington legaliserte innenfor sine delstater i USA), det ville vært mer rart om de ikke hadde gitt lyd fra seg. http://incb.org/documents/Publications/PressRelease/PR2013/press_release_111213.pdf

  FN er fortsatt bundet av den internasjonale avtalen, selv om Uruguay har sagt at de ikke ønsker å rette seg etter det lenger.

  INCB er rette instans for å gi tilbakemelding fra FN, og det har de gjort ut i fra mandatet de har.

  Article 9 of the Single Convention provides that the Board shall endeavour to:
  – Limit the cultivation, production, manufacture and use of drugs to an adequate amount required for medical and scientific purposes;
  – Ensure their availability for such purposes; and
  – Prevent illicit cultivation, production and manufacture of, and illicit trafficking in and use of, drugs.

  Det er viktig å merke seg at Global Commission on Drug Policy
  nevner INCB i sin liste over prioriterte punkter:

  9. Oppfordre folkehelsens organer innen FN-systemet om å fremme respons på narkotikabruk og relaterte skader og for å fremme evidensbaserte tiltak. Andre organer, inkludert International Narcotics Control Board, bør underlegges uavhengig ekstern gjennomgang for å sikre at politikken de fremmer ikke forverrer samfunnets helse og sikkerhet. http://anitanyholt.no/samfunn/gcdp

 8. oktober 3, 2013

  International Centre for Science in Drug Policy:
  New research shows war on drugs has failed to reduce supply of and access to illegal drugs internationally

  September 30, 2013 – A new study published in the British Medical Journal Open finds that the prices of illegal drugs have generally declined while their purity has increased over the past twenty years, raising questions about the effectiveness of international law enforcement efforts to reduce drug supply. Researchers from the International Centre for Science in Drug Policy reviewed two decades of global drug surveillance data, finding that the supply of major illegal drugs has increased, as measured through a decline in the price, while there has been a corresponding general increase in the purity of illegal drugs.

  The study found that:

  – With the exception of powder cocaine, the purity and/or potency of illegal drugs in the U.S. generally increased during the study period.
  – The price of illegal drugs, with few exceptions, generally decreased globally.
  – Seizures of cannabis, cocaine, and opiates generally increased in major drug production regions and major domestic markets.

  Reactions from the international community:
  http://www.icsdp.org/media/press_releases/pressrelease-supplyreduction.aspx

  “In response to a study like this, policymakers often say ‘drugs are harmful so they must be kept illegal’. What they fail to consider is, as this and other research suggests, that drugs are more harmful – to society, individuals, and the taxpayer – precisely because they are illegal. Some European countries have taken steps to decriminalize various drugs, and these types of policies should be explored in Latin and North America as well.”
  – Fernando Henrique Cardoso, former President of Brazil and Chair of the Global Commission on Drug Policy (Brazil)

  “The punitive prohibitionist approach to global drug control has proven remarkably costly, ineffective and counter-productive. It has generated extraordinary levels of violence, crime and corruption while failing entirely to reduce the availability and use of psychoactive drugs. Fortunately a growing number of governments now recognize that drug policies grounded in science, health and human rights can produce better results, at lower cost, than persisting with futile prohibitionist efforts.”
  – Ethan Nadelmann, Director, Drug Policy Alliance (United States)

  The temporal relationship between drug supply indicators: an audit of international government surveillance systems: http://www.icsdp.org/Libraries/doc1/All_Website_Full_Study.sflb.ashx

 9. september 27, 2013

  Guatemalan President Otto Pérez Molina just used his speech at the United Nations General Assembly to call for major drug policy reform. He specifically praised the citizens of Colorado and Washington for voting to legalize marijuana, and President Obama for his decision to allow the states to move forward. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151939928374245

  The “war on drugs” has not been won, Colombian President Juan Manuel Santos told the United Nations on Tuesday, exhorting the world body to add teeth to a special session on drugs in 2016. http://www.nytimes.com/reuters/2013/09/24/world/americas/24reuters-un-assembly-colombia.html

  Colombian President Juan Manuel Santos told the United Nations yesterday that the war on drugs has failed, and that governments and the UN need to discuss more effective drug policy alternatives. Drug policy reform will be a major focus at the UN General Assembly this week, with at least four heads of state expected to call for major global drug policy reform.

  Drug Policy Alliance skriver:
  Santos also said we need policies free from ideology and politics, and that the OAS report [which considers marijuana legalization and outright recommends decriminalization] should guide the UN’s future discussions. President Laura Chinchilla of Costa Rica echoed Santos saying that the war on drugs has failed, and that we need new strategies based on health, human rights and harm reduction. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151937615834245

 10. september 26, 2013

  Norges prioriteringer til FNs 68. generalforsamling:
  “Videre skal vi være en aktiv støttespiller for Mexicos resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetene i kampen mot terrorisme. (..) Arbeidet med resolusjonen om narkotika, som fremmes av Mexico, vil bli videreført. Norge vil fremme tiltak for å bekjempe grenseoverskridende organisert kriminalitet og narkotikahandelens evne til å undergrave stabilitet og utvikling.” http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/fn/prioriteringer_gf68.html?id=735364

  Tidligere president Vicente Fox, Mexico City har sagt at “Mexico kan komme til å avkriminalisere og legalisere cannabis i løpet av de neste fem årene.”

  President Enrique Pena Nieto, som tiltrådde i fjor, har vært motstander av forslaget, men har sagt at avgjørelsene tatt i USA, av delstatene Washington og Colorado om å legalisere rekreasjonell bruk av cannabis, har satt ham på andre tanker.

  Reuters spurte den tidligere presidenten om cannabis vil bli legalisert når presidentens periode utløper i 2018. Han svarte: “I think it’s going to happen much sooner. Once California gets into this, Mexico is going to be obligated to speed up its decision process.” http://luhm.no/?p=1721

  25. september 2013:
  Senior officials in the Party of the Democratic Revolution, which runs Mexico City, say the party could put forward a proposal to relax marijuana laws in the capital later this year.
  http://www.reuters.com/article/2013/09/26/us-mexico-drugs-idUSBRE98O19A20130926

 11. september 24, 2013

  Det blir interessant å følge med på hva som blir sagt i FN 24. september – 1. oktober om krigen mot narkotika, og cannabis spesielt:

  This September, the world gathers again in New York to tackle humanity’s most intractable problems at the 68th annual session of the United Nations General Assembly.

  During its General Debate, 193 UN Member States meet to discuss the steps necessary to improve the lives of people everywhere.

  Questions on vital issues including peace and security, sustainable development, environment, humanitarian assistance and human rights, will be addressed.

  20 September 2013,
  United Nations, General Assembly, First report of the General Committee

  41. The situation in Central America: progress in fashioning a region of peace, freedom, democracy and development.
  In accordance with decision 60/508, this item remains on the agenda for consideration upon notification by a Member State.

  F. Promotion of justice and international law
  72. Report of the International Court of Justice.

  H. Drug control, crime prevention and combating international terrorism in all its forms and manifestations
  108. Crime prevention and criminal justice.
  109. International drug control.
  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F68%2F250

  General Debate: 24 September – 1 October 2013
  This site offers access to the speeches of the Member States delivered from the UN Headquarters in New York.

  The list of speakers will be posted daily and will be searchable by date or country/entity.

  On the opening day, 24 September 2013, the list of speakers will be made available at 9:00 a.m.

  The live debate will be available on the UN Webcast: http://webtv.un.org on 24 September and 25 September; from 26 September the live streaming will also be available from this page: http://gadebate.un.org

  Se også:
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/550656155007131
  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151586146632461

 12. juni 5, 2013

  Regjeringene i Colombia, Guatemala og Mexico sendte i 2012 invitasjon til medlemsstatene i FN til å:

  “Gjennomføre en høringsprosess som tar oppgjør med styrker og svakheter i dagens politikk som tillater volden som genereres av produksjonen, handelen og forbruket av narkotika i verden. Hvor disse resultatene burde kulminere i en internasjonal konferanse for å muliggjøre nødvendig beslutningstakning for å oppnå mer effektive strategier og verktøy som det globale samfunnet står overfor i forbindelse med narkotika og dets konsekvenser.”

  Resolusjonen ble godkjent av FN. Høringen vil foregå i 2016, etter forberedelser som nå er i gang (OAS i Antigua).

  Human Rights Watch 4. juni 2013:
  «National drug control policies that impose criminal penalties for personal drug use undermine basic human rights. To deter harmful drug use, governments should rely instead on non-penal regulatory and public health policies.

  Governments should also take steps to reduce the human rights costs of current drug production and distribution policies. Among the steps should be reforming law enforcement practices and exploring alternatives for legal regulation that would reduce the power of violent criminal groups.»

  Human Rights Watch sa dette i forbindelse med:
  The 43rd General Assembly of the Organization of American States (OAS), taking place in Antigua, Guatemala from June 4 to 6, 2013.
  http://www.hrw.org/news/2013/06/04/americas-decriminalize-personal-use-drugs

  Det er 15 år siden FN forrige gang hadde en gjennomgang av narkotikapolitikken. Norge burde vært med i dette arbeidet, men med de holdningene som myndighetene har til cannabisbruk så har de mer å lære enn å bidra med i utformingen av ny verdenspolitikk.
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/502865013119579

  Fra høringsuttalelse til stortingsmelding “Rusmeldingen 2012″:
  «Global Commission on Drug Policy formaner verdens ledere til å avkriminalisere narkotikabruk for å kunne ivareta innbyggernes sikkerhet og helse. Avkriminalisering, slik den globale kommisjonen ber om, er et avgjørende skritt i retning av å ta markedet vekk fra de kriminelle gjengene og inn i kontrollerte former.

  Det er viktig å tenke strakstiltak, delmål og langsiktige mål. Det må være mulig å oppnå tverrpolitisk enighet om avkriminalisering av narkotikabruk som strakstiltak. Det er enklere å få tverrpolitisk enighet om at det er feil å straffe mennesker som ikke skader andre, enn hvilken produksjons- og salgsmodell man skal innføre.

  Som en varig modell er ikke avkriminalisering godt nok, produksjon, frakt og salg må også reguleres. Det vil imidlertid ta tid på grunn av internasjonale avtaler – men er ikke et holdbart argument for at mennesker som ikke skader andre, men strengt tatt bare er ulydige, skal straffeforfølges i påvente av at staten skal tilrettelegge for lovlige utsalgssteder.» http://luhm.no/?p=1707

 13. mai 28, 2013

  Barth Eide: Vår rolle i forhandlingene er høyt verdsatt

  Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) gleder seg over at forhandlingene mellom FARC-geriljaen og den colombianske regjeringen fikk et gjennombrudd søndag, med en delegasjon fra norsk UD som bidragsyter.

  En jordbruksreform stod øverst på agendaen allerede da partene innledet forhandlingene i Oslo i oktober. Siden den gang har et norsk team, ledet av Dag Nylander i UD, bidratt i forhandlingene. Chile og Venezuela har vært observatører.

  Våre tidligere bidrag i fredsforhandlinger har gitt Norge et rykte for å være en troverdig og skikkelig partner, sier Barth Eide til VG.

  Jorbruksreformen har vært det vanskeligste punktet å komme til enighet om i forhandlingene mellom FARC-geriljaen og regjeringen i Colombia.

  Man har tatt det viktigste punktet først, så nå er det stor optimisme for at man skal komme til enighet rundt de andre punktene også, sier Barth Eide til VG.

  Fortsatt gjenstår vanskelige spørsmål om politisk deltakelse, situasjonen for ofrene etter den lange borgerkrigen i Colombia og spørsmål knyttet til narkotikaindustrien.

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10103570

 14. april 18, 2013

  Europol advarer:
  Meksikanske narkotikakarteller vil erobre Europa

  Frykter at de meksikanske kartellene innfører sin brutale voldsbruk på det europeiske kontinentet.

  Bandekrigene vi har sett i Købehavn blir ikke noe i mot hva som kommer, også til Norge – hvis vi ikke legger til rette for et regulert marked.

  http://www.dagbladet.no/2013/04/13/nyheter/kartell/meksikanske_kartell/narkotika/narkotikahandel/26653429

 15. april 11, 2013

  The forty-third regular session of the OAS General Assembly will be held in Antigua, Guatemala, from June 4 to 6, 2013.

  Foreign Minister of Guatemala Proposes «Alternative Strategies for Combating Drugs» as the Central Theme of the 43rd OAS General Assembly.

  «President Otto Perez proposed last year in several forums, and prominently in Cartagena, the need to open a serious dialogue, deep and political and technically well-founded on this issue», said the Guatemalan Foreign Minister, who specifically referred to the work assigned to the OAS during the Summit of the Americas, saying that «the OAS Secretary General has fulfilled very clearly and with great responsibility the mandate given to him.» Foreign Minister Carrera suggested that the report currently being prepared by the OAS should serve as the basis for the discussions that will take place during the Assembly, which is expected to be «a political forum to discuss these alternatives and reflect on what we can do and what we can recommend to Member States to improve the strategies in combating illicit drugs.»

  The Guatemalan Foreign Minister explained that his proposal includes five sub-themes «that allow us to define more clearly the conversation and to identify niches to advance in the fight against drugs.» Among these, he mentioned the strengthening of health systems for the prevention and treatment of drug abuse, including the assessment of what is being done to address this scourge. Second, he referred to the reduction of violence and crime related to narcotics, with the state’s role as the promoter of peace, because “if we have to declare a war it is against violence, and we have to win this war with safer societies,» he said.

  The third sub-theme is how to reduce arms trafficking and money laundering, «which nourish and strengthen drug trafficking and eliminate the state’s ability to control violence.» In fourth place, he said Guatemala wants to analyze the option of legalizing some crops that are important for certain populations, and promote local economic development based on their development. Finally, he mentioned studying the possibility of decriminalizing drug use, which in his view, would help to reduce the prison population. Other issues raised included combating the links between corruption and drug trafficking and the respect for human rights.

  Foreign Minister Carrera added that «the agenda of alternative strategies is not limited, it is a broad and deep agenda,» while also reiterating the importance of considering the principles of humanity and humility when addressing the issue and added that «the solution also involves strengthening the state’s public capacities, thus achieving better solutions.»

  The Foreign Minister concluded his address by inviting all the Foreign Ministers of the hemisphere to attend the meeting. «We hope that the political dialogue in Antigua will be historic, one that marks a before and after in the issue of the war on drugs in the 21st century,» he said.

  http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-062/13

  • mai 18, 2013

   OAS Secretary General Presents Report on the Drug Problem in the Americas

   The Secretary General of the Organization of American States (OAS), José Miguel Insulza, today issued a stark review of the reality experienced by the countries of the hemisphere in relation to drugs, analyzing the policies implemented in the region to this point and possible scenarios that could develop if the phenomenon is not dealt with in a coordinated manner, during a ceremony in Bogota in which he delivered to the President of Colombia, Juan Manuel Santos, the Report on the Drug Problem in the Americas: Analytical Report – Scenarios Report.

   The Report of The Drug Problem in the Americas has three parts:

   1. Analytical Report:
   http://www.oas.org/documents/eng/press/Introduction_and_Analytical_Report.pdf

   2. Scenarios Report:
   http://www.oas.org/documents/eng/press/Scenarios_Report.PDF

   3. Studies that formed the basis:

   – Drugs and Development:
   http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/drugsDevelopment_ENG.pdf

   – Drugs and Public Health:
   http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/drugsPublicHealth_ENG.pdf

   – Drugs and Security:
   http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/drogasSeguridad_ENG.pdf

   – Legal and Regulatory Alternatives:
   http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/alternativasLegales_ENG.pdf

   – Production and Supply of Drugs, Pharmaceuticals, and Chemical Precursors:
   http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/produccionDrogas_ENG.pdf

   – The Economics of Drug Trafficking:
   http://www.cicad.oas.org/Main/policy/informeDrogas2013/laEconomicaNarcotrafico_ENG.pdf

   President Santos 17. mai 2013:
   «This document should be known, publicized and analyzed not only in the hemisphere, but worldwide. We are very pleased, because the quality of the Report is truly exceptional. This was what we wanted, empirical evidence without prejudice, and now the real work begins, which is the discussion at the political level.»

   • juni 12, 2013

    Juan Manuel Santos, president of Colombia, talking about the war on drugs:

    Sometimes we all feel that we have been pedaling on a stationary bicycle. We look out to the right and left and we still see the same landscape. This is the moment to leave the bicycle and based on the experience from the last decades determine which scenario we want to start walking to a better and more effective direction.

    When I and my fellow presidents and prime ministers met in April 2012 at the Summit of the Americas in Cartagena, Colombia, this frustration motivated us to mandate the Organisation of American States (OAS) to «explore new approaches» for addressing these problems.

    The secretary general of the OAS, José Miguel Insulza, has now delivered his report. The report breaks new ground in suggesting that there are four different ways that the drug problem might be understood and dealt with over the next decade.

    Four new ways to deal with the problem of drugs in the Americas:

    The first scenario is called «together». It envisages the drug problem as part of a larger insecurity problem, with weak state institutions unable to control organised crime and the violence and corruption it generates. The attempted response is to strengthen the capacity of judicial and public safety institutions to ensure security, through greater professionalisation, better partnering with citizens, new success indicators, and improved international cooperation.

    This response offers opportunities for better citizen security, increased credibility of state institutions supported by increased public confidence and taxation, and renewed hemispheric partnership. But implementing it also poses challenges: to rebuild state institutions in the face of opposition from entrenched interests; weak, patchy, and lagging international co-operation; and the «balloon effect» of criminal activities shifting to places with weaker institutions.

    The second scenario we call «pathways». In this case, the drug problem is seen to result from the current regime for controlling drugs through criminal sanctions (especially arrests and incarceration of users and low-level dealers), an approach that is producing too much harm. The attempted response is to try out, and learn from, alternative legal and regulatory regimes, starting with cannabis.

    This response offers opportunities to develop better drug policies through experimentation; to reallocate resources from controlling drugs and drug users to preventing and treating problematic use, and to shrink some criminal markets and profits through regulation. The challenges in implementing this response are to manage the risks of experimentation, especially in transitioning from dealing with drugs through the criminal justice system to allowing drugs to be sold in regulated markets (possibly leading to increases in problematic use); and to deal with contraband and new inter-governmental tensions that result from differences in regimes between jurisdictions.

    The third scenario is «resilience». In this scenario, the drug problem is seen to be a manifestation and magnifier of underlying social and economic dysfunctions that lead to violence and addiction. The response that is attempted is to strengthen communities and to improve public safety, health, education, and employment through bottom-up programmes created by local governments, businesses, and non-governmental organisations.

    This response offers opportunities to create more inclusive, less violent, and healthier communities, which take an active role in fighting crime and drugs. The challenges in implementing this response are insufficient resources and capacities of many local governmental and non-governmental organisations to address these problems; and the lag time before this response reduces drug-related crime.

    The fourth scenario is «disruption». Here the drug problem is seen to be that countries where drugs (especially cocaine) are produced and through which they transit are suffering unbearable and unfair costs. The response that is attempted by some governments is to abandon the fight against (or to reach an accommodation with) drug production within, and transit through, their territories.

    This response offers the opportunity to reduce violence; to increase attention to domestic rather than international priorities; and to free up resources being spent on security and law enforcement. The challenges in implementing this response are reduced enforcement allowing the expansion of drug markets and profits; the possible capture of states by criminal organisations; and conflicts over violations of international treaties. This scenario warns of a dangerous sequence of events that could unfold if governments in the hemisphere fail to step up the effectiveness of their approach to dealing with drug problems – in other words, if they fail to seize the opportunities and meet the challenges raised by the first three scenarios.

    http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jun/04/americas-war-on-drugs

 16. januar 26, 2013

  Guatemala’s president:
  ‘My country bears the scars from the war on drugs’.

  Otto Pérez Molina tells John Mulholland (The Observer) that leaders of drug-consuming countries in the west have to accept that the war on drugs has brought Latin American nations to their knees.

  http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/19/otto-molina-war-drugs-guatemala

 17. desember 31, 2012

  Mexico’s new President, Enrique Pena Nieto has cited new marijuana laws in the US states of Colorado and Washington as further evidence that Mexico needs to rethink its drug war policy. The two states approved the commercial production and distribution of marijuana in statewide referendums on November 6.

  In an interview with Time magazine last month, Nieto said that the decisions in the US states of Colorado and Washington to legalise marijuana open, «a space for a rethinking of our [drug-war] policy».

  His chief of staff went a step further telling a Mexican radio programme: «Obviously, we can’t handle a product that is illegal in Mexico, trying to stop its transfer to the United States, when in the United States, at least in part of the United States, it now has a different status.»

  Despite those comments, Jonathan Caulkins, a professor at Carnegie Melon University and expert on the drug trade, says it’s unlikely the Nieto administration will make significant reforms in its drug war policy as a result of US marijuana policy.

  It’s doubtful Nieto would do anything to jeapordise the Merida Initiative, a US security assistance programme that has given Mexico about $1.6bn since 2008 to crackdown on drug gangs.

  However, he is promising to take a new approach by refocusing on preventing drug gang murders, kidnappings and extortion – violent crimes that target ordinary citizens.

  Nieto has acknowledged that targeting drug gangs and their leadership structure has led to the fragmentation of the drug cartels setting off violent turf wars.

  Keith Humphreys, former senior White House drug policy adviser:
  «In general, change in a criminal context tends to promote violence, so if you go in on a street sweep and arrest the guys who have five street corners you often see a spike of violence because everyone who’s left wants those street corners.»

  Some analysts believe the new legislation will hurt Mexican drug gangs as they will lose access to parts of the US marijuana market as their products are displaced by local supplies.

  A study by the Mexican Centre for Competitiveness says Mexican drug cartels could lose as much as $1.4bn due to the new laws in the two states.

  Other analysts, however, aren’t sure the new policies will put a dent in Mexican drug cartel revenue.

  «Marijuana is not that profitable. Their big money comes from cocaine. They also make a lot of money from other things. This is a pinprick in terms of the Mexican cartels,» says Keith Humphreys, a former senior White House Policy Adviser on the drug trade.

  Drug gang revenue has for years been misused as an instrument in making both pro and anti-legalisation arguments, critics say.

  A study carried out in 2010 by RAND Corporation, a global policy think-tank, found that about 20 percent of drug gang revenue comes from trafficking marijuana. It challenged a widely reported estimate that drug gangs earn 60 percent of their revenue from marijuana trafficking.

  Beau Kilmer, the author of that study, says in order for marijuana legalisation to have any kind of substantive impact on Mexican drug gang revenues it requires making a lot of different assumptions about what’s actually going to happen in Colorado and Washington.

  «We don’t know what the regulatory regimes are going to look like – decisions about what type of production to allow, how many producers to allow, how many stores – those decisions will shape what the market will look like.»

  http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/12/2012123075050229714.html

 18. desember 18, 2012

  27. november 2012

  The UN General Assembly Approves Resolution Presented by Mexico on International Cooperation Against Drugs

  «‎The resolution incorporates the proposal of President Felipe Calderon, formulated during his speech in front of the UN General Assembly this September, on the necessity of holding a General Assembly Special Session to review current policies and strategies to confront the global drug problem.

  The session will take place at the beginning of 2016 after an intense preparatory process which will begin next year.»
  http://www.drugpolicy.org/resource/un-general-assembly-approves-resolution-presented-mexico-international-cooperation-against-?utm

 19. desember 11, 2012

  På min facebook-side fikk jeg spørsmål om “hvorfor FN nå blander seg inn og er motstander av legalisering i USA?”

  SVAR:
  International Narcotics Control Board tilhører FN. Det er helt naturlig at FN gir en respons på det som har skjedd i USA, det ville vært mer rart om de ikke hadde gitt lyd fra seg.
  FN er fortsatt bundet av den internasjonale avtalen, selv om to stater i USA har sagt at de ikke ønsker å rette seg etter det lenger.

  INCB er rette instans for å gi tilbakemelding fra FN, og det har de gjort ut i fra mandatet de har.

  Article 9 of the Single Convention provides that the Board shall endeavour to:
  – Limit the cultivation, production, manufacture and use of drugs to an adequate amount required for medical and scientific purposes;
  – Ensure their availability for such purposes; and
  – Prevent illicit cultivation, production and manufacture of, and illicit trafficking in and use of, drugs.
  http://www.incb.org/documents/Press_Releases/press_release_151112.pdf

  Det er viktig å merke seg at Global Commission on Drug Policy
  nevner INCB i sin liste over prioriterte punkter:

  9. Oppfordre folkehelsens organer innen FN-systemet om å fremme respons på narkotikabruk og relaterte skader og for å fremme evidensbaserte tiltak. Andre organer, inkludert International Narcotics Control Board, bør underlegges uavhengig ekstern gjennomgang for å sikre at politikken de fremmer ikke forverrer samfunnets helse og sikkerhet.
  http://anitanyholt.no/samfunn/gcdp

 20. november 12, 2012

  Washington Post 12. november 2012

  Latin American leaders call for review of policy after US states vote to legalize marijuana.

  Luis Videgaray, head of Pena Nieto’s transition team, told Radio Formula on Wednesday that the votes in the two states complicate his country’s commitment to quashing the growing and smuggling of marijuana.

  “Obviously we can’t handle a product that is illegal in Mexico, trying to stop its transfer to the United States, when in the United States, at least in part of the United States, it now has a different status,” Videgaray said.

  http://www.washingtonpost.com/politics/latin-american-leaders-call-for-review-of-policy-after-us-states-vote-to-legalize-marijuana/2012/11/12/662c47c4-2cf1-11e2-b631-2aad9d9c73ac_story.html

 21. oktober 26, 2012

  Utenriksdepartementet: Dagsrapport fra FN
  25. september 2012
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2012/gf67_dag2.html?id=700128

  Guatemalas president Molina holdt tirsdag et møte hvor han informerte om en ny tilnærming i narkotikapolitikken. Han fremholdt at dagens forbudslinje ikke har vært vellykket og at det var nødvendig å søke andre og alternative måter å håndtere dette samfunnsproblemet på. Han mente svaret lå et sted mellom en totalt liberal linje og dagens forbud. Han understreket at Guatemalas syn ikke nødvendigvis ville innebære noen legalisering, men det skinte gjennom at dette kunne være en del av løsningen.

  I sin tale til generalforsamlingen onsdag vil han fremme to konkrete forslag:

  1. Etablere en egen gruppe som kan jobbe videre med dialog og forskning rundt narkotikabekjempelse.

  2. Fornye og oppdatere narkotikakonvensjonen fra 1961.

  Molina mente konvensjonen var skrevet med det mål for øyet å få utslettet narkotika, noe som ikke er et realistisk mål. Derfor er det behov for å gjøre større endringer med mer vekt på regulering og kontroll.

  Med unntak av Nicaraguas utenriksminister som helhjertet støttet initiativet, var det ingen andre som tok ordet.

  FN sier:
  «Recently several countries facing high rates of violence, kidnapping, corruption and human trafficking related to transnational organized crime and drug trafficking have called for international assistance. These countries need our support. It is our shared responsibility to do everything possible to help.»
  http://www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11232.doc.htm

 22. oktober 26, 2012

  At regjeringen tror at vi kan bidra til fred i verden med forbud og avholdstankegang er et underlig faktum. De trenger et lynkurs i markedsøkonomi, så de forstår hvordan verden henger sammen.
  Var det ikke Gro som sa at «alt henger sammen med alt»?

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS