Skip to content

Touch Down

2015 februar 2
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Regjeringen ønsker å få innspill om konsekvenser av narkotikakontrollregimet før UNGASS 2016.

«Touch Down», en aksjon rettet direkte mot «vest-afrikanske kriminelle» (hvor kriminaliteten er salg av narkotika, mest hasj) har mange likhetstrekk med «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

Et mulig brudd på menneskerettighetskonvensjonene i forbindelse med pågripelse av en mann, mistenkt for besittelse/salg av illegale rusmidler, er blant de negative konsekvensene.

Hendelsen, som ble filmet, burde ikke bare føre til en debatt om Politiets praksis, men om lovgivningen for narkotika.
 


 

Nær Carl Berners plass i Oslo, i mai 2013, ble en brutal pågripelse av en mann, mistenkt for besittelse/salg av illegale rusmidler, festet på film. Et mulig brudd på menneskerettighetskonvensjonene i forbindelse med pågripelsen fikk liten, nærmest ingen oppmerksomhet. Det var først i år da Oslo-politet fikk en bot på kr 80 000, men saken mot politibetjentene ble henlagt, TV2 viste filmen og de store avisene skrev om det at saken fikk den oppmerksomheten den fortjener.

Aslak Syse, 2013: «Det kan virke som om både EMK om forbudet mot nedverdigende og inhuman behandling er overtrådt (EMK art. 3), og forbudet mot inngrep i personers privatliv, der EMK krever at politiets handlinger er proporsjonale i forhold til det som kan oppnås («necessary in a democratic society»).»

Pågripelsen skjedde i forbindelse med «Touch Down«, en aksjon mot «vest-afrikanske kriminelle» (hvor kriminaliteten er salg av narkotika, mest hasj), startet av Oslo politidistrikt 1. januar 2012.

Samarbeidsavtale for regjeringen (Høyre og FrP), oktober 2013: «Opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren returneres til opprinnelseslandet ved avslag.»

Folkeaksjonen LUHM sendte i 2013 en bekymringsmelding til Antirasistisk Senter, på bakgrunn av situasjonen med det åpne gatesalget av cannabis og mulig brudd på menneskerettighetskonvensjonen i forbindelse med pågripelsen av gateselgeren. Politiet skrev først på sine nettsider at praksisen med å bruke batong måtte opphøre. Det ble senere endret til at det ikke var tillatt. Man fikk inntrykk av at det ikke var første gang det hadde skjedd, men første gang det var blitt dokumentert på film.

Det ble også i 2013 meldt inn til myndighetene, i en høringsuttalelse til Politianalysen at aksjon «Touch Down» har samme konsekvenser som «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

Det åpne gatesalget og aksjon «Touch Down» ble på nytt meldt inn som et problem til myndighetene i 2014, i en henvendelse om «Norges arbeid frem mot UNGASS 2016«.

Fra Samordningsorganets årsrapport 2013, om «Touch Down»: «Det ble totalt beslaglagt 20 kg marihuana og hasj. Det er utført en rekke ut-og bortvisninger etter utlendingsloven. Totalt ble det i år uttransportert 940 vestafrikanske personer, blant dem 629 nigerianere. Erfaring viser i midlertid at aktivitet og modus forflyttes og tilpasses politiets innsats.»

Det ble totalt beslagtlagt 2964 kg cannabis i 2013. De 20 kiloene som ble beslagt fra gatesalg i Oslo utgjør en minimal andel. Når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke. Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en person blir pågrepet så overtar en ny selger. Pågripelse av selger etter selger, sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår.

Aftenposten, januar 2015: Førsteamanuensis og forsker Lars Gule har sett det 18 minutter lange klippet. Han reagerer kraftig på at saken er henlagt. «Det er snakk om regulær tortur på åpen gate. Man ser hvordan offentlige tjenestemenn systematisk bruker vold og makt mot en person for å få vedkommende til å kaste opp. Det er mildt sagt spesielt at episoden ikke får noen konsekvenser for de to bøllene av noen politibetjenter». Han karakteriserer foretaksstraffen på 80 000 kroner som symbolsk tull. «Vi kan ikke ha en spesialenhet som driver hvitvasking på denne måten. I prinsippet sies det at det de gjør er greit så lenge offentligheten ikke ser hva skjer.»

Fabian Stang (H), ordfører i Oslo: Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn i dag.

Oppfordring om røffere behandling av gateselgerne

Ståle Nygård, 2014: «Kun en bitteliten del av handelen foregår på gata, men den lille delen gatesalget utgjør av total handel i sisteledd, står fattige mennesker for, unge menn. De gjenkjennes – identifiseres – ved hudfarve.»

«Klappjakten startet for alvor foran kommunevalget 2011 etter en kronikk i Dagsavisen av daværende leder Oslo SV, Per Østvold: «Selgerne på Grünerløkka er i all hovedsak afrikanske innvandrere og asylsøkere, og må møtes med strenge reaksjoner [..] Kriminelle asylsøkere må raskere ut av landet [..] Politiet må sette inn målrettede tiltak over lang tid, og tiltakene må prioriteres budsjettmessig». Få måneder senere var «Operasjon Touch Down» en realitet, en toårig politiaksjon rettet direkte og utelukkende mot unge menn fra Vest-Afrika.»

Tv2, 2013: «Det tok TV2 ett minutt og førti sekunder før tilbudet om hasj og marihuana kom, midt på lyse dagen på gata i Oslo.» Fabian Stang (H), ordfører i Oslo, sa til TV2, 2013: «Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn i dag.» Denne uttalelsen er meldt inn fra Folkeaksjonen LUHM til Regjeringen som problematisk.

Norsk Folkehjelp, 2013: «Politiet må slå hardt ned på organiserte kriminelles narkohandel i Oslo.»

Antirasistisk Senter, 2013: «Den ene facebook-posteringen, hvor vi altså la ut en sak fra Norsk Folkehjelp, er vel den eneste «oppfordringen» som har kommet fra oss av denne typen. At den har så stor politisk betydning, tviler jeg på.»

Per Fugelli, januar 2015: «Jeg forstår at i narkoverdenen er der langere og bakmenn som ikke fortjener å bli tatt på med silkehansker.»

Det å oppfordre til «røffere behandling» av en allerede stigmatisert gruppe fører ikke noe godt med seg.

Omtales som drittsekker

Advokatene Ellen Holager Andenæs og Jon Wessel-Aas, 2013: «Selv drittsekker skal behandles anstendig av politiet.»

VG skriver også om saken i år. En av undertitlene er: «Selv drittsekker skal behandles anstendig av politiet».

Det å kalle en allerede stigmatisert gruppe for drittsekker fører heller ikke noe godt med seg.

Utvikling av fengselsindustri

Folkeaksjonen LUHM, tall fra Kripos: «Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Antallet narkotikasaker har økt med 10,7 % fra 2012 til 2013, og har aldri vært høyere.»

Stian Berger Røsland (H), 2014: «Politiet har tatt 2500 utenlandske narkoselgere på 4 år. Det viser behovet for lukkede retursentre.»

Det er selvsagt ikke bare gateselgere som havner i fengsel for brudd på narkotikalovgivningene, men dette blogginnlegget tar for seg gatesalget og likheten mellom «Touch Down» og «Stop og frisk» fordi det finnes så lite informasjon om den problematikken når det kommer til debatt om det illegale markedet og kontrollregimet.

Gateselgerne selger ikke bare hasj, men det er det mest solgte illegale rusmidlet, også i Norge. I likhet med de som selger innendørs så risikerer man, når man først er i et kriminelt miljø, at man vikler seg inn i enda mer kriminalitet.

Selv om man gjennom media kan ha fått inntrykk av at «alle gateselgerne er asylsøkere» så er det ikke slik. TV2, februar 2015: «Ifølge politiet i Oslo er de fleste fra Nigeria, men har lovlig opphold for tre måneder av gangen gjennom Schengen-samarbeidet, som i praksis betyr åpne grenser.»

Det er ikke bare i Oslo at det er gatesalg av illegale rusmidler, men i flere av de største byene. BT skriver: «De er glad for hver selger de klarer å ta.» Politiinspektør Malt i Bergen sier: «Dom i en slik sak mot en utlending vil typisk medføre at vedkommende blir utvist og transportert ut av landet.»

Det ble debatt om hvorvidt man skal bygge nye fengsler i Norge eller leie plasser i utlandet.

Justisminister Anders Anundsen (FrP), 2014: «Jeg håper at vi i løpet av neste sommer kan begynne å sende fanger til Nederland. Det kan også være utenlandske personer som soner og som har et utvisningsvedtak.»

Kari Henriksen (Ap) ville at det skulle bygges nye fengsler i Norge. «Dette dreier seg om mange arbeidsplasser. Både når fengselet står ferdig, og når et nytt fengsel bygges.»

Ola Brenntrø (Frp), 2014: «Kommunen trenger sårt nye arbeidsplasser, og da er fengselsplanene en god idé. Jeg skulle gjerne få oppleve at Meråker fikk seg en oppgangstid igjen, for det har vært nedgangstider etter at smelteverket la ned.»

Justisministeren er åpen for å privatisere deler av fengselsvesenet. Stortingsmeldingen om kriminalomsorgen ble lagt frem i statsråd 19.12.14 VG spør: «Når kan Stortinget ta endelig stilling til stortingsmeldingen?» Anundsen svarer: «Kanskje innen påske, men det vil ikke jeg forskuttere.»

På min facebookside skrev jeg: Det er en skremmende utvikling, om vi i Norge går i retning av å privatisere (deler av) fengselsvesenet. I USA har vi sett at lobbyister for fengselsindstrien (helt åpent) går inn i politikken og påvirker politikerne. Vi vil få en fengselsindustri også i Norge.

Hvorfor bruker ikke folk ytringsretten feks i forhold til det at det er foreslått å innføre private fengsler i Norge? Jeg tror det er mange som ikke ønsker samme utvikling som det har vært i USA, hvor fengselsindustrien har vokst og vokst, men som de nå ønsker å få gjort noe med. Men ingen ser ut til å ville diskutere dette.

Vidar Brein-Karlsen (FrP), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet: «Bygging av nye fengsel og generelt sett den byggingsplassen vi har til rådighet i kriminalomsorgen [..] er et tema som det i liten grad blir snakket om.»

Åpen og kunnskapsbasert debatt før UNGASS 2016

Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av. I 2016 skal FN ta stilling til om konvensjonene skal endres.

Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg (H) stilte i FN i 2014, spørsmål på vegne av Storting og Regjering om vi aksepterer kostnadene knyttet til dagens narkotikakontrollregime, eller om vi bør velge en ny strategi. Hun viser spesielt til kostnadene forbundet med narkotikatrafikken i det illegale markedet.

Folkeaksjonen LUHM har sendt en henvendelse til norske myndigheter med en sterk anbefaling om at Norge stiller seg solidariske med de land som forbudspolitikken rammer hardest og sier ja til endring av konvensjonene, slik at de land som ønsker det lovlig kan produsere, eksportere, importere og selge cannabis. Men også for vår egen del.

regjeringens nettside står det at «det aktivt skal legges til rette for en åpen og konstruktiv debatt fram mot toppmøtet om narkotika i FNs generalforsamling i 2016. For Norge er menneskerettighetsperspektivet et retningsgivende utgangspunkt for narkotikapolitikken.»

I Europarådets gruppe for narkotikaspørsmål ble det understreker at: «Det må gjennomføres en ærlig vurdering av de positive og negative sidene ved det internasjonale narkotikakontrollregimet. Denne vurderingen, som UNGASS 2016 inviterer alle FNs medlemsland til, kan ikke gjøres uten aktiv deltakelse fra det sivile samfunn og frivillige organisasjoner.»

På hvilken måte vil Regjeringen aktivt legge til rette for at det sivile samfunn, inkludert politiske partier og frivillige organisasjoner, deltar aktivt i en åpen og konstruktiv debatt frem mot toppmøtet om narkotika i FNs generalforsamling i 2016?

På hvilken måte skal de ulike samfunnsaktørerenes ærlige vurderinger av de positive og negative sidene ved det internasjonale narkotikakontrollregimet spilles inn til Regjeringen?

Folkeaksjonen LUHM har bedt om at det lages en kost-/nytte-analyse knyttet til kontrollregimet, og har etterspurt en konkret handlingsplan for hvordan Regjeringen sikrer at det blir den åpne, ærlige og kunnskapsbaserte debatten som er ønsket og påkrevet i forkant av UNGASS 2016.

Narkotikaproblematikken er grenseoverskridende og med tanke på UNGASS 2016 må et utvalg som skal se på dette også inkludere og vektlegge det internasjonale aspektet. Mediene burde gå i front og kreve at det må nedsettes et slikt utvalg.

Positive og negative sider ved kontrollregimet

Regjeringen ønsker å få innspill om både positive og negative sider ved narkotikakontrollregimet før UNGASS 2016. Det er ikke forventet at det sivile samfunn inkludert politiske partier og frivillige organisasjoner må ta stilling til om FN-konvensjonene eller det nasjonale lovverket skal endres, men de trenger ærlige tilbakemeldinger om positive og negative sider ved kontrollregimet.

Debatt om Touch Down og filmen

Jeg har deltatt i mange diskusjoner på facebook, men jeg har aldri tidligere opplevd at noen av mine kommentarer har blitt redigert vekk. Det opplevde jeg for første gang i debatt om aksjon «Touch Down» og filmen som viser pågripelsen av afrikaneren.

Debatten tok utgangspunkt i kritikk av politi og rasisme i USA og at det samme skjer her. Når folk spør om hvordan slikt kan skje, så er det, ett år før UNGASS 2016, relevant å påpeke at det som skjedde er en negativ konsekvens av kontrollregimet, og at løsningen ikke er så enkel som å bare be politiet om å følge/endre instrukser. Hva var det som fikk politiet til å gjøre det de gjorde, om det ikke nettopp var på grunn av kontrollregimet?

Det var en offentlige diskusjonen (åpen for alle) hos Thomas Talawa Prestø (tidligere rådgiver for Antirasistisk Senter). Da han la ut en melding om at tråden ville bli redigert for å fjerne det som ikke var relevant, så valgte jeg å ta kopi av alle kommentarene fordi jeg ikke visste hva som ville bli fjernet.

Alt Ståle Nygård og jeg hadde skrevet og svar til disse kommentarene ble redigert vekk. Jeg har valgt å legge det ut her, slik det lå før redigeringen, fordi jeg tror mange kan ha nytte av å lese det. At det ble redigert vekk er jo også interessant i seg selv.
 


 

Thomas:
#‎blacklivesmatter‬ For de som trodde Norge var så veldig mye bedre enn USA. Her stapper politiet batonger ned i strupen på svarte menn, noe som er klare brudd på menneskerettigheter. Dette er noe afrikanere i Norge har påstått at har skjedd i årevis og ikke blitt trodd. Jeg husker godt når dette ble tatt opp som problem i Afrikan Youth bla. Svaret var alltid at «slikt skjer ikke i Norge». Nå er det endelig videobevis, og alt man har å si er at det må lages retningslinjer?!? Nei her må det beklages, etterforskes, åpnes for dialog og inviteres til at ulike grupper får spille inn til spesialenheten hva de opplever slik at det kan tas tak i og gjøres noe med. Skal man ikke miste tillit og skape stor avstand må dette håndteres helt annerledes. Det første steget må og skal komme fra myndighetene her!!!

PS. Hvor er alle de «antirasistiske» organisasjonene når slike ting skjer? Gud forby at de faktisk skal ta opp og løfte grov rasisme og forskjellbehandling opp. Nei la de heller diskutere med uvesentlige synsere som har lite med hva folk faktisk opplever å gjøre…helt søkt….

Teleica:
Apart from the fact I can’t understand half of whats going on or being said, I get the gist that fuckery is being committed against a person of African heritage yet again, I am overfull with the constant violence against humans of a darker hue. Just reprehensible.

Thomas:
Police are putting a botton down a black mans throat. Something africans have been claiming is being done here for years. It has been denied. Now there is video evidence, but the officers involved are not even suspended. All they are saying is «there is a need for clear guidelines»… The human rights centre have called this a breach of human rights. That is not addressed at all. We should almost be happy that the media is even reporting this…if you can call that article reporting….

Neneh:
It is very unfortunate and heart rendering.

Emil:
???? Denne saken har ingenting med hudfarge å gjøre. Saken er vel at personen hadde narkotika i munnen, svelger man narkotika og den oppløses i magen, så er det potensielt dødelig. Håper noen kan gi politiet en løsning på hvordan man kan redde livet til de som svelger narkotika. Forslag tas i mot med en stor takk

Hege:
At det ikke har noe med hudfarge å gjøre? Vel, jeg tviler på at politiet hadde holdt meg nede og stappet batonger inn i munnen på meg på denne måten, dersom de mistenkte det samme.

Thomas:
Emil disse opplevelsene har absolutt med hudfarge å gjøre. Det er tydelige retningslinjer for om noen svelger narkotika. I krisesituasjoner så kan politiet forårsake brekninger for å redde personen. Da skal ambulanse og helsepersonell tilkalles i tillegg. Dette skjedde ikke, ikke i denne saken (det ble filmet) og heller ikke i andre man har kjentskap til.

Videre så ser man fra video relativt tydelig at det var truende oppførsel, ikke forsøk på å redde. Det er greit at du prøver å sverte de som opplevde dette med å kalle dem narkotika langere. Dette er ikke noe man «vet». Det er heller ikke meget relevant for saken. Sakens kjerne er håndteringen av dette.

Flere av de som har opplevd dette er ikke kjennninger av politiet, og driver ikke med dop. Det benektes overhode ikke at det er tilfeller hvor det er tilfellet, og hvor personen eventuelt har svelget narkotika. Ingen benekter heller at det ikke finnes kriminelle elementer som har afrikansk bakgrunn. MEN racial profiling er et problem i Norge. Afrikanere overkontrolleres, det er stor slitasje mellom politi og det afrikanske miljøet og ja det er uskyldige afrikanere som har opplevelser som er Norge uverdig.

Du får gjerne inkalle til møte som jeg ber om, fremfor å komme med påstander. Kollegene dine får gjerne også være på møtet og så gå i verdig dialog med de Afrikanske miljøene. Vel møtt.

Emil:
Er ingen tvil om at metoden som ble vist her kanskje ikke er heldig. Derfor ble det også forelagt en foretaksstraff. Men å trekke rasismekortet syns jeg er å gå for langt… Politiet går etter de som er kriminelle, eller som oppfører seg på en mistenkelig måte. Dette er faktisk helt uavhengig av hudfarge.

Thomas:
Det er ubenektelig at det er fantasitske politimenn og kvinner der ute som gjør heder på jobben sin. Desverre finnes det også politi som ikke holder en like høy standard. Det er viktig at dere lytter på tilbakemeldingene dere får, for med så stor makt, er det nødvendig å drive selvkontroll og opprydding i egne rekker. Du kan hardnakket påstå at det ikke finnes noe rasisme i Norges politi. Det er heldigvis ikke deg det måles på….eller kanskje uheldigvis. Nettopp grunnet de påstandene du kommer med nå er det viktig at politiet går i dialog med miljøene. Opplevelsene der ute tilsier at det ikke er tilfellet alltid. Samme som politi som skjører folk ut i skogen og etterlater dem der… Det er opplevelser som jeg sa som er Norge uverdig. Det er desverre ikke rent tilfeldig hvem dette skjer med.

Vincent:
Syntes det er bedre å trekke rasismekorte enn å avise det hver gang !!

Emil:
Er ikke i mot dialog, syns det er veldig viktig. Roten til mye er manglende kommunikasjon og forståelse helt klart. Men blir provosert når man trekker frem rasismekortet hele tiden. Blir ofte kalt rasist når jeg er på jobb og det er sårende når man overhodet ikke er rasist. Respekterer tvert i mot alle mennesker uavhengig av hudfarge, seksuell legning eller kjønn.

Thomas:
Hvem og når politiet finner noe som «mistenkelig» har mye med hudfarge å gjøre. Eller for de av oss som har ett større begrepsapparat: Phenotypiske trekk.

Er bare noen måneder siden man var på møte på Grønland politi om at «nigerianer» ble brukt som standard begrep på svarte kriminelle. Dette kom opp fordi nettopp så mange uskyldige afrikanere var lei av å bli stoppet på gaten og gransket, for å få til grunn at de «så ut som nigerianere». Som om dette alene skulle være god nok grunn til å stoppe noen.

Det har tidligere vært oppe ulik responstid når innvandrere og nordmenn ringer ambulanse, politi m.m. Stopping på grensen osv har vært oppe. OMOD som vår felles venn Ingjerd også har jobbet i har tatt opp flere av disse tingene over mange år. Det har mange andre organisasjoner også. Noen uheldige saker har funnet veien til media, andre har ikke det. Håndteringen av disse sakene når de kommer opp har vært alt annet enn heldig i flere tilfeller. Dette er tilbakemelding som er viktig å ta med seg i disse dager når man arbeider mot radikalisering, og andre negative faktorer.

Politiet er avhengig av gode samarbeid og god dialog for å kunne gjøre ett effektiv arbeid. Defansiven er ikke alltid beste strategi.

Shane:
The Serpent in Paradise – A Circus Bazaar Production
Because some are more equal than others. theserpentinparadise.com

Thomas:
Emil at du synes at det er slitsomt å bli kalt rasist er helt ærlig noe mindre problematisk enn at folk faktisk opplever den. Det at du er «sliten» av at folk «drar rasismekortet hele tiden» er ikke en vesentlig målepinn på om det trekkes oftere eller sjeldnere enn det burde. Det er flott at du mener at du har en rettferdig og jevn håndtering i ditt arbeid. I beste tilfelle så er du bare ikke flink til å kommunisere dette. Dette er noe av grunnen til at du får den beskyldningen. Det er flere som allerede har fått dette inntrykket av deg basert på «tonen» i det du sier på denne tråden, hvor denne «slitenheten» ble underkommunisert fra start. Jeg fikk vite at du kommenterte grunnet innbox fra folk. Dette er noe å ta med seg.

Hvis du tar med deg denne «slitenheten» og ikke makter å nullstille deg mellom møter, så har du ikke en rettferdig og balansert håndheving i arbeidet. Det er en utfordring vi alle har felles vi som jobber med mennesker. Det er ofte vanskelig å nullstille seg. For svarte ungdom og foreldre er dette også svært vanskelig. Forskjellen ligger i at du representerer den proffesjonelle part. Dette antar jeg at du både har lært og arbeider aktivt med.

En afrikansk gutt kommer inn på 1 av 5 utesteder, får ikke taxi, har 50% mindre sjans til å bli innkalt på jobbintervju, 70% mindre sjans til å få relevant jobb etter mastergrad, opplever å bli stoppet av tollvesenet, blir fulgt av sekuritas, og opplever å bli mistenkeliggjort utelukkende på bakgrunn av deres etnisitet. ER du også klar over hvor mye vold de opplever som de ikke går til politiet med? Nettopp pga den forskjellehandlingen de opplever? Afrofobi topper statistikken i Danmark og Sverige. Norge mirakuløst har nesten ingen rapporterte tilfeller. …Men en del organisasjoner har tatt dette opp igjen og igjen. Norsk politi har ett tilltisproblem. Det må man tåle å høre, og så må man ta steg for å gjøre noe med det. Den profesjonelle part må ta steg

Edvina:
Thomas …. Tusen takk … Kunne ikke ha sakt alt dette på en bedre måte! Dette er virkeligheten til mange av oss !!!

Emil:
Er svært sjelden jeg går fra mennesker som sitter igjen med inntrykket om at jeg er rasist. Jeg forklarer alltid hvorfor jeg stanser folk. Jeg vet at dette er noe politiet er dårlig på. Men prøver å påvirke etaten så godt jeg kan.

Vincent:
Thomas Kunne ikke ha sagt det bedre enn det du nettopp gjorde!!

Thomas:
Det er veldig bra! Emil. Det trengs så absolutt. Denne saken og flere andre følges nøye. Det man reagerer på som du bla. kan ta med tilbake er:

Afrikanere har klaget på at de har opplevd tortur og ydmykelse i form av batonger i strupen over mange år. Politiet har benektet at dette gjøres overhode. Nå i forbindelse med denne saken kommer det frem gjennom spesialenhetens etterforskning at det har vært PRAKSIS.

Det at det ikke loggføres tilstrekkelig og at det heller ikke dokumenteres på noen måte når det faktisk har vært narkotika i bildet, gjør at historiene til de lovlydige afrikanerne som hevder å ha opplevd dette blir svært troverdig. Disse er oppegående medlemmer av de afrikanske miljøene og mange skjenner til deres opplevelser. Det er ingen tvil om at det de sier er sant. Særlig ikke i lys av hva som nå kommer frem, og på helt feil måte.

Retningslinjene sier tydelig at helsepersonell skal tilkalles og at avgjørelsen skal komme fra høyere hold. Allikevel har PRAKSIS vært å ikke loggføre eller rapportere såpass grovt maktbruk. Noe som betyr at det er nesten umulig å klage for det blir ens eget ord mot politiet da politiet ikke har gjort sitt arbeid med å dokumentere tilstrekkelig. Forstår du hvordan disse tingene fører til svært dårlig tillit?

De helsemessige konsekvensene av at politi uten helsepersonell gjør slike ting kan også være SVÆRT ALVORLIGE. Problemer med å puste, svelge, tygge, vann i lungene og annet er bare blant noen av sideffektene. På den videon over så foregår dette over 18 minutter?!?! Når politiet heller ikke følger personene til helsepersonell i ettertid så kan konsekvensene bli synlige først etter politiet har forlatt dem (noe jeg vet for jeg har selv fulgt ungdom til legevakten)…..

Dette betyr Emil at folk kan ha hatt svært alvorlige følger. «uforklarlige» dødsfall som virker urelaterte i værste fall (finnes eksempler på dette fra utlandet). I Norge har vi ikke tilstrekklig dokumentasjon til å kunne synes og mene noe forsknings og statistikkmessig fra dette. MEN vi burde høre på det miljøet som over mange år har rapportert om dette!!! At de blir ignorert og ikke tatt seriøst har ABSOLUTT med at de er afrikanere og svarte å gjøre. Man ville aldri tolerert slikt om det hovedsakelig rammet etniske nordmenn. I spesialenhetens rapport legges det ikke mye skjul på hvem de gjør disse grepene med…Det rammer ikke alle. RYDD opp og så kom tilbake til oss.

I mellomtiden har vi full rett til å reagere på så grov misbruk av makt og tilregnelighet som kan ha alvorlige konsekvenser på være unge menn og fedre. Og kanskje også søstre og mødre, selv om det virker som de i mindre grad opplever akkurat dette…

Thomas:
Vincent, Edvina Jeg prøver å bruke den stemmen jeg har for å hente opp de tingene som påvirker oss. Jeg har vært heldig å bli vist tillit av Afrikanere og mye støtte også. Det er viktig å bruke denne stemmen. Takk for oppmuntringen. Det er alltid litt skummelt å poste om slike ting, for innboksen hagler med trussler hver gang. Etter jeg ble kalt neger og slått i Trondheim for ett år siden bestemte jeg meg for at nok var nok og at jeg skulle poste uavhengig av disse trusslene. #norskrasisme og andre ting har til stadighet tatt opp hva vi opplever, men ikke ett eneste tiltak er satt på plass. Dette er alvorlig, og afrikanske og andre ungdommer vil miste totalt tillit om det ikke vises noe mer hensyn og representasjon snart.

Emil:
Og jeg er enig i at politiet har mye å gå på. Tar opp jevnlig at politiet må fokusere på enkelt individer og ikke grupper. Jeg vet at det store flertallet av mennesker fra Afrika er skikkelige og lovlydige mennesker. Og uansett kan man ikke dra alle over en kam bare fordi ett mindretall er kriminelle.

Thomas:
Ja nettopp. Men vI opplever dette i altfor stor grad. Også gjennom det som blir referert til som «praksis». Når dette er svarene som kommer på våre opplevelser…hva skal konklusjonen være da? For hvem er ikke det da rasisme? Det er definisjonen på det. Holocaust er ikke definisjonen på rasisme selv om man i Norge ofte vil at det skal være det. Man kan gjøre noe rasistisk uten at man vil alle afrikanere skal dø. Opplevelsene der ute er rasisme Emil. Det er en skeiv opplevelse som er grunnet hvem man er og hvordan man ser ut og hvilke antakelser og hvilken «praksis» som er akseptabel i kraft av dette. Når det først er skjedd er behandlingen man får videre og ens egen troverdighet også preget av det samme. Dette er rasisme.

I det du avfeier disse opplevelsene, vil du oppfattes som å være del av den undertrykkende kraft.

Den dagen hvor du bor, hva du tjener, hvor du kan få jobb, hvordan du oppfattes, hvilke muligheter du har, hvordan dine barn behandles, din troverdighet osv begrenses av noe så banalt som din hudfarge så kan du komme å si du er sliten av «rasismekortet». Men tro meg…INGEN er mer slitlne enn de som opplever disse begrensingene grunnet noe som egentlig ikke har noe særlig med dem å gjøre…(som individer).

Henrik:
Dere kaller oss rasistiske? Det er jo dere som prøver og ta over Norge, og jeg skjønner hvorfor Politiet gjorde det, de gjorde det fordi han hold på og svelge Narkotika! Og hvis det er så jævlig ille for dere kan dere pelle dere tilbake til hjemlanda deres… Er så dritt lei av og høre på den jævla suttringa til dere. Det er vi som bør klage på dere, dere slår og mishandler barna deres noe som er ULOVLIG HER I NORGE. Hvorfor kallere dere oss rasistiske? Dere er jo mye mer rasistiske mot oss… Og tenk kanskje Politiet begynner og bli dritt lei av og fange dere utlanske 24/7 det er jo dere som tar all fengsel plassen. Så jeg synes dere bør tenke litt før dere sier no.

Mary:
Jeg ønsker gjerne at Thomas tar over Norge. Vi trenger virkelig menn som tror på mangfoldighet. (P.S han er like norsk som dere) En som tror på ungdommen, aktiviserer den, tar dem på alvor. Jeg vet ikke hva enkelte av dere har bidratt med???

Thomas:
Henrik Først.. hvem er «dere» og hvem er «oss» i dette tilfellet? Hvilket hjemland skal jeg pelle meg tilbake til? Jeg som er norsk? Jeg som er oldebarnet til Borhild Rud som tegnet teskjekjerringa? Hva med de jeg snakker om som er født og oppvokst her eller som er halvt som opplever slike ting uten grunn? «dere utlanske..» Du vet du ikke snakker til meg nå? og heller ikke til så mange her på tråden….lol vi er Norske Hadde du lest så er bekymringen hovedsakelig at dette skjer de uskyldige.Grunnet blant annet rasistisk tankegods som den du selv gir uttrykk for.

Forresten så hadde han i video ikke narkotika i munnen Noen av oss vet mer om saken enn andre, det er en grunn til at det lages dokumentar om nettopp denne saken En sak som har vært oppe i media i snart ett år. Det er mye som er kommet frem. Hvis du var litt opptatt av å lese så forstår du at hovedbekymringen er at det er uskyldige som opplever dette…lol men du oppfattet ikke annet enn at noen som var svart uttalte seg om noe. Det var nok til å bli provosert ikkesant? Ingen har her kalt deg rasist, men om du ofte sier eller skriver som du gjør her vil det desverre bli en opplevelse du vil ha.

Det er mange ting jeg kunne sakt til deg, men så er du så ung så jeg skal la være. Det er en bekymringsfull og grumsete vei du har begitt deg ut på. Tenk nøye over hvilket grunnlag du har for å si de tingene du gjør. Hvor kommer dette sinnet og hatet fra der du sitter. Vil dette forme livet ditt på en positiv måte? jeg har ikke ansvar for deg på noen måte, men jeg håper du har noen i livet ditt som kan hjelpe deg gjennom det.

Levi:
Det e bare idioter som bruke å is at det skjer ikke i Norge.

Elisabeth:
Å Gud Henrik. Du tok ikke den??? Et sekund så skal du få se noe gøy.

Levi:
Ta over Norge

Thomas:
Vær snill med Henrik de som leser. Ifølge profilen er han bare 14 år.

Kari:
Det var et meget godt program på P2 i dag om manglende respekt for menneskerettigheter Norge og mengden av brudd på disse. En stor del av de som tilhører gruppen som er og/eller: mannlige, hvite, funksjonsfriske, heteroseksuelle har vel kanskje vanskelig å ta dette inn over seg all den tid de ofte representerer «makta». De privilegerte har sjeldnere empati og/eller sympati for de ikke-privilegerte og avfeier gjerne alle andre enn deres egen «sannhet».

Thomas:
LMAO! har du fått med deg hvem som er norske og ikke her? Det er ingen «dere» som voldtar jentene «deres». Det er syke menn som voldtar kvinner. De voldtar alle kvinner, svarte og hvite. De burde settes inn så absolutt. Mange av de sliter med skader etter krig og egne misbruk. Dette er syke individer som burde blitt fanget opp av systemet. De har svært lite med den lovlydige innvandrerbefolkningen å gjøre.

Har Breivik noe med deg å gjøre? Føler du at du må forsvare ham? Nei? Ok like lite føler alle vi at vi har noe med disse syke mennene å gjøre.

Thomas:
Du vet forøvrig at det er Henrik som sa «ta over Norge»? Ingen så langt av de med pigment som ikke har mer enn en jobb som har kommentert på denne tråden

Elisabeth:
Vel, da må noen ta en alvorsprat med Henrik sine foreldre.

Elisabeth:
Hvor gammel er Thea? Må vi være snill med henne også?

Thomas:
Du som er så opptatt av barnevernet Thea…burde kunne sympatisere med at andre er kritiske til andre etater…men selvfølgelig. Hudfarge veier tyngst! Det er flere foreldre som burde være bekymret Elisabeth …men alt har sin historie og sine bakgrunner. Det er tydelig hvor dette kommer fra i begge tilfeller. Vær snill med begge.

Elisabeth:
Ler meg ihjel. Jeg leser denne tråden samtidig som NRK er på tråden med sitatsjekk om nøyaktig samme tema. Lenke på vei

Kari:
Jeg er helt enig i at vi har et integreringsproblem i Norge. Disse to ungdommene her over er to lysende eksempler på det. De tror at verden tilhører de som har blek hud og aller, aller helst lyst hår og blå øyne, og at alle andre er suspekte. Alt annet er irrelevant.
Det er jo nesten litt rørende å se for seg den dagen de kalles inn til jobbintervju hos Abdulla, Zhejiang eller Mobutu og må redegjøre for sitt syn på menneskeverd, etikk og verdensforståelse.

Elisabeth:
AMEN Kari

Ståle:
Dette er en sak som har forgreininger og årsakssammenhenger som går langt utover politiet og disse to politifolkene. Vi har et samfunn der våre myndigheter, politikere og store deler av vårt sivile samfunn aktivt stigmatiserer og dehumaniserer gruppen av mennesker dette offeret er en del av. Det er av stor betydning.

Jeg har skrevet om disse årsakssammenhengene, om stigmatiseringen og dehumaniseringen knyttet til denne hendelsen i flere år nå, det politiske spillet som driver styggdommen fremover.

Her er to eksempler på hva som driver dette fremover, til tortur på åpen gate mens folk går rett forbi, og et samfunn som i to år har nektet å være ærlige og snakke om dette:

«Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn i dag.» – Ordfører Fabian Stang.
– Oppfordring om mer vold på gateplan i narkotikamarkedet.

«Politiet må slå hardt ned på organiserte kriminelles narkohandel i Oslo», Liv Tørres, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
– Oppfordring om mer vold på gateplan i narkotikamarkedet.

Her er litt av en større helhet:
Et incentiv til ulovlig innvandring, en barriere mot integrering, og en kilde til rasistiske fordommer som rammer utallige mennesker med mørk hud i Norge. Man har brukt fattige gategutter som skyteskive i et politisk spil. http://www.minervanett.no/gatas-gutter

Internasjonal versjon publisert her: http://www.circusbazaar.com/why-norway-should-legalize-cannabis

Her er en større del av helheten:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790686080977202&set=a.328806753831806.75966.100001074516813&type=1&theater

Det er veldig bra at denne episoden nå blir satt søkelys på, etter to år uten at noen har vært villig til å stå opp mot uretten, men når man nå skal stå opp så mener jeg man må være ærlig og åpen rundt alle de forhold som faktisk fører til uretten man vil stå opp mot.

Her er en annen faktor:
Ellen Holager Andenæs og andre av våre mest profilerte forsvarsadvokater valgte ifm denne eposoden å twitre om at de fattige gateselgerne med mørk hud var drittsekker, men hadde altså likevel krav på beskyttelse. Ingen av våre twitter-advokater ville gå inn i saken, annet enn å bidra med «drittsekk»-dehumanisering i sosiale medier og til pressen. Ingen av dem var villig til å beskytte «drittsekken».

De to mest likte kommentarene i avisen:
«Applaus til politiet. Journalisten burde heller brukt tid på å finne ut om politiets adferd her hadde spart noen liv og tragedier fordi dette avskummet av en narkotikaselger ble stoppet.»

«Dette er kriminelle griser som ikke har noe her og gjøre. Hvem slapp de inn i Norge???»

Våre forsvarsadvokater, som er satt til å ivareta rettssikkerheten, like rettigheter, likhet for loven og alle de fine ordene, går altså ut og beskriver en gruppe mennesker som drittsekker, en gruppe som allerede er svært utsatt, og hatet. Drittsekker fordi de selger cannabis på gata, og ikke inne blant venner, slik ungdommene «våre» gjør. Her er et eksempel: https://www.facebook.com/jon.wesselaas/posts/10151583873162735

Gatas gutter – Vi arresterer tusenvis av unge gutter med mørk hud i krigen mot cannabis. Deres hvite partnere går fri. http://www.minervanett.no/gatas-gutter

Thomas:
Viktig å holde styr på og forskjellen på de som gjør noe kriminelt og ikke, samtidig som at man forstår at flere av disse guttene også er offre.

Racial profiling osv handler hovedsakelig ikke om dop eller narkotika og har lite med legaliseringen av cannabis å gjøre. Også viktig at svartes lidelse ikke tas til inntekt for slik argumentasjon for det er også skadelig for hele saken.

Europa sliter med en filosofi hvor fattige automatisk er mindreverdige. Dette står i våre historiebøker og lever altfor godt i dagen samfunn selv om vi ikke innrømmer det.

Farge og klasse krysser ofte hverandre, men noen ganger kan farge vikariere for klasse.

Ståle:
Har du i det hele tatt lest det som er vist til, Thomas?

Thomas:
Har du lagt merke til at det er 14 åringer og annet på tråden som det er viktig å presisere slikt for fordi de IKKE kommer til å lese alt?

Ja jeg har lest det da det kom ut. Jeg skriver kommentarer fordi jeg vet hvem som leser.

Å vise til lange artikler osv fungerer der «Facebook Høgre» osv er de man diskuterer med. Her må man huske på mangfoldet av «publikum».

Tenk på det før du hopper til konklusjoner

Ståle:
Så det du sier at det som er vist til vil du ikke forholde deg til, kun noe du leste for to år siden, fordi det er for langt, av hensyn til andre? Ok.

Thomas:
Noe jeg leste for to år siden? Hva leste jeg? Om saken? Den har jeg vært fortløpende informert om hele veien.

Ståle:
«Ja jeg har lest det da det kom ut »

Thomas:
Jeg skrev fort fordi det du skrev ble misforstått. Hvor har du det fra å komme å være spydig frekk og arrogant?

Ståle:
Hva mener du er spydig og frekt?

Thomas:
Jeg har lest det det ble linket til. Nei jeg leser de ikke i sin helhet nå da jeg får historier på PM og er opptatt med å gi foreldre råd i hvordan de kam håndtere saken hvor noe liknende skjedde med deres sønn.

Ståle:
Du har lest det som er lenket til, og konklusjonen din er:

«Racial profiling osv handler hovedsakelig ikke om dop eller narkotika og har lite med legaliseringen av cannabis å gjøre. Også viktig at svartes lidelse ikke tas til inntekt for slik argumentasjon for det er også skadelig for hele saken. »

«Å vise til lange artikler osv fungerer der «Facebook Høgre» osv er de man diskuterer med. Her må man huske på mangfoldet av «publikum».

«Tenk på det før du hopper til konklusjoner »

«Jeg skrev fort fordi det du skrev ble misforstått. Hvor har du det fra å komme å være spydig frekk og arrogant?»

Du sier er at det du sier du har lest, som er vist til, mener du ikke er relevant, og at problemet er at undertegnede er spydig, frekk, arrogant og slikt. Det er en relevant opplysning for mange, din og ditt miljø sin tilnærming til problemene og virkeligheten.

Thomas:
Nei det jeg skrev er ikke basert på min konklusjon om artiklene men til hva noen innbokset meg og trodde du mente. Jeg har ikke kommentert innholdet i dine artikler overhode.

Jeg presiserte at jeg skrev det jeg skrev fordi det er mange ulike grupper her og at det er viktig å være tydelig også kortfattet og ikke bare linke til større artikler.

Om det er viktig for deg så kan jeg godt ta for meg en grunndig gjennomgang av artiklene men da på PM eller en annen tråd. Og når jeg ikke får alvorlige saker inn på PM samtidig

Ståle:
«Racial profiling osv handler hovedsakelig ikke om dop eller narkotika»

«Hei neger, stans, vi skal snakke med deg!»
Noen opplever å aldri bli stoppet og kontrollert, mens andre opplever dette ofte. Noen vil føle dette som mistenkeliggjøring og diskriminering, og ja det er kanskje det også, men det fungerer som politiets samfunnsmandat. – Stasjonssjef Arve Nordtvedt.

På bakgrunn av at nigerianere er veldig aktive i narkotikaomsetningen i Trondheim, tror Nordtvedt at denne gruppen blir vesentlig hyppigere kontrollert enn andre.» http://dusken.no/artikkel/24211/hei-neger

Elisabeth:
Thea er opptatt av voldtekt. Bra. Da bør du engasjere deg for at mannen i saken skal få oppreisning for at han ble voldtatt i fengsel av helsepersonell. Det er en skam at det kun er foretaksstraff i denne saken. Mannen sitter ett år uskyldig i varetekt og blir slengt på gate kl 15 julaften uten penger og varme klær. Hvorfor får han ikke erstatning for alle overgrepene???

Ståle:
«Racial profiling osv handler hovedsakelig ikke om dop eller narkotika»

Oslo,1. januar, 2012: «Prosjekt Touch Down»
• En flerårig innsats mot Vestafrikanske kriminelle.
• Samarbeider med flere politidistrikter og særorganer som Kripos (prosjekt Wand) og Politiets utlendingsenhet (PU), samt Tollvesenet.
• Hovedmål: En mest mulig varig endring og dempende virkning i forhold til dagens kriminelle aktivitet.
• I prosjektet defineres kriminelle personer fra Nigeria, Gambia, Senegal, Benin, Kapp Verde, Niger, Ghana, Kamerun, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Elfenbenskysten, Togo og Sierra Leone som vestafrikanere.

Thomas:
Det er ikke alle som vet at mannen også ble voldtatt. Finner du artiklen det sto i? Har den på laptop men er i mobil. Vennligst også forklar han over hvordan man forholder seg til disse trådene med ungdommer og barn på så jeg slipper flere rare og teite konklusjoner mens heg tar denne saken på innboks

Ståle:
Så din kommentar og argumentasjon for at » Racial profiling osv handler hovedsakelig ikke om dop eller narkotika» , er at noen også blir voldtatt?

Thomas:
Ja Ståle er full klar over det. Onkelen min started OMOD…. At det linkes mot det betyr ikke at det er det det i grunnen handler om. Jeg kan få lov til å mene at det er vikarierende motiver etter 17år ikkesant? Jeg jobber direkte med dette… Hver dag…

Thomas:
Nei overhode ikke om at noen også blir voldtatt… Hvor får du disse konklusjonene fra?

Ståle:
Nei, du er jo ikke fullt klar over det når du mener dette: «Racial profiling osv handler hovedsakelig ikke om dop eller narkotika».

Elisabeth:
Voldtekten er omtalt i en egen artikkel hos bloggeren som har drevet fram denne saken. Ståle er ikke din fiende. Han har mange gode poenger du vrangleser. Du kan ikke blande innboks og tråd. Selv jeg som kjenner deg godt forstår ikke hva du prøver å si. Da skjønner garantert ingen ungdommer det heller.

Ståle:
Du har nettopp skrevet dette som svar til eksempelet «Touch Down»: «Det er ikke alle som vet at mannen også ble voldtatt. Finner du artiklen det sto i?»

Ståle:
Mener du, eller mener du ikke, dette er «racial profiling», Thomas?:
Oslo,1. januar, 2012: «Prosjekt Touch Down»
• En flerårig innsats mot Vestafrikanske kriminelle.
• Samarbeider med flere politidistrikter og særorganer som Kripos (prosjekt Wand) og Politiets utlendingsenhet (PU), samt Tollvesenet.
• Hovedmål: En mest mulig varig endring og dempende virkning i forhold til dagens kriminelle aktivitet.
• I prosjektet defineres kriminelle personer fra Nigeria, Gambia, Senegal, Benin, Kapp Verde, Niger, Ghana, Kamerun, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Elfenbenskysten, Togo og Sierra Leone som vestafrikanere.

Elisabeth:
NY SAK. LES DETTE: http://www.nrk.no/buskerud/_-be-meg-heller-dra-til-helvete-1.12181736

Thomas:
Det du sikter til er forhold og «praksis/retningslinjer» som fører til racial profiling. Det skjer allikevel racial profiling utover dette og med dette som unnskyldning og i langt flere tilfeller enn de som kan sies å falle innenfor de eksemplene som skjer på bekjempelse av ruskriminalitet.

Thomas:
Foreldren som reagerte og ungdommen forsto akkurat hva jeg prøvde å si. Jeg må blande for det skjer parallelt

Ståle:
Så du mener «Operasjon Touch Down» ikke er «racial profiling», men fører til det? Er det rett oppfattet, Thomas?

Thomas:
Hadde Ståle vært min fiende så hadde jeg brukt en helt annen tone på ham og det vet du. Men jeg har null forståelse for voldtekstkommentaren hans.

Jeg ba deg finne artiklen for svært få vet at saken om voldtekt fra helsepersonell og denne saken er samme uheldige sjel.

Elisabeth:
Google is everybodies friend

Ståle:
Thomas. Du skriver om «racial profiling», og sier dette etter å ha lest tung dokumentasjon på det motsatte: «Racial profiling osv handler hovedsakelig ikke om dop eller narkotika».

Jeg spurte om du mente «Operasjon Touch Down» var «racial profiling» i dine øyne. Du svarer: «er forhold og «praksis/retningslinjer» som fører til racial profiling.»

Det var litt uklart, så jeg spurte: » Så du mener «Operasjon Touch Down» ikke er «racial profiling», men fører til det? Er det rett oppfattet, Thomas?»

Jeg synes det hadde vært rimelig og konstruktivt å gi et svar til det, i steden for å snakke om hva du hadde gjort hvis undertegnede var din fiende, og slikt.

Thomas:
Hva er det du vil Ståle?

Racial profiling er svært omfattende og kan skje i praksis av mange ulike årsaker. I helsesektoren på skolen av politi i ulike situasjoner osv.

Retningslinjene du viser til både er og fører til racial profiling alt utifra kontekst. De er ikke racial profiling i sin helhet men en flik av det folk opplever i møte med systemet som er grunnet ulike former for racial profiling.

Jeg er opptatt av kontekst og svarer derfor kanskje ikke like bastant som du vil. Men fordi jeg ikke kan frigi for å ha hovedfokus på det akkurat nå, og derfor ikke får satt ting i større sammenheng, særlig når det har vært 10 unødvendige misforståelser allerede

Hugo:
Illegitim racial profiling i politiet forekommer – det vet jeg. Derimot lurer jeg på hvorfor politiet har en slik batong-rutine – er det meget alvorlige narkotikaforbrytelser politiet mener å skulle avdekke på denne måten? Og det ser så voldsomt ut at jeg kan ikke forstå at slik maktutøvelse er en lovlig etterforskningsmetode, hvis det da er etterforskning dette dreier seg om. Jeg forstår rett og slett ikke hva politibetjentene holder på med.

Elisabeth:
Hugo Berg Otterlei – hvorfor får kun politi foretaksstraff? Har ikke mannen rett på erstatning etter å ha sittet uskyldig i varetekt i år?

Henrik:
Thomas Talawa Prestø du ser ikke akk norsk ut, så ikke skrytt på deg noe du ikke er… Greit du er Norskstats borger, men du kommer aldri til og bli helt norsk…

Ståle:
Jeg ville vel ha svar på spørsmålet jeg stilte. Det er det man vil når man stiller et spørsmål. Fra USA ifm Trayvon Martin-saken:
«This failed social experiment not only leads to the disproportionate targeting, arrest, conviction and incarceration of people of color, despite equal rates of drug consumption across race, it fuels the underlying thread of judgment, stigma and marginalization that permeates how we value human life and enable acts of violence.» #blacklivesmatter

Vivian:
Kan være at politiet mistenker at personen forsøker å unndra seg kontroll og fjerne bevis ved å svelge narkotika politiet mener han oppbevarer eller skal selge. For å hindre at han svelger «bevisene», velger politiet å forsøke og hindre han i å svelge, dernest bruker de batongen for å få det ut fra munnen og hindre å bli bitt i fingeren, eller få bitt av seg en finger… Dersom man mener at han har svelget narkotika må vedkommende føres til lege og man må evt vente på at ting kommer ut igjen…, dersom det er noe der i utgangspunktet.

Ståle:
Minner om hva du skriver, Thomas. Du viser også til USA, med #blacklivesmatter:
«Racial profiling osv handler hovedsakelig ikke om dop eller narkotika og har lite med legaliseringen av cannabis å gjøre. Også viktig at svartes lidelse ikke tas til inntekt for slik argumentasjon for det er også skadelig for hele saken.»

Hugo:
Reglene om erstatning for urettmessig frihetsberøvelse er her:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25/KAPITTEL_8-2#KAPITTEL_8-2

Det er ikke så interessant erstatningsspørsmålet synes jeg – spørsmålet om slik maktanvendelse kan være lovlig er derimot av interesse. Strafferett er ikke mitt fagområde så jeg vet ikke svaret, men jeg er skeptisk.

Elisabeth:
Kjære Henrik – når du kommer på skolen i morgen så anbefaler jeg deg å spørre lærerne dine om de kan forklare deg hva det vil si å være norsk. Jeg er helt sikker på at de tar seg tid til å svare deg ordentlig. Du er sikkert egentlig en grei gutt som bare har misforstått litt. Lykke til. Det er aldri forseint å lære

John:
Å rote i munnen til noen med stålstang på denne måten kan bare forsvares av de dumme, politikvinnen burde ha vært sparket i tanngarden av forbipasserende, det triste er imidllertid at det jo er straffbart å skade tennene til en «tjeneste» kvinne – det er derimot uten konsekvens å more seg med å skade tennen til en narkoman . . .

Elisabeth:
Hugo – det er svært interessant for vedkommende. Jeg akseptere på ingen måte overgrep på gaten av tjenestemenn, ett år i varetekt når man er uskyldig, bli voldtatt av helsepersonell i fengselet også slengt på gata julaften uten penger og varme klær. Hva i alle dager er det slags måte å behandle folk på? Bikkjene på FOD-gården har det bedre.

Hugo:
Vedkommende bør da ta kontakt med en strafferettsadvokat. Du kjenner jo noen slike.

Elisabeth:
True true

Thomas:
Han er heldigvis representert. Vet ikke hvor godt.

Thomas:
Ståle jeg refererte til USA ja, og der i enda større grad er racial profiling større enn narkotika. Forsvaret er ofte at det sikkert var «gjeng eller dop» relatert. Jeg sier ikke at det ikke er argumentene som ofte brukes for å fjerne den kognitive dissonansen som oppstår når man konfronteres med at folk forskjellsbehandles. Det betyr ikke at det er faktiske årsak.

Ståle:
Man gjenkjennes – identifiseres – ved hudfarve.
Frihet er å kunne gå gjennom Grønlands-området i Oslo og vite at hudfarven man har ikke påvirker oddsene for å bli stoppet og ransaket av politiet.

En rapport publisert nylig viser at i England og Wales er det over seks ganger mer sannsynlig å bli stoppet og ransaket for narkotika for sorte enn hvite. Flere internasjonale studier viser det samme. Human Rights Watch skriver i sin rapport om temaet: ”These disparities cannot be explained by racial patterns of drug crime. They reflect law enforcement decisions to concentrate resources in low income minority neighborhoods. They also reflect deep-rooted racialized concerns, beliefs, and attitudes that shape the nation’s understanding of the “drug problem” and skew the policies chosen to respond to it.”

Politiprofessor Paul Larsson skriver i en kommentar: «De samme funn er velkjente fra andre internasjonale undersøkelser og vil ganske sikkert vise den samme tendensen i Norge. Noe annet vil være oppsiktsvekkende.»

Hva er egentlig tallene våre? Er det er dobbelt så stor sjanse for sorte å bli stoppet og ransaket fordi man er sort, fire ganger, seks?

Hvordan man tror man beskytter det og de man ønsker å beskytte uten å ta hensyn til dette, fordi man sier det ikke er «årsaken», får stå for ens egen regning. Men du skal vite, Thomas, at det er mange som leser dette, som også har satt seg inn i problematikken.

Flow:
Mye hat i han Henrik kidden.. Trist å se..

Elisabeth:
Henrik har mange gode grunner til å være sint. Move on.

Ståle:
Dette er altså det man ikke ønsker å ta hensyn til, fordi det ikke er «årsaken», men kun noe noen bruker, noen med uedle motiver, noe som «skader saken», hva nå enn den egentlig er for den enkelte. For meg og mange med meg er saken å vise frem de menneskerettslige skadene av slik vi har det i dag. Jeg synes det er helt grusomt at et helt miljø i Norge, faktisk er sin egen veste fiende, da man nekter å ta hensyn til dokumenterte skader og sammenhenger, på det miljøet, verdier og mennesker man sier man vil beskytte: http://www.release.org.uk/publications/numbers-black-and-white-ethnic-disparities-policing-and-prosecution-drug-offences

Anita:
Aksjon «Touch Down» har samme konsekvenser som «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

Store menneskerettighetsorganisasjoner advarer sterkt om at en av konsekvensene ved å opprettholde “krigen mot narkotika” er skjevfordeling i hvem som blir arrestert og utvikling av rasisme.

Som det blir vist til i artikkelen fra Under Dusken, som tidligere hadde tittelen «Hei neger, stans, vi skal snakke med deg», sier Politiet: «Noen opplever å aldri bli stoppet og kontrollert, mens andre opplever dette ofte. Noen vil føle dette som mistenkeliggjøring og diskriminering, og ja det er kanskje det.»

Her er to uttalelser fra «The Human Cost Of Stop And Search – Viewed With Suspicion», som sier det samme som artikkelen i Under Dusken: «When I think about the police, I feel that they have stripped my son of his soul and his dreams. They made him feel worthless. That they make him feel that he’s somebody that they can stop and rough up whenever they please with no explanation. You should be able to send your child to the shop to buy a pint of milk without them being stopped on the way back.»

«How can I get them to see me on the road and just leave me alone, let me go about my business? Because I don’t really like being stopped. It’s just embarrassing. When I’m walking down the road, someone will stop me and start searching, ruffle up my clothes and stuff like that. I was never comfortable with that. A lot of times, it’s just embarrassing. Even if nothing happens. It’s just embarrassing.» http://www.stop-watch.org/experiences

Klassekampen skrev om Bilal, Mohamed og Abdirahim på Grønland i Oslo. De har alle historier om hvordan politiet har stanset dem for tilfeldige undersøkelser på gata – tilsynelatende uten annen grunn enn at de norskfødte guttene har minoritetsbakgrunn. Lederen for OMOD beskriver opplevelsene fra de tre ungdommene som eksempler på såkalt «racial profiling» – at politiet plukker ut personer til undersøkelser utelukkende basert på deres utseende. Han sa «Jeg har opplevd dette selv, men det er først og fremst våre ungdom som rammes. De opplever unødvendig kontroll som trakasserende, og det kan igjen bidra til både fremmedgjøring og radikalisering.» http://klassekampen.no/article/20141219/ARTICLE/141219950

Når det gjelder gatesalget så har feks ordfører Fabian Stang sagt: «Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne ha sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn de gjør i dag».

Det er politikerne som har ansvar for hvilket lovverk som ligger til grunn for politiets arbeid og utforming av mål. Oppfordringer fra politikere og andre i maktposisjoner om å slå hardt ned på gateselgerne, som er en allerede stigmatisert gruppe, fører ikke noe godt med seg.

Det å be Politiet om å «være snillere» er ikke en løsning på denne komplekse probemstillingen. Det meste av salget foregår innendørs blant venner. Selv om Politiet hadde arrestert alle vest-afrikanske gateselgere så hadde ikke «krigen mot narkotika» blitt vunnet. Om vi ikke endrer politikk kommer vi til å få samme fengselsindustri som USA.

Pågripelse av selger etter selger og sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår. http://luhm.no/?p=4714

Politiet sier selv at «når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke». Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, en forsterket politinnsats vil derfor ikke få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken – men det fører til skjevfordeling i hvem som blir pågrepet og fengslet.

Lovgivningen og oppfordringen om å slå «hardt ned på» skaper et rasistisk system. Både i antall fengslede og at det gjør det lett for folk å hive seg på og rope «ta dem, ta dem» – «de drittsekkene». Det er en farlig utvikling.

Det som skjer i USA skjer også her, men det virker ikke som nordmenn tar det inn over seg. Norske menneskerettighetsorganisasjoner burde formidle dette, så folk blir klar over hva som skjer. http://luhm.no/?p=3292

Natasha:
Minstenk av prostitusjon og blant kvinnfolk- utrolig krenkende! Ikke minst om man har barn så mistenkte en for å være voldelig mot dem. Mange innvandrer miste barnet sitt hvert år på grunn av falskebekyrmingsmelding! Ikke rart det er mye sak av innvanndrer foreldrene i det siste som prøve å kidnappe egne barna fra systemet!

Thomas:
Ståle du er helt på viddene i forhold til hva jeg mener om denne saken. Du skriver t.o.m ting som underbygger det jeg sier at racial profiling ikke har med hvor mye afrikanere er eller ikke er involvert i narkotika handel osv men politiets holdninger og annet. At du ikke makter å forstå hva jeg skriver og at jeg ikke hadde tid til å svare deg utdypende betyr ikke at du kan si eller påstå noe som helst om hva jeg faktisk mener for det har jeg ikke utdypet.

Jeg jobber med dette daglig, som betyr at jeg også jobber med de psykologiske faktorene så vel som de strukturelle. Det folk opplever er en blanding av dette. Du kan poste så mange artikler du vil om saker som jeg har vært direkte involvert i, som jeg t.o.m har nevnt tidliger…

Så lurer jeg på om du kanskje har blokkert Elisabeth? Det er flere steder jeg svarer henne og du klikker som om jeg svarer deg, hopper til konklusjoner og er som jeg så, svært frekk og lite omgjengelig.

Jeg er fullt klar over hva racial profiling er, og har skrevet utdypende om det, og er vel den som kan si mest om hvor mye det foregår utenom OMOD som må sier å være de som virkelig har hatt fremst fokus på dette.

Jeg vet mer om treffprosenten til tollvesenet, i forhold til hvor mye de finner og hvor ofte «vest afrikanere» stoppes der enn om politiet, men det er fordi politiet i Norge har som du selv også påpeker svært dårlig tallmateriale på dette og eller ikek ønsker dele det de har.

Thomas:
Spør meg gjerne konkret og høfflig om hva du lurer på. Respekter tiden min, og meg i måten du spør på så svarer jeg gjerne. Vit at du ikke har noen rett til å kreve noe som helst. Minst av alt å bli satt øverst på min prioriteringsliste. Jeg var tydelig på at jeg tok imot en aktuell sak og ikke hadde tid, og du kvernet videre og klarte å lese alt utenom kontekst. Da påpekte jeg at jeg ikke ville svare deg før jeg hadde tid til å gi det intravenøst eller i det minste med teskje for målet er tydelig å kverrulere eller noe annet fremfor å faktisk utveklse info eller meninger.

Ståle:
Thomas: Hvilken faktor, hvilken betydning tenker du dette har:
«Selgerne på Grünerløkka er i all hovedsak afrikanske innvandrere og asylsøkere, og må møtes med strenge reaksjoner»
– Leder Oslo SV, Per Østvold.

«Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn i dag.» – Ordfører Fabian Stang.
– Oppfordring om mer vold på gateplan i narkotikamarkedet.

«Politiet må slå hardt ned på organiserte kriminelles narkohandel i Oslo», Liv Tørres, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
– Oppfordring om mer vold på gateplan i narkotikamarkedet.

«Jeg forstår at i narkoverdenen er der langere og bakmenn som ikke fortjener å bli tatt på med silkehansker.» – Per Fugelli.
– Vekting av menneskeverd der noen mennesker (selger) fortjener røffere behandling, altså:
– Oppfordring om mer vold på gateplan i narkotikamarkedet.

«Jeg er tilhengere av strengere straffer for pushere av narkotika siden jeg likestiller dette med å sende andre mennesker inn i helvete, om ikke døden.» Ola Tellesbø (MdG)

Antirasistisk Senter valgte å videreformidle Norsk Folkehjelps oppfordringen på sin fb-side, 5.9.2013: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=539240389480810&id=148172115254308 , blottet for motforestillinger, på tross av flere år med et utall bekymringsmeldinger om de menneskerettslige skadene, https://www.facebook.com/stale.nygard/posts/588804527832026
Leder for ARS var også kort tid i forveien gjort oppmerksom på dette opptaket: http://www.circusbazaar.com/norwegian-police-filmed…/

Det er ingen som mener å være uhøflig med deg, vil deg noe vondt, er frekke, spydige eller noen av de andre karakteristikkene du deler ut i øst og vest. Det er ikke du som er offeret, og det er ikke din offerrolle som er tema her. Du har fått særs saklige tilbakemeldinger og kommentarer, med helt konkret spørsmål. Du har valgt å svare det du har. Det er ditt valg, Thomas, men et offer er du altså ikke i denne saken, og det er ingen som er slemme med deg. Det handler rett og slett ikke om deg, eller meg.

Elisabeth:
Jeg kan ikke fatte og begripe at du absloutt skal pick a fight med noen som IKKE er uenig med deg Ståle. Hva er egentlig agendaen din? For den handler helt åpenbart om noe helt annet enn alle lenkene og sitatene du poster.

Thomas:
Jeg har gjort det veldig klart at det ikke handler om deg for meg. Og jeg har heller ikke fremstilt meg som noe offer. Meg plager det lite. Jeg ga deg en formel som ville fungere bedre om det plutselig var viktig for deg å absolutt skulle ha min mening til tross for at jeg uttrykket at jeg ikke hadde tid til å gi den. Da du da fortsetter å kverne…hvilken konklusjon er det du mener jeg skal hoppe til? Det er rett og slett kverrulerende.

Ståle:
Så du vil ikke si din mening til det våre politikere sier, det ARS sier, det Folkehjelpa sier, som er sitert, fordi det ikke handler om «det» for deg, og at du har gjort det helt klart? Seriøst?

Thomas:
Om du slutter mase får jeg kanskje svart ferdig….

Thomas:
Igjen så makter du ikke å forstå hva jeg sier. Jeg sier jeg ikke hadde TID til å teskjemate deg samtidig som jeg håndterte noe annet så jeg gikk ikke inn på de sitatene som er gamle og som ja også bærer preg av lite kunnskap og respekt for feltet og problematikken og enda mindre hvorfor de guttene er der de er….

Thomas:
Så spør du hvilken faktor og hvilken betydning disse utalelsene har. Jeg forstår at du mener du har spurt om noe konkret. Men du har jo ikke det. Kommentarene er sprikende og fra forskjellige mennesker. Det ser ut som du legger trykk på ARS. Jeg jobber ikke der lengre og er som tidligere sakt ikke særlig impornert over noen «antirasistisk» organisasjon sin håndtering eller engasjement rundt slike saker. Jeg var forsåvidt uening i svært mange av disse menneskenes uttalelser. Hovedsakelig fordi de ikke jobber direkte med problematikken. Deres uttalelser er for meg derfor kunnskapsløse og på siden av det faktiske problem. Det er mange med kunnskap og direkte erfaring jeg heller ville sitert. Men det kommer som sakt ikke tydelig nok frem hva du ønsker jeg skal mene noe om.

Hvis du leser «Eikaguttene, etnisk marginaliserte minoritetsungdommer i et marginalt miljø i Oslo» som er skrevet at Moses BB Kuvaeme så vil du se navnet mitt i starten av rapporten.

Flere av disse «kriminelle» afrikanske elementene det er snakk om har jeg jobbet med. Historiene er svært varierte og problematikken er sammensatt. Flere av disse guttene er der enslige mindreårige som har blitt rekruttert rett fra mottak. Samme som noen av de guttene rekrutteres rett til sex salg. Dette uten at noen ld og av disse personene gjør noe med det.

Så hva vil du jeg skal snakke om? At de profileres av politiet fordi de står på gata eller at de profileres av bakmennene fordi de vet at de stiller svakt i samfunnet og kan derfor brukes og utnyttes uten at det har konsekvenser for bakmennene for det er viktigst at det er de svarte guttenes skyld og at det er umulig å klare å se på dem som både offre og overgripere samtidig? Fordi jeg jobber med disse tingene daglig så er temaene svært store Ståle. Som jeg har påpekt flere ganger. Vær MYE mer spesifikk i hva du er ute etter.

Ståle:
Ok, men det er jo ikke lett å vite at du ikke var ferdig.
Nytt spørsmål relatert til saken du har delt:

Hva skjer med holdningene i samfunnet når en generasjon er vokst opp med at så å si alt synlig salg av cannabis på gata blir solgt av unge, fattige menn/gutter som er mørke i huden? Hva gjør det med oss, hva gjør det med samfunnet, hvilke holdninger påfører vi barn og unge, og hvilke konsekvenser har dette for alle som er mørke i huden, spesielt unge menn/gutter? Hvilke mekanismer er det som fores, og hvilke enorme farer er forbundet med stigmatisering som sosialpsykologisk prosess?

Poenget er at dette betyr veldig mye for andre med mørk hud, dagens narkotikakontrollregimet og holdninger og praksis tilknyttet, selv om du, slik jeg med beste evne forstår deg, sier dette ikke betyr noe for deg, fordi narkotikakontrollregimet ikke er «årsaken» til urett du kjemper mot.

Jeg vet ikke hva su har tid til eller ikke, men du har altså lagt ut en post, i en åpen profil, og jeg tillater meg å kommentere til det. Det er liksom hele poenget her. Hvis man ikke har tid så har man vel ikke det. Det er helt greit.

Thomas:
Jeg har aldri ment at dette ikke påvirker svarte. JEg har heller ikke sakt at det ikke påvirker meg. Jeg har sakt at jeg ikke mener at det er ÅRSAKEN til racial profiling. Jeg kan få lov til å mene at dette er symptomer på noe større og allikevel mene at det er ett alvorlig problem? Jeg har ikke med ett ord bagatellisert det. Jeg sa at Racial profiling ikke hovedsakelig handler om narkotika. Dette handler om at jeg har en ganske god oversikt over hva afrikanere møter i Norge, hvor de møter det og fra hvem. Dette er ikke øverst på listen. Det betyr ikke at det ikke er graverende med svært alvorlige følger.

Tor:
Det å ha en jobb hvor du har lov til å bruke vold er en sær situasjon. Et uhyre vanskelig ansvar. Kun personer med stor personlig integritet og meget velutviklede sjelsevner vil kunne håndtere de situasjonene politimenn ofte havner i. Jeg er redd for at mange politimenn ikke greier nettopp det. Jeg vet ikke hva politietaten bør gjøre for å få fatt i de menneskene som har slike egenskaper – for jeg er redd for at disse ikke søker seg til politiyrket. I USA er dette helt tydelig. Dette er muligens en fordom, eller et utslag av kulturparanoia, men det er slik jeg tenker at det er. Og det bekymrer meg at de nå går med pistoler.

Thomas:
Det du spør om er igjen veldig stort. Er det de psykososiale ettereffektene av den rasismen afrikanere møter du lurer på? Er det kostnadene på den etnisk norske befolkningen som forer sine fordommer og letter på sin kognitive dissonans ved å bare se de svarte som selger, er det motstandskulturene som dannes hos unge svarte ungdom som møter stigmatisering og mistenkeliggjøring gang på gang grunnet folks begrensinger og hvordan dette kan føre til rekruttering til skråplan osv, er det effekten på svarte ungdommer og sørs guttene identitetsprosess du sikter til eller er det etniske hvite nordmenns «moralske helse» du sikter til. For meg er spørsmålene dine noe jeg kunne skrevet og faktisk på noen punkter har skrevet avhandlinger på.

Som jeg sa før jeg jobber med dette daglig. Du må være mer spesifikk for temaene er for store og det er altfor mange forbehold jeg må ta for å kunne skrive korrekt om de til at Facebook er riktig fora. Men jeg er absolutt åpen for deling av kunnskap. Bare respekter at de ikke er alltid man kan svare med en gang, selv om man selv har postet på egen wall. lol

Thomas:
Tor du er ALLTID velkommen!

Ståle:
For Kofi Annan, så er dagens narkotikakontrollregimet den enkeltsaken som i størst grad bidrar til uretten du sier du kjemper mot, og den største enkeltårsaken til volden som rammer de du vil beskytte.

For deg: «Dette er ikke øverst på listen»

Men hvorfor da ikke snakke om narkotikakontrollregimet som en faktor, og ikke årsak, hvis du oppriktig mener det er en faktor som spiller inn på de ting du sier du kjemper mot? Hva med et ord som «mater»?

Thomas:
Jeg gjør jo det i mitt arbeid hver dag. Må jeg da også gjøre det med deg?

Jeg bekjemper mange ting. Rekruttering til narkotika, salg av sex av unge svarte gutter i Oslo. I 2014 telte jeg en nærmere 60.

Det er mye som foregår.

Er det rasisme du sikter til som jeg «mener å kjempe mot»? I såfall så fasiliteter rasisme mye av det du tar opp i min mening. Ikke motsatt

Elisabeth:
Ståle – er du for legalisering av cannabis?

Ståle:
Men hvorfor er det da ikke et større problem for de du sier du vil beskytte, mener du, når folk skriver i avisa at de er stoppet gang etter gang og ransaket grunnet narkotikakontrollregimet, og politiet selv sier at f.eks nigerianere blir oftere kontrollert enn andre pga narkotikakontrollregimet, vi har egne politiaksjoner direkte og utelukkende mot vestafrikanere i narkotikamarkedet på gata, og at politiet sier det ligger i deres samfunnsmandat, altså strategi og lovverk, og vi ser hva som skrives rundt dette – «drittsekker», «griser» – og mye verre ting, skrives overalt der narkotika og fattigdom/hudfarve blir trukket frem? Jeg forstår bare ikke hvordan et miljø så til de grader kan være sin egen verste fiende, fordi noen enkeltpersoner har helt spesielle oppfatninger. Hvis jeg hadde vært mørk i huden hadde jeg vært fly forbanna på aktører som undergraver virkeligheten og årsakssammenhenger.

Ståle:
Endrer mitt politiske syn, enten det er slik eller sånn, den virkelighet, de menneskerettslige skadene til dagens narkotikakontrollregime, som denne volden er en del av, Elisabeth?

Thomas:
Ståle Nr 1 fordi du ikke er valgt av de miljøene.

Nr2 fordi du ikke vet en dritt om hva jeg jobber med, med hvem osv.

Nr3 fordi jeg respekterer de afrikanske miljøene og deres evne til å selv definere hva som angår dem mest og hva de største problemene er. Jeg prater ikke på vegne av men med jeg skjønner du, i motsetning til så mange andre.

Jeg har aldri sakt det ikke er stort, jeg sa det ikke var størst. Jeg sa det ikke var øverst. Du leser og forstår meget selektivt.

Thomas:
Ståle denne diskusjonen virker for meg maladaptiv du vrangleser og legger veldig mye inn i det jeg skriver som overhode ikke er der. Kan det være at du har diskutert med noen andre og tar meg under samme kam som de og nå overfører en haug med ting?

Its The Only thing that makes sense at this point….

Ståle:
Det er bl.a akkurat det som er mye av min drivkraft for å kommentere her, at det er viktig å vise frem i miljøet hva man faktisk har valgt til å representere seg, slik at man selv har mulighet til å påvirke det. Og da snakker jeg ikke om person, men om holdninger.

Thomas:
Men du vet overhode ingenting om mine holdninger, og de har heller ikke kommet frem her…

Ingen i det afrikanske miljøet vil bli sure på meg for å arbeide med akkurat det de har bedt meg om, fremfor det du utenifra mener er viktigst.

Ingen av de vil heller klikke på meg fordi jeg sa at narkotikakontrollregimet ikke er afrikaneres største utfordring i Norge.

Selv om en del av de tingene du i senere meldinger absolutt bidrar og inngår i en negativ sirkulær prosess som er svært problematisk.

Thomas:
Ps jeg tror grunnen til at Elisabeth spør om cannabis aktivismen er fordi det tydelig skinner igjennom i forhold til hva du har skrevet og også utifra hva du tror… Ja tror du har lest

Ståle:
Vil man, eller vil man ikke, være representert med holdninger og oppfatninger som ikke tar problematikken og de menneskerettslige skadene tilknyttet narkotikakontrollregimet på alvor. Ønsker man ærlighet og åpenhet rundt dette, eller ikke. Hva mener man er den beste beskyttelsen, for seg, sine, og fremtidige borgere. Det er et valg folk selv må finne ut av.

At dere nå velger å ty til usaklig debatteknikk, er det mange som ser, men det ser ikke ut til at dere bryr dere. Det er også helt greit. Folk er ikke dumme, heldigvis.

Du har presentert dine holdninger i bl.a denne tråden, Thomas.

Takk for det.

Thomas:
Men det er bare du som påstår at jeg har en holdning som ikke tar det på alvor. Pek på en annen som har sakt det.

De vet jo hva jeg jobber med og med hvem. De vet hva jeg gjør i forhold til problematikken. Det gjør jo ikke du.

Jeg var ikke noe imponert over hvordan du kom valsende inn på wallen min og kan ærlig innrømme at jeg avfeide deg noe… Det kan si noe om hvordan jeg leste deg, som også ærlig kan ha vært feil. Men det sier ikke noe om hva mine holdninger er til de menneskerettslige skadene er.

Det er organisasjoner slik du nevnte over du virkelig burde ta for slike holdninger. De prater på vegne av og er ikke valgt og representerer ikke og kommer med slike uttalelser som du siktet til. Gå etter de.

Eller finn ut mer om de faktiske ting jeg har gjort på feltet og så diskuter med meg rundt noe jeg faktisk mener osv istedet for disse imaginære tingene du tilskriver meg nå.

Jeg skal ikke forveksles med ARS, NF, osv…

Elisabeth:
Ståle – jeg spurte bare et ja eller nei spørsmål. Kan du vennligst svare?

Anita:
Regjeringen har sagt at de aktivt skal bidra til å legge til rette for åpen og konstruktiv debatt fram mot toppmøtet om narkotika i FNs generalforsamling i 2016. I Europarådets gruppe for narkotikaspørsmål ble det understreker at: «Det må gjennomføres en ærlig vurdering av de positive og negative sidene ved det internasjonale narkotikakontrollregimet.»

Spørsmålet man bør stille seg blir da: Er det som ble filmet en positiv eller negativ side ved narkotikakontrollregimet?

Jeg vet ikke om det var cannabis de mistenkte at han hadde gjemt i munnen (men det er det mest solgte illegale rusmidlet). Ville de ha kaste seg over mannen på åpen gate og nesten kvalt ham med en batong for å få ham til å kaste opp noe de mistenkte ham for å ha i munnen – hvis cannabis ble solgt i lovlige utsalgssteder?

Jeg skrev i en kommentar på min side: «det er ingen som beskylder politiet (som ble filmet) for å være rasister», men burde begrenset det til «i denne tråden» – jeg ser av det som blir postet og kommentert rundt omkring at enkelte mener at de to politibetjentene er rasister og at det de gjorde ikke har noen sammenheng med kontrollregimet – det har altså ingen sammenheng med aksjon «Touch Down», en politiaksjon rettet direkte mot vest-afrikanske gateselgere.

For min del er det ingen tvil om hva svaret er: Ja, det som ble filmet er EN av mange negative konsekvenser av narkotikakontrollregimet.

Poenget mitt er altså at vi kan ikke vite om de politibetjentene er rasister eller ikke, men det vi vet er at de kunne gjøre det de gjorde på grunn av narkotikakontrollregimet. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152531644562461

Iffit:
damn! anyone who claimed that norway is a racism free zone dont have contact with reality….

Thomas:
Anita jeg har ikke gjort det direkte, men svært mange mener ja at politiet i videon er rasister. I det de kan påvise at de bruker dette grepet i like stor grad mot andre etnisiteter under samme forhold så kan man fraskrive de alle slike holdninger. Så lenge bare afrikanere er utsatt for dette eller i størst grad er det så må man spørre seg hvorfor menneskerettighetene tillates brutt mest eller bare i tilfeller som innvolverer afrikanere. Det er også viktig å spørre seg i disse sakene…

Ståle:
Elisabeth. Dette er del av et større bilde. Du kan lese hva jeg mener her: http://www.minervanett.no/stotter-du-forbudet-stotter-du-mafia/

Og her: http://www.minervanett.no/gatas-gutter

Og her: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151069434432461&set=t.531642460&type=3&theater

Og her: http://nyemeninger.no/alle_meninger/post173894.zrm

Anita:
Thomas: Ettersom aksjon «Touch Down» er rettet direkte mot vest-afrikanske gateselgere så vil selvsagt aksjonen gå utover afrikanere. Som du skrev tidligere, også de som «bare ligner» (ref. artiklene bla. i Under Dusken).

Elisabeth:
Ståle. Jeg vet hva du mener og hva din agenda i denne tråden er. Jeg ville bare at du skulle innrømme det selv overfor alle som leser.

Anita:
Thomas: En annen ting, er at «det er mindre protester fra samfunnet når politiet går inn i de fattiges områder og har aksjoner.” http://luhm.no/?p=3292 Det er ikke så mange som «bryr seg om» gateselgerne, og når politiet gjorde som de gjorde helt åpenlyst så var det fordi de antakeligvis trodde at ingen ville bry seg. Heldigvis ble det filmet.

Thomas:
Ja det ser man tydelig. Jeg vil allikevel si at det er mindre protester når de gjør noe mot svarte generelt. Svart er ikke = fattig. Så det blir også noe spørsmål om det er fattigdommen alene og at de er mørke i huden er en ettertanke slik det nesten skrives her. Hadde en like «fattig» blond blåøyd gutt opplevd det samme…ville ingen brydd seg?

Thomas:
Må igjen påpeke at ARS, Norsk Folkehjelp, Rune osv på ingen måte representerer meg og heller ikke er valgt av for eksempel det afrikanske miljøet osv for å representere dem. Det er da viktig å skille mellom dette så ikke for eksempel en utalelse fra dem blir på vegne av alle som arbeider mot rasisme. I altfor stor grad virker det som det gjør det og mange mange diskusjoner oppstår hvor de blir gjort til representanter og andre tas for deres uttalelser. Det er viktige diskusjoner de har. Jeg undergraver ikke det, men det er også mange diskusjoner de har som har lite med for eksempel det afrikanske miljøene å gjøre hvor miljøene må få representere seg selv, og få snakke på vegne av seg selv.

Ståle:
Elisabeth. På hvilken måte endrer mitt politiske syn, enten det er slik eller sånn, den virkelighet, de menneskerettslige skadene til dagens narkotikakontrollregime, som denne volden er en del av, og hvorfor er dette interessant for «de som leser»? Og, ser du ikke selv hvor synlig stigmaverktøyet er, når du skriver «innrømme»? Jeg synes bare det er trist at du ikke heller velger et annet fokus. Du har mulighet og du har en posisjon. Det er ditt valg hvordan du bruker makten du faktisk har. Det er du som velger hvilken tilnærming og fokus du mener tjener det og de du ønsker å verne om.

Anita:
Thomas: Om noen år så er det kanskje ikke vest-afrikanere som dominerer gatesalget, kanskje det er, ja la oss si kinesere (som også kan gjenkjennes på utseendet), da ville det med det samme kontrollregimet vært en kineser som ble behandlet på den måten. De som er rasister vil selvsagt kunne utføre mer vold i et kontrollregime.

Thomas:
ja historisk sett så ser jeg ikke det du nettopp sier der. Det finnes mange eksempler på at det nettopp er noen grupper som blir utsatt for mer nettopp fordi man har en unnskyldning for det. Så jeg er enig i mye av det du sier, men jeg er ikke enig i at det er en tilfeldighet. Noen er historisk mer utsatt og det er også historiske grunner til at noen er mer utsatt for rekruttering og for bakmenn osv. Det er ikke tilfeldig hvordan de blir behandlet i forhold til andre, det er ikke tilfeldig at de havner der og ja bakgrunn og phenotypiske trekk spiller inn på de sakene…

Anita:
Nei, akkurat, det er ikke tilfeldig at det er en vest-afrikaner som ble behandlet på den måten, i og med at det finnes en aksjon som heter Touch Down og som er rettet mot vest-afrikanske gateselgere.

Thomas:
Og hva med før denne aksjonen fantes? Hva med alle de som får liknende behandling uten at det er en slik aksjon? Hva med alle de andre tingene afrikanere møter som ikke er tilknyttet disse aksjonene? Er det også da grunnet aksjonen? er dette også da ikke relatert til deres farge og en historikk som legitimerer at afrikanere har mindre menneskerettigheter?

Thomas:
nei dere forenkler det ned til noe jeg bare ikke kan si meg enig i..sorry. Det misrepresenterer og bagatelliserer så manges opplevelser til inntekt for noe helt annet. God natt.

Elisabeth:
Ståle – beklager at du ikke får fellesmail hver uke om hva jeg bruker min makt til Shane kontaktet meg like etter han filmet overgrepet og jeg har fulgt saken siden. Hva slags fokus jeg har hatt i denne saken aner du 0 om. Det var forøvrig du som var så opptatt av alle som leste tråden og ikke at du skulle prøve å overbevise Thomas. Du påsto at du snakket til «publikum». Når du plukker en fight med Thomas og later som om det handler om noe annet en cannabislegaliserieng så ødelegger du tråden. Du har slengt opp flere stråmenn i denne tråden enn det er narkolangere i Oslo. Ikke krev at folk skal forholde seg til dine stråmenn. De får du bale med sjøl. Og hvis du blir så provosert over at vi bruker vår makt feil så får du trå til kraftigere selv og make a difference så det merkes. Ikke klag på at andre ikke gjør jobben for deg.

Anita:
Thomas: Jeg mener at aksjoner rettet direkte mot vest-afrikanske gateselgere er en negativ konsekvens av kontrollregimet, som fører til skjevfordeling i hvem som blir stoppet og arrestert, og at det er beklagelig at vi er i ferd med å få en fengselsindustri lignende som i USA, uten at så mange bryr seg om det. Det er synd du opplever det som å «bagatelliserer så manges opplevelser til inntekt for noe helt annet».

Anita:
Elisabeth: Det handler om at myndighetene ønsker en «ærlig vurdering av de positive og negative sidene ved det internasjonale narkotikakontrollregimet.» Jeg mener at aksjon Touch Down og det som ble filmet er en negativ konsekvens.

Thomas:
Ja jeg mener delvis det er det. Samtidig som jeg er helt enig i at det er en negativ konsekvens av måten kontroll gjøres på og også at vi får en liknende fengselsystem.

Jeg mener bare at om afrikanere ble sett på som fullverdige mennesker ville hverken det ene eller det andre være mulig. Som sakt rasisme og den manglende empatien det medbringer gjør slik menneskelig urett mulig.

Ståle:
Elisabeth. Jeg har vist til ditt fokus i denne tråden. Måten du bruker makten din i denne tråden. Hvilket fokus og tilnærming du velger. Hvilke teknikker du velger. Hvilke retoriske verktøy du velger. Det ser ikke ut til at du forstår poenget:

å synliggjøre de menneskerettslige skadene og sammenhengene til narkotikakontrollregimet, som denne volden er del av, der skjevfordelingen og uretten knyttet til hudfarve er tema.

Så kan folk selv tenke. Folk kan faktisk det, tenke selv.

Du velger ha fokus et helt annet sted.

Du må gjerne lenke til ting du har skrevet som setter søkelys på narkotikakontrollregimet og skjevfordelingen og uretten knyttet hudfarve.

Det hadde jo vært naturlig å vise til det faktum at dagens narkotikakontrollregime faktisk innebærer «racial profiling», der politiet har egne aksjoner direkte og utelukkende mot mørhudete som et ledd i narkotikakontrollregime, hvis man oppriktig hadde en nøytral agenda med oppriktig ønske om å bekjempe «racial profiling» uansett om det er knyttet til terror eller narkotika, eller annet, som du jo faktisk er opptatt av å bekjempe.

Ståle:
Elisabeth. Du har altså ingen ting å vise til, annet enn stigmaverktøy? Som sagt: Du må gjerne lenke til ting du har skrevet som setter søkelys på narkotikakontrollregimet og skjevfordelingen og uretten knyttet hudfarve. Eller har du utelatt narkotikakontrollregimet som faktor når du snakker om, skriver om og kjemper mot «racial profiling»?

Elisabeth:
Jøss, jeg ante ikke at jeg hadde makt i denne tråden Jeg vet at folk kan tenke, men i denne tråden så har du valgt å la være. Ikke mas på monomant vis om shit du har null greie på. Snakk om hva DU syns. Ikke hva du tror andre mener eller hvor deres fokus burde ligge all den tid du vet 0. Jeg har ikke tid til å diskutere narkotikakontrollregime med deg kompis fordi jeg driver å bruker den der berømte makten min til å rydde opp dritt et annet sted akkurat nå. Jeg syns forøvrig at du skal bruke mer tid på alt det du ikke bruker tid på hvis du ønsker respekt for det du bruker tid på.

Elisabeth:
Kan ikke du lenke til noe jeg har skrevet om racial profiling? Du har jo helt åpenbart lest noe du ikke er fornøyd med.

Ståle:
Du vil altså ikke ha fokus på skjevfordelingen og uretten knyttet til hudfave ifm narkotikakontrollregimet. Poenget er at tråden du kommenterer under er en tråd som handler om urett – tortur – ifm narkotikakontrollregimet, med en egen politiaksjon mot vestafrikanere i bunnen.

Elisabeth:
Utenom å peke på alle dine stråmenn har mitt fokus vært på offeret i denne konkrete saken. Kall meg crazy, men jeg syns han er viktigere enn å diskuterer narkotikakontrollregimet med en random dude som bare er keen på å krangle. La meg gjenta: Jeg syns at du skal bruke mye mer tid på alt det du ikke bruker tid på hvis du ønsker respekt for det du bruker tid på. Sånn. Godnatt. I have better things to do. Like Drammen.

Ståle:
Som sagt: folk ser, kan lese og tenke selv. Takk for praten.

Thomas:
Folk har sett lest ig tenkt. Du kan sjekke likene oppover så ser du hvilken del av tråden folk var opptatt av. Det var ikke den som ble sidesporet.

Elisabeth:
Det er fint for deg at du tror du har et publikum Ståle 8 likes på 9 timer tyder på at du har en enorm menighet. Godnatt.

Thomas:
Jeg lar det stå litt til og så moderere jeg vekk så folk får tilbake sin originale tråd, det er ønske om å diskutere den imorgen. Du står jo helt fritt til å opprette en helt egen en med akkurat den vinklingen du selv vil!

Elisabeth:
God ide Thomas.

Share
11 Responses leave one →
 1. mai 4, 2016

  Journalist Kristian Fabrizio Mendoza skriver om «Raseprofilering – skjer det i Norge?» i Utrop: http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/30211

  Første gang jeg skrev om dette var i 2011 da Høyre og SV kranglet om hvem som ville sette inn mest politi/vektere: http://anitanyholt.no/samfunn/fjern-det-apenlyse-hasjsalget-pa-grunerlokka-med-lovlige-utsalgssteder

  LUHMs bekymringsmelding til ArS: krigen mot narkotika og rasisme: http://luhm.no/?p=3292

  Det er sendt høringssvar og andre henvendelser, blant annet i «Norges arbeid frem mot UNGASS 2016»: http://luhm.no/?p=4714

  Blant annet:

  «Det åpne gatesalget er bare en liten del av det illegale cannabismarkedet, det meste blir solgt innendørs blant venner. Sånn sett er det ikke noe forskjell på hva de inne og ute gjør.»

  «Vi har ikke så mye informasjon og tall om dette i Norge, men vi ser at politiets aksjoner også her rettes mot «de fattiges områder og de som det kommer minst protester mot fra samfunnet».»

  «Det ble totalt beslagtlagt 2964 kg cannabis i 2013. De 20 kiloene som ble beslagt fra gatesalg i Oslo utgjør en minimal andel. Når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke. Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en person blir pågrepet så overtar en ny selger. Pågripelse av selger etter selger, sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår.»

  «Lovgivningen har konsekvenser man ikke hadde sett for seg, altså forbudsskapte problemer. Det disse selgerne langs Akerselva, Grønland og andre steder gjør er mindre alvorlig enn hva samfunnets reaksjon resulterer i.»

  Det er bra at det blir debatt om dette.
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/1081350531937688

 2. august 24, 2015

  I mangel på lovlige utsalgssteder for cannabis blir det solgt inne blant venner og ute på gata.

  I utlandet advarer store menneskerettighetsorganisasjoner sterkt om at en av konsekvensene ved å opprettholde “krigen mot narkotika” er skjevfordeling i hvem som blir arrestert og utvikling av rasisme.

  “Touch Down”, en aksjon rettet direkte mot “vest-afrikanske kriminelle” (hvor kriminaliteten er salg av narkotika, mest hasj) har mange likhetstrekk med “Stop and frisk” som blir kritisert i USA.

  I Norge derimot er det nærmest ingen kritikk. Det er dessverre veldig mange som støtter FrP og Høyres politikk og hjelper dem ved å rope “ta dem, ta dem!”.

  Jeg håper at flere vil sette seg inn i problematikken etter å ha sett filmen “Trygghet i hverdagen”, med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) som programleder.

  Jeg mener at Justis- og beredskapsdepartementets informasjonsfilm vil bidra til mer rasisme, og det at en økende utvikling av fengselssektoren blir et mål for suksess er skremmende. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/se-filmen-trygghet-i-hverdagen/id2435528

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/921725437900199
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152963891867461

  Bekymringsmelding: krigen mot narkotika og rasisme: http://luhm.no/?p=3292
  Samfunnssikkerhet og feildisponering av ressurser: http://luhm.no/?p=6287

 3. mai 12, 2015

  Oslo politidistrikt ville ha mer etterforskning rundt saken før de betalte forelegget på 80.000 kroner. Nå har Spesialenheten for politisaker foretatt 18 nye avhør etter forrige vedtak.

  – Vi fastholder at det er grunnlag for å reagere med foretaksstraff i saken, sier juridisk rådgiver Camilla Lie i Spesialenheten til Nettavisen. http://www.nettavisen.no/nyheter/fastholder-straff-mot-oslo-politiet/3422786019.html

  Regjeringen ønsker å få innspill om konsekvenser av narkotikakontrollregimet før UNGASS 2016.

  «Touch Down», en aksjon rettet direkte mot «vest-afrikanske kriminelle» (hvor kriminaliteten er salg av narkotika, mest hasj) har mange likhetstrekk med «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

  Et mulig brudd på menneskerettighetskonvensjonene i forbindelse med pågripelse av en mann, mistenkt for besittelse/salg av illegale rusmidler, er blant de negative konsekvensene.

  Hendelsen, som ble filmet, burde ikke bare føre til en debatt om Politiets praksis, men om lovgivningen for narkotika.

  Cannabis bør ikke selges på gata, men i lovlige utsalgssteder lignende vinmonopolordningen.

  • mai 20, 2015

   Shane Alexander Caldwell, 20. mai 2015:
   The Baton Affair: “There was a certain practice”.

   «Today Norway’s Director of Public Prosecutions officers has released the conclusion of the complaint made against this investigation and upheld both the decision to not to prosecute while “somewhat explosively” supported the conclusion that the treatment was a practice.

   The press release states, “In deciding, the Director of Public Prosecutions emphasized that there was a certain practice in the police district to use the baton as a means to investigate the oral cavity and that at that time was unclear to what extent it was acceptable.”

   «In deciding, the Director of Public Prosecutions emphasized that there was a certain practice in the police district to use the baton as a means to investigate the oral cavity and that at that time was unclear to what extent it was acceptable.» – Norway’s Attorney General’s Office

   http://www.circusbazaar.com/norways-police-busted

 4. april 24, 2015

  «De visste at det kunne være livsfarlig og at det ikke er sikkert de ville finne en jobb i Europa. De vil gjøre alt for å komme vekk fra et land hvor de føler seg verdiløse og ikke kan bidra med noe til familiene sine.

  Hvis en fattig afrikaner klarer å skrape sammen penger til å betale en menneskesmugler, er det en stor sannsynlighet for at han ender med dårlig betalt og svart løsarbeid [..] Han kan også ende som gateselger.» http://forskning.no/land-og-regioner-utenrikspolitikk/2015/04/slik-kan-vi-unnga-flere-batflyktninger-drukner

  Om gatesalg: «Det å oppfordre til «røffere behandling» av en allerede stigmatisert gruppe fører ikke noe godt med seg. Det å kalle en allerede stigmatisert gruppe for drittsekker fører heller ikke noe godt med seg.» https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152698212982461

 5. Kevin Bjelland permalink
  februar 27, 2015

  hvordan kan ha seg sånn, sålenge man er ansatt i staten kan man gjøre akkurat hva man måtte ønske. slå, terrorisere, utnytte, misbruke, og en hel bøtte med andre greier uten å noen gang måtte stå til ansvar. jeg trodde dette var forbeholdt krigsherrer som vant og utryddet de som evntuelt hadde insigelser mot hva som egentlig hadde skjedd.

 6. februar 17, 2015

  Aftenposten, Oslo by: «Batongoffer: – Jeg ble kjørt ut av byen og dumpet i skogen». Politiet vedtar ikke foretaksstraffen som retter seg mot bruken av batonger i munnhulen og manglende rapportskriving.

  Betjentene opplyser at de ikke husker så mye av den konkrete episoden, blant annet grunnet det store antallet lignende oppdrag i samme periode. http://www.osloby.no/nyheter/krim/Batongoffer—Jeg-ble-kjort-ut-av-byen-og-dumpet-i-skogen-7890825.html

  Det er bra at Aftenposten følger opp saken, men det har foreløbig ikke vært noen kritikk av selve kontrollregimet, som er begrunnelsen for behandlingen.

 7. februar 3, 2015

  Jeg er helt enig med deg i det du skriver, at det er «kontrollregimet som skaper situasjonen. Rasismen eller facismen er bare en tilleggsfaktor som trives i et slikt kontrollregime.»

  Jeg kjenner ikke politiet som ble filmet, jeg vet ingenting om dem. Jeg har derfor ikke noe grunnlag for å si at de er rasister eller ikke, det jeg mener er at vi kan ikke vite om personen som ble pågrepet på en så brutal måte også ville ha blitt det om han hadde vært hvit.

  Men, jeg tror ikke at det samme ville ha kunnet skjedd med en hvit person – på åpen gate.

  På TV2 nyhetene ble det sagt at «man ser raskt at dette er et overgrep [..] dette var vanlig praksis», og vi ser mennesker som går forbi uten å gripe inn. Politiet blir anklaget for å være rasister, men hva med de som går forbi uten å reagere – tror vi at de ville ha gått rett forbi hvis det var en ung hvit mann de hadde sett et overgrep mot? Ville flere ha filmet hendelsen da? De fleste kan i dag raskt ta film med mobilen. Når politiet har gjort dette helt åpenlyst så må det jo ha vært fordi de trodde at de kunne gjøre det uten at noen ville reagere. Og derfor kunne det bli «vanlig praksis» – til det ble filmet.

  Folk bør også tenke litt på det at han bare var mistenkt. Politiet sa at de hadde sett ham selge på gata før, men hva om politiet tok feil? Hva om det bare var/er en som lignet?

  «LUHM har fått tilbakemeldinger fra norsk-afrikanere som sier at de unngår å gå langs Akerselva og på Grønland, fordi de ikke ønsker å bli stoppet av politiet.» Det gjelder selvsagt også afrikanere som ikke er født i Norge, som ikke har gjort noe galt og som egentlig ikke skulle hatt noe å være redde for. Bare det å bli stoppet og mistenkeliggjort er i seg selv nedverdigende.

  Når det finnes aksjoner rettet direkte mot en gruppe som identifiseres og mistenkeliggjøres på bakgrunn av hudfarge vil de som ligner på de som blir kalt «kriminelle innvandrere» kvie seg for å gå der hvor det er fare for politiaksjoner, nå også langs Karl Johansgate. Det innskrenker friheten deres, og det skyldes kontrollregimet.

  At det var en afrikaner som ble pågrepet og dette skjedde med er ingen tilfeldighet, så lenge det er politiaksjoner rettet direkte mot vest-afrikanere.

  Hvis alle som solgte hasj på gata var hvite så måtte politiet eventuelt ha identifisert dem/plukket dem ut på annen måte. For eksempel lengde på håret eller valg av klær. Men de kunne ha valgt å klippe seg eller skifte klær, og unngått stigmatisering – det kan man ikke med hudfarge. Det er stor forskjell.

 8. Bjørn Dahl permalink
  februar 3, 2015

  Det er gått minst førti år siden metoden første gang ble brukt. Politiets desperasjon for at noen skal slippe unna med å svelge hasjen er ikke av ny dato.
  Det viser bare med all tydelighet at det er kontrollregimet som skaper situasjonen. Rasismen eller facismen er bare en tilleggsfaktor som trives i et slikt kontrollregime.
  Jeg husker selv da jeg ble arrestert i Oslo i 1975. Jeg hadde ikke veldig langt hår akkurat da, og var ganske «pen» i tøyet. Kameraten min derimot så ut som en vaskekte hippie.
  Forskjellsbehandlingen var påtagelig. Kameraten min fikk regelrett bank i fyllearresten av politifolk som tydeligvis hatet langhårede og skitne typer. Min venn var overhodet ikke provoserende i oppførselen, men utseendet hans var tydeligvis provoserende.
  Forteller bare denne lille historien for å vise at der er mange slags «rasisme», og at slike holdninger trives i et kontrollregime som er en del av en mobbekultur.

 9. februar 3, 2015

  Arbeiderpartiets kandidat til byrådsledervervet i Oslo, Raymond Johansen, sier det er uakseptabelt at hovedstadens paradegate preges av narkotika-kriminalitet.

  Politiet må også gå etter kjøperne som skaper markedet, mener Johansen. Folk må skremmes fra å kjøpe dop på åpen gate, noe de åpenbart ikke er redde for nå. http://www.tv2.no/a/6520695

  Rusmidler bør ikke selges på gata, men reguleres på ulike måter og selges i lovlige utsalgssteder. «Krigen mot narkotika» vinnes ikke ved at kjøperne skremmes til å kjøpe varene innendørs. Selv om politikerne ved hjelp av politiet skulle klare å få alle til å kun kjøpe innendørs så vil det bare være andre som selger. Gatesalget er minimalt i forhold til det totale markedet.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS