Skip to content

Politiets ressurser må utnyttes bedre

2011 august 4
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Politiets Fellesforbund krever mer ressurser til politiet, men de store ressursene de allerede får blir misbrukt. Vi trenger flere politihelikoptre, men ikke for å jakte på slitne narkomane.

Arne Johannessen, leder for Politiets Fellesforbund, sier til TV 2:

«Det er ingen tvil om at Norge har kun ett helikopter – Sverige har sju, og til alt overmål er det slik at det norske politihelikopteret står nokså mye på bakken.» Til Dagsavisen sier han at «to helikoptre er minimum».

Arne Johannessen, som også er leder for Actis (tidligere Avholdsfolkets Landsråd) ønsker å leie Actis som «geriljasoldatar» i rusmiddelpolitikken.

Store norske leksikon:
“Det finnes en rekke organisasjoner som arbeider for avholdssaken.
Disse er organisert under paraplyorganisasjonen Actis sammen med andre organisasjoner som arbeider med forebygging, behandling og ettervern innen rusfeltet. Da Actis ble opprettet i 2003, ble Avholdsfolkets Landsråd, som før var paraplyorganisasjonen, nedlagt.”

Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk, sier om politiets bruk av helikopter:

‎»Merkelig bruk av skattebetalernes penger. – Over hodene våre i går, dundret det «flapp, flapp, flapp» fra et helikopter. En heroinavhengig som kom innom for brukerutstyr, sa han var bekymret over at helikopteret hadde forfulgt han i flere timer. Jeg forsøkte å roe han og fortalte at politiets helikopter brukes til helt andre ting, og at det hadde stått rolig på himmelen i flere timer imens han har gått rundt. Men det var jeg som tok feil, for i mens aktører på det såkalte rusfeltet diskuterer hvor mye nye hjelpetiltak kan koste, tar politiet faktisk i bruk helikopter til bruk i jakten på de samme hjelpetrengende.»

Denne kommentaren, som jeg fant på facebook, oppsummerer saken på en god måte:

«Ett helikopter kan ikke dekke hele Norge. Vi burde nok hatt noen flere, slik Sverige har, og i 24 timers beredskap i de største byene. Men å jage narkomane med helikopter… Det skjønner jeg bare ikke. [..] forsvaret har nok bedre skarpskyttere og helikopter allerede. Men når det er uklart om noe er et terrorangrep eller ikke, bør også politiet ha god utrustning. «Skyting på Utøya» kunne for alt vi vet vært en sjalu kjæreste som skjøt en eller to personer. Byråkrati i forhold til hvem som har ansvaret bør uansett ikke få lov til å stjele tid når en utrykning haster. Da bør man kunne ta en rask og uformell avgjørelse. [..] Selv om politiet kan ha nytte av det oversiktsbildet et helikopter gir, er det ikke utenkelig at et element av helikopterbruken var en maktdemonstrasjon. Særlig med tanke på at disse plata-aksjonene kommer i forbindelse med VM og turistsesongen. Å skyte spurv med kanoner er et godt bilde på det.»

Etter snart 50 år med “krig mot narkotika” er det på høy tid å evaluere forbudsregimet – hva har vi oppnådd og hva har det kostet?

NRK skriver at det koster om lag 40 millioner å drifte et politihelikopter for ett år.
På bakgrunn av kjent statistikk har Bergens Tidene regnet seg frem til at selve narkokriminaliteten koster politi, rettsvesen og fengselsvesen 3,8 milliarder kroner i året. Til dette tallet kan man legge belastningene på helsevesenet, tollvesenet, utgifter til advokater, materielle skader og mye annet. Trolig er samfunnskostnadene på mange milliarder kroner.” Så at vi har råd til helikoptre, det er det ingen tvil om.

«Poliet burde slutte å jage og straffe de som skader seg selv og heller ta de som skader andre.»

Se også:
Høringsuttalelse til “Politianalysen”

Share
5 Responses leave one →
 1. Omna permalink
  mai 4, 2014

  Jeg synnes at hver by.. Alt større og like stort som Kristiandsand burde ha fire helikoptere men bare mannskap til to av dem de andre helikopterene er i tilfelle et går i stykker, sån gjør de i redningstjenesten og i Afganistan. Alle helicopterene skal kunne brukes som både politi og ambulanse hellikoptere siden manskappet må jobbe turnus, for at det skal være åpent døgnet runt blir det runt 4 av manskappet sån bytter på og være på jobb i helikoptere hvis noe veldig galt skjer så kan jo de spørre 2 av de 3 andre om de kan komme på jobb, men det tar lit tid da, de burde ha skarpskyttere som kan skygge fra hellikoptere.

 2. januar 7, 2013

  Bistandsadvokat Arne Seland mener politiet har fått så mye makt at det er et demokratisk problem.

  «Den demokratiske kontrollen over politiet i Norge er meget sterkt svekket. Ingen våger å kritisere politiet. Politikerne kappes om å bevilge mest mulig penger, men ingen ser på hva slags resultater politiet oppnår.

  Politiet har fått makt til å definere sannheten. Uansett hvor galt ting går, sier man at det var vellykket. Dette har pågått så lenge og er så innarbeidet at det har sklidd ut i det ekstreme.

  De gjentar gang på gang at de trenger mer penger for å øke tilstedeværelsen i gatene, men ingen spør om hvordan politiet bruker pengene. Det opprettes stadig flere spesialavdelinger og tjenestemenn får spesialtitler. Vi må våge å se på hvordan det prioriteres.»

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10098322

 3. juli 25, 2012

  21.10.11:
  Forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund mener sprøyterommet bør avvikles: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3252819.ece

 4. oktober 13, 2011

  Arne Johannessen er også leder av avholdsforeningen Actis, og bruker politi-hatten sin for alt det er verdt – i kampen for det rusfrie samfunn.

  Bjørn Magne Solvik skriver på Liberaleren:
  http://www.liberaleren.no/2011/10/12/drastisk-forslag-fra-johannessen

  «At Arne Johannessen fra Politiets fellesforbund forsvarer forbudslinjen er vel kjent, men politilederen ønsker å gå mye mer drastisk til verks.

  Myk eller fast linje? Det var spørsmålet da Arne Johannessen møtte Arne Johannesen til debatt om norsk narkotikapolitikk. Johannessen og Johannesen representerte henholdsvis Politiets fellesforbund og Helsedirektoratet.

  Lederen i Politiets fellesforbund mener, ifølge et oppslag på Rus.no, at brukerne bør dømmes til behandling. På den måten setter han alle i båsen misbrukere, noe som slett ikke stemmer med virkeligheten. Å nyte noe som mange anser som farlig, er ikke automatisk misbruk.

  Man bør slutte å idømme bøter for mindre narkotikalovbrudd, mente politi-Johannessen på møtet som ble arrangert for noen dager siden i forbindelse med Rios 15-års jubileumskonferanse.

  – Man bør heller dømme rusmiddelmisbrukeren til behandling. Det er mye bedre å tilby skikkelig oppfølging. Det koster, men gir så mye mer tilbake. Derfor er det fælt å se at tilbud i kommunene blir bygget ned, og at budsjettene går i feil retning. Det burde vært satset mye mer på behandling. Jeg har et pragmatisk syn på hvem som skal utføre behandlingen, og mener den bør være individtilpasset. Hvorfor skal alt være så A4? Oppmerksomheten er feil når man må oppfylle en rekke vilkår for å få behandling. Jeg mener også at tvang bør brukes i flere sammenhenger. Alle som er tett på rusen, har ett ønske: Et liv uten rus, sa han ifølge Rus.no.

  Politi-Johannessen signaliserer dermed at han ønsker å øke antall klienter av behandling til uante høyder. Det er mulig i teorien, men umulig i praksis ettersom behandlingstilbudet går over offentlige budsjett. At det i tillegg vil stigmatisere en betydelig del av befolkningen, gjør forslaget totalt uspiselig,
  Arne Johannessen har et snevert syn på rus og han forsøpler debatten om norsk narkotikapolitikk.»

  Min kommentar:
  Det skilles ikke mellom de ulike stoffene, og forslaget om «alternative reaksjoner» vil også gjelde cannabis. Ansvarlige, voksne norske cannabisbrukere vil ikke se på dette som motivasjons-samtaler, men moral-samtaler. Men under trussel om straff vil allikevel de fleste godta behandling de ikke behøver (95%). http://anitanyholt.no/samfunn/frivillig-behandling-under-trussel-om-straff

 5. Peder Brokktistel permalink
  september 21, 2011

  Jeg liker denne bloggen, Anita Nyholt! Du skriver mange gode innlegg med politisk brodd.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS