Skip to content

Ny norsk narkotikapolitikk, uten cannabisdebatt?

2011 januar 7
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Det er ventet en stortingsmelding om norsk narkotikapolitikk i løpet av 2012.

Som en av initiativtakerne til Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana håper jeg at høringsuttalelsen vil tas til følge i det videre arbeidet med å utforme Norges nye narkotikapolitikk.

I forkant av Stoltenbergutvalgets «Rapport om narkotika» ble utvalget oppfordret til å se på spørsmålet om cannabislovgivningen spesielt. Det er en stor diskusjon som trenger en egen debatt.

I dag selges all narkotika i samme marked. Noe som gjør at de som kun ønsker å kjøpe hasj ofte allikevel får tilbud om sterkere stoffer. Det er dessuten ingen kvalitetskontroll på den hasjen som blir solgt og brukt, og det hersker derfor stor usikkerhet rundt hva brukerne får i seg av uønskede tilsetningsstoffer.

Utvalget ble gjort oppmerksom på at København bystyre har sendt en forespørsel til den danske justisministeren om tillatelse til å åpne 40 lovlige utsalgssteder for cannabis, og at de presiserer at det er avgjørende at det sikres lovlig leveranse til salgsstedene. Det holder ikke bare med avkriminalisering, hele produksjonslinjen må være lovlig.

Stoltenbergutvalgets «Rapport om narkotika» skiller ikke mellom ulike typer narkotika, og flere av forslagene vil derfor også gjelde cannabis.

Folkeaksjonen LUHM krever lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana og stiller seg derfor nøytrale til de deler av rapporten som kun angår brukere av andre rusmidler, men har kommentarer til de forslagene som vil kunne få konsekvenser for Norges over 200 000 cannabisbrukere.

I dag er det kriminelle organisasjoner som driver størsteparten av cannabismarkedet i Norge. Dette er en uheldig situasjon, da markedet er helt uregulert og inntekter fra cannabis ikke sjelden reinvesteres i annen, mer alvorlig kriminell aktivitet.

Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, og en forsterket politiinnsats vil ikke få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken av cannabis.

LUHM mener den beste måten å bekjempe de profesjonelle selgerne og gateomsetning av cannabis er å få salget inn i regulerte former, gjennom lovlige utsalgssteder med blant annet aldersgrense, avgifter og varedeklarasjon.

Svar fra myndighetene:
«Det store flertallet av høringsinstansene var enige i at det er riktig å gi alternative straffereaksjoner i stedet for fengsel, mens oppslutningen om å etablere tverrfaglige nemnder var noe mindre. Langt de fleste understreker at narkotikabruk og besittelse ikke må avkriminaliseres og legaliseres. Det må foreligge et legalt grunnlag for å reagere, men reaksjonsformen må gjerne være mer «helseforankret».

«Flere høringsinstanser, herunder Actis, Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo, Forbundet Mot Rusgift, Os kommune og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) mener den positive utviklingen i Portugal som utvalget viser til ikke er vitenskapelig dokumentert. Actis bemerker at Portugal ikke kan vise til klare resultater som ikke enten er en del av en større trend eller skyldes andre tiltak enn avkriminaliseringen. Politiets Fellesforbund fremhever at Portugal og Nederland heller ikke har fått mindre alvorlig narkotikakriminalitet.»

«Forslag 3 og 4 er senere fulgt opp i rapporten «Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd» i regi av Justisdepartementet.»

Folkeaksjonen LUHM

Share
9 Responses leave one →
 1. Nina permalink
  januar 17, 2011

  Vel, virkeligheten når det gjelder Cannabis ja…. Vi har akkurat hatt en jul med en Psykotisk sønn i huset. For de som ikke vet hva det betyr å være psykotisk kan Google det. Gjerne sammen med ordet Psycothic.

  Jeg er ikke sikker på om det er noen her som er forelder, men vit dette – å se sitt barn psykotisk er en ganske utfordrende situasjon, følelsesmessig og sett i lys av virkeligheten.

  Mitt barn røykte hasj. Blodet hans ble testet på sykehuset så vi vet at det ikke er andre stoffer involvert. Og gikk inn i en psykose. En alvorlig spykose, med paranoia og vrangforestillinger og hele pakka.

  Cannabis kan forårsake psykoser. Så mange som 50-60 i året fikk vi høre på sykehuset.

  Om cannabis får min stemme for legalisering? Think not….

  • januar 17, 2011

   Det stemmer at de som er disponert for psykoser lettere eller tidligere kan få slike anfall ved bruk av cannabis. En del av disse kunne ha vært unngått ved at brukeren hadde valgt en annen type cannabis, men ettersom vi ikke har varedeklarasjon på det som blir solgt så kan ikke brukerne velge det som passer for dem. Jeg tror også at mange psykoser kunne ha vært unngått ved å fjerne forbudet. Det å utføre en kriminell handling, og være redd for/bli oppdaget kan oppleves som veldig skremmende, og kan utløse en psykose. Å trekke slutningen at man blir psykotisk av å bruke cannabis er for enkelt, det finnes ikke forskning som støtter det. Men de som blir psykotiske av cannabis bør selvfølgelig heller velge et annet rusmiddel. Forøvrig mener jeg at cannabis bør inn i lovlige utsalgssteder med aldersgrense, så det blir like vanskelig for barn og ungdom å få tak i cannabis som alkohol.

   • Tommy Mathisen permalink
    januar 18, 2011

    Jeg tror nok ikke man skal beskylde cannabis alene for å utløse en psykose.
    Selv er jeg medisinsk bruker av cannabis og har enda ikke opplevd tegn til utvikling av psykose på tross av daglig bruk over flere måneder, tvert imot er det forskning som tilsier at CBD som også finnes i cannabis er antipsykotisk, dvs. at det motvirker psykoser.

    Det kan du lese mer om her http://www.scielo.br/pdf/bjmbr/v39n4/6164.pdf

    Så om cannabis markedet var regulert i skikkelige former kunne man vært sikker på at den cannabis man fikk tak i hadde ett balansert innhold av virkestoffer slik at faren for utvikling av psykoser ville blitt minimal.

    Dessuten tror jeg ofte brukerens følelse av å måtte gjemme seg for familie, politi, naboer, venner osv. er en vel så stor faktor som påvirker deg slik at du kan oppleve psykoser.

   • Ole Ullern permalink
    januar 18, 2011

    Et viktig poeng i den relativt nye debatten rundt påstanden om at kannabis kan skape eller forverrer psykoser, er at den samlede mengde psykotikere i samfunnet IKKE har gått opp i løpet av de 40 årene med statistikk som viser kraftig økning i kannabisbruk. (Antall beslag årlig har øket fra 727 i 1974 til 11.766 i 2009).

    Altså 16 ganger så høyt kannabisforbruk målt i beslag på 35 år, og ingen generell økning i psykoser. Dette viser at evt. psykoser utløst av kannabisbruk ikke forverrer det generelle bildet av psykoser i samfunnet.

    Likevel er enhver psykose viktig for gjeldende person og pårørende, og påvirkes av alt i situasjonen rundt. Inkluderer påvirkningene kannabis, kan det være lett å overtolke betydningen av stoffet og underbetone andre momenter – særlig for pårørende som selv er del av momentene i psykosen. Uklok bruk av kannabis – som ethvert rusmiddel – kan helt klart forverre en dårlig situasjon.

    Ved bekymring for psykotiske tilstander bør kannabis ikke brukes.

    Uansett er psykoser fra kannabisbruk midlertidig. Opphører daglig/jevnlig kannabisbruk dempes/opphører etterhvert (i løpet av et par uker) også de psykotiske virkningene.

    I en viss forstand er rus i seg selv psykotiske tilstander. For brukeren blir det da alltid et trick å gjennomskue sine egne virkelighetsglipper, og ikke tro for mye på dem. For omgivelsene blir tricket å se forskjellen mellom rus-psykose og annen psykose.

    PS. til «Nina»: Å oppleve psykotisk jul i familien er ganske vanlig helt uten kannabis.

  • Andre permalink
   januar 19, 2011

   Er kansje bedre og sende han i fengsel, bruker og hjelpe på psykose det

 2. Anonym permalink
  januar 8, 2011

  Nutt-listen er en tankeåpner, men jeg synes vi kan begynne forsiktig og regulere de mest brukte stoffene i Norge: cannabis, heroin og amfetamin. Førstnevnte i en ordning som likner polet, men færre i antall og diskrét, for å speile nåværende popularitet. De to siste burde kunne gis i en hybrid mellom legekontor og pol, med et tilknyttet hjelpetilbud. Når det gjelder kokain, MDMA, GHB o.l. kunne man i første omgang tilby mer skadereduksjon i form av avkriminalisering av bruk, lett tilgjengelig renhetstesting, pilleinnbytte (PMMA burde kunne byttes inn i ren MDMA) o.l. LSD, sopp o.l. kunne kanskje tillates for spesielt interessert i klubber som kan administrere beroligende midler ved en bad-trip, og etter gjennomgått kurs. Det er tross alt den måten psykedelika har blitt brukt på i tradisjonelle kulturelle sammenhenger uansett, og folk er stort sett ikke interessert i å ta dette. Det er således et veldig marginalt problem. Uansett er de mest aktuelle stoffene å tilnærme seg i Norge: cannabis, heroin, amfetamin, kokain, «ecstasy» (det som omsettes som MDMA idag er stort sett alt mulig annet) og beroligende piller. Det er dette folk bruker, og man burde ha en strategi for å tilnærme seg hver enkelt, og begynne forsiktig. Etterhvert burde man selvsagt legalisere alle, og regulere dem, men man må være pragmatisk og se hva som fungerer. Kanskje en legalisering av cannabis vil føre til en reduksjon i mye av det andre, hvem vet? Ingen grunn til å slippe løs noe man vet er farlig helt fritt i sin rene form. Cannabis er såpass lite skadelig at det burde kunne selges over disk. Man kan også la selskaper få utvikle forskjellige alternativer som er tryggere, i samarbeid med myndighetene og forskere, som tilfredstiller behovet for f.eks. en upper, en downer, noe sosialt, noe som er bra for å danse, noe som gir følelsesmessig åpning etc. Man kan designe dem slik at det ikke går an å ta overdose, og lage motgiftpreparater som følger med i pakken. Kokain slik det selges idag er skadelig, men svakere kokainprodukter trenger f.eks. ikke å være det. Ved å tilby forbruker ærlig informasjon og oppfordre til fornuftig bruk, kan man komme langt. Man må tenke nytt.

 3. Segimundus permalink
  januar 8, 2011

  Hva med å bruke Nutt-listen som grunnlag?

 4. Bjørn Hjelmerud permalink
  januar 8, 2011

  Stoltenbergutvalget tok først og fremst for seg situasjonen til de som lider mest under narkotikaforbudet, men man kan ikke overse cannabis i denne sammenheng.
  Narkotikaforbudet omfatter en mengde stoffer som ikke har noe annet til felles enn at de er ulovlige. Likevel virker det som at de fleste i Norge enten foretrekker alkohol, som er lovlig og kulturelt forankret, eller cannabis som er nyere men også sterkt tilstede i moderne norsk kultur. Begge stoffer brukes uavhengig av de er lovlige eller ikke. Cannabis er også uten tvil det minst farlige av stoffene. La folk få velge selv!

  Enkelte andre stoffer har spesiell tilknytning til visse invandrermiljøer (khat), men ellers florerer det med sentralstimulerende, narkotiske og hallusinogene stoffer i Norge uansett hva loven måtte mene om saken.
  Utfordringen ligger i å begrense tilgangen til barn og unge, samt å redusere skadene knyttet til rusmisbruk. På begge felter har forbudslinjen feilet katastrofalt.

 5. Morten permalink
  januar 8, 2011

  Det er utrolig å se hvordan et forslag som opprinnelig dreide seg om å gi et bedre hjelpetilbud til de med store problemer harde stoffer og vurdere heroin som en del av behandlingen etterhvert har blitt så altomfattende, og at man allikevel skygger unna hele cannabisdebatten, som om den ikke skulle eksistere. Det er veldig gammelmodig av politikerne, og tyder på at de ikke er i kontakt med virkeligheten i det hele tatt.

  De burde enten holdt seg til mandatet sitt, og utelatt myke stoffer helt, noe jeg mener de ikke har gjort, eller inntatt et mer virkelighetsnært syn på cannabisdebatten – noe de *kunne* ha gjort i lys av Willy Pedersens innspill.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS