Skip to content

Posts tagged ‘fn – ungass’

Regjeringen sier at det er viktig at det sivile samfunn deltar i den internasjonale debatten om eventuell endring av FN-konvensjonene, men det er bekymringsfullt at de ikke vil si noe om på hvilken måte de vil tilrettelegge for den åpne og ærlige debatten som er ønsket og påkrevet. På hvilket grunnlag vil Norge gi innspill til UNGASS? Er planen å delegere bort ansvaret til avholdsbevegelsen?

Nær Carl Berners plass i Oslo, i mai 2013, ble en brutal pågripelse av en mann, mistenkt for besittelse av illegale rusmidler, festet på film. Et mulig brudd på menneskerettighetskonvensjonene i forbindelse med pågripelsen fikk liten, nærmest ingen oppmerksomhet. Det var først i år da Oslo-politet fikk en bot på kr 80 000, men saken mot politibetjentene ble henlagt, TV2 viste filmen og de store avisene skrev om det at saken fikk den oppmerksomheten den fortjener.

Forberedelsene til UNGASS 2016 er allerede i gang. Hvis det blir nedsatt et utvalg eller en komite som skal arbeide med dette må det være åpenhet rundt prosessen slik at folket får kjennskap til hvilke spørsmål som tas opp til diskusjon, hvordan de blir besvart og av hvem. Det må sikres at det blir en åpen og opplyst debatt i prosessen frem mot UNGASS 2016.

Lovliggjøring og regulering av det illegale markedet er oppe til diskusjon i FN. Uansett hvor farlig eller ikke cannabis er så er dagens illegale marked farligere, både helsemessig og for samfunnet. Det er ikke bare i Norge at dette har konsekvenser, det har konsekvenser også utenfor landegrensene. Jeg var i debatt med justisminister Anders Anundsen om dette på NRK Dagsnytt 18.

Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense.

Fire dager før presidentvalget i Iran arrangerte Iran Human Rights (IHR) og Amnesty International Norge i dag en samling foran Stortinget for å sette fokus på menneskerettighetssituasjonen i Iran og for å be det internasjonale samfunnet om å gjøre det samme.

Colombia, Guatemala og Mexico har samlet fremmet forslag i FN om en reforhandling av FN-avtalene for narkotika, og ber om internasjonal støtte for å få en slutt på krigen.

London School of Economics arrangerte en åpen debatt på Old Theatre 23. oktober 2012, «The Global Drug Wars». Innlegg ved: David Courtwright, Nigel Inkster, William McAllister og Ethan Nadelmann.

Av de rundt 50 000 sivile som har blitt drept i narkotikakrigen i Mexico er 4000 barn. 3700 barn er blitt foreldreløse og rundt 400 er rekruttert til narkobandene. Både voksne og barn er fanget i kampen mellom de ulike narkokartellene, og myndighetenes kamp for å nøytralisere dem.

UNODC: Hvert år genererer grenseoverskridende organisert kriminalitet anslagsvis 870 milliarder kroner, truer fred og menneskers sikkerhet, fører til at menneskerettigheter blir brutt og undergraver økonomisk, sosial, kulturell og politisk utvikling i samfunn rundt om i verden.

Amnesty rapporter: Nær 500 personer ble i fjor henrettet for narkotikaforbrytelser i Iran. Det er nesten tre ganger så mange som i 2009, da minst 166 ble henrettet for de samme forbrytelsene. Likevel har landet fått over 200 millioner bistandskroner for bekjempe slik kriminalitet. Når vi vet at antall henrettete narkotikaforbrytere øker dramatisk, er norske myndigheter seg da bevisst det ansvaret de har ved å bistå iranske myndigheter med narkotikabekjempelse?

The Global Commission on Drug policy er et utvalg sammensatt av en rekke høytstående politikere og tjenestemenn, blant annet Fernando Henrique Cardoso, Cesar Gaviria, Kofi Annan og Javier Solana. Norge er representert ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. GCDP presenterer sine anbefalinger til FNs generalsekretær Ban Ki-moon i New York den 2. juni. Arrangementet ledsages av en stor internasjonal kampanje som har som mål å samle 500 000 støtteerklæringer i underskriftskampanjen «End the war on drugs!»