Skip to content

Skadereduksjon vs skremselspropaganda

2011 april 2
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Sannferdig, ikke-moraliserende informasjon er livreddende.
Siden politiet er ute av stand til å gi slik informasjon, blir spørsmålet om narkotika i sin helhet burde vært underlagt helsevesenet, og ikke politiet, på nytt aktualisert.

Leserinnlegget skrevet av “Radar Mannen” ble, til tross for at det var den best likte kommentaren, først sensurert vekk av VG. Etter å ha mottatt klager på avgjørelsen, endret de mening og la den ut på nytt.

Den 24. mars skrev VG-nett at Folkehelseinstituttet frykter nytt dødsdop produseres i Norge. 12 personer har til nå omkommet etter inntak av det narkotiske stoffet PMMA.

PMMA har en ruseffekt som ligner MDMA (ecstacy). En forskjell er at dødelig overdose inntrer ved lavere dosering for PMMA enn for MDMA. Siden effekten oppleves så lik blir ofte PMMA solgt som «ecstacy», noe som øker risikoen for overdose.

VG viser til Narkotika- og dopingsstatistikk 2010 som forteller at det var 35 prosent mindre beslag av ecstasy i 2010 enn året før.

Lars Holmen, Norsk Narkotikapolitiforening, sier til VG:
«Tendensen er at produsentene ofte erstatter stoff som står på narkotikalisten med andre virkningslike varianter. Virkestoffet i for eksempel ecstasy, MDMA, ser man sjeldnere og sjeldnere.»

Som en kommentar til avisartikkelen skriver «Radar Mannen» bla:
«Rus er så tabubelagt at det tydeligvis skal behandles med moralistisk hemmelighold. Er tanken kanskje at «bonusen» ved flere dødsfall er at man kan skremme noen fra å bruke ecstasy?»

«Myndighetene viderefører en uopplyst og primitiv narkotikapolitikk som ikke er basert på forskning, men tabuer, skam og undertrykkelse. De er omtrent like moralistiske og urealistiske som de som tror at seksuell avholdenhet er beste medisin mot HIV. Myndighetene er derfor indirekte medskyldige i PMMA-dødsfallene, gjennom kriminalisering og mangel på skadereduksjon.»

Skadereduksjon
«En pragmatisk folkehelsetilnærming, basert på menneskerettstenkning.»

«Skadereduksjon viser til politikk, behandlingstilbud og prosjekter som har til hensikt å redusere helsemessige, sosiale og økonomiske skader og problemer forbundet med bruken av tobakk og psykoaktive stoffer. Det er en evidensbasert og kostnadseffektiv tilnærming som er fordelaktig for den enkelte, såvel som for samfunnet som helhet.»

«Skadereduksjon kan gjennomføres parallelt med strategier for å redusere eller eliminere inntak av narkotika, alkohol og tobakk. I et folkehelseperspektiv bør man imidlertid gjøre hva man kan for å redusere skader her og nå, i stedet for å vente på at de som i dag benytter tobakk eller rusmidler skal slutte med det.»

«For mange mennesker med en problematisk rusbruk vil det være uaktuelt å slutte helt med rusmidler, mens andre vil kunne motiveres til å redusere inntaket til et mindre skadelig nivå.»

«Kritikere hevder at tiltak for skadereduksjon kan oppmuntre til risikabel atferd. Det finnes imidlertid ikke empirisk dekning for påstanden.»

«Radar Mannens» leserinnlegg ble, til tross for at det var den best likte kommentaren, først sensurert vekk av VG. Etter å ha mottatt klager på avgjørelsen, endret de mening og la den ut på nytt.

Selv har jeg begrenset kunnskap om de kjemisk fremstilte stoffene MDMA og PMMA, men jeg er opptatt av ytringsrett og narkotikapolitikk. Det sensurerte innlegget har mange sterke påstander. Men vi må tåle å høre dem:

Radar Mannen:
Hadde myndighetene bedrevet skadereduksjon i forhold til ecstasy, kunne disse dødsfallene vært unngått. I stedet forsøker Norsk Narkotikapolitiforening og andre å legge lokk på så mye som mulig. De unnlater f.eks. å informere om at dette skyldes at MDMA (ecstasy) ikke lenger inneholder ecstasy, men alt mulig annet, fordi de gjennom internasjonalt samarbeide har lykkes i å hindre stoffet som kreves for å produsere MDMA (safrole) i å være tilgjengelig.
MDMA er svært lite giftig, det er ikke PMMA, så denne situasjonen har myndighetene skapt selv gjennom det utdaterte internasjonale narkotikaforbudet.

De unnlater å fortelle om at det finnes testsett som er lovlige i Norge, som kan bestilles fra EZTest i Nederland, og som kan brukes for å teste om det virkelig er MDMA man har kjøpt. De unnlater å bruke skadereduserende tiltak som pilleinnbytte (bytte ulovlig kjøpt pille i kvalitetskontrollert MDMA) slik man gjør når det er dødelige piller i omløp i f.eks. Nederland.

Man opplyser heller ikke om websider der brukere kan utveksle erfaringer om hvor trygge eller ikke pillene er, og som gir åpen informasjon, slik som Pillreports og Dancesafe.

De gjør alt for å videreføre en uopplyst og primitiv narkotikapolitikk som ikke er basert på forskning, men som er basert på tabuer, skam og undertrykkelse, der brukeren må leve i mørke. Myndighetene går ikke en gang ut med hvor i landet dette har skjedd, eller hvordan pillene ser ut. Varslingssystemer er fullstendig fraværende, og myndighetene går faktisk så langt som å gå ut å si at dette er informasjon de med overlegg ønsker å legge lokk på. Dette er ikke helsebringende, og ikke i tråd med hvordan vi behandler andre helsetrusler i Norge.

Derfor er myndighetene indirekte medskyldige i PMMA-dødsfallene, gjennom kriminalisering og mangel på skadereduksjon. De er omtrent like moralistiske og urealistiske som de som tror at seksuell avholdenhet er beste medisin mot HIV.

Foreldrene til avdøde burde kreve endringer, eller kreve å få en begrunnelse på hvorfor denne situasjonen skal behandles annerledes enn andre helsefarer. For det er ingen andre helsetrusler som hemmeligholdes på denne måten i Norge. Er det dødelige sykdommer, radioaktivitet, eller e-coli-bakterier i maten gjør man alt man kan for å få informasjonen ut. Men rus er så tabubelagt at det tydeligvis skal behandles med moralistisk hemmelighold. Er tanken kanskje at «bonusen» ved flere dødsfall er at man kan skremme noen fra å bruke ecstasy? Selv om virkningen av skremselspropaganda er høyst tvilsom, og selv om ecstasy i utgangspunktet – i følge rusforskere – er et svært trygt rusmiddel? Humant eller etisk er det uansett ikke, og det er også et klassisk eksempel på at man undervurderer kunnskapene til de dette gjelder.

Når myndighetene til stadighet roper ulv på feil plass, mister de troverdighet i virkelig farlige situasjoner som denne. Sannferdig, ikke-moraliserende informasjon er livreddende. Siden politiet er ute av stand til å gi slik informasjon, blir spørsmålet om narkotika ikke i sin helhet burde vært underlagt helsevesenet, og ikke politiet, på nytt aktualisert.

Når det gjelder metamfetamin er det et annet forbudsskapt stoff, som ikke hadde funnes om narkotika var regulert. I et lovlig marked velger folk trygge stoffer, mens et ulovlig marked alltid gir rom for de aller mest konsentrerte og forurensede stoffene. Dette burde vi ha lært under forbudstiden.

Både Nederland og Storbritannia har forøvrig håndtert utfordringen med ecstasy på en mindre moralistisk og mer skadereduserende måte enn Norge.

Alle burde få med seg dokumentaren Åra som går, om den mislykkede norske narkotikapolitikken.

Dr_Steinknaus:
Du har mange gode poenger, men synes det blir feil å glorifisere rus. Derimot er jeg enig i at avkriminalisering vil være mer hensiktsmessig enn forbud når man bruker et helhetsperspektiv.

Radar Mannen:
Glorifiserer jeg rus noe sted i dette innlegget?

Her er en god tale om den feilslåtte politikken, fra Ethan Nadelmann, som oppsummerer det jeg mener:

Edit 1: VG har sensurert innlegget mitt, som var ett av de viktigste og mest relevante på lenge (derav populariteten). Smart VG, mangel på åpenhet og demokratisk debatt hjelper oss sikkert videre i narkotikapolitikken.

Edit 2: VG har lagt ut innlegget igjen. Fornuften seiret til slutt. Selv om jeg kan være litt krass, så mener jeg det jeg sier er innenfor det som er akseptabelt. Det er mange som mener narkotikabruk burde avkriminaliseres eller legaliseres, og at det må bli mer fokus på skadereduksjon. I Norge har vi flere store navn: Johs. Andenæs, Nils Christie, Willy Pedersen, Thorvald Stoltenberg, og Paul Larsson som i forskjellig grad mener dette. I utlandet er det idag mange tidligere statsledere i latinamerika og veldig mange andre eksperter som sier det samme, særlig i Storbritannia, og USA. Denne debatten må vi tåle.

Zanah:
Og så? Når det finnes idioter som vil bruke dop, la dem DØ.
Ingen med selv minimum IQ er ukjent med følgene av narkotikabruk, og velger de likevel å ta det, vel…you get what`s coming to you.

Oblix:
Må bare le av ignorante mennesker som deg.

Zanah:
Ikke ignorant. Bare skit lei av bagatelliseringen enkelte vil komme med hva gjelder dopbruk.

Radar Mannen:
Og vi er lei av bagatelliseringen av konsekvensene av det primitive narkotikaforbudet og den kontinuerlige hetsen og hatet som rettes mot de som velger alternativer til alkohol.

Både MDMA og cannabis er mindre skadelig enn alkohol, så det er nok heller du som har mangel på IQ, som biter på myndighetenes løgnpropaganda i blinde, i stedet for å forholde deg til internasjonalt anerkjent forskning.

Zanah:
Jada, bare gå i forsvarsposisjon hva gjelder all skit folk er villig til å putte i seg.

Radar Mannen:
Narkotikumet alkohol rangerer konsekvent som mye mer skadelig enn mange såkalte «narkotika» – dette i følge internasjonal forskning og også vårt eget rusforskermiljø her i Norge. Det har ikke noe med forsvarsposisjon å gjøre, men fakta. Dessuten er bruk av «narkotika» i følge risikoanalyse mindre skadelig enn mange former for sport som er fullt lovlig, og usunt kosthold.

Jacob Sullum har noen kloke ord om rus.

B. Leonhard Pedersen:
Bare sånn for å spørre.
Hvorfor har du noe med hva andre folk putter i seg?

Ja jeg går i forsvarsposisjon for retten til å gjøre hva man vil med sitt liv så lenge det ikke går ut over andre.
For uten den retten, så er man ikke et fritt menneske.

Jorunn Martinsen:
Canabis mindre skadelig en alkohol?
Canabis trenger mye mye lengre tid på å forsvinne fra kroppen enn alkohol….dessuten avleirer de visse stoffer i kroppen.
Å kjøpe canabis kan ofte være enbetydende men at det KAN VÆRE blandet andre stoffer i den. Det har forekommet.
Uansett så er ikke jeg tilhenger av legalisering.

Narkotika vil ALLTID være et pengeprodukt og jeg ser bare det senarioet at drinker og ølglass rundt om vil være dopet med stoffer, for å rekkrutere nye brukere. Er det legalisert, ja så gjør de ikke noe galt de som snikputter narkotiske stoffer i glassene til andre. Nei her er det mange gråsoner som ikke kunne fungert ved legalisering.

MEN når det er sagt, så kunne Canabis være på blå resept for de som er syke og trenger den. Kreftpasienter bl.a. KAN ha god effekt av dette. Ellers så er dop noe dritt.
Hilsen ei med erfaring.

Radar Mannen:
Feil. Nesten alle psykoaktive stoffer skaper såkalte metabolitter (avfallsstoffer) når de brytes ned. I tilfellet cannabis er disse inaktive, og har ingen virkning på psyken eller kroppen.

Myndighetene var ikke klar over dette før, fordi forskningen ikke var tilgjengelig, og hoppet på den feilaktige konklusjonen om at de måtte være aktive. Dermed kunne de bruke dette for å lyve og skremme om at man blir sløv over tid av cannabis, og myten lever fortsatt i beste velgående. Myndighetene har i det siste innrømmet dette, men svært motvillig, og de forsøker på en nedverdigende måte fortsatt å framstille det som om det er noe «ekkelt eller unaturlig» med det, når alle har slike metabolitter i kroppen fra krydder og medikamenter fra apoteket. Kilde Helsedirektoratet: «Regelmessige brukere kan derfor ha et konstant reservoar av cannabisstoffer i kroppen, selv om disse ikke er aktive.»

Alt det andre du sier er basert på frykt og fordommer, og er bare sludder og ugjennomtenkt vås. Legalisering er en god og uunngåelig løsning.

Leif-Andreas Johansen:
Cannabis e mye mindre farligere en alkohol Jorunn.. du hadde ikke sagt detta vist cannabis hadde vært lovlig å ikke alkohol.. åsså sir du selv at cannabis hjælper kreftpasienter.. kan det ikke da tenkes at cannabis ikke skader.

Se også:
Spredning av metabolittmyten

Share
11 Responses leave one →
 1. oktober 17, 2013

  Øystein Meier Johannessen er siktet for besittelse av narkotika, etter at han var ute og sanket fleinsopp.

  Meier Johannessen påpeker at Samfunnspartiet har legalisering av cannabis i sitt partiprogram, og mener at det er minst like tullete at fleinsoppen står på narkotikalista.

  – Det er like dumt som da legekyndige gikk rundt og hevdet at man kunne bli schizofren av å onanere, sier Meier Johannessen, som understreker at han slett ikke er kritisk til politiet og det at han nå er siktet for å ha drevet sanking av den narkotiske soppen.

  – Nei, for all del, de gjorde bare jobben sin. Det jeg er kritisk til er at denne soppen står på narkotikalista, og at politiet dermed må bruke ressurser på slikt som dette, sier Meier Johannessen. http://www.an.no/nyheter/article6922602.ece

  Anita Nyholt:
  Politiet har viktigere saker å ta seg av enn å kontrollere hva slags type sopp folk plukker i skogen: http://luhm.no/?p=3075
  http://www.facebook.com/anita.nyholt/activity/10151628760047461

  VG, 22. august 2013, Fleinsopp bør fjernes fra narkotikalisten
  Av: Teri Suzanne Krebs, Pål Ørjan Johansen, forskere ved Institutt for nevromedisin ved NTNU
  “Det er veldig vanskelig å rettferdiggjøre at psykedeliske stoffer er forbudt basert på et vitenskapelig- og folkehelseperspektiv. Derfor er det bare et tidsspørsmål før fleinsopp blir fjernet fra narkotikalisten.” http://pluss.vg.no/2013/08/21/1333/1333_21360700 http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10106478

 2. juli 31, 2012

  5 Tips for Decreasing Drug-Related Harms

  Carl L. Hart is an associate professor of psychology in the departments of psychiatry and psychology at Columbia University and a former member of the United Nations reference group for intravenous drug use and HIV.

  Like most parents, I have discouraged drug use among my children. But, as my 17-year-old prepares to go off to college, I am heartened to know that he is equipped with these important lessons because they will decrease drug-related harms, and ultimately save his life if he does decide to experiment.

  Here are the five simple lessons that I have taught my own children about drug use and ways to decrease associated harms.

  1. The police are a bigger threat to people who look like my son, than illegal drugs themselves. It is a well-documented fact that black people are more likely to be arrested for drugs than other groups, even though they don’t use or sell drugs at higher rates. As a result of an arrest and conviction, individuals may not only lose their freedom, but they may also lose many civil rights.

  2. The adulterants (or cut) in some illegal drugs are far worse than the drug itself. There are few quality controls for manufacturing illegal drugs. As such, many street drugs contain other components, and in some cases, these chemicals can be more dangerous than the intended drug.

  3. Inexperienced drug users should not model the behavior of experienced users. Inexperienced users will not have developed tolerance. This means that smaller doses are likely to produce greater toxic effects, including overdose. The bottom line is that inexperienced users should: a) avoid using via methods that increase a drug’s potency; and b) use lower doses than experienced users.

  4. Users of any drug, whether legal or illegal, should maintain healthy sleep habits. Adequate sleep is an essential physiological function for the health and survival of an individual. Deterioration of mental functioning is one of the most noticeable and consistent manifestations of sleep loss. During prolonged sleep deprivation, there is an increase in fatigue and a decline in cognitive and perceptual ability. In severe cases, hallucinations and paranoia may also occur.

  5. Certain drug combinations should be avoided because they increase the risk of harm. In virtually every overdose death involving a prescription sedative or opioid, for example, some other substance is present. Most of the time it is alcohol. One should always take care when combining two drugs or any drug with alcohol, and read and pay attention to warnings provided with any prescription drug.

 3. juni 9, 2012

  Forbudsskapte stoffer endrer spillereglene.
  http://www.regjeringen.no/pages/36772911/Folkeaksjonenlovligeutsalgssteder.pdf:

  “Når et stoff blir forbudt og satt på narkotikalisten blir stoffet tilsatt noen nye tilsetningsstoffer før det sendes ut til salgs på markedet igjen, med ett nytt navn. På denne måten unngår et stoff å stå på listen for en periode. Når det nye stoffet blir satt på listen, gjentar prosessen seg, og på den måten blir de forbudsskapte stoffene farligere og farligere.”

  BT skriver:
  ‎”Den nye typen hasj gir større risiko for overdoser, hjerteinfarkt og andre skader. Flere rapporter forteller om tilfeller av psykoser på grunn av bruken. Til alt overmål kan den ikke spores i vanlige urinprøver, og skiller seg fortere ut av kroppen enn vanlig hasj”:

  Det er ingen kvalitetskontroll eller aldersgrense i det norske cannabismarkedet. Syntetisk «cannabis» ville i utgangspunktet aldri blitt oppfunnet (pga manglende etterspørsel) om man kunne ha kjøpt hasj og marihuana i lovlige utsalgssteder.
  http://anitanyholt.no/samfunn/cannabis-pa-resept-vs-lovlige-utsalgssteder-med-aldersgrense

 4. Nikolai Dragnes permalink
  juli 12, 2011

  PMMA er et ekstremt godt eksempel på hvordan myndighetenes «gir psykose (vi låser deg inne i psykiatrien!)» og «gir slapp banana» informasjon virker mot sin hensikt. Om Rusmiddeletaten selv hadde politiets egne toksiologirapporter og bilder av alt pulver og alle piller de beslagla så hadde man ungått svært mange dødsfall og forgiftninger i Norge hvert eneste år. I steden for insisterer myndighetene på å ha et barne forhold til rusmiddelbrukerne, det gavner ikke noen fordi selv de som kategorisk avstår fra illegal rusmidler ville vært bedre tjent med å vite sannheten om hva pulver og piller inneholder. Når uansett absolutt alle beslag testes for innhold så er det overhodet ingen logisk grunn til at informasjonen ikke straks blir offentliggjort på en sentral webside. Alle disse stoffene inneholde mer eller mindre giftige reststoffer eller annet i blandet stoff, ikke noe av det som selges på det illegale markedet kan regnes som farmakologisk rent, da er det i alle hensyn formålstjenelig at innholdstestene offentliggjøres.

 5. juli 11, 2011

  Dagbladet 11.7.2011
  Rus i cyberspace
  Tanja Nyman Banerji, høgskolelektor

  Diskusjoner på internett om rusbruk kan bidra til at flere opprettholder et kontrollert forhold til rusmidler.

  Diskusjonene i rusfora kan tyde på at temaer som er viktige for mennesker som bruker rusmidler kontrollert eller rekreasjonellt ikke har plass i det offentlige rom. Det offentlige bildet av rusbruk fokuserer på den avhengige bruken og målet for forebyggende og behandlende innsatser er i stor grad avhold.

  Virkeligheten til deltakere i diskusjonsfora dreier seg om å finne svar på spørsmål om rusmidlenes virkning, dosering og kvalitet. De vil ha kunnskap om hvordan man kan oppnå et kontrollert eller rekreasjonellt rusbruk og de vil kjenne til risikofaktorene for å miste kontrollen.

  De fleste deltakerne i rusfora framstår som rasjonelle mennesker som er opptatt av kontroll og sikkerhet rundt sine rusopplevelser. Erfarne rusbrukere tilpasser sine råd og bidrag til det rusmestringsnivået deltakerne i diskusjonene viser.

  I studien fulgte jeg en diskusjonstråd, hvor en trådstarter skriver inn et spørsmål om dosering av amfetamin, for å slanke seg. Innen et døgn hadde trådstarter fått i overkant av 20 kommentarer og innspill, ingen med anbefalinger om dosering, alle med råd om andre metoder for vektreduksjon. I løpet av studieperioden besto tråden av til sammen 60 innlegg, fremdeles ingen doseringsforslag. En faktor for rusmestring er motivasjon for rusbruk. Det å slanke seg er ikke en god nok grunn til å ruse seg – altså viser trådstarter manglende evne til rusmestring. I slike tilfeller vil avhold kunne være rusforumets eneste anbefalte løsning. Rusmestring i rusfora handler altså noen ganger om den samme nulltoleransen som er grunnlaget for den offentlige ruspolitikken.

 6. juli 11, 2011

  VG 29.12.2008
  Norges forskningsråd har gitt 3,5 millioner kroner til psykolog og forsker Pål-Ørjan Johansen og stipendiat Teri Krebs for å studere om MDMA – virkestoffet i partydopet ecstasy – kan hjelpe personer med angst.

  Dermed blir Norge det første landet som offentlig støtter forskning på dette. Noe lignende har ikke skjedd siden man på begynnelsen av 30-tallet avsluttet bruk av LSD i psykiatrien: http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=539400

  • august 22, 2013

   VG, 22. august 2013
   En gruppe forskere ved NTNU la denne uken frem en studie som viser at psykedeliske rusmidler ikke gir psykiske skader.

   Fleinsopp bør fjernes fra narkotikalisten
   Av: Teri Suzanne Krebs, Pål Ørjan Johansen, forskere ved Institutt for nevromedisin ved NTNU

   «Det er veldig vanskelig å rettferdiggjøre at psykedeliske stoffer er forbudt basert på et vitenskapelig- og folkehelseperspektiv. Derfor er det bare et tidsspørsmål før fleinsopp blir fjernet fra narkotikalisten.»

   http://pluss.vg.no/2013/08/21/1333/1333_21360700
   http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10106478

  • august 23, 2013

   Nils August Andresen, ansvarlig redaktør Minerva:
   «Nye studier viser at narkotika er et nyttig legemiddel, ikke er farlig, og at de som bruker det rekreasjonelt, utvikler færre psykiske lidelser enn andre.

   Overrasket? Utsagnet er sant, men må kvalifiseres: De fleste av stoffene som kalles ”narkotika” har betydelige skadevirkninger. Men en ny studie fra NTNU viser, ganske riktig, at stoffene som kalles psykedelika – som LSD – ikke bare ikke har skadelige psykiske virkninger, men tvert imot, at de som bruker dem, har færre psykiske lidelser enn andre. Fra før av er det godt kjent at LSD ikke gir fysiske skader.

   Forskerne, Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs, viser også at LSD kan ha god behandlingseffekt mot den aller største rusmisbruksutfordringen verden står overfor – alkoholisme.»

   «Det finnes også gode argumenter for – også her – å revurdere totalforbudet. Frykten for skadevirkninger som ikke er der, eller frykten for å sende uheldige signaleffekter, om noe som ikke er spesielt farlig, bør i alle fall ikke styre.
   Og kanskje først og fremst: Vi bør slutte å ha en ”narkotikapolitikk”. Vi trenger i stedet en cannabispolitikk og en heroinpolitikk – i tillegg til en alkoholpolitikk og en tobakkspolitikk. Og, altså, en LSD-politikk.» http://www.minervanett.no/narkotika-er-sunt

 7. Helge permalink
  april 18, 2011

  Bra at du publiserte dette, Anita.
  Ser ut som Arne i kommentaren over er tilhenger av en A4-verden, der alle oppfører seg likt. Slik er nå heldigvis ikke den virkelige verden.

 8. Arne permalink
  april 15, 2011

  Til dere som babler om hvor skadelig de forskjellige stoffene er:

  Det er ganske uvesentlig.
  Alkohol er en godtatt form for rus, som det også er forbundet mye positivt med. Ta bare mat og pub, barer fest osv.

  Cannabis og andre farlige! stoffer kan aldri leve opp til den statusen alkohol har. Derfor forblir det bare populært i enkelte submiljøer.

  Ser ingen grunn til å legalisere dette. Det du får av cannabis er drittlukt (akkurat som røyk). Det du får av ecstacy er folk som står og danser for seg selv. Og det du får av metamfetamin er innbrudd (for å si det enkelt).

  Da er det bedre at alle er rusa på den samme tingen og oppfører seg noenlunde likt.

  • Stian A-Jensen permalink
   august 30, 2012

   Og alkohol gir ikke noe negativt?? jeg skal droppe og forsvare annen rus selv om jeg burde.. ta heller og sug litt på den alko tingen din du, for de fleste voldtekter, voldsepisoder og generelle bråk og hærverk situasjoner oppstår jo heldig vist uten noe form for alkohol i bildet…
   http://www.ba.no/nyheter/krim/article6210630.ece

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS