Skip to content

LEAP – Law Enforcement Against Prohibition

2012 august 20
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Jack A. Cole, tidligere politisjef og undercoveragent fra organisasjonen Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), advarte om at Norge ikke må følge i fotsporene til USA hvor antall pågrepne har steget og steget og flere og flere fengsler har blitt bygd.

«This is not a War on Drugs – it’s a War on People» sa Jack A. Cole fra Law Enforcement Against Prohibition på det avsluttende seminaret i møteserien «Grunnverdier i narkotikapolitikken» 3. mai 2010.

Arrangert av Tverrfaglig arbeidsgruppe om narkotikaspørsmål ved Nils Christie, Joe Siri Ekgren, Jarle Fagerheim, Eyolf Faleide, Hedda Giertsen, Trond-Birger Larsson, Aslak Syse. Film: Anita Nyholt.

LEAP Law Enforcement Against Prohibition er en organisasjon som består av tidligere polititjenestemenn og etterforskere, som mener at regulert legalisering er den eneste etiske og effektive måten å få reversert skadene etter krigen mot narkotika. Det vil resultere i et system der salg og distribusjon av rusmidler er regulert av et statlig organ tilsvarende regulering av alkohol og tobakk, som dermed hemmer, og til slutt fjerner de kriminelles monopol på salg av nåværende ulovlige rusmidler.


Fra LEAPs foredrag i Oslo:

«Jack A. Cole fra Law Enforcement Against Prohibition forteller om hvordan det rasistisk motiverte forbudet ikke var veldig strengt håndhevet før Richard Nixon bestemte seg for å starte en krig mot narkotika i 1968. I følge Cole kan man gjennom å lese historien se at Nixon ikke bare var rasistisk og ønsket å bruke narkotikakrigen for å ta svarte, men at han også fant ut at han kunne vinne stemmer på frykt og krigshissing. Dette kan bevises gjennom konkrete private brev som kan dokumenteres historisk. I følge Cole hadde Nixon denne realisasjonen da han oppdaget hvordan massene reagerte på krigshissingen i New Hampshire. Han brukte det etter dette for det det var verdt, og dette har hatt en knusende og grusom virkning på det svarte samfunnet i USA.»

«Politimannen forteller hvordan man i 1970 hadde noe problemer med marihuana og andre myke stoffer, men at harde stoffer var veldig uvanlig og at de hadde lav konsentrasjon av virkestoffer når de var å få kjøpt. I dag – på grunn av krigen mot narkotika – har prisen gått ned, og tilgjengeligheten og styrken gått kraftig opp.»

«I 1964 var det bare fire millioner mennesker som hadde brukt et ulovlig stoff i USA – i dag har 46% av befolkningen gjort det. I 1970 var narkotikabudsjettet på 100 millioner dollar – i 2003 var det 70 milliarder. I 1979 hadde man 28 dødsfall blant 100 tusen heroinister – i 2000 var tallet 141 dødsfall. I dag har man fem hundre tusen arrestasjoner for narkotika.»

«Etter krigen mot narkotika begynte har all statistikk skutt i været, noe Cole mener skyldes at krigen i seg selv har skapt økt interesse rundt salgsmotiv – «obscene profit motive» og «forbidden fruit effect». Arbeidet mot narkotika har altså økt bruk og tilgjengelighet.»

«De såkalte «three strikes» og «mandatory minimums»-lovene kom i følge Cole etter Ronald Reagan med fonyet iver hisset til krig på 1980-tallet, og har i følge Cole forvoldet stor elendighet uten å ha noen virkning på bruken av narkotika. I tillegg har man såkalte «forfeiture laws» som gjør at politiet får økonomisk egeninteresse i å fortsette forbudspolitikken.»

«This is not a War on Drugs – it’s a War on People» sa Jack A. Cole, tidligere politisjef og undercoveragent, da han snakket om narkotikakrigens økonomi på et møte i Oslo.

I følge tall fra FBI blir over 800 000 amerikanere arrestert for overtredelse av cannabisloven hvert år. Det er over 2000 personer hver dag, 90 i timen, altså 1,5 arrestasjoner hvert minutt.

Senator Jim Webb tok opp dette problemet i sin tale for
«The National Criminal Justice Commission Act of 2009»:

«Let’s start with a premise that I don’t think a lot of Americans are aware of. We have 5% of the world’s population; we have 25% of the world’s known prison population. We have an incarceration rate in the United States, the world’s greatest democracy, that is five times as high as the average incarceration rate of the rest of the world.

There are only two possibilities here: either we have the most evil people on earth living in the United States; or we are doing something dramatically wrong in terms of how we approach the issue of criminal justice.»

Kåre Stølen, stasjonssjef ved Grønland politistasjon, holdt foredraget «På jobb for en trygg hovedstad» på det samme møtet som Jack A. Cole 3. mai 2010, «Grunnverdier i narkotikapolitikken III – Narkotikakrigens økonomi». Stølen sa blant annet:

«54 prosent av de vi pågriper er ikke norske statsborgere. I 2001 ble det arrestert ca 15 000 kriminelle bare i Oslo, i 2009 var tallet 8000. Vi har en utfordring med det som skjer rundt oss.»

Han sier at alle de åpne salgsmarkedene ligger innenfor Grønland politistasjon sin krets, og vil snakke om tre av dem:

«Grünerløkka, der er det vest-afrikanske asylsøkere som er selgere, og «hvermann» som kjøper. Dette foregår inne i bomiljøene våre der barn og unge vokser opp, og det skal ikke forekomme. Der har vi masse av ressurser opp i mot de. Det samme på «Walkala», men der er det asylsøkere fra nord-Afrika som driver og selger, ingen andre, og «hvermann» som kjøper. Hovedsakelig for de to her så selger de cannabisprodukter.»

«Grønland, er et kapittel for seg selv. Der selges det kath. Der er det somaliere som selger og somaliere som kjøper. I forskningsrapporten fra Tore Gundersen «Bruk av khat i Norge» (2006), står det meste om det. Politiet gjør det de skal gjøre.»

«Så har vi nederste delen av Karl Johan. Der er det ran og knivstikking, alle ukens dager døgnet rundt. Det er forskjellige som selger og forskjellige som kjøper. Der selges det meste av det som finnes å selge av narkotika i Norge.»

«Platået, der er det hvermansen som selger og hvermansen som kjøper. En veldig stor utfordring. Vi har hittil prioritert å gå etter selgere.»

Om veien videre sier Stølen, og viser til artikkelen «Narkomane trenger hjelp, ikke fengsel«, hvor han i 2008 uttalte:

«Dette er ikke et justisproblem. Det er helsevesenet og ikke politiet som har fagkompetanse til å ta seg av disse problemene. Helseministeren og helsemyndighetene i Oslo må komme på banen.»

«Vi må ta noen valg. Det er to. Det ene er fengsel, det andre er behandling [..] Jeg synes det er rart at det er en politimann som skal komme med det, og ingen andre. Det skapte veldig mye røre.»

«Alle vi som jobber i dette feltet må ha samme mål. Vi må ha en klar og tydelig og overordnet ledelse på toppen. Vi må ha en felles strategi, og skape felles forståelse. [..] Hvis vi ikke står sammen, tror jeg at vi fortsetter med samme uføret som vi har i dag».


Tor-Erik Forsberg (Ap) om grunnverdier i narkotikapolitikken:
«Avkriminaliser bruk og besittelse av narkotiske stoffer».

Politiets rolle i norsk narkotikapolitikk

Paul Larsson, politiprofessor og forsker sier til NRK 21.7.2011:
«Politiets kamp mot internasjonale hasjligaer er nærmest en umulig jobb. Reguleringen av narkotika må over fra straffeapparatet, politiet og rettsvesenet, til helsevesenet og de som driver med befolknings sunnhet og helse. Det er flere måter å gjøre stoffet lovlig på. Det kan for eksempel reguleres av staten, slik man gjør med alkohol og tobakk.»

Forskeren blir kritisert av en interesseorganisasjon i politiet, som har som politisk mål å opprettholde forbudssregimet: Norsk Narkotikapolitiforening.

Se også paneldebatt 2013

Jon Olssen (FHN) skriver 4. mai 2012:
«Statistikk lagt fram av professor Paul Larsson antyder at det kan ha foregått interne aksjoner for å oppnå måltall. Tallene viser at de fleste beslag er svært små, og at cannabis er overrepresentert.»

«Finnes det deler av kriminalsystemet som i dag er «avhengige» av et totalforbud? [..] Mange foreninger i rusfeltet har opphav i en tid hvor totalavhold (også alkohol) sto sterkt som kampsak i samfunnet. I dag vektlegges krigen mot narkotika.»

«En stor aktør på feltet, Actis (tidl. Avholdsfolkets Landsråd) har en politisk plattform bygget rundt totalforbudet og årsaker til at dette bør opprettholdes. I sammenhengen mellom lovverkets tilstand og politiets oppklaringsprosent er dette uheldig.»

«Actis’ leder Arne Johannesen leder også Politiets Fellesforbund. Det sterke fokuset på kampen mot narkotika kan tyde på at Pedersen var inne på noe. Alkohol er ikke glemt, men kampen for totalavhold er nedprioritert til fordel for skadereduksjon.»

Store norske leksikon:
“Det finnes en rekke organisasjoner som arbeider for avholdssaken.
Disse er organisert under paraplyorganisasjonen Actis sammen med andre organisasjoner som arbeider med forebygging, behandling og ettervern innen rusfeltet. Da Actis ble opprettet i 2003, ble Avholdsfolkets Landsråd, som før var paraplyorganisasjonen, nedlagt.”

Jarle Fagerheim (UHN) stilte leder for Norsk narkotikapolitiforening dette spørsmålet på en studentdebatt 24.11.10:
«Vi vet at land med repressiv narkotikapolitikk ikke fungerer. Hva med regulering som aldersgrense og reklameforbud? Hvorfor går ikke narkotikapolitiet inn for det istedenfor den uoppnåelige visjonen om et narkotikafritt samfunn?»

Lederen for Norsk Narkotikapolitiforening svarte:
«Vi har en visjon vi, og det er et narkotikafritt samfunn!»

Se også:
Systematisk feildisponering av ressurser
Krigen mot narkotika er en borgerrettighetssak

Share
11 Responses leave one →
 1. mars 16, 2014

  Nore og Mørland i VG, 16. mars 2014: “Politiets jobb er ikke å mene noe om lovverket, men å håndheve det. Men i spørsmålet om cannabislegalisering opptrer politiet nettopp som en skråsikker og uvitende lobbyist. Om hasj er farlig, hånflirte stasjonssjef Kåre Stølen på Grønland da Aftenposten stilte ham spørsmålet i 2011. «Spør de slitne brukerne utenfor Oslo S hvor de begynte.» I strateginotatet om narkotika skriver de: «Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet.»

  Hvorfor viderebringer Stølen den utdaterte «trappetrinnsteorien»? Hvorfor hører vi bare politiet fordømme meningsmotstandere, aldri sette spørsmålstegn ved resultatene av «krigen mot narkotika»?” http://pluss.vg.no/2014/03/15/1556/1rOqYkP

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151909648497461

  • mars 16, 2014

   Hvis noen lurer på hva forskjellen på LEAP og NNPF/Stølens deltakelse i debatten er, så har det blant annet å gjøre med at en organisasjon med tidligere ansatte i politiet ikke har den makten som en ansatt/sjef i politiet har. Det er ingen som er bekymret for at en tidligere ansatt (spesielt ikke når de advarer om farene ved «krigen mot narkotika») skal komme på besøk og stille spørsmål om en politisk mening. Det er vanskelig for folk å debattere mot politiet som har loven på sin side.

   http://www.bt.no/meninger/debatt/Skremmes-til-taushet-3079127.html#.UyNN6IWpSHs

 2. februar 1, 2014

  Neill Franklin, LEAP, ble intervjuet av RT i desember 2013. Da sa han at 1. januar når de lovlige utsalgsstedene i Colorado åpner «is a bad day for gangs in Colorado».

  Retired Major Neill Franklin tells Thom Hartmann what to expect in Colorado: http://youtu.be/ulU0TCWvYuU

 3. desember 19, 2013

  Anbefaler å lese hele artikkelen (om stop and frisk).
  «For ti år siden, da jeg startet min karriere som assisterende statsadvokat i Roxbury, i Bostonområdet, så jeg på det amerikanske rettssystemet som en viktig institusjon som beskytter samfunnet mot farlige personer. Jeg tiltalte en gang en mann for brutalt angrip på sin kone med en lommelykt, og en annen for seksuelt overgrep mot en servitør på en nattklubb. Jeg trodde på systemet av gode grunner.

  Men i mellom de viktige sakene, fant jeg meg selv tilbringe mesteparten av tiden min på å påtale folk av farge for ting vi hvite barn ustraffet hadde gjort under oppveksten i forstedene. Mens vårt kontor overleverte arrest poster og prøvetidsvilkår for [..] festbråk, slossing eller hasjrøyking [..] Jeg lurte ofte på om det var en side av rettsvesenet som vi aldri hadde sett i forstaden. I fjor fikk jeg meg selv arrestert i New York City og fant det ut.»

  Bobby Constantino is the executive director of the Truth Artists Coalition and a former assistant district attorney and public defender in Boston. «I Got Myself Arrested So I Could Look Inside the Justice System» http://www.theatlantic.com/national/archive/2013/12/i-got-myself-arrested-so-i-could-look-inside-the-justice-system/282360

  «Ten years ago, when I started my career as an assistant district attorney in the Roxbury neighborhood of Boston, I viewed the American criminal justice system as a vital institution that protected society from dangerous people. I once prosecuted a man for brutally attacking his wife with a flashlight, and another for sexually assaulting a waitress at a nightclub. I believed in the system for good reason.

  But in between the important cases, I found myself spending most of my time prosecuting people of color for things we white kids did with impunity growing up in the suburbs. As our office handed down arrest records and probation terms for riding dirt bikes in the street, cutting through a neighbor’s yard, hosting loud parties, fighting, or smoking weed – shenanigans that had rarely earned my own classmates anything more than raised eyebrows and scoldings – I often wondered if there was a side of the justice system that we never saw in the suburbs. Last year, I got myself arrested in New York City and found out.

  I broke the law knowing there would be consequences. I tell my story because this is the side of the system we didn’t get to see where I grew up. In the wealthy suburbs of Massachusetts, our shared narrative told us that people who didn’t live where we lived, or have what we had, weren’t working as hard as we were. We avoided inner city streets because they were dangerous, and we relied on the police to keep people from those places out of our neighborhoods. Whatever they got, we figured they deserved.»

 4. desember 15, 2013

  Jack A. Cole, tidligere politisjef og undercoveragent fra organisasjonen Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) advarte, på et foredrag han holdt i Oslo i 2010, om at Norge ikke måtte følge i fotsporene til USA hvor antall pågrepne har steget og steget og flere og flere fengsler har blitt bygd. “This is not a War on Drugs – it’s a War on People”. http://www.youtube.com/watch?v=3WPAYg70_OM

  Stop and frisk New York: 11. desember 2013. Jack A. Cole, LEAP: «Just supported NY Sen Krueger at City Hall press conference for her bill to legalize regulate & tax marijuana. Great reception.»

  «The state senator is adamant that the bill is not about encouraging people to smoke, but reforming a system that leads to the arrest of tens of thousands of New Yorkers each year and has a disproportionate effect on young blacks and Latinos.» http://www.animalnewyork.com/2013/meet-liz-krueger-new-york-state-senator-wants-legalize-weed

 5. desember 15, 2013

  Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense.

  Høringsuttalelse til Politianalysen: http://luhm.no/?p=3075
  Bekymringsmelding: Krigen mot narkotika og rasisme: http://luhm.no/?p=3292

 6. oktober 25, 2013

  Cops Lead Drug War Victims on Journey for Peace

  Law Enforcement Against Prohibition leads Caravan for Peace across the country in honor of Mexico’s 70,000 victims of the War on Drugs

  LEAP’s mission was to supplement the victims’ testimony with law enforcement voices bearing personal witness to the harms and wasteful futility of the War on Drugs here in the United States.

  LEAP journalists Dean Becker and Sam Sabzehzar joined with filmmakers from Mexico and around the world to document the emotional testimonies of the victims and police throughout the 27-city tour, shooting more than 500 hours of unedited video.

  This moving story of law enforcement coming together with drug war survivors reveals a truth about the value of ending the violence generated by drug prohibition. http://www.indiegogo.com/projects/cops-lead-drug-war-victims-on-journey-for-peace

  To get a glimpse of the footage we have and a better idea of the project, check out our promo video here: http://d2pq0u4uni88oo.cloudfront.net/assets/001/205/634/48891165cd4817d5ba0cfe96fc382ef1_webm.webm

  Se også:
  http://anitanyholt.no/samfunn/mexico

 7. oktober 23, 2013

  Jack Cole, who spent 26 years with the New Jersey State Police and the majority of his 14 years in their Narcotics Bureau undercover, co-founded the Medford-based organization Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) with one goal in mind: To end the war on drugs by completely legalizing all taboo narcotics.

  «At 5 a.m. we’d kick their doors down, drag people out of their beds, alert reporters, make them do a perp walk, destroy their credibility and respectability» all so the proper authorities could use their success to generate more money for cops, more technical equipment, more cars, radios, and guns to continue fighting the vicious cycle they helped create.»

  To be clear, LEAP doesn’t advocate for drug usage. Just the opposite, in fact. Their stance is simply, that by legalizing all narcotics the costly war on drugs will come to an end, the government will cease to inadvertently create cartels and dealers, less people will become reliant on perpetually stronger drugs, and widespread abuse will swiftly slow. http://bostinno.streetwise.co/2013/10/22/boston-politics-legal-marijuana-the-war-on-drugs-in-boston

 8. oktober 8, 2013

  «Etter Cole kommer turen til vår egen Stølen, som ikke er på langt nær like liberal som Cole. Men det ser ut til at det har gått opp et lys også for Stølen, da han virker som han har skjønt at rus er et helseproblem.

  Stølen begynte i politiet i 1974, og forteller at narkotikakompetansen da var lik null. Ingen brydde seg om narkotika eller det som skjedde i Slottsparken på den tiden, og det var bare en time om narkotika på Politiskolen.

  I dag er Stølen stasjonssjef på Grønland politikammer, og han har følgende strategimål:
  – En by uten åpenlyse omsetningssteder
  – Å forbygge barne og ungdomskriminalitet
  – Et synlig og tilgjengelig politi

  65% av alle saker på Grønland er narkotikasaker. De som er under 18 får ikke straff, men påtaleunnlatelse med villkår (Stølen spesifiserer ikke villkårene, som mange har påpekt kan være mer krenkende enn straff). 70% er bare borti politiet en gang. Av 100 under 18 er det bare 18 som har mer enn 4 kriminelle forhold. Han forteller videre om en «vellykket» aksjon mot en skole der de andre elevene har «hjulpet» ved å plukke ut 12 stykker som drev med ulovlige rusmidler. Stølen påstår at disse var veldig fornøyde med å bli oppdaget av politiet (selv om de åpenbart ikke vil si noe annet i en slik presset situasjon).

  Gjentatte ganger fremstår Stølen nærmest som diskriminerende da han påpeker hvor mange av de som omsetter narkotika som er asylsøkere – det kan virke som ukulturen i politiet bobler over på en ugjennomtenkt måte i hans uttrykksmåte. Dette topper seg da han kommer med en frase om hvordan asylsøkere i fengsel har sagt nordmenn er dumme som ikke har gitter foran vinduene.

  Etter dette påstår Stølen at politiet prøver å fokusere på selgerne. Så kommer han med utsagnet «Du får to valg, ikke tre» – åpenbart en streng allusjon til politiets nye «løsning» narkotikaproblemet: tvangsbehandling under trussel om fengsel. Stølen kommer så med en oppfordring til at alle skal spille på samme lag og skyte mot samme mål for å vinne denne kampen.

  Selv om Stølen ikke akkurat er på linje med Cole, er det allikevel et lyspunkt: han viser frem artikkelen der han sier at de med rusproblemer trenger helsehjelp i stedet for fengsel.

  Kåre Stølen konfronteres av salen. Foto: Gateavisa

  En konfliktfylt spørsmålsrunde
  Spørsmål fra salen: Du snakker om mer politi….
  Stølen svarer, og blir avbrutt av et irritert «det er allikevel å fengsle folk». «Hva med det tredje valget?» bryter en i salen ut. «Du får ikke noe tredje valg», sier Stølen. Stemningen blir mer og mer betent.

  Spørsmål fra salen: Du sier vi må skyte på samme mål? Dette høres ut som et farlig fiendebilde.
  Stølen: I min verden puffer vi ikke ballen i mål (latter)

  Spørsmål fra salen: Jeg var friker i Oslo og kjøpte hasj på slutten av 70-tallet, og da var miljøet splittet mellom harde og myke stoffer i hver sin ende av Karl Johan. Vinteren 1978 og 79 opplevde vi at politiet blandet miljøene.
  Stølen: Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det samme med den kunnskapen vi har i dag. Ingen kom med kunnskapen. Det er bedre i dag.

  (Dette skjer i dag, roper en tidligere narkoman i salen)

  Så tegner Stølen et tradisjonelt bilde av den vitenskaplig motbeviste hasj-til-heroin-myten «Spør hva de med knekk i knærne på plata begynte med» til høylytt buing og hoderisting i salen. Stemningen er noe betent.»

  http://www.gateavisa.no/2010/05/04/legaliseringspolitiet-pa-oslo-besok

 9. januar 17, 2013

  Hello Anita,
  Thank you for posting the start of my talk in Oslo, Norway. From your vantage point in the balcony it made a very good video. I just wish you had the rest of the talk. I would like to publish it. We are making great strides in bringing people to the realization that we must legalize and regulate all drugs if we want to reduce death, disease, crime, and addiction while saving billions of dollars that can be better spent to create programs that give people hope for the future rather than removing that hope by arrest and imprisonment.
  Thanks again.
  Peace.
  Jack
  Jack A. Cole
  founding member and board chair of Law Enforcement Against Prohibition

  • januar 17, 2013

   Thank you for great feedback, and question about more film from the seminar. I have updatet the article with link to the playlist, where the clip is from. I dont know if you can copy from youtube, if its not possible I can see if I can find the film in my archive, and send it you on a cd.

   Keep up the great work for LEAP!

   June 2013:
   I have made one film of the clips: http://youtu.be/3WPAYg70_OM

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS