Skip to content

Posts tagged ‘tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotika’

Kriminalpolitisk seminar: Se meg! om den nye rusmeldingen. Institutt for kriminologi og rettssosiologi 22. november 2012: «Mange stemmer er kritiske til visjonen om et narkotikafritt samfunn.»

The global drug regime: Past, present and future. Foredrag av Ethan Nadelmann fra Drug Policy Alliance. Innledning og ordstyrer: Nils Christie. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 7. mai 2012.

Jack A. Cole fra Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) ble invitert til det avsluttende seminaret i møteserien “Grunnverdier i narkotikapolitikken” 3. mai 2010, som ble arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål ved Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse. Film: Anita Nyholt.

Video fra det fjerde seminaret “Narkotikapolitikk i et maktperspektiv” i møteserien “Normalisering av narkotikapolitikken?” arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.

Video fra det tredje seminaret «Normalisering i praksis» i møteserien «Normalisering av narkotikapolitikken?» arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.

Video fra det andre seminaret «Legalisering og regulering: Rett og helse i narkotikapolitikken» i møteserien «Normalisering av narkotikapolitikken?» arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.

Video fra det første seminaret «Stoltenbergutvalget – nye bidrag eller gamle kjenninger?» i møteserien «Normalisering av narkotikapolitikken?» arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål.

Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål: Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse og Torstein Bieler Østtveit.